Op Holocaustdag krijgt columnist en antifascist toegangsverbod voor nazibeurs

Hier kun je discussieren over Op Holocaustdag krijgt columnist en antifascist toegangsverbod voor nazibeurs.
Graaff: "Dit tekent de foute en verblinde houding van de organisatoren en de bezoekers. Zelfs in het weekend dat herdacht wordt hoe de nazi's de Joden hebben uitgemoord, organiseren zij een beurs voor... nazi- en holocaustspullen. Die twee categorieën zijn overigens niet te scheiden, omdat de nazi's van Wehrmacht, Kriegsmarine, Luftwaffe tot en met de SS allemaal direct of indirect aan de holocaust meewerkten en ervan op de hoogte waren. De holocaust is de allergrootste misdaad uit de Westeuropese geschiedenis en particuliere handel in de spullen daarvan is volstrekt immoreel, racistisch en antisemitisch en moet verboden worden. Minister Grapperhaus heeft dat vorig jaar ook verklaard."(Zie zijn verklaring hieronder)

Die beurs vindt plaats op zaterdag 28 januari, de dag voordat in Amsterdam nationaal bij het Auschwitz-monument de holocaust wordt herdacht. Voor zover bekend wordt er in de Achterhoek geen of nauwelijks aandacht geschonken aan Holocaustdag. Vandaag spreekt overigens de voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, Jacques Grishaver, voor het eerst de algemene vergadering van de VN in New York toe.

Al eerder heeft een van de standhouders op de beurs, Gaston 'Mefisto' Vrolings, exact op de zondag van de Auschwitz-herdenking een nazibeurs gehouden, toen in Houten. Dat bracht Jacques Grishaver bij die herdenking ertoe om als commentaar te geven: 'Wij herdenken hier de moord op mijn familieleden en veertig kilometer verderop worden de spullen die daarbij gebruikt zijn, vrijelijk verkocht.'

Graaff heeft organisatoren van de betrokken hal een gesprek met leden van de Joodse gemeenschap voortgesteld, maar dat weigerden ze uitdrukkelijk. Vorig jaar augustus hebben het CIDI en het CJO aangifte gedaan tegen een soortgelijke nazibeurs in Houten. De organisator van die beurs, Gaston 'Mefisto' Vrolings, is ook standhouder in Didam. Hij dis de grootste nazihandelaar van Nederland. Op zijn site staan per vandaag 5900 artikelen, vrijwel allemaal met openlijke hakenkruizen. Een nazi-erebokaal moet er € 5.500 kosten.

Uit het uitgereikte verbodsdocument blijkt niet op welke wetsartikel het is gebaseerd. Het document is ook niet op briefpapier van justitie of de politie afgedrukt. Het document noemt wel een aanleiding, maar verdraait daarin de feiten en laat er enkele weg. Er staat: 'o.a. provoceren, het uiterst onbeleefd aanspreken van mensen, orde verstoren en weigeren om te vetrekken, ook na meerdere verzoeken daartoe'. Ondertekenaar is P. Takens uit Westervoort, bestuurslid van de organiserende stichting.

Volgens Graaf klopt er vrijwel niets van deze weergave: 'Ik ben rustig naar de kassa gelopen en heb betaald voor een kaartje, drie euro, wat werd aangenomen. Toen verscheen opeens de burgemeester die mij zei dat hij mij niet binnen zou laten - en versperde tot mijn grote verbazing mij de toegang met zijn lichaam - dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ben 74, kom uit een nette familie, spreek altijd rustig, gebruik uitsluitend u en heb mijn stem niet verheven. Ik bleef op rustige wijze aandringen op toegang en opeens greep een politieman mij van achteren, waardoor ik viel. Toen ben ik door hem en iemand van de beursorganisatie naar buitengesleept."

Graaff is nu coördinator van de werkgroep 'Herdenk nazi's niet'. https://herdenknazisniet.petities.nl/

BIJSCHRIFTEN: Deze foto's zijn undercover genomen omdat er op de beurs een fotografieverbod heerst. Op de bovenste foto een nazihelm op de vorgrond en nog enkele rechts in het midden. Op de onderste foto aan nazihelm op een uitgeknipte swastika.

______________________

Verklaring minister Grapperhaus dd 28 aug. 2022

“Het nazi-regime was een uiterst misdadig regime. De nazi’s pleegden misdaden tegen de mensheid door hun op het systematisch uitroeien van Joden, homo’s, Roma, Sinti, gehandicapten en andersdenkenden gerichte optreden. Het verheerlijken van het nazi-gedachtegoed door de verkoop van nazivoorwerpen op beurzen is ongewenst en moreel verwerpelijk.

In artikel 137e van het Wetboek van Strafrecht is onder meer strafbaar gesteld: het anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving verspreiden of ter verspreiding in voorraad hebben van voorwerpen waarin een discriminerende uiting is vervat. Het verkopen van nazivoorwerpen kan onder de strafbaarheid zoals bedoeld in dit artikel vallen.

Of het verkopen van de voorwerpen daadwerkelijk strafbaar is, dient van geval tot geval te worden beoordeeld, met inachtneming van de vaste jurisprudentie. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding is door de minister van Justitie en Veiligheid aangesteld om onder meer te adviseren over de strafrechtelijke aanpak van antisemitisme. Naar aanleiding van het signaal in de uitzending gaat de minister dan ook graag verder in overleg met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding.”


Spuit 666

Zucht. De "linkse columnist" Arthur Graaff beroept zich op gebakken luchtballonnen van de ultrarechtse oud-minister van Justitie Grapperhaus (CDA) en de oud-voorzitters annex Palestijnenbashers van het CIDI en CJO om zijn onzinnige acties tegen militariabeurzen, waar a-politieke verzamelaars onderling zowel Duits als Geallieerd spul verhandelen, te rechtvaardigen.

Bottom line is en blijft dat Graaff al herhaaldelijk huis- c.q.-lokaalvredebreuk op dit soort beurzen heeft gepleegd, steeds nadat dienders geconstateerd hadden dat er daar niets aan de hand was.

Wat van de verdere beweringen van Graaff klopt is eens te meer de vraag. Hij toont geen scan van de brief die hem door de hermandad is overhandigd. Hij vertelt niet dat Jacques Grishaver jarenlang zelf in militaria handelde. En hij verzwijgt het in dit verband toch niet onbelangrijke feit dat zes dagen geleden , op de internationale dag van de waarheid, de door hemzelf vervaardige Arthur Graaff-pagina van het Engelstalige Wikipedia is geflikkerd, wegens het verspreiden van desinformatie: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Conflict_of_interest/Noticeboard...

O ja, en nu we het daar toch over hebben: deze linkse columnist was acht jaar lang de woordvoeder van de pro-Poetin nepverzetsstrijders van het AFVN. Jullie weten wel, de goedpraters van het neerschieten van de MH-17 en de Russische invasie van Oekraïne? Get a life, Graaff.

Wat een clusterfuck is dit

Wat een clusterfuck is dit dan: https://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:Webnetprof

Dit is niet Arthur Graaff die een schroef los heeft zitten, dit is de halve machine missen. Dat zet zijn artikel hierboven ook weer in een heel ander daglicht. is deze man wel 100%?

Je zult mar op holocaustdag

Je zult mar op holocaustdag de popo aan je deur krijgen die je een verbod opleggen .Iets met rook en vuur boontje komt om zijn loontje nn dan dit artikel dat duidelijk volstaat met verzinsels. Zucht .Alsof er dit weekend geen belangrijkere zaken zijn dan deze fantast

Ruis maar weer? Gekke Graaff

Ruis maar weer? Gekke Graaff blijft maar bezig

Hahahaha forumtrol Graaff

Hahahaha forumtrol Graaff laat zich weer eens van zijn slechtste kant zien. Enkele analyses van de verzonnen brol die hierboven staat:

1. Er zijn meer dan 50 militariabeurzen in Nederland. Dat dank je de koekoek dat er dit weekend toevallig ook een is. Je moet wel durven om Holocaustdag dan zelf erbij te halen terwijl uitgerekend op die dag de politie bij je zelf binnenvalt omdat je het te bont hebt gemaakt.

2. Twee beurzen laten sluiten? Was deze in Didam niet de voortzetting en uitbreiding van Duiven? Niks gesloten dus.

3. Het argument dat Graaf zelf (!) voorstellen doet voor gesprekken is toch wel de mop van het jaar. Marc Dutroux wilt ook graag in gesprek met de ouders van de door hem vermoorde kinderen. Veroordeelde recidivist Graaff moet toch wel heel asociaal zijn dit te durven opschrijven. En dat op holocaustdag.

4. De politie reikte Graaff een officieel document uit en hij doet het nu voorkomen dat dit niet echt is? De politie valt bij Graaff binnen, lijkt me verdomd officieel. Er werd geen wetsartikel genoemd, niet het juiste briefpapier - volgens Graaff self - gebruikt. Tsja? Er stonden zeker ook geen hartjes of gedichtjes op? SCHANDE! En binnenkort is Valentijnsdag. Dit kan toch helemaal niet? Stel anders even een gesprek met de All You Need is Love organisatie voor, dat lijkt even logisch als hier stellen dat dit document niet echt is.

5. Graaff liep volgens hemzelf rustig naar de kassa? Graaff begint op zijn oude dag toch wel heel vergeetachtig te worden. Hier staat toch een andere weergave van 's mans trieste acties https://www.gelderlander.nl/montferland/activist-arthur-graaff-met-gewel...

6. Coordinator van een werkgroep? Eentje uit dit rijtje zeker: https://www.droog-mag.nl/2020/ag/pseudoniemen.html

Blablabla

Re: Op Holocaustdag krijgt columnist en antifascist toegangsverb

Even zonder gekheid: iets of iemand voor nazi uitmaken is nogal wat. Zo te lezen heeft Graaff hiervoor vanochtend een tik op de vingers gehad van de politie. En terecht ook. Waarom staat Indymedia dan toe dat hij dit hier in deze vorm alsnog mag posten? Dit is een kwalijke zaak waar links Nederland zich tegen uit zou moeten spreken. Tegen fascisme, altijd en overal. Maar ook tegen mensen die anderen daar valselijk voor uitmaken. Dit kan echt niet.

Ik begin de kop boven deze

Ik begin de kop boven deze bijdrage te lezen en denk: ha, iemand die zich bezig houdt met het in de herinnering houden van de Holocaust, daar is momenteel inderdaad behoefte aan! Maar dan lees ik verder over een "toegangsverbod nazibeurs" en dan weet ik weer genoeg. Het betreft weer een uitspatting van het psychisch gemankeerde schertsfiguur Graaff.
Waarom is het nodig dat dit soort flauwekul op indymedia blijft staan? Ik vraag me dan echt af waarom ik hier af en toe blijf terugkomen. Deze site haalt zichzelf onderuit door dit soort figuren te tolereren. Mensen die anderen te pas en te onpas voor nazi uitmaken zijn zelf een karikatuur van wat in deze tijd nodig is. Is het echt zo lastig om in te zien dat dit figuur meer kwaad doet dan goed?

Het wordt nog gekker: Thuurke

Het wordt nog gekker: Thuurke G. noemt zichzelf nu "vluchteling"- Vluchteling? Jawis, op 25 januari j.l. schreef hij op Krapuul:

Bovendien ben ik zelf zo’n jaar of acht-negen full-time buitenlander geweest. En ook nog vluchteling – daar kwam ik pas 65 jaar na dato achter.
https://krapuul.nl/ik-haat-vluchtelingen-en-buitenlanders/

Dat blijkt terug te slaan op deze opmerking, die hij deed op zijn zelfvervaardigde en inmiddels gewiste Engelstalige Wikipedia-lemma:

In 1956 the family fled to the US because of the Soviet invasion of Hungary. The father worked for the then Lockheed Aircraft Corporation for three years, the family living in Mountain View, California. There Graaff was received by Nobel-prize winner and transistor-inventor William Shockley.
https://web.archive.org/web/20230119220738/https://en.wikipedia.org/wiki...

Even los van de gestoorde opmerking over vermeend bezoek aan een Nobelprijswinnaar tussen z'n 8ste en 11de: het in 1948 geboren knaapje Arthur Graaff woonde van 1956-1959 in de VS, omdat zijn vader, die bij Philips in dienst was, gedetacheerd was bij Lockheed. Dat die detachering niet zo maar een detachering was, maar een heuse vlucht voor de Sovjets, dáár kwam Graaff dus pas 65 jaar later achter. Nu is 1956 + 65 = 2021. Vader Graaff overleed overleed in 2012. Moeder Graaff blies al in 1986 haar laatste adem uit. Dus hoezo is zoon Graaff pas zeven jaar na de dood van zijn vader erachter gekomen dat hij niet vanwege een opdracht van Philips maar uit angst voor de Sovjets, dus als vluchteling, naar Amerika emigreerde? Vreemd-vreemd-vreemd.

En of alles al niet vreemd genoeg is: het stuk op Krapuul heeft Graaff deze titel meegegeven:

Ik háát vluchtelingen en buitenlanders

Zonder aanhalingstekens, inderdaad. En om het nog vreemder te maken: hij plaatste daarbij een foto van Anne Frank. Hoe ziek wil je het hebben?

Kleine rectificatie

Vader Graaff overleed in 2014, niet in 2012.

Zou daar ook de telkens

Zou daar ook de telkens terugkerende haat van Graaff mbt prins Bernhard en de Lockheed affaire vandaan komen?

Mbt het artikel op Krapuul: de man is gek. Vluchteling? Vluchtend voor de Sovjets? Dit is de man die bewust jarenlang woordvoerder van de Pro-Putin AFVN was hè, de man die samen met de communistische Jeugd in Den Bosch ging protesteren tegen een tentoonstelling. Je vraagt je toch af waar hij écht voor staat. Het is hoe het hem uitkomt en de wind waait. Totaal de weg kwijt.

Haat?

Dattie afgunstig is op Bernhard omdat die wél steekpenningen kreeg en z'n vader niet, waardoor hij een vette nalatenschap is misgelopen? Wie het weet mag het zeggen.

In zijn verdraaiende

In zijn verdraaiende wereldbeeld zal hij wellicht eerder met terugwerkende kracht beseft hebben dat zijn vader voor een bedrijf werkte waar anderen rijk werden. Alles draait om rancune en onverwerkte trauma's bij dit heerschap.

[spam deleted]

[spam deleted]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech