Stop killing people and planet!

Hier kun je discussieren over Stop killing people and planet!.
Terwijl krijgsmachten wereldwijd ingezet worden in oorlogen om grondstoffen (zoals olie) praten Defensie en en de lobby van de wapenindustrie over klimaatvriendelijk oorlogvoeren. Wat een verspilling van tijd, mensen en geld.
Krijgsmachten, wapenindustrie en oorlog dragen enorm bij aan klimaatvervuiling. Het is een illusie dat de krijgsmacht ons tegen de gevolgen van de klimaatcrisis kan beschermen, of dat de wapenindustrie de problemen langs technologische weg kan oplossen. Wetenschappers schatten de gezamenlijke uitstoot van broeikasgas door wapenindustrie, krijgsmacht en oorlogsvoering in de buurt van 5% van de totale wereldwijde uitstoot.
Intussen worden slachtoffers van oorlog, armoede en klimaatcrisis aan grenzen tegengehouden met militair materieel en grensbewakingstechnologie die door de wapenindustrie is geleverd. Alles om er voor te zorgen dat het rijke deel van de wereld maar geen hinder ondervindt van de schade die ze zelf elders aanricht. Hele regio's zijn vernietigd, miljoenen mensen op de vlucht omdat hun thuis is verwoest, het hele ecosysteem kapot.
De lobby-organisatie van de Nederlandse wapenindustrie gaat nu een wapenbeurs organiseren met steun van de ministeries van Defensie en van EZ en Klimaat, met praatjes van o.a. oud-minister Ed Nijpels (VVD) en oud-commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp. De wapenbeurs wordt gebruikt om de banden tussen overheid en wapenindustrie te versterken en om contracten af te sluiten. Daarmee zal de militaire uitstoot alleen maar toenemen.

Wapens dragen wereldwijd bij aan oorlog, onderdrukking en mensenrechtenschendingen. Bijzonder kwalijk is de samenwerking met Israëlische wapenbedrijven, met name Elbit Systems, die nauw verbonden is met het Israëlische leger en de keiharde onderdrukking van Palestijnse burgers.
Wapens zijn een verspilling van mensen en middelen. Die kunnen we beter inzetten voor nuttige dingen als de energietransitie, zorg en het onderwijs. Wapens geven geen veiligheid; internationale problemen moeten worden opgelost met constructieve onderhandelingen.
Dus: kom ook. Een laat horen dat wij geen groene bommen willen.

Wij eisen: STOP KILLING PEOPLE AND PLANET. Geen uitstel maar afstel wapenbeurs! Stop militaire klimaatvervuiling!


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. usual troll.

[spam deleted]

[spam deleted]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech