Spelregels

Inleiding en werkwijze.

Indymedia heeft geen redactie. Het is een platform voor jouw berichtgeving en achtergrondinformatie over politieke en sociale themas. De berichten, foto's en videos worden door jou gemaakt en door jou zelf op de website gepubliceerd. Het vrijwilligerscollectief beheert de berichtenstroom. Het collectief probeert de site zo overzichtelijk mogelijk te houden, zodat nieuwsberichten of achtergrondverhalen niet over het hoofd worden gezien.

Het collectief heeft moderatiecriteria opgesteld, aan de hand waarvan bepaalde berichten naar de middenkolom worden geplaatst en berichten met sexistische, racistische, fascistische of anderzijds discriminerende inhoud verwijderd worden, omdat ze niks op de website te zoeken hebben.

Om te voorkomen dat hieruit een machtspositie ontstaat, wisselt het collectief regelmatig van samenstelling, en worden er uitsluitend criteria gebruikt die zijn vastgesteld in consensus. Aangezien iedereen in het collectief op vrijwillige basis werkt, kan helaas niet gegarandeerd worden dat elk bericht ook echt gelezen wordt. Mocht je dus artikelen tegenkomen die overduidelijk niks op Indymedia te zoeken hebben, meld dit dan aan het collectief via het contactformulier of de chat.

Indymedia is een grassroots nieuwsplatform. Indymedia probeert het emancipatorische gebruik van informatie en media te bevorderen. Wij werken uit liefde en respect voor mensen die opkomen voor een meer leefbare, betere wereld. Het idee achter Indymedia is dat de mediaconsument een mediamaker wordt.

Het gaat er dus niet om, alle interessante informatie uit commerciele massamedia te verzamelen, maar om daar eigen media tegenover te zetten met een eigen visie. Dit door bijvoorbeeld te berichten over gebeurtenissen die door de massamedia genegeerd worden. Het collectief probeert deze wijze van berichtgeving te ondersteunen.

In principe staat Indymedia open voor alle meningen, behalve die met sexistische, racistische, fascistische of anderzijds discriminerende inhoud. Indymedia heeft geen redactie met een directe politieke agenda. In tegenstelling tot projecten met duidelijke politieke doelstellingen wil het vrijwilligerscollectief niet zelf politiek bedrijven, maar in eerste instantie het emancipatorische gebruik van media in het algemeen bevorderen.

Wat gebeurt er met jouw bijdrage:

Iedereen kan publiceren op Indymedia door de links naar de formulieren onder 'publiceer zelf!' te gebruiken. Alle bijdragen verschijnen bijna direct op de website. Het collectief probeert de meeste van die bijdragen door te lezen. Het collectief kan de bijdragen aan de hand van de criteria laten staan, verwijderen of verplaatsen naar een andere categorie.

De categorieen zijn:
1. De rubriek 'newswire' (rechterkolom op de hoofdpagina)
2. Ruis
3. Promote (middenkolom op de hoofdpagina)
4. Aankondigingen
5. Discussie

In eerste instantie wordt vooral bekeken of het om een zelfgeschreven artikel of eigen berichtgeving gaat, geplaatst door bijvoorbeeld een klein collectief of een persoon die getuige is geweest van een nieuwsgebeurtenis. Op deze manier probeert Indymedia een platform voor deze manier van berichtgeving te blijven. Hieruit volgt automatisch dat er een hierarchische selectie op de website onstaat. Die selectie probeert het collectief echter niet te maken op grond van gevoelde belangrijkheid, maar zoveel mogelijk aan de hand van structurele criteria.

1. Newswire criteria

Hier komen alle geplaatste nieuwsberichten terecht. Het collectief leest ze door, en verandert ze in principe niet. In enkele gevallen kan het zijn dat er aanpassingen worden gedaan in de opmaak om het artikel leesbaarder te maken.

Om Indymedia als een platform voor eigen berichtgeving te behouden worden bepaalde berichten uit de newswire verwijderd of verplaatst. Hieronder vallen:

* Aankondigingen en oproepen. Voor deze is er de aparte rubriek Aankondigingen opgezet.
* Teksten die al ergens anders gepubliceerd zijn.
* Gekopieerde teksten en beeldmateriaal uit commerciele media. Indymedia wil de eigen berichtgeving stimuleren, geen verzamelpunt zijn.
* Persberichten, verklaringen, discussiestukken en massamailings. Ook hier geldt het argument dat deze ook op andere plekken gepubliceerd zijn.
* Superkorte berichtjes.
* Enkel commentaar, zonder directe nieuwswaarde.
* Bijdragen van partijpolitieke en commerciele organisaties.
* Samenzweringstheorieen en provocaties.

2. Ruis

Het vrijwilligerscollectief verplaatst artikelen die niet voldoen aan de selectiecriteria naar de ruis. De hoofdzakelijke reden hiervoor is om de newswire leesbaar te houden, en het principe van het zelf produceren van nieuws te ondersteunen. Deze artikelen blijven wel bereikbaar voor elke bezoeker, ze worden dus niet compleet verwijderd. Wel compleet verwijderd worden onder andere artikelen die racistisch/fascistisch van aard zijn, niet functionele porno, spam en artikelen met desinformatie.

3. Promote

Sommige artikelen worden door het collectief in de middenkolom geplaatst. Het gaat hier om hoofdzakelijk goed onderbouwde bijdragen of grotere overzichtsartikelen die achtergronden, foto's, links en actuele nieuwsberichten over een specifieke gebeurtenis samenvatten. In sommige gevallen worden de artikelen door het vrijwilligerscollectief zelf gemaakt, waarbij reeds geplaatste artikelen uit de newswire als bron kunnen worden gebruikt. De beslissing om een artikel in de promote te plaatsen willen we zo democratisch mogelijk maken. Daarom word je van harte uitgenodigd om daarover in gesprek te gaan. Wanneer je vindt dat een artikel in de middenkolom hoort, dan kun je het collectief bereiken via het contactformulier of de chat.

4. Aankondigingen

In de aankondigingen kunnen oproepen voor evenementen of acties met een sociaal of politiek karakter gepubliceerd worden. Hiermee wil Indymedia de mogelijkheid aan groepen en collectieven bieden om te mobiliseren voor hun evenement. Door dit deel apart te houden van de nieuwsselectie wordt geprobeerd te voorkomen dat relevante berichten in de newswire ondergesneeuwd raken door aankondigingen tussendoor. In het aankondigingsformulier is ruimte voor bijvoorbeeld een omschrijving of programma. Je wordt van harte uitgenodigd om tijdens of na het evenement of actie zelf een bericht te publiceren hierover, waar de newswire dan voor gebruikt kan worden.

5. Discussie

Voor aanvullingen op een artikel, die geen directe nieuwswaarde bevatten of niet voldoen aan de criteria, is er een discussie sectie. Deze wordt in principe zo min mogelijk gemodereerd, maar gezond verstand, respect voor elkaar en het niet gebruiken van scheldwoorden zijn voorwaarden om een volwassen discussie te kunnen voeren. Als je denkt hier niet aan te kunnen voldoen, of gewoon zin hebt om te reaguren, dan wordt vriendelijk verzocht hier geen gebruik van te maken.

Tot slot:

Indymedia is een stuk gereedschap dat door jou gebruikt kan worden. Er zijn genoeg mogelijkheden: of je nu een artikel wil schrijven, video of audioverslagen wil produceren, of je zelf bij het vrijwilligerscollectief wil aansluiten. Hoofdzaak is dat er een structuur klaarstaat die jij kan invullen. Daarbij hoort ook kritiek op het beslissingen van het collectief. Als je een andere mening hebt, neem contact met ons op.

We verwelkomen iedereen die zich verantwoordelijk voelt op wat voor manier dan ook voor de inhoud van de website. Want dat is uiteindelijk Indymedia: het afbreken van de verhouding tussen 'mediamakers versus mediaconsumenten' om zo een informatie infrastructuur voor iedereen te creëren.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech