BURGERS ZIJN HORIGE SLAVEN VAN DE STAAT DER NL DOOR MIDDEL VAN GEBOORTE AKTE > BELASTINGEN

Hier kun je discussieren over BURGERS ZIJN HORIGE SLAVEN VAN DE STAAT DER NL DOOR MIDDEL VAN GEBOORTE AKTE > BELASTINGEN.
BURGERS ZIJN HORIGE SLAVEN VAN DE STAAT DER NEDERLANDEN DOOR MIDDEL VAN GEBOORTE AKTE > BELASTINGEN

GEBOORTE CERTIFICAAT BOND > ZOEKEN OP AANDELEN MARKT > http://personal.fidelity.com/news/quotes/?bar=c
GEBOORTE CERTIFICAAT BOND > http://www.youtube.com/watch?v=f8O_flYaRe0&feature=related
DE WAARHEID OVER JE GEBOORTE CERTIFICAAT > http://www.youtube.com/watch?v=cfnJ1rOFK7o&feature=related

1 > http://www.youtube.com/watch?v=WWa3Au1zLeQ&feature=related
2 > http://www.youtube.com/watch?v=aFY7WprGEe4&feature=related
3 > http://www.youtube.com/watch?v=bwPa_ShrcZI&feature=related
4 > http://www.youtube.com/watch?v=XSFJWkkwO-Q&feature=related

waar staan de stroman voor hier is u antwoord van een onderzoeker ik meld dit omdat dit de kern van waarheid is waarom burgers vandaag geen geld meer hebben en zitten bewust in een credit crises door banken gemaakt.je moet het zien dat de banken de waarde van geld naar beneden hebben gebracht door dat zij meer uit leende dat zij daad werkelijk aan geld in de kluis hadden.er is dus meer geld in omloop dat er geld in de kluis van de bank aanwezig is.een bank run is voor banken hel op aarde als dit vandaag,morgen uit zal komen.de banken kunnen dan niet alles terug betalen aan de burgers omdat er gewoon niet genoeg geld in de kluis aanwezig is om alle slaven terug te betalen.zo als dit filmpje hier boven zeer goed aan geeft > OPEN U OGEN VOOR HET TE LAAT IS

GEBOORTE AKTE FRAUDE DOOR OVERHEID OP ALLE BURGERS VAN NEDERLAND GEBRUIKEN ALS ONDERPAND AAN BANKEN

zwarte wet woorden boek,stroman en belastingen fraude op geboorte Akte van niets vermoeden de burgers wereldwijd.Het verhaal van uw slavernij Belasting en stroman fraude afkomstig van overheden rond de wereld hier onder behoort ook de staat der nederlanden.

Bewust Los gelaten op alle misbruikte geboorte Akte van pas geboren baby s zijn deze vergrijpen international op meerdere landen van kracht.Hier in nederland door Staat der nederlanden Gemeente,GBA gecreëerde stromannen op meerdere geboorte Acte s van pas geboren baby s. gecreëerde Namen geschreven in allemaal hoofdletters is = Capitis Dimunitio Maxima door het gebruik van allemaal hoofd letters,en stamt uit de tijd van de slavernij. bij staat der nederlanden,justitie en rechtbank staat in het Zwarte wet woorden boek dubbel betekenis van het woord voor “het maximaal verlies aan status”,Dit kwam voor wanneer de status van Mens werd verlaagd tot knecht, of horige slaaf, waar bij alle internationale mensen rechten doel bewust door de staat der nederlanden,justitie en rechtbank door woorden spel werden ontnomen waar de naïeve burgers van nederland en de wereld niets van af wisten ,en dienen de burgers van nederland dan ook voor de overheid als onderpand aan banken.dit Amerikaanse fraude model wordt wereldwijd toe gepast in bijna elke land waarbij doel bewust internationale mensen rechten de grond in worden getrapt door de staat der nederlanden, justitie en rechtbank bij de staat,justitie en rechtbank in nederland maken gebruik van een zwarte wet woorden boek met een woorden schat die twee betekenissen van het woord hebben waar van de burgers van de wereld doel bewust niet van op de hoogte wordt gebracht en worden feitelijk doel bewust door de staat belazert zij kennen alleen 1 betekenis van het woord.de tweede betekenis van het woord is bij de burger niet bekent.dit woorden spel wordt door de rechtbank, justitie misbruikt door middel van het zwarte wet woorden boek om burgers al haar rechten doen af zweren die ze op dat moment in de rechtszaal voor het woorden spel van de rechter dan nog hebben en komen na het verloren woorden spel afkomstig van de rechter direct onder toezicht van de feitelijke ware personen der rechtbank te staan een rechter,een bankier en een kapitein.op deze manier kan de burger makkelijk worden uitgebuit door de staat der nederlanden waar neer hij zijn belasting aanslagen en verkeerds boeten niet snel hebben betaalt.kan worden gerekend op deur waarder,loon beslag en ander gruwelijke geld maat regelingen van de staat,justitie en rechtbank der nederlanden Een van de vele burgers 27 februari 2011 Te Nederlanden.geachte Inspecteur van belastingen Hier mee maak ik formeel bezwaar tegen alle aanslagen,van alle soorten belastingen onder naam van een niet in leven zijnde persoon te verstaan een stroman.voor de duur van rest van mijn verdere leven,In juridische termen ben ik geen mens maar een stroman. en heeft de overheid niet het recht belastingen te heffen zonder goedkeuring van beide partijen, In juridische zin is een contract een overeenkomst tussen 2 daar toe bevoegde partijen, die zonder dwang, bedrog of dwaling tot stand is gekomen met corporatie s.gaarne zie ik deze stukken mij toe komen Om dit bezwaar schrift in de procedure volledig toe te kunnen lichten, wordt aan sluitend aan dit bezwaar schrift tevens een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) toe gevoegd. Deze documenten zijn cruciaal om de bezwaar schrift procedure volledig te kunnen onderbouwen; de nood zaak hier van komen rechtstreeks voort uit art. 6, lid 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.Ik verzoek bij deze om uitstel van betaling hangende de bezwaar schrift procedure tot dat deze procedure volledig is door lopen .Mijn punten van bezwaar, voor dit moment on volledig is tot dat U op mijn WOB verzoek hebt beschikt en de gevraagde documenten hebt doen toe komen,internationale rechten hier aan verbonden,luiden als volgt: De ambt eed die U als inspecteur heeft af gelegd en alle ambtenaren werkende voor de staat der nederlanden worden hierbij in twijfel getrokken omdat corruptie binnen deze staats organen plaats vind.

kijk ook op > http://www.scribd.com/search?query=strawman

voor meer pdf documenten over het onderwerp strawman en geboorte akte fraude van onze eigen overheid,banken en corporatie s.

IN OORLOG MET JE NEDERLANDSE DROOM > http://www.youtube.com/watch?v=acLW1vFO-2Q&feature=related

UITLEG NEDERLANDSE DROOM > http://www.youtube.com/watch?v=rzI_sIV2rTo&feature=player_embedded#at=79

HET VERHAAL VAN UW SLAVERNIJ ZIE > http://www.youtube.com/watch?v=Xbp6umQT58A&feature=related

OP NAAR DE BILDERBERG GROEP ZIE > http://www.youtube.com/watch?v=TJudD08wF4c&feature=related

DE NOBEL LEUGEN > http://www.youtube.com/watch?v=-SD5-xfbcJI

EINDE VRIJHEID FEDERALE RESERVE IN AMERIKA EN VRIJHEID OP WERELDWIJDE BEVOLKING S GROEPEN

http://www.youtube.com/watch?v=t76R-sr1gVk&feature=related

DE WERELD IS NIET IN SCHULD > BANKIERS BRENGEN IN REKENING,DOOR VERRAAD TEGEN DE WERELD ECONOMIE

http://www.youtube.com/watch?v=u8V8OdRbig4&NR=1&feature=fvwp

UITLEG EN DEBAT OVER DE WERKING VAN EEN STROMAN IN HET DAGELIJKSE LEVEN IN EN UIT DE RECHTBANK
-
1 > http://www.youtube.com/watch?v=WWa3Au1zLeQ&feature=related
2 > http://www.youtube.com/watch?v=aFY7WprGEe4&feature=related
3 > http://www.youtube.com/watch?v=bwPa_ShrcZI&feature=related
4 > http://www.youtube.com/watch?v=XSFJWkkwO-Q&feature=related
-
*1)
-
Op de tweede plaats stel ik vast dat er door de wet geven de macht in art.1 van de Grondwet gesteld -
wordt:
-
Allen die zich in Nederland bevinden,worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.Discriminatie wegens godsdienst,levens overtuiging,politieke gezindheid,ras,geslacht of op welke grond dan ook,niet is toe gestaan.Waar uit geconcludeerd mag worden dat iedere mens gelijk is.Des al niet te min wordt in artikel 42 gesteld dat de koningin diplomatiek onschendbaar is en in artikel 40 dat de leden van het Koninklijk Huis vrij gesteld zijn van belastingen.Zelfs al zou U dit als belasting inspecteur hier in, net als ik als persoon met rechten,onrechtvaardig vinden,dan nog zijn Uw handen en die van de Belasting rechter gebonden,omdat in art.120 bepaald wordt dat een belasting rechter de wetgeving niet mag toetsen aan de Grondwet.
-
*2)
-
Mevr.Van Amtsberg heeft zich daar naast de positie toe geëigend,waar in ze als staats hoofd,aan wie de ministers ( Latijns,ministre = dienaar van de koning) horig zijn en middels de ambt eed trouw gezworen hebben,hoofd is van de wet geven de macht middels de Koninklijke Besluiten via de Staten Generaal.In strijd is met de Trias Politica zij daar naast president van de Raad van State.Deze Raad adviseert haar en de Staten Generaal in zake wet’s voorstellen,zij adviseert aan zich zelf.Plus middels de afdeling Recht spraak spreekt de Raad ook recht en is er dus inzake mevr.Van Amsberg als staats hoofd geen scheiding der wetgevende en zo genaamde recht sprekende macht.
-
*3)
-
Op de derde plaats concludeer ik dat de recht spraak ten aanzien van het Belasting recht rechtstreeks door haar benoemd wordt bij Koninklijk Besluit.Die rechters zweren in hun ambt’s eed trouw aan de Koningin.Dat maakt hun positie ten opzichte van ons onderdanen burgers aan wie de rechters geen trouw zweren,discutabel.
-
*4)
-
Op de vierde plaats stel ik vast dat de belasting plicht niet in overeenstemming met art 1 van de Grondwet op gelegd wordt.Ik refereerde al aan de vrijstelling van belasting plicht voor de leden van het Koning’s huis.Aan de hand van de op te vragen documenten middels het WOB verzoek zal ik het argument onderbouwen dat voor een sport instantie als de FIFA,organisator van het WK Voetbal belasting vrij stellingen aan geboden worden en toe te wijzen.En ik zal onderbouwen dat schat rijke multinationals,belasting vrij geboden worden.
-
*5)
-
Op de vijfde plaats stel ik vast dat er feitelijk door de eeuwen heen en in alle culturen slechts
-
2 universele wetten zijn, te weten:
-
1. Gij zult niet doden.
-
2. Gij zult niet stelen.
-
Gevoegd bij het enige waar mee een Nederlands mens ter wereld komt.tijd van leven, kan een wet stelsel zeer eenvoudig zijn.Geldelijke sancties en verplichte belastingen zijn in de kern een verlies van levens tijd,omdat de tijd die in arbeid gestoken wordt om een geldelijk inkomen te verschaffen, aan gewend moet worden om aan die verplichtingen te voldoen.De wet stelsels,zo als wij die in Nederland hanteren,zijn zo bijzonder ingewikkeld dat ze in diverse categorieën als strafrecht bestuurders recht,belasting recht in gediend moeten worden.Zulks is alleen maar mogelijk bij de gratie van een volksvertegenwoordiging die zondigt tegen de universele wetten en d.m.v. extra (belasting) wetgeving diefstal van levens tijd probeert te legitimeren zonder dat er tegen een der beiden wetten gezondigd is door de burgers van Nederland.*6) Onder argument 5 maakte ik gewag van 2 universele wetten,waarom heen ik mijn argument om schreef.Daar naast verwijs ik naar de huidige 2 basale wetten, zo als die in Nederland van toepassing zijn: de Civil Law en de Admirality Law.Deze laatste is op mijn situatie van toepassing.


Echt? Heb je al contact gehad

Echt? Heb je al contact gehad met de OGGZ?

tl;dr

tl;dr

I have a dream : zei martin luther king.

I have a dream : zei martin luther king.
True leaders work for Pease.
The time is always right to do what’s is right.

Ik zie in de verte het beloofde land. We moeten leren samen te leven als broeders of ten onder gaan als krankzinnigen. De tijd is aangebroken dat Nederlandse burgers de waarheid aan durven horen. Er komen tijden aan dat de stilte politiek word verraden. Dat burgers leven onder de vloek van oorlog voeren en bewust de koppen in het zand steken om niets te willen horen of zien van het Nederlandse politieke groot verraad. Politieke volks verlakkers verraden hun land wegens de grote bakken met geld eigen belang en dat van meerdere graaiende banken en corporatie s. jaren lang worden wij als naïeve schapen volk bedrogen en in de maling genomen keer op keer herhaald de geschiedenis zich weer en weer door de politieke kliek wat zich zelf volks vertegenwoordigers van het volk durven te noemen. Dit kan echter niet langer zo door gaan in deze wereld. We leven in Nederland in een beginnende fascistische politie elite staat. Onze geschiedenis was in het verleden verwoest door slavernij en is dat vandaag de dag nog steeds zo,zonder dat meerdere mensen dit door hebben. Het grote spel van big manipuleren en propageren gaat bij de grote leugen tv,media en zuig het uit je duim kranten rustig voort,en het volk schijnt het niet te willen snappen en slikt het als zoete koek. De slavernij van Geld = schuld begon in Amerika in 1933. Er bestond net als nu een grote geld en krediet crises. De Amerikaanse overheid leende grote sommen geld van banken zo als meerdere overheden dit vandaag de dag nog doen rond de globe. Met 1 verschil dat de Amerikaanse overheid bankroet was. Ze hadden onderpand aan banken nodig. Die hadden ze niet. Ze verzonnen een grote list om via de geboorte akte s van meerdere burgers in Amerika en later de wereld de burger te gebruiken als onderpand aan banken door middel van een fictieve strawman die alleen geldig was in de juridische wereld,een maritieme product die gekoppeld was aan een BSN / Soffie nummer van wereld burgers,waar nimmer de waarheid over werd verteld,het was immers Geboorte akte fraude. De bevolking dacht namelijk dat het registreren van een kind diende voor het vast stellen van de naam van het kind. Minder is waar gebleken. U bent voor de overheid een waarde van 630.000 Euro per persoon wat de overheid namelijk kan lenen van wereld banken. De overheid heeft zelfs de bank toestemming gegeven meer geld uit te mogen lenen dat de bank daad werkelijk waard was. De bank kan 100 keer meer uit lenen. Inflatie ontstaat op de Euro munt en daalt sterk in waarde. U kunt u strawman waar nemen op uw belasting formulier van de overheid die natuurlijk niet aan u mens van vlees en bloed soeverein mens is gericht,maar aan uw fictieve fraude model 1933 uit Amerika die alleen geldig is in de juridische wereld waar de overheid u jaren lang mee uit buit. Uw naam staat geschreven in allemaal kapellen hoofd letters op uw belasting formulier,bankpassen die u krijgt van de overheid / banken,Dat is een bepaalde schrijf stijl dat noemen ze in het latijs CAPPELTEIL DIMINTO MAXIMA. Dat is om de staties van burgerschap te verlagen tot knecht of horige slaaf. Dus als u dacht dat de slavernij in het verleden was afgeschaft of verboden was gesteld dan heeft u dat gruwelijk mis het is momenteel wereldwijd zeer groot van kracht en zeer toenemend.

[spam deleted]

[spam deleted]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech