DE EURO VERLIES ZIJN WAARDE EN GAAT NEER IN EUROPA

Hier kun je discussieren over DE EURO VERLIES ZIJN WAARDE EN GAAT NEER IN EUROPA.

EINDE GEHEIME REGERING DIE TENMISTE 300 JAAR OVER HET WESTEN REGEERT

NIGEL FARAGE WAS RIGHT > http://www.youtube.com/watch?v=Wb-MWoZKYmg&feature=player_embedded

Is dit de rechtszaak waarover Benjamin Fulford al maanden spreekt? Zit er dan toch meer waarheid in zijn berichten dan iedereen vermoedt ? Als dit de komende dagen bevestigd wordt door mainstream media doet al het andere er niet meer toe. De Eurocrisis, de kredietcrisis, de EU en de VN, de NATO, de VS, Goldman Sachs en andere banken. Wanneer dit waar blijkt en daar lijkt het wel op, dan zijn alle bovenstaande problemen snel verdwenen! Ik roep dan ook iedereen die dit bericht leest op om te mediteren met deze rechtszaak als centraal thema. Wens tijdens je meditatie dat dit daadwerkelijk zal gebeuren en dat het systeem eindelijk veranderd kan worden. ( Nexus )” Afgelopen woensdag is in New York de rechtszaak begonnen die mogelijk een einde zal maken aan de geheime regering die al tenminste 300 jaar over het Westen regeert. De aanklacht bevat onder meer een verwijzing naar een geldbedrag van $1 biljoen dollar dat is gestolen door VN-topman Ban Ki-moon, de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi en anderen.De rechtszaak is aangespannen door Neil Keenan als vertegenwoordiger van de Dragon-familie, een groep schatrijke Aziatische families. Jarenlang is bewijs verzameld door internationale politie- en inlichtingendiensten waaronder Interpol, de CIA, de Japanse veiligheidspolitie en Oost-Europese geheime diensten. De rechtszaak wordt gesteund door zowel het Pentagon als de krijgsmacht van China en Rusland.

JFK

De gedaagden zijn naar verluidt ook verantwoordelijk voor de moord op de Amerikaanse oud-president John F. Kennedy en vele andere internationale misdaden.Het hele proces kwam op gang nadat twee Japanse staatsburgers, Akihiko Yamaguchi en Mitsuyoshi Watanabe, onterecht waren vastgezet. Bovendien werd beslag gelegd op $134,5 miljard aan Italiaanse obligaties waar ze per 3 juni 2009 over beschikten.

Britse Kroon

De rechtszaak, waar begin dit jaar al over werd gesproken, is het begin van de juridische strijd om het wereldwijde financiële systeem weer terug te geven aan de mensen en de overheden. De aanklacht is op 23 november ingediend bij de Amerikaanse districtsrechtbank van het Zuidelijke District van New York en is getiteld Civil Action #8500. De Verenigde Staten zijn een private corporatie die in handen is van de Britse Kroon (Rothschild), de Bank of England (Rothschild) en het Vaticaan (Rothschild). Tot 1933 droeg het land de naam Virginia Company. De VS zijn een bedrijf in plaats van een land.

De gedaagden:

Daniele Dal Bosco (vrijmetselaarsloge P2)
Het Office of International Treasury Control (OITC)
Ray C. Dam, individueel en als president van OITC
David A. Sale, individueel en als onderdirecteur van de Council for the Cabinet van OITC
De Verenigde Staten
Ban Ki-moon, individueel en als secretaris-generaal van de Verenigde Naties
Ambassadeur Cesare Maria Ragaglini, individueel en als VN-gezant voor Italië in New York
Ambassadrice Laura Mirachian, individueel en als VN-gezant voor Italië in Genève
De Italiaanse Republiek
De Italiaanse financiële politie (Guardia di Finanza)
Silvio Berlusconi, oud-premier van Italië
Het Wereld Economisch Forum (WEF)
Het World Economic Forum USA Inc.
Giancarlo Bruno, individueel en als hoofd bankwezen van het WEF

Download hier de gehele aanklacht.Farage had dus gewoon gelijk, de EU en de banken, multinationals, zijn niets meer en niets minder dan criminelen! De rechtszaak die een eind kan maken aan het gangsterbewind van de westerse samenleving

24 november 2011,

Een rechtszaak werd vandaag – 23 november Amerikaanse tijd – ingediend die een eind kan maken aan de geheime regering die de westerse beschaving minstens de laatste 300 jaar heeft bepaald. Het rechtsgeding eist de teruggaaf van bijna 1000 miljard dollar dat gestolen werd door ondermeer de secretaris-generaal van de VN Ban Ki Moon, de voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi, de Italiaanse regering, Giancarlo Bruno en de Davos World Economic forum en, volgens anderen, behoren de vele eigenaren van de Amerikaanse Federal reserve ook hiertoe. De rechtszaak werd ingediend in New York door Neel Keenan die optreedt als de vertegenwoordiger van de Dragon-familie, een teruggetrokken groep rijke Aziatische families. Deze indiening is het gevolg van het uitgebreid verzamelen van bewijsmateriaal door internationale politie- en rechtshandhavingdiensten waaronder Interpol, het CIA, de Japanse Veiligheidspolitie, Oost-Europese geheime diensten en wordt gesteund door het Pentagon, evenals door de strijdmacht van Rusland en China.

De uiteindelijke verdachten in deze juridische actie behoren waarschijnlijk tot dezelfde kliek dan degenen die achter de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy en achter veel andere belangrijke internationale misdrijven zaten.Deze bijzondere rechtszaak werd veroorzaakt door de illegale detentie van twee Japanse burgers, Akihiko Yamaguchi and Mitsuyoshi Watanabe, evenals de inbeslagneming van 134,5 miljard dollar in staatsobligaties die plaatsvond op 3 juni 2009. Nadat de obligaties waren gestolen, nam de vrijmetselaar Leo Zagami contact op met deze schrijver en vertelde dat de vrijmetselaarsloge P2 in Monte Carlo de obligaties kon incasseren met behulp van de Vaticaanse bankier Daniel Dal Bosco. Deze schrijver gaf deze informatie, via een lid van de Britse koninklijke familie, door aan de Dragon-familie die nog eens voor een waarde van 1000 miljard dollar onder zijn berusting had van soortgelijke obligaties ten name van Neil Keenan. Vervolgens vertrouwde Keenan, na veel onderhandelen, deze obligaties toe aan Dal Bosco.Dal Bosco verdween daarna met de obligaties en werd 24 uur per dag gevolgd door verschillende agenten van inlichtingendiensten om te zien wat hij van plan was. Het spoor van Dal Bosco leidde ondermeer naar het Davos World Forum, de VN, de Italiaanse regering en het Vaticaan. Hierna werd Keenan benaderd door talrijke machtige figuren, waaronder topfunctionarissen van het Vaticaan, Wall Street bankiers, Europese adel en voormalige Amerikaanse presidenten, waarvan de meeste hem astronomische steekpenningen aanboden om te vertrekken. Hij werd ook vergiftigd met ricine en overleefde het ternauwernood.

Volgens Keenan gaan de wortels van deze zaak terug naar de jaren 1927 – 1938, toen, door een overeenkomst tussen T.V. Soong (minister van Financiën van China) en Henry Morgethau, secretaris van de Schatkist, de regering van de Verenigde Staten ongeveer 50 miljoen ounces zilver kocht en enorme hoeveelheden goud leasede van de Nationalistische Chinese Regering, die bekend is als Kwomintang. Voor alle geleverde edelmetalen werden certificaten overhandigd aan de leveranciers.Veel obligaties die door Dal Bosco in beslag waren genomen waren gedekt door het Chinese goud dat door de Federal Reserve Board in die tijd was overgenomen en nooit aan zijn rechtmatige eigenaren was terug gegeven.Andere in beslaggenomen obligaties waren Kennedy-obligaties. Deze obligaties waren door goud gedekt dat in bewaring was gegeven voor de bevolking van de planeet en gebruikt moesten worden om de economische ontwikkeling van de wereld te financieren. In plaats daarvan werd het meeste gestolen en misbruikt door de leden van de kliek die de controle van het westerse financiële systeem hadden overgenomen ten behoeve van hun eigen privébelangen.De oorspronkelijke ondertekenaar van de Kennedy-obligaties was de voormalige Indonesische president Soekarno. Soekarno’s opvolger, Dr. Seno Edy Soekanto, gaf Keenan volmacht om de Kennedy-obligaties terug te geven aan hun rechtmatige eigenaren en andere eigendommen die aan de bevolking van de wereld waren toegewezen via iets dat bekend staat als de mondiale onderpand rekeningen. De rechtszaak is slechts het eerste salvo in een juridische strijd om de controle van het mondiale financiële systeem terug te brengen naar de mensen en de regeringen van de wereld, evenals de rechtmatige eigenaren van de historische bezittingen die door de leden van het bankkartel in beslag zijn genomen.Het rechtsgeding is ingediend als Civil Action #8500 bij de United States District Court voor het Southern District van New York op 23 November 2011.

Achtergrond informatie over de problemen met het mondiale financiële systeem Door Neil Keenan en Keith Scott.Een overzicht van de oorzaak van het probleem:

De Verenigde Staten is een private onderneming (privé-vennootschap) dat in handen is van de Britse Kroon (Rothschilds), de Bank van Engeland (Rothschilds) en het Vaticaan (opnieuw Rothschilds). Voorheen, tot 3-9-1933, werd deze onderneming de Virginia Company genoemd en werd toen ontbonden door Roosevelt onder de Emergency Banking Act. Op 5 mei 1933 besloot het Congres de Gouden Standaard en het Soevereine Gezag van de VS op te heffen, en al zijn officiële bevoegdheden, waaronder de kantoren, departementen en functionarissen van de overheid te ontbinden. De VS is een corporatie, geen natie. De Federal Reserve is noch federaal, noch een reserve. Het is een private vervalste organisatie dat geleid wordt door Joodse bankiers die het geld met rente uitlenen dat ze uit niets (gebakken lucht) drukken, terwijl wij deze criminelen blijven betalen om het Volk het vel over de oren te halen. Deze technologie van diefstal en bedrog dat uit de Verenigde Staten geëxporteerd werd door hun promotie van deze fraude als het model van mondiale financiering, is een obsceniteit die het zaad vormt voor zijn eigen vernietiging.Dit werd nog eens verergerd doordat het gewone volk weigerde te beseffen, te weten en te begrijpen dat de dubbelhartigheid van de regeringen, gecombineerd met het bedrog en de eindeloze hebzucht van bankiers, dat zij (de blinden) als apathische schapen ‘geschoren’ werden. Apathie en onwetendheid creëren het geloof in de leugen. De ‘waarheid’ is vanzelfsprekend, maar de meeste mensen willen die liever niet horen, noch begrijpen. De schulden van de Federal Reserve zijn de schulden van een private corporatie die het volk van de Verenigde Staten beroofd.De VS – dollar is een Federal Reserve bankbiljet en de verplichtingen ten opzichte van de valuta zijn verplichtingen van de Federal Reserve, niet die van de mensen van de Verenigde Staten.Inzicht in de geschiedenis. Tussen 1927 en 1938 werd, door een overeenkomst tussen T.V. Soong (minister van Financiën van China) en Henry Morgethau, secretaris van de Schatkist, door de regering van de Verenigde Staten ongeveer 50 miljoen ounces zilver gekocht en enorme hoeveelheden goud geleased van de Nationalistische Chinese Regering, die bekend is als de Kwomintang. Gedurende deze periode werd China gedeeltelijk bezet door Japanse troepen en China was bang dat het onder de voet zou worden gelopen door de Japanners. Voor alle overhandigde edelmetalen werden certificaten verstrekt. De ingeleverde edelmetalen en edelstenen werden naar de Verenigde Staten gezonden onder een leasecontract tussen T.V. Soong en Henry Morgethau. De certificaten werden de onderliggende fondsen van de Kwomintang en waren goede en geaccepteerde zekerheden.

In 1934 werd een nieuwe Securities Act afgekondigd in de Verenigde Staten, samen met de Goud Wet, die eiste dat al het onbewerkte goud en gouden munten overgedragen moest worden aan de Federal Reserve, een private corporatie, die gecharterd was om als de Centrale Bank van de Verenigde Staten te opereren en die de uitgifte moest verzorgen van de valuta die bekend staat als de V.S. – dollar. Binnenlands goud in eigen bezit werd gekocht. Buitenlands goud dat in het bezit is van de Schatkist werd overgedragen aan de Federal Reserve, dus, werd geleased aan de Federal Reserve. Deze begon met de series 1934 bankbiljetten die door de Federal Reserve werden uitgegeven. Deze werden nooit afgelost en de rentekosten werden gehaald uit de verdere uitgiftes van de 1934 series FRN’s.Deze 1934 FRN’s garandeerden de leasebetalingen en stelden de Chinese regering in staat om doorlopend te financieren. Deze kwam onder controle van de Kwomintang, de Nationale Regering in China van wie het goud werd ontvangen. Velen werden in China achtergelaten toen de Kwomintang naar Taiwan moest vluchten. Het goud werd genationaliseerd door de Kwomintang die veel van de FRN’s (maar niet alle) naar Taiwan overgebracht die door deze certificaten werd opgebouwd. Deze bankbiljetten vormden de onderliggende waarde van Taiwan en ze hadden waarde omdat ze door goud waren gedekt.
Tijdens de oorlog in China werden de meeste bezitters van de depositobiljetten of certificaten, die uitgegeven waren door Chinese Banken, gedood door de Japanners, anderen werden later gedood door zowel de Kwomintang als door de Chinese communisten, dus het goud kwam in het bezit van de natie, speciaal die van de Kwomintang. In Europa werden Joodse bezitters via allerlei acties ontdaan van die rijkdom en werden vervolgens geëlimineerd. Het goud werd afgepakt hetzij door diefstal, hetzij door geweld, dat is de realiteit van de geschiedenis. De Kwomintang benoemde bewakers van dit goud en van certificaten die door de Verenigde Staten waren uitgegeven. Zij waren eufemistisch bekend als de Dragon Family. De Dragon Family is in feite een organisatie die opereert tussen oude families binnen China en Taiwan, en staat als zodanig boven de politieke verdeeldheid van de twee onafhankelijke Chinese regeringen. Chinezen zijn merkwaardig in dit opzicht, want oude families en functies zijn belangrijker dan politieke afspraken die, hoewel ze generaties kunnen duren, voor de meeste Chinezen gedurende lange tijd genegeerd worden. Hiermee is verbonden de rijkdom van verschillende naties. De Verenigde Staten die de Kwomintang en verzetsgroepen steunden, drukten in werkelijkheid meer van deze FRN bankbiljetten binnen China zelf. Deze operaties werden gerund door de CIA om de loyaliteit van verschillende facties te kopen in hun strijd tegen de communisten, maar werden uiteindelijk rond 1960 verdreven naar Birma. Grotendeels dankzij dit extra bijdrukken van deze biljetten, werden de extra bankcertificaten verstrekt in plaats van rente, maar wel aan speciale personen en partijen.

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, met de communisten en Kwomintang-facties in oorlog in China, werden de Internationale Gemeenschap en de Chinezen die het goud hadden geaccepteerd, onder de open controle van de Indonesische president Soekarno geplaatst. Soekarno werd vervolgens op 17 augustus 1945 bekend als M1 onder VN goedkeuring no. MISA81704 ‘Operatie Serieuze Vrijheid’. Dit was omdat een groot deel van het goud op deze wereld overgebracht was naar Indonesië en de Filippijnen. Canada, Australië, Groot Brittannië, India en andere Britse kolonies stuurden hun goud naar het zogenoemde ‘onneembare Singapore’. De Japanners stuurden, zoals geregeld was door Hirohito in het 1921 Verdrag Tussen Naties dat gemaakt was in Londen, veel van dit goud naar Indonesië (toen een Nederlandse kolonie) en naar de Filippijnen (toen een Amerikaanse kolonie) in geheime bunkers die voor het grootste deel gebouwd waren door de Japanners tussen 1924 en 1945. Daarom hadden de geallieerde troepen in Maleisië geen luchtdekking of voldoende voorraden om de Japanners te weerstaan. Singapore moest vallen, dus het merendeel van de mondiale rijkdom kon ‘verloren’ raken in een geheim systeem, dat de gouden standaard overbodig maakte en de fiat valuta’s een realiteit.

Dit goud werd gedocumenteerd in rekeningen door de Zwitserse Commercial Union Bank, onder bescherming van de Zwitserse procureur-generaal, geregistreerd door de Zwitserse Nationale Bank in de Bank voor Internationale Verrekeningen van Internationale Gecombineerde Onderpandrekeningen (BIS), en toen in de BIS geblokkeerd om de Parent Registration Accounts of the Federal Reserve System te vormen.
Later werd president Marcos van de Filippijnen benoemd en bezette de positie van M1 tot 1987, waarna deze positie in oktober 1987 werd overgedragen aan Dr. Ray C.Dam, onder Legal Decadency naar Opvolger RCD1087 voor het gehele Verre Oosten met de formele Macht van Gevolmachtigde en Toewijzing van Indonesische Activa, ondertekend door Sarinah Soetiwi (houder van de activa ten behoeve van de Natie Indonesië, zoals bepaald is door president Soekarno) in 1992, waarna Dam’s gezag later op 20 januari 1995 werd bekendgemaakt. Dam bewees voor het hele systeem dat er met hem niet was te werken, hetzij omdat hij weigerde degenen die hem hadden aangesteld te laten stelen, of vanwege zijn persoonlijke arrogantie. Het is moeilijk om de waarheid hiervan te achterhalen. Zijn gezag over de Institutional parent registration Accounts werd terzijde geschoven en het systeem werd weer overgedragen aan de drie Naties die deze rekeningen sinds de Tweede Wereldoorlog hadden gecontroleerd – de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk, die systematisch en illegaal sinds 1996 het gevestigde systeem ontwrichtten.

Vanuit dit gegeven kunnen we twee functionele operaties onderscheiden. De eerste betrof het eigendom en de controle over de bewaring door de eigenaars van het Goud en de tweede was een controlesysteem om de beheerder te installeren teneinde de Gecombineerde Onderpand rekeningen als een onafhankelijke arbiter te controleren. Eigendomsrechten zijn in handen van de ondertekenaar van de Depositorekeningen in Commerciële Banken en de Controle Rechten zijn in handen van de M1.Zo kwam het dat mondiale levering van edelmetaal en gouden munten werd ingetrokken en dat het fiatgeld hiervoor in de plaats kwam. De biljetten en het geld dat door de Federal Reserve werd uitgegeven werd gedekt door de rijkdom binnen een gecentraliseerd systeem dat door de Naties op rechtvaardige wijze gebruikt moest worden, maar de Bankiers besloten om hiermee hun nationale economieën te plunderen.In 1963 sloot president John F. Kennedy een overeenkomst met president Soekarno om fondsen te realiseren waardoor de Amerikaanse Schatkist zijn eigen bankbiljetten kon drukken, en ondermijnde daarmee het ‘recht’ van de Federal Reserve om bankbiljetten te drukken. Dit akkoord maakte het mogelijk dat er 50.000 ton goud overgedragen zou worden om deze valuta te steunen. Het probleem was echter dat de binnenlandse valuta van de VS daardoor door goud gedekt was, wat in strijd zou zijn geweest met internationale overeenkomsten die bedoeld waren om de valuta te stabiliseren. Elf dagen na de ondertekening van deze overeenkomst werd president Kennedy vermoord. President Johnson, de door Kennedy geschorste EO11110, droeg het goud over aan de Federal Reserve. De Green Hilton Agreement werd tot 1968 niet uitgevoerd, toen Soekarno werd afgezet en toen de Mondiale Handel het noodzakelijk maakte dat de wereld een Mondiale Valuta zou krijgen. Toen het goud in 1968 werd overgebracht naar de Amerikaanse Schatkist en een serie obligaties – bekend als de Kennedy-obligaties – uitgegeven onder de voorwaarden van de Green Hilton Agreement – het akkoord van Kennedy en Soekarno – bleken de voorwaarden van 1968 van de goudlevering aan de Verenigde Staten anders dan die van 1934. Toen na 30 jaar de rente, zoals beloofd, niet betaald werd, vond een heruitgave van de obligaties plaats waardoor in toenemende aantallen obligaties als herdenkingscertificaten werden uitgegeven die werden geaccepteerd door de eigenaren van het goud, de Dragon Family. Van kopieën van bankdocumenten ontvangen door Neil Keenan, zijn in de Green Hilton Memorial Agreement de hoeveelheden goud en platina in de fondsen gespecificeerd. Deze goudhoeveelheden zijn gecertificeerd en de certificaten en kopieën van registers zijn beschikbaar met volledige en nauwkeurige identificatie en herkenningscodes.

Deze certificaten worden nog eens genoemd in bankverslagen, kopieën die nu in het bezit zijn van Neil Keenan. De waarheid van deze instrumenten kan duidelijk bewezen worden door documentatie die wij bezitten en verder nog door het raadplegen van de Black Screens (zwarte schermen), waar het onderpandbestand wordt bijgehouden, evenals de grijze en blauwe schermen waar de enorme fraude van het illegale gebruik van deze activa te vinden is.In de paar documenten die wij bij deze aanklacht presenteren, kunnen we zien dat de activa zijn gedeponeerd, de contra-activa gecreëerd en gepresenteerd bij de depositiehouders of deposanten, en dat zij al meer dan 70 jaar bedrogen zijn door het opzettelijk en frauduleus falen van de debiteuren om de overeenkomst te honoreren. In de afgelopen weken kwamen we in het bezit van de boeken en bescheiden van de vroegere president Soekarno, en alle codes en registers van de Mondiale Rekeningen. De omvang van deze rekeningen kan worden vastgesteld door de herziening van het Collectieve Akkoord tussen Garuda Memorial Hilton Indonesia and the Green Memorial Hilton Geneva, opgericht, gestructureerd en operationeel gemaakt tussen 1961 en in 1972 voorzien van een definitieve handtekening. Uit hoofde van deze overeenkomst werden de activa (bezittingen) van het internationale gecombineerde onderpanden vastgesteld en naar buiten gebracht, vervolgens binnen een korte tijd misbruikt om de besturingssystemen van de banken te veranderen.

Bij de herziening van deze boeken kunnen we nu zien dat de banken het concept van opereren onder de Statuten van Bankiers terzijde schoven, en in plaats van bankiers werden ze armzalige casino-exploitanten en handelaars en verkopen ze dingen die ze niet bezitten. De bestanden die in ons bezit zijn, getekend en geregistreerd door de ontvangende en beherende commerciële bank, tonen de onderliggende fondsen in aantallen en bedragen die de verbeelding tarten. De Green Hilton and Garuda Memorial Agreements demonstreren duidelijk de waarde van het mondiale rekeningsysteem. Goud- en platinadeposito’s (onderpand) lopen in de miljoenen tonnen. De 1934 series Federal Reserve Obligaties, bankbiljetten die in 1928 zijn uitgegeven en Kennedy obligaties lopen in de biljarden(1.000.000.000.000.000). VS – dollars, Dragon-obligaties zijn alle opgenomen en erkend binnen de Green Hilton and Memorial Hilton Collective Agreements. Ook de activa in de vorm van onbewerkt goud zijn overgedragen aan de Mondiale Rekeningen door de Regering van de Verenigde Staten en vervolgens toevertrouwd aan een private corporatie – het Federal Reserve Systeem.

Bron: http://www.bovendien.com


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech