Wie niet stemt heeft niets te zeggen?

Hier kun je discussieren over Wie niet stemt heeft niets te zeggen?.
Elke partij pretendeert het beste voor te hebben met 'het land'. En voor sommigen zal dat vast ook wel zo zijn, maar ook bij hen is vaak heel wat mis met de manier waarop ze dat dan willen bereiken. En vooral ook wie er dan bij dat 'betere land' horen

Stel je moet kiezen of je pindakaas mét of zonder stukjes noot wilt, die ene dure of die wat goedkopere. Maar je wilt helemaal geen pindakaas?

Meestal hoor je van je omgeving dat als je niet gestemd hebt, je ook niet mag klagen over waar je het niet mee eens bent. Dat je er ook niets aan gedaan hebt om het te veranderen. Maar is stemmen wel een manier om iets te veranderen? Hoe vaak hebben politici echt gedaan wat ze beloofden? En als ze dat ene ding doen wat ze beloofden, doen ze dan niet ook weer 'tig andere dingen waar je helemaal niet achter kunt staan? En hebben we eigenlijk wel zelf gekozen dat het politieke systeem zo in elkaar zit zoals dat het nu is?

Het is vooral die laatste vraag die een antwoord biedt op de hoofdvraag. Verder uitgewerkt stelt je omgeving dus alsof je de verplichting hebt te stemmen omdat een instantie buiten jezelf je die mogelijkheid opdringt – zelfs als je jezelf helemaal niet kan vinden in het gene waaruit je uit dan moet kiezen. Of als je überhaupt de manier waarop de politiek wordt bedreven – meerderheidsstem bijvoorbeeld, of onherroepelijke representatie afwijst.

In het huidige politieke systeem – de liberale democratie – wordt aanspraak gemaakt op een soort 'sociaal contract'. Dit 'sociale contract' is een metafoor die onder andere door de politiek filosoof Hobbes werd gebruikt als de verbeelding van het afdragen van eigen initiatief en verantwoordelijkheden aan een overheid en staat in ruil voor bescherming. Een relatie die nu een belangrijk onderdeel is van hoe de staat onze samenleving organiseert en hoe deze zichzelf hierbinnen legitimeert.

Als anarchisten stellen wij echter dat vrije organisatie en associatie de belangrijkste grondvesten zijn van een vrije en rechtvaardige samenleving. De relatie die je met iemand of een groep mensen aan gaat moet op elk moment ook weer vrijwillig kunnen worden beëindigd.
Hoewel we zijn opgevoed en opgeleid om in dit systeem te functioneren, heeft het tekenen van het eerder genoemde 'sociale contract' echter nooit daadwerkelijk plaatsgevonden. En ook is er geen mogelijkheid tot het opzeggen ervan. Er is in het geval van verwerping dus geen mogelijkheid tot het opzeggen en daarmee vergaat de vrijwilligheid van de associatie. Hiermee kun je de legitimiteit van dit contract denk ik legitiem van de hand wijzen. Wat dan daarmee ook geldt voor de vorm van organisatie volgens de parlementaire democratie, de Tweede Kamer en haar andere instanties.

Niet stemmen creëert nog geen alternatief

Uiteraard is dit een nogal filosofisch en abstract verhaal en gaat dit vooral over schuldgevoel. Wat belangrijker is echter, is het alternatief op al dan niet stemmen. Een legitieme vraag in de zoektocht naar een alternatief waar wel of niet stemmen een onderdeel van is. Want zowel stemmen als ook enkel niet-stemmen creëren nog geen alternatief.

Een alternatief ontstaat pas op het moment dat we hier iets tegenover stellen. Dat vergt inzet, studie en organisatie. Door onze stem te behouden en deze niet enkel te staan aan politici in de stemhokjes kunnen we zelf onderzoeken hoe we onze leefomgeving willen inrichten - hoe we willen werken, leven – en onze vonken de kans geven uit te groeien tot een sterk vuur van werkelijke verandering die niet direct geketend is in de beperkingen van de oude financiële en hiërarchische wereld.

Net als dat verdrukking en machteloosheid een product van mensenhanden kan zijn, kunnen we met hard werken ook vrijheid en gelijkheid doen kiemen en oogsten. Er is een rijke geschiedenis van antiautoritaire experimenten en initiatieven en de pogingen om vrij te breken zijn ook nu overal over ter wereld te zien – van de opstanden in het Midden-Oosten en de Occupy-beweging en van Griekenland tot Zuid-Amerika en via de andere andere kant terug.

Advertentie
The Party's over
http://thecloud.crimethinc.com/pdfs/democracy_reading.pdf


Molotof

vuur = ♥

t is andersom natuurlijk, wie

t is andersom natuurlijk, wie stemt heeft niets te zeggen,

als je stemt geef je je fiat aan de regereing whatever dat ook ook is of wordt om te beslissen.

anarchisme is gebaseerd op de

anarchisme is gebaseerd op de gedachte van de vrije wil. Maar een vrije wil bestaat niet. Een wil bestaat wel maar geen vrije. Weten anarchisten wat er over een uur gaat gebeuren? Nee, dus een vrije wil of een vrije organisatie bestaat niet.

Stemmu

Ik ben het 100% eens met de schrijver van dit artikel.
Je hoeft het daarbij op geen enkele manier eens te zijn met het huidige politieke systeem, maar het is wel "het systeem".

Veranderingen worden gerealiseerd van buiten(demo's/educatie) en binnen dit systeem.
Alle andere opties (gewapende revoluties e.d. zijn op dit moment:) niet aan de orde.

Kijk en informeer jezelf, welke partij jou idealen het best zal vertegenwoordigen.
En bedenk daarbij ook dat een vorm van burgelijke ongehoorzaamheid geoorloofd is in een tijdspanne waarin het populisme door de politiek eigen is gemaakt.
Wat dat betreft hoeven we alleen maar de laatste gedoogcoalitie te analyseren.

anarchisme is ook een

anarchisme is ook een gedoogconstructie. De vrije wil wordt gekoppeld aan een toekomstverwachting. De apostel Paulus spreekt andere taal.

eh,eerst zeg je dat vrije wil

eh,eerst zeg je dat vrije wil niet bestaat en vervolgens wordt de vrije wil gekoppeld aan de toekomstverwachting?
lekker duidelijk.
ow en apostel paulus spreekt niet,paulus is een hoopje stof...dan toch liever de geuzen.

nou goed dan, de ILLUSIE van

nou goed dan, de ILLUSIE van de vrije wil wordt gekoppeld aan een zekere toekomstverwachting.

Als er geen enkele vorm van

Als er geen enkele vorm van vrije wil bestaat, dan kunnen anarchisten niet anders zijn dan anarchisten, dan kunnen de verkondigers van de vrije wil niet anders doen dan dat, dus wie probeer je nu te overtuigen (of nee, er bestaat immers geen vrije wil, dus ook jij kan niet anders). Nog veel plezier met je spoedcursus determinisme.

Molotof

In een levensbedreigende situatie is elke streek toegestaan.

Ook in een NIET

Ook in een NIET levensbedreigende situatie is elke streek toegestaan. - Paulus

- 1 Korinthiers 10:23

Niet mee eens, als het het

Niet mee eens,

als het het systeem is dat je wilt veranderen, nl de parlementaire democratie, dan verander je dat dus niet van binnenuit. als anarchist is stemmen een beetje hypocriet. door te stemmen bevestig je het systeem van vertegenwoordigde democratie. je legitimeert de parlementaire democratie.

dus nee, als jij het systeem van de huidige politiek verwerpt, of wilt veranderen dan is stemmen, het (langer) in leven houden van dat systeem dus geen optie.

uit geheugen gehaald citaat, dus zal wat afwijken van origineel, van immortal technique:
"You cant change the system from within, for those who try to change the system from within, it is eventually the system that changes them"

immortal technique - poverty of filosophy

dat hangt ervan af hoe je het

dat hangt ervan af hoe je het systeem definieert. Ik zie het systeem als een veelkoppig (Babylonisch) monster dat de ene keer domineert in de vorm van kapitalisme en dan weer opduikt als anarchisme of communisme of als één of andere religieuze uiting. In die zin is anarchisme ook deel van het systeem, of je nu wel of niet gaat stemmen.

gr.

Deel van welk systeem? Wat is

Deel van welk systeem? Wat is dan het verbindende element tussen kapitalisme (een productiemodus) en communisme en anarchisme (er vanuitgaande dat de laatste twee tegengesteld zouden zijn, wat onzin is).

deel van welk systeem? van

deel van welk systeem? van Babylon. Babylon heeft vele uitingsvormen, de ene keer kapitalisme, dan weer anarchisme. Je kunt het ook zo zien dat de verbindende factor de Boom van Goed en Kwaad is, al is dat wel erg theologisch uitgedrukt.

Anarchisme tegenover kapitalisme afzetten is een schijntegenstelling en alleen in relatieve zin een tegenstelling. In absolute zin maken ze beide deel uit van Babylon. Althans zo zie ik het.

in de theologie is geld een

in de theologie is geld een zelfstandige macht. Niet alleen wordt alles gekocht en verkocht voor geld maar alles wordt ook met de BEDOELING gedaan om te verkopen of te kopen. Alle handelingen en transacties kunnen worden teruggevoerd op het feit dat alles in koopwaar is omgezet. Dit is de natuur van geld als uiting van een hemelse macht.

Om die reden geloof ik niet zo inalternatieve geldsystemen aangezien de tentakels van Mammon altijd terug zullen veren. Geld slaat altijd terug, dat is namelijk de natuur van geld. Je kunt makkelijker in zee water ontwijken dan in de maatschappij geld ontwijken. Geld weet ons altijd weer te vinden.

Ik denk dat kapitalisme geen

Ik denk dat kapitalisme geen systeem is maar een vermomming. Net als anarchisme of communisme dus.

(g)een alternatief

Er hebben anarchistische partijen bestaan, en als je daar op stemt is dat dus geen legitimering van de regering.

Niet-stemmen word al decennia lang door 2 a 3 miljoen NL-burgers gedaan, en heeft niks veranderd. Nou ja, als linkse mensen massaal niet stemmen krijgen de rechtse partijen gewoon gratis zetels.
Ik zeg niet dat je moet stemmen, maar ik vind wel dat je op moet komen dagen. Als je een protest wilt laten horen, stem dan gewoon massaal blanco. Dan is tenminste duidelijk dat het geen desinteresse is. Ik ben ook al decennia lang fan van het principe van de partiblanc: blanco-stemmers zouden moeten worden vertegenwoordigd door lege zetels, die wel meerderheden blokkeren. In het geval van een tweede kamer betekent dat dat voor een meerderheid 76 stemmen nodig zijn, ook als er 20 of 50 zetels leeg zijn.

En zelfs als je wel stemt betekent dat niet dat je verder je bek moet houden

[spam deleted]

[spam deleted]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech