Wenkend tijdgeestperspectief.

Hier kun je discussieren over Wenkend tijdgeestperspectief..
Het verwijt van PvdA-voorzitter Hans Spekman in het AD van afgelopen vrijdag (3 augustus) dat SP-fractievoorzitter Roemer geen realistische standpunten uitdraagt, is een schoolvoorbeeld van het spreekwoord: “De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet”. Met zijn kwalificatie diskwalificeert Spekman in feite zichzelf, omdat hij daarmee aangeeft geen idee te hebben van de andere wind die al geruime tijd over het totale politieke landschap waait. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. De nieuwe wind die alles te maken heeft met de geest van de tijd. Zoals het een geest betaamt is deze persoons- noch partijgebonden en daardoor ongrijpbaar. Desondanks beïnvloedt hij ons allemaal. De kernvraag is alleen waar die wereldomvattende tijdgeest naar verwijst.
Voor de beantwoording daarvan kan er geen misverstand over bestaan dat hij zich richt op de alom onderschreven mensenrechten, waar onze tijd zo langzamerhand geheel van doortrokken is. Als gevolg daarvan ligt wereldwijd de democratische(!) roep om de mensenrechten te eerbiedigen nagenoeg op ieders lip. Het falen van de maatschappelijke vertaling daarvan - de VN- of wereldvrede - kan niet geweten worden aan een gebrek aan bank- en stembiljetten, dus is geen bank- of partijbons aan te rekenen. Dat neemt niet weg dat deze invloedrijke personen medeverantwoordelijk zijn voor het falen, als gevolg van het door hen aangehangen monetair-parlementair gedachtegoed dat wereldwijd het reilen en zeilen bepaalt. Bovendien dichten zij aan dat gedachtegoed een eeuwigheidswaarde toe. Een wereld zonder banken en politieke partijen valt simpelweg buiten het blikveld van onze bobo’s. Vandaar dat zij ook geen oog hebben voor de immateriële tijdgeest die naadloos aansluit bij het immateriële VN- of vredesideaal. Het ultieme politieke doel dat niet alleen niet te koop is, maar ook via verkiezingen niet in het vizier te krijgen is.
Kortom, voor de juiste maatschappelijke vertaling van de - door het VN-/vredesideaal doortrokken - tijdgeest, voldoet het gangbare monetaire-parlementaire gedachtegoed niet. Vandaar dat de gevestigde monetaire-parlementaire orde, waar naast allerlei gerenommeerde economen ook SP-fractievoorzitter Emile Roemer en PvdA-voorzitter Hans Spekman toe behoren, achter de feiten aanloopt. Euro-toppen en verkiezingen doen niets af aan deze moedeloos makende realiteit, alle grootschalige (en daarmee groot belang suggererende) media aandacht ten spijt.
Desondanks is er geen reden om te somberen over de verwerkelijking van het alom onderschreven mensenrechten- of vredesideaal. Doemdenkers hebben met betrekking daartoe gelukkig niet het laatste woord, omdat tegen de boven de partijen staande ongrijpbare (want immateriële!) tijdgeest, de enige geest die op geweldloze wijze de tijd ten positieve doet veranderen, nu eenmaal geen kruid gewassen is.


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Rechtse spam.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. was reactie op verwijderde comment.

Doemdenkers hebben gelukkig

Doemdenkers hebben gelukkig niet het laatste woord, inderdaad. Fuck 'em.

Lijkt toch veel op een oproep

Lijkt toch veel op een oproep om de SP te steunen. Geen goed idee vind ik. De PvdA gaat de komende jaren hopelijk verdwijnen wegens gebrek aan stemmen enzv. De SP is toch ook een lege huls. Waar steund dat gedachtengoed van die SP op. Het is een soort ouderwetse sociaal democratische hutspot.
Als je de geschiedenis een beetje kent dan weet je waar dat toe leid. Dat er ook maar iemand is die die partijtjes poep nog steund verbijsterend en er ook nog serieus over praat. Het is zo iets als die gristenen die in pratende slangen geloven.

O.k. Roemer word aan het

O.k. Roemer word aan het einde van het stukje ook bekritiseerd maar een misverstand ligt voor de hand gezien het begin van het stukje. Wie creeert er hier ` de realiteit ´. Ook al veel over geschreven in het verleden wat was het ook weer Situationisme of zo iets. Iets met massa media en zo.
Wat moet je daar mee gezien het Internet hoe past dat binnen het Situationisme enzv. Met andere woorden ik heb gereageerd 2 x zelfs omdat er toch wel iets aan de hand is zonder in samenzwerings theorien te willen vervallen. Je kan het makkelijk maken en met het Piramide plaatje Crimethinc aan komen zetten zo van oooo ja onder aan de piramide de illegalioos de hoeren en wat zou dat voor een figuurtje zijn o ja een gedetineerde. Mijn idee is realiteit dat is honger dorst koude kortom wat de zintuigen direct waar nemen. Een brute beestachtige versie misschien maar daar komt het steeds meer op neer aangezien de rest volgens de mensen met macht aleen maar franje is die wel weg kan. Oei de theorie over macht ook weer zo iets. Zelf zie ik daar met name de vader rol de moeder rol het kind. In de meest zieke vormen vaak helaas. Voorbeeld De Vader Des Vaderlands Het Moederland enzv. Helaas komt het daar wel op neer denk ik. We zijn onmondige kinderen aan de onderkant. Wie in opstand komt krijgt klappen vaders wil is wet. Oei.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech