Wenkend tijdgeestperspectief.

Opinie, gepost door: Wouter ter Heide. op 07/08/2012 08:05:24

Tegen de door de mensenrechten doortrokken tijdgeest, is geen kruid gewassen.

Het verwijt van PvdA-voorzitter Hans Spekman in het AD van afgelopen vrijdag (3 augustus) dat SP-fractievoorzitter Roemer geen realistische standpunten uitdraagt, is een schoolvoorbeeld van het spreekwoord: “De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet”. Met zijn kwalificatie diskwalificeert Spekman in feite zichzelf, omdat hij daarmee aangeeft geen idee te hebben van de andere wind die al geruime tijd over het totale politieke landschap waait. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. De nieuwe wind die alles te maken heeft met de geest van de tijd. Zoals het een geest betaamt is deze persoons- noch partijgebonden en daardoor ongrijpbaar. Desondanks beïnvloedt hij ons allemaal. De kernvraag is alleen waar die wereldomvattende tijdgeest naar verwijst.
Voor de beantwoording daarvan kan er geen misverstand over bestaan dat hij zich richt op de alom onderschreven mensenrechten, waar onze tijd zo langzamerhand geheel van doortrokken is. Als gevolg daarvan ligt wereldwijd de democratische(!) roep om de mensenrechten te eerbiedigen nagenoeg op ieders lip. Het falen van de maatschappelijke vertaling daarvan - de VN- of wereldvrede - kan niet geweten worden aan een gebrek aan bank- en stembiljetten, dus is geen bank- of partijbons aan te rekenen. Dat neemt niet weg dat deze invloedrijke personen medeverantwoordelijk zijn voor het falen, als gevolg van het door hen aangehangen monetair-parlementair gedachtegoed dat wereldwijd het reilen en zeilen bepaalt. Bovendien dichten zij aan dat gedachtegoed een eeuwigheidswaarde toe. Een wereld zonder banken en politieke partijen valt simpelweg buiten het blikveld van onze bobo’s. Vandaar dat zij ook geen oog hebben voor de immateriële tijdgeest die naadloos aansluit bij het immateriële VN- of vredesideaal. Het ultieme politieke doel dat niet alleen niet te koop is, maar ook via verkiezingen niet in het vizier te krijgen is.
Kortom, voor de juiste maatschappelijke vertaling van de - door het VN-/vredesideaal doortrokken - tijdgeest, voldoet het gangbare monetaire-parlementaire gedachtegoed niet. Vandaar dat de gevestigde monetaire-parlementaire orde, waar naast allerlei gerenommeerde economen ook SP-fractievoorzitter Emile Roemer en PvdA-voorzitter Hans Spekman toe behoren, achter de feiten aanloopt. Euro-toppen en verkiezingen doen niets af aan deze moedeloos makende realiteit, alle grootschalige (en daarmee groot belang suggererende) media aandacht ten spijt.
Desondanks is er geen reden om te somberen over de verwerkelijking van het alom onderschreven mensenrechten- of vredesideaal. Doemdenkers hebben met betrekking daartoe gelukkig niet het laatste woord, omdat tegen de boven de partijen staande ongrijpbare (want immateriële!) tijdgeest, de enige geest die op geweldloze wijze de tijd ten positieve doet veranderen, nu eenmaal geen kruid gewassen is.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech