verslag No Border Camp 2012 Cologne

Hier kun je discussieren over verslag No Border Camp 2012 Cologne.
No Border Camp 2012 in Keulen - een sfeerverslag vanuit de mobiele keuken Le Sabot

De oproep op de website van het No Border gebeuren was veel belovend: “Een samenkomst voor uitwisseling en netwerken om effectiever te kunnen handelen.” Veelbelovend omdat het bijna traditie is dat tijdens een No Border Camp effectief actie gevoerd wordt voor een wereld zonder naties, grenzen en zeker zonder deportaties. De workshops en de acties op het No Border Camp hadden verschillende onderwerpen zoals : deportaties, Frontex, antiziganisme (anti-zigeuner/nomade-opvatting), alledaags racisme, het discours van extreem-rechts, institutioneel racisme, de levensomstandigheden en de strijd van migranten, post-kolonialisme, redenen om te vluchten, de situatie aan de grenzen zelf en nog veel meer.

Sinds 1998-1999 zijn er elk jaar initiatieven geweest om een No Border Camp te organiseren. Belangrijk aspect hierbij is dat het kamp gehouden wordt op een plek waarbij de gruwelijkheden van grenzen voelbaar en zichtbaar zijn. Niet alleen voor migranten, maar ook voor actievoerders, zodat zij geschikte doelen kunnen uitkiezen om te bezetten, bekladden en zo meer.
In de loop van de jaren zijn er kampen geweest in verschillende landen over de hele wereld. Vanaf 2009 zijn er in Europa No Border Camps te vinden: in 2009 Calais, 2010 in Brussel, in 2011 in Bulgarije (aan de grens met Turkije en Griekenland) en in 2012 zowel in Zweden als in Duitsland (Keulen). Een zeer belangrijk doel van een No Border Kamp (NBC) is het voeren van actie tegen het migratiebeleid, het samenkomen van internationale groepen die actief zijn tegen het migratiebeleid en het opdoen van inspiratie en uitwisselen van kennis en ervaring.
De NBC hebben verschillende resultaten geboekt in de afgelopen jaren. Zo is er ruime aandacht gekomen voor 'naming and shaming' (van bedrijven die winst maken over de ruggen van migranten), heeft Calais zeker de aandacht gekregen van NBC activisten die het kon gebruiken, is er een internationaal netwerk opgericht en worden internationale acties ondersteund door veel groepen vanuit verschillende landen.

Met een verse 30 uur werkstraf, vanuit het proces over de 1 mei-demonstratie in Amsterdam, in mijn achterzak ging ik op weg naar Keulen. In Keulen had het organisatieteam bepaald dat het kamp op dezelfde plek zou plaats vinden als in 2003. Een werkelijk prachtig terrein direct aan de drukke Rijn en een indrukwekkend zicht op drie kraanvormige woontorens en daarachter de enorme dom van Keulen. Op de Poller Wiese waren ontzettend veel tenten opgezet en de infrastructuur was gericht op het ontvangen van veel actievoerders. Tijdens het tien dagen durende kamp waren diverse acties opgezet tegen allerlei instituten en organisaties die actief op een totaal verkeerde manier met migratie bezig
zijn.
Enkele actievoerders bezette de Franse Ambassade in Dusseldorf vanwege het nog steeds aanhoudende brute optreden van de politie in Calais. Door hun optreden stierven in de afgelopen maanden zeker twee migranten. In Dusseldorf vindt ook een publieke hongerstaking plaats. Iraanse vluchtelingen zijn 128 dagen geleden in Wurzburg begonnen met hun straatprotest tegen de onmenselijke behandeling en
omstandigheden van migranten in Duitsland. In meerdere steden in Duitsland hebben zich hongerstakers bij dit protest aangesloten. Tijdens het No Border Camp was er een solidariteitsactie. Ook werd het kantoor van de Grünen bezet. Deze politieke partij weigert haar solidariteit uit te spreken met de migranten.
Op woensdag had de Keulse organisatie Kein Mensch ist Illegal een manifestatie georganiseerd midden in het centrum van Keulen. Een thema van de manifestatie was dat kapitalisme geen toevallig natuurverschijnsel is en dat een betere, solidaire wereld zeker mogelijk is. Op de laatste zaterdag was er een grote demonstratie gepland op het vliegveld van Düsseldorf. Volgens de lokale groepen is dat vliegveld een grote schandvlek voor heel Europa. Vandaar worden de meeste maandelijkse deportatievluchten richting Kosovo en Servië uitgevoerd.

Op de dagen dat er geen acties waren georganiseerd waren er heel veel workshops. Bijna alle thema`s die je bij migratie kunt bedenken zijn aan bod gekomen: klimaatverandering en migratie, werken in de seksindustrie en migratie, hoe moeten migranten leven in Duitsland, uiteenzetting van de situatie rondom Roma en Sinti bevolking, nadere informatie over Calais, Boats4People; afijn teveel zeer interessante workshops om deze allemaal op te noemen.
De strijd tegen de migratiepolitiek in Duitsland wordt ook gevoerd door veel migrantengroepen. Uit Frankrijk waren eveneens veel migranten naar het kamp gekomen om daar mee te helpen aan het verzet. De workshops die deze groepen hebben gegeven werden druk bezocht.

Tijdens het NBC waren er uiteraard ook de nodige openbare discussies. Er werden dagelijkse vergaderingen gehouden en alle aspecten voor het goed laten draaien van dit actiekamp werden daar besproken. Niet altijd gebeurde dat in goede harmonie. De discussie omtrent vlees op het actiekamp kon niet op een goede manier afgerond worden, met als gevolg dat een aantal veganisten vertrok omdat zij zich niet konden vinden in de uitkomst. Namelijk dat er ruimte zou moeten zijn op het NBC voor mensen om zelf vlees te bereiden en te nuttigen.
'Critical whiteness'* en 'empowerment' speelden een belangrijke rol op het kamp. Het kamp was bedoeld als een plek van saamhorigheid en discussie, met ruimte voor anti-racisme, een kritische blik op kapitalisme, en anti-fascistische en feministische perspectieven. Een plek om ervaringen uit te wisselen en nieuwe acties te plannen,waar mensen van verschillende achtergronden samenkomen om gezamenlijk te strijden.
Direct daaraan gekoppeld was het gegeven dat het No Border Camp zou handelen volgens de theorie van de 'definitionsmacht'. In het kort wordt hiermee bedoeld dat mocht er sprake zijn van ongewenste handelingen het hele kamp zich achter degene zal scharen die zich ongemakkelijk voelt bij het gedrag van een ander. In de reguliere samenleving moet je eerst bewijzen dat er iets is voorgevallen en dan pas worden er maatregelen getroffen.
Op de laatste zaterdag van het kamp was op alle dixies een statement geplaatst van een persoon die zich erg heeft gestoord aan al dan niet vermeend racistisch gedrag van een mede-activist. Volgens de opsteller van het statement heeft hij/zij het kamp verlaten omdat degene die zich volgens hem/haar racistisch had uitgelaten het kamp zelf niet wilde verlaten. Naar aanleiding van dit statement hebben zelfs een aantal structuurgroepen die een rol speelden in de kampstructuur uit solidariteit hun tent gesloten: ze gingen, na een oproep daartoe, staken!
De informatietent was zonder vooraankondiging ineens onbemenst. Ook de zogenaamde Awerenessgroep* had de tent gesloten. Dit alles met de nodige verklaringen. Zodra de keukenmensen op de hoogte waren van dit statement (op de keukendixie was geen statement geplakt, was men blijkbaar vergeten) konden wij niet blijven functioneren alsof er niets was gebeurd. Mede vanwege informatieachterstand heeft de keuken toen direct besloten om de tent te sluiten om zodoende ruimte te creëren om na te denken en tot een gezamenlijk standpunt te komen. Eerst hebben we nog wel de avondmaaltijd (voor zowel de vliegveld-activisten als de achterblijvers op het kamp) afgerond omdat deze al voor 80% klaar was. Toen we daarmee klaar waren heeft de keukenploeg de tijd genomen om te overleggen, informatie te verzamelen en om te komen tot een standpunt.
Een aantal belangrijke aspecten speelden een rol in onze besluitvorming. De verhalen omtrent het wel of niet racistische gedrag bleven erg vaag Ook kon bijna niemand op het kamp uitleggen welke pogingen er waren ondernomen om dit op te lossen. Daarnaast speelde de korte tijd en weinige mogelijkheden die kampdeelnemers hadden om ineens zelf hun eten te regelen, mochten we besluiten te stoppen, ook een rol. We wilden heel graag een deëscalerende rol vervullen.
De hele week waren er zeer pittige en onaangename discussies geweest over alcohol, drugs, vlees, contacten met de overheid,(al dan niet) vermeend racistisch gedrag, ontbreken van facilitators en nog meer. De sfeer op het kamp was al aardig bedrukt en wij als keuken wilden daar geen extra olie bij op het vuur gooien en hebben vanuit deëscalerende overwegingen besloten om toch op de laatste dag een ontbijt en lunch te verzorgen. De combinatie van slechte vage informatie over wat er nu precies was voorgevallen, de weinig respectvolle manier waarop de discussies werden gevoerd en de verantwoordelijkheid die de hele keukenploeg voelde heeft er voor kunnen zorgen dat we als keuken onze klus op het NBC hebben afgerond.

Het zou erg interessant zijn om in Nederland eveneens de 'power of definition' te bespreken en te onderzoeken welke aspecten van deze theorie bruikbaar zijn. Er is namelijk wel iets te zeggen voor het creëren van beschermingsruimte voor degene die is lastig gevallen. Wat in de onderlinge discussie telkens terugkomt is het gegeven dat mocht daar iemens misbruik van willen maken je als potentiëel aangewezen dader mooi de klos bent! Dus ook de Duitse scene zal moeten nadenken over hoe je deze theorie in praktijk zou willen uitvoeren. Oftewel: hoe voorkom je dat er misbruik van gemaakt zal worden.
Wat ik als keukenlid (dus enigszins van de zijlijn) behoorlijk heb gemist is een soort inzichtelijk protocol (openbare handelwijze) hoe groepen om kunnen gaan met deze theorie. Zoals ik al eerder vermeld heb was op het kamp totaal onduidelijk welke onderhandelingspogingen waren ondernomen en door wie! En de theorie gaat er wel vanuit dat iedereen die deze theorie onderschrijft zich achter degene schaart die zich ongemakkelijk voelt in een bepaalde situatie. Volgens deze theorie zou eigenlijk op grond van het geschreven statement op de dixies het hele kamp direct opgeheven moeten worden! Voor de keuken bleef het gissen waarom dat inderdaad niet is gebeurd.

Wat eveneens opvallend was, was de afwezigheid van Nederlandse activisten! Ik heb de hele week de Nederlandse activisten op één hand kunnen tellen. Dat is op zich wel vreemd, juist omdat het No Border Netwerk Nederland behoorlijk goed aan de weg aan het timmeren is en Keulen toch redelijk bereikbaar is. Achteraf gezien is het wel een gemiste kans dat niet meer activisten zich hier hebben aangesloten juist omdat de situatie in Duitsland met veel actieve migranten erg leerzaam en inspirerend kan zijn. Overigens waren er ook niet veel Belgische activisten. Wellicht kunnen de Nederlandse activisten samen met de Belgen nadenken over het opzetten van een No Border Camp in de nabije toekomst. Een eerste aanzet zal misschien gedaan worden in het weekend van 06 en 07 oktober want dan zullen veel internationale migratie activisten de beide NBC kampen in 2012 evalueren. Voor meer informative zie ook de website no-border.nl, waar de definitieve uitnodiging binnenkort terug te vinden zal zijn.

Ron (Le Sabot)

'Critical whiteness'*; een zeer kritische visie op het geinternaliseerde racisme bij blanke anti-rascisische activisten.

*Awerenessgroep: Discriminatie en geweld vind overal plaats en zo ook op het kamp. Om de getroffen personen niet alleen te laten staan is de Awarenessgroep opgezet. Hier kun je je melden als je zelf in aanraking bent gekomen met discriminatie en of geweld, maar ook als je gezien hebt dat zoiets is voorgevallen. Deze groep is enige tijd geleden opgezet om mensen die last hebben gehad van discriminerend gedrag te steunen.


interessant plaatje.

interessant plaatje.

Toevoeging

Thanks for this report on indymedia.nl
This NBC in Cologne has left a strange aftertaste at least in my mouth.
The enacting of the concepts of critical whiteness and 'power of definition' have caused distress and a in my opinion exaggerated impact on people's own definitons about themselves. Or how many German-speaking fellow activists have called it a crazy acting out of 'Identitätspolitik'.
While I don't deny that it is important to ask one's self continually questions about identity, social background, priviledge and so forth, I found it rather sad and depressing how it inhibited the collaboration, sense of community and trust on the camp itself. Anyhow, here a very thorough report on the events in the camp in German language.

Kritiek op Definitionsmacht en hoe het er in Keulen aan toe ging

Bovenstaande link naar dat goede artikel op de Duitse Indymedia wilde ik ook posten. Het geeft goed weer wat er in Keulen is geberud, maar het is geen makkelijke tekst om je doorheen te ploegen. Een vertaling zou zinvol zijn.

Ik moet toegeven dat ik zelf niet in Keulen was, maar ik heb er wel wat over gehoord en gelezen. Ron schrijft dat er weinig mensen vanuit Nederland en België naar dat kamp zijn gegaan. Het bleek dat er in elk geval activisten vanuit België en Frankrijk besloten hebben niet te gaan omdat die groep (deels vanuit Berlijn met de blog http://reclaimsociety.wordpress.com) had aangekondigd in Keulen weer de discussie over critical whiteness te gaan opdringen aan de rest. En dit bleek ook te gebeuren en sloeg het hele kamp dood.

Het zou best interessant zijn om in Nederland ook eens te discussiëren over 'definitionsmacht' en 'critical whiteness' (wat overigens twee verschillende discussies zouden moeten zijn), maar pas op voor 'Duitse toestanden'. In Keulen is er van een echte discussie niet veel gekomen en heeft het vooral mensen gefrustreerd.
En het krijgt daar nog een vervolg; die lui uit Berlijn hebben aangekondigd in 2013 een NoBorder-kamp in Berlijn te organiseren, waarna velen andere hebben aangegeven daar er niet heen te gaan en zullen proberen te voorkomen dat er anderen heen gaan. Zo schiet het lekker op met een beweging die iets wil doen tegen racisme en de migratiepolitiek van Europese landen.

Laten we het in Nederland nog maar even pragmatisch gezellig houden en eventueel eens bediscussiëren wat eigenlijk de problemen zijn en wat we kunnen leren van die aanpak in Duitsland.

Een appart proef tuintje om

Een appart proef tuintje om te experimenteren met " critical whiteness " en power of definition lijkt mij als buitenstaander met wat inside kennis wel een idee in plaats van het hoofd doel in de wielen te rijden namelijk no borders en aanverwante themas. Hoe wel belachelijk dat er nog steeds met name bij de hoger opgeleide activist de behoefte bestaat tot zelf kastijding zo van o o wat ben ik toch slecht vanwege geinternaliseerd racisme en mijn te bleke huid. Neem een Surinaams accent over veel in de zon liggen of zwarte schoenpoets gezellige dreads Afrikaanse klederdracht aan en het komt nog wel goed met jullie. Wat zullen jullie weer uitgelachen worden door inmiddels geemancipeerde mensen met achtergrond Afrika Z. Amerika.
Stop de geinternaliseerde zelf haat ook bij de wit mens. Wat nederigheid bij o.a. de veganisten die dat kamp verlieten lijkt me ook op z'n plaats. Met name ze op de eerste plaats komen / kwamen om te preken voor hun levens wijze dan moeten ze niet de belangrijkste themas in de wielen rijden No borders met name. Onmogelijk al die fanatieke " gelovigen " zonder ook maar het minste teken van wat gemoedelijkheid. Zo komt het over uit het verslagje en ik twijfel er niet aan op basis van mijn eigen ervaringen dat het verslagje nog een voorzichtige weergave is van wat er is gebeurd.

colonge

ik was daar wel de twee bovenstaande reageerders duidelijk niet anders hadden ze wel een andere manier gekozen om te reageren .
Het was een zwaar en intensief kamp de organizators werkten in een op hiearchy gebaseerd systeem ,werkten samen met politiecameramannen ,en nog meer van dat soort dingen die je normaliter wel uit je hoofd laat .
Ook heb ik het vermoeden dat de organizators met opzet bepaalde dingen op de klippen hebben laten lopen .
door bijvoorbeeld te zorgen dat ze zelf tijdens de generale asemblys er nooit waren zodat het kamp niemand te verantwoording kon roeppen
ook kon je duidelijk merken dat de opzet van bepaalde structuren zo was ontworpen dat het wel tot conflikten moest leiden .
je zou door de overvloed van dit soort situaities bijna gaan denken dat de organizatie bestond uit een clubje slimme agenten en politiekelingen die hadden besloten de scene even een gevoellig tikkje uit te delen en daarmee de scene lekker te versplinteren wat ze redelijk is gelukt .
Ook waren er groeppen die er alles aan deden om niet vast komen te zitten in dit rare spel
zoals de no border berlin groep die uit onvrede met de gang van zaken een alternatieve asembly opzetten die dagelijks werd bezocht door gemiddeld 150.
mensen een duidelijk teken dat ze op een goed spoor zaten en dat er meer mensen de fouten in de structuren van het kamp zagen en daar aan wilden werken uit deze goep van 150 passievolle mensen kwamen binnen enkele dagen een paar mooie acties gerold. zoals onder andere de actie bij de britse ambasade en die bij de franse een dag later .
twee zeer sucsesvolle acties die anders niet ontwikkeld konden worden zonder de alternatieve asembly
ik persoonlijk prijs no border berlin voor hun kritise houding en hun doorzettingsvermogen om tijdens represie en onder de hierachy van het kamp door toch nog te werken aan de dingen die juist op dit soort kampen zo belangrijk zijn.
Snap je mijn reactie niet dan was je waarschijnlijk niet op het kamp en til ik niet zo zwaar aan je sofa politiek dus bekritiseer me maar achterover gezakt in je sofa dan ga ik ondertussen daadwerkelijk iets veranderen want theorie moet je in de praktijk uitvoeren en niet alleen over lullen dus nederland wordt wakker kom van je luie reet en organiseer een no borderkamp en probeer eens iets moeilijks te doen in plaats van altijd voor de easy way te kiezen en heel mischien als het kritisch genoeg is kom ik dan ook ff de kaaskoppies wakker schoppen met wat duitse helderheid

duitse helderheid?

die duitsers lijken mij eerder volstrekt krankzinnig.

Deze Duitse groep houdt al

Deze Duitse groep houdt al heel wat actiekampen in een wurggreep.

-

Ik weet hoe het is om opeens een KUDDE achter je aan te krijgen, gezeur om je paspoort. Er is dan niemand die sorry zegt maar da's bekend hè. Deze bink zal wel even de kaaskoppies wakker schudden maar die sofapolitici maken jullie zelf.
Plaats eerst maar een essay over je 'critical whiteness' op IM. Stel opdringerigheid niet op prijs.
Aktiekampen mogen ook LEUK zijn, helaas heeft niet iedereen dat door. Als er niks leuk aan is dan bezig je een verkeerd soort....zelfkastijding.

duitse helderheid? pijnlijk

duitse helderheid?
pijnlijk maar wel accuraat dat je deze ideologie kan betrekken op een land. Lekker nietzeggend dat je geen tijd hebt om te reageren
op kritiek omdat je bezig bent en tegelijkertijd verwacht dat hier in Nederland een noborder camp georganiseerd word.

hier een interview met Vassilis Tsianos: een anti-racistische activist en onderzoeker uit Hamburg en mede oprichter van kanak attack.
Het gaat vooral over de recentelijk opgebloeide discussie omtrent critical whiteness, PoC en definition of power (Definitionsmacht).
http://jungle-world.com/artikel/2012/32/46024.html

ik zal mijn favoriete quote alvast posten.
Ja, genau. »Ich bin eine nicht unterdrückt geborene, Bafög-beziehende, frauisierte Weiße und mein Wissen basiert auf dem Wissen von PoCs«, so wird da geredet, das ist eine Art neoprotestantischer Sektenbildung. Diese Selbstbezichtigung ist immer eine Strategie eines reformorientierten Teils der Bildungsbourgeoisie: Moral und moralische Panik im Namen der Diskurshygiene.

critical whiteness en power of definition

Ron,
als je een discussie over critical whiteness en power of definition wil beginnen wens ik je veel succes. Neem dan meteen het begrip 'antideutschen' mee in je discussie want enkele minuten graven in de duitstalige texten die hier gelinkt staan levert op dat ze daar behoorlijk wat aan te danken hebben. Het zijn steeds weer dezelfde auteurs waar ze naar verwijzen. Kort samengevat: oorspronkelijk komt het gedachtengoed uit de VS, met als meest bekende representant de marxistische hoogleraar David Roediger. Een groep radicale marxisten uit Hamburg heeft daar een eigen 'critical german ness' uit ontwikkeld met als gevolg onder meer aanvallen op palestijnse groepen en steundemo's voor Israel. Deze groep heeft het debat op links in Duitsland al jaren weten te vergiftigen door zowel ideologie als de sektarische manier van werken.
Met 'power of definition' is het volgende doelwit zichtbaar : de structuren die iedere behoorlijke organisatie, radicaal links of niet, ontwikkeld heeft om racistisch en sexistisch gedrag tegen te gaan en ervoor te zorgen dat deelnemers/activisten zich veilig kunnen voelen. Je zegt hierover zelf :
"In het kort wordt hiermee bedoeld dat mocht er sprake zijn van ongewenste handelingen het hele kamp zich achter degene zal scharen die zich ongemakkelijk voelt bij het gedrag van een ander. In de reguliere samenleving moet je eerst bewijzen dat er iets is voorgevallen en dan pas worden er maatregelen getroffen. "
Dit laat meteen zien hoe gevaarlijk het is om met een dergelijke ideologische basis een strcutuur te bouwen die de veiligheid van iedereen in de groep moet garanderen. Power is definition is immers niet zichtbaar, er is geen gezamenlijk afspraak over wat toelaatbaar is dus iedereen is een potentiele dader en er is geen reservecircuit om ervoor te zorgen dat er niet de verkeerde mensen worden uitgezet. Bovendien wordt ook nog eens met een karikatuur van de reguliere samenleving gewerkt. Bij racistische en sexistische incidenten wordt er in de 'reguliere' samenleving meestal eerst gehandeld en daarna naar bewijzen gekeken. Met dank aan Geenstijl en co is dan in de huidige regulere samenleving het kwaad al geschied en de potentiele dader al aan het kruis genageld. Ongeveer wat de power of definition mensen graag willen. Gevolg is dus dat iedereen zich onveilig moet voelen in je kamp of organisatie want iedereen is een potenetiele dader.
Openheid, kenbaarheid van de afspraken/regels en het bestaan van een reservecircuit waar iedereen toegang toe heeft (zowel potentiele daders als slachtffers) zijn noodzakelijk voor iedere groep / kamp / organisatie die echt de samenlveing wil verbeteren. Heb je die niet, en dat is bij Noborder al een aantal jaar aan de gang (ik ben er zelf al tijdens Straatsburg 2002 tegen aan gelopen), dan ben je een eigen kleine dictatuur aan het bouwen met alle consequenties van dien. Leuk voor radicale marxisten die de rechteloze dictaturen van voor 1989 terug willen hebben.
Maar we zijn nu 23 jaar verder en er is veel bereikt juist op het gebied van (basis) democratie en het openlijk bespreekbaar maken van racisme en sexisme zonder in bovenstaande valkuilen te lopen. De "safer spaces" aanpak bijvoorbeeld en bemiddelings (mediation) groepen. Ook niet perfect maar de discussies daarover zijn in ieder geval open en voor iedereen te volgen.

De reden waarom ik niet naar

De reden waarom ik niet naar Keulen ben gegaan was voornamelijk de aankondiging van dat clubje reactionairen op het nbc in Zweden dat ze aanwezig zouden zijn in Keulen. Deze mensen hebben in Zweden zowat de hele agenda van het NBC in Zweden gekaapt ...Met als gevolg dat een groot deel aanwezige personen zich allesbehalve gemakkelijk in hun, al dan niet ontblootte, vel voelden, inclusief ik. Deze mensen hebben niks te zoeken op plaatsen die enige affiniteit met anarchisme hebben en zouden bijgevolg daar ook beter weggestuurd worden in de toekomst...

He maar, 'Claire Obscure',

He maar, 'Claire Obscure', dat is wel iets tamelijk heftigs waartoe je oproept: een hele groep gaan weren van anarchistische bijeenkomsten vanwege hun ideeën... Toe maar. Als jij het belangrijk vindt dat "mensen zich in hun al dan niet ontblote vel goed voelen" op een anarchistische bijeenkomst, en je ervaart het zo dat die 'wellness' of je het noemt niet bereikt kan worden vanwege die vervelende duitsers die discussies aanzwengelen, dan is er maar een ding wat echt helpt: dat je zelf juist wel naar die bijeenkomst gaat en daar iets over zegt. Want aan thuisblijvers die zeggen dat anderen die lui (hadden) moeten weren hebben we helaas helemaal niks...

@penari

Ik geloof dat je mijn reactie niet goed begrepen hebt...Op no-border camp in Zweden is die discussie tot in den treure gevoerd. Voornamelijk buiten de algemene vergaderingen dan moet ik zeggen. Op de algemene vergaderingen was de discussie niet mogelijk omdat elke opmerking, vraag, kritiek die tegen deze groep hun dogma's inging simpelweg 'geblokt' werd. Met één enkel handgebaar werd de discussie dus telkens systematisch gesloten...Het ging zelfs zo ver dat deze groep eiste dat een persoon van het kamp verwijdert zou worden omdat deze een voorstel van hen 'geblokt' had. De reden was...deze persoon was een man met een blank kleurtje en in hun logica vertoonde deze door zijn daad uitermate 'ongepast' gedrag. Het komt er op neer dat deze groep zich het alleenrecht toe-eigent om te bepalen wat er al dan niet mogelijks ter discussie staat. Een behoorlijk autoritaire attitude als je het mij vraagt die je eerder bij Trotskisten dan bij anarchisten/es zou verwachten. Dus, wat mij en anderen betrof, had het geen zin om naar Koln te gaan om een discussie aan te gaan die , reeds op voorhand,onmogelijk was. Zo werd, bijvoorbeeld, op voorhand van een van de keukens (hoe het met andere keukens of deelnemers zat weet ik niet) geëist dat ze de 'power of definition' formeel zouden onderschrijven of ze zouden niet welkom zijn in Koln... Maar ga het gerust voor jezelf eens uitzoeken...Ik heb zo'n voorgevoel dat we dit clubje nog vaker gaan tegenkomen...

mja, ik denk eerlijk gezegd

mja, ik denk eerlijk gezegd niet dat indymedia.nl persé de juiste plek is om hier verder over te discuzeuren hoor, maar mij dunkt dat jij m'n reactie ook niet helemaal snapt. Wat ik wilde zeggen is dat ik niet begrijp hoe het zo'n groep lukt om een hele kamp in gijzeling te nemen. Je schrijft zelf dat ze kennelijk met één handgebaar de complete vergadering wisten monddood te maken. Sterk, toch? Kennelijk hadden ze hele goede argumenten, of maakten ze gebruik van hele gewiekste vergadertechnieken, of waren fysiek echt in beangstigende overmacht.
Kijk, wij weten toch allemaal dat die mooie basisdemocratische principes van ons ook altijd een risico inhouden. Kort gezegd kan het gebeuren dat mensen het gebrek aan duidelijke machtstructuren misbruiken om toch een informele macht te vestigen. Wat ik dus wil zeggen is dat de crux toch blijft dat wij met z'n allen er verantwoordelijk voor zij dat zoiets niet ontstaat. Ok, ik was er niet Zweden en heb niet kunnen meemaken hoe sterk, gewiekst, en weet ik nog wat deze groep was, maar van wat je beschrijft zou ik toch verwachten je juist een oproep doet om vooral naar Keulen te gaan on tegenwicht te bieden. Nu schrijf je dat ze geweerd moeten worden maar dat je zelf wegblijft. Op die manier lijkt het er een beetje alsof je je erbij neerlegt, en geeft het de argeloze lezer het idee dat 'die groep' toch kennelijk een goed ideologisch punt heeft aangezien niemand ze tegen spreekt.
Nou moe, ik hoop dat je nu snapt wat ik bedoel.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech