Solidariteitsprotest met de Griekse strijd tegen Europees afbraakbeleid

Hier kun je discussieren over Solidariteitsprotest met de Griekse strijd tegen Europees afbraakbeleid.
(English below)
https://www.facebook.com/events/448882761788510/

De ontwikkelingen in Griekenland gaan ons allemaal aan. Jaren van draconische bezuinigingen hebben het land in een diepe sociale crisis gestort. De EU en het IMF eisen nu dat dit afbraakbeleid wordt voortgezet en dat alle lidstaten hiertoe worden gedwongen. Het wordt tijd dat het roer omgaat: mensen boven winst en burgers boven banken! Kom daarom zaterdag 16 juni, de dag voor de Griekse verkiezingen, naar het Beursplein in Amsterdam voor een solidariteitsprotest met de Griekse bevolking: jullie strijd is onze strijd – stem tegen bezuinigen!

De troika – de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie en het IMF – wil dat de nieuwe Griekse regering nog harder gaat bezuinigen, wat volgens interne rapporten zou betekenen dat nog eens 150.000 ambtenaren zouden worden ontslagen, gemiddelde salarissen en pensioenen worden verlaagd tot respectievelijk €600,- en €400,- per maand, en dat de ontslagbescherming en sociale zekerheid volledig worden afgeschaft. Deze maatregelen zouden komen bovenop de gemiddelde inkomensdaling van 25 procent, de 100.000 bedrijfsfaillissementen en een werkloosheid van 21 procent.

De situatie in Griekenland is ondertussen kritiek. Ziekenhuizen kampen met tekorten aan medicijnen, de helft van de jongeren is werkloos, in sommige sectoren hebben arbeiders al maanden geen loon ontvangen en het aantal daklozen en zelfmoorden is explosief gestegen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de bevolking massaal terug vecht tegen deze onmenselijke maatregelen.

Waarom gaat dit ons aan? De Grieken vormen de frontlinie van het Europese crisisbeleid. Zij zijn het proefkonijn voor maatregelen die in de hele eurozone op de agenda staan. Zo ligt het Kunduzakkoord in lijn met de eerste bezuinigingsrondes in Griekenland. En waar eerst hun democratie werd uitgehold onder druk van Europese dictaten, gaat dat straks ook hier te gebeuren. Bovendien probeert in heel Europa extreem-rechts te profiteren door de schuld van de crisis neer te leggen bij moslims en migranten. Deze verkiezingen gaan daarom niet alleen om de toekomst van Griekenland, maar ook die van ons.

Als het de troika lukt om haar dictaat verder aan de Grieken op te leggen, dan zullen andere landen spoedig volgen. Eerst Spanje, Portugal en Ierland en daarna de zogenaamde kernlanden. Maar als de Grieken een breuk met het afbraakbeleid afdwingen, zal dat een voorbeeld stellen aan alle Europeanen: een alternatieve koers is mogelijk. Een koers die het geld haalt waar het zit, die mensen controle geeft over de economie en die hoop biedt in plaats van haat.

Daarom roepen we op om zaterdag 16 juni naar het Beursplein te komen en solidariteit te betuigen met de Grieken: jullie staan er niet alleen voor! De arbeiders, gepensioneerden, studenten en werklozen van Europa delen dezelfde belangen: stop de bezuinigingen en stuur de rekening retour. Jullie strijd is onze strijd – internationale solidariteit.

Zaterdag 16 juni
15.00 Beursplein
Amsterdam

Ondersteund door Reinform, Internationale Socialisten, DIDF, Grenzeloos, Real Democracy Groningen, Doorbraak, Kritische Studenten Utrecht en Ander Europa, ROAR.
Saturday June 16th
Solidarity rally
15:00 Beursplein, Amsterdam

From Athens to Amsterdam:
NO to the cutbacks!
Solidarity with the Greek resistance
against European austerity

The developments in Greece concern all of us. The long-lasting implementation of harsh austerity measures has led the country into a deep social crisis. The EU and the IMF demand the continuation of these disastrous policies in Greece and in other EU-member states. It is time to turn the tide: People before profit and citizens before banks! Join the solidarity rally on Saturday June 16th, the day before the Greek elections, at the Beursplein in Amsterdam to convey the message to the Greek people: your struggle is our struggle – vote against austerity!

The Troika – the European Central Bank, the European Commission and the IMF – demand from the new Greek government to impose even harder austerity measures. According to internal reports, these measures include the firing of 150.000 civil servants, the reduction of mean salaries and pensions to €600 and €400 per month, respectively and the complete abolition of employment protection and the welfare state. These measures will be applied on top of the already-imposed 25% income reduction, the 100.000 bankrupt companies and the 21% unemployment.

In a meantime the situation in Greece has become critical. Hospitals lack medical supplies, half of the young people are unemployment, in many companies the workers have not been paid for months, homelessness and suicides are rapidly increasing. No wonder the Greek people are fighting back in massive waves of resistance against these inhuman policies.

Why does all this concern us? The Greeks are in the front line of the European politics of the crisis. They are the guinea pig for a policy that is on the agenda of the entire continent. The Kunduz-agreement follows the same line as the first austerity policies that were applied in Greece. And in the same way that Greek people were deprived of their democracy with the European mandates, we risk being deprived of ours as well. Moreover, across Europe the extreme-right is trying to profit by blaming Muslims and migrants for the crisis. That is why these elections are not only about the future of Greece, but about our future as well.

If the Troika manages to achieve their aim, then other countries will soon follow the path of Greece. First Spain, Portugal and Ireland, and then the so-called ‘core-countries’. But if the Greeks manage to stop these disastrous policies, this will become an example for all Europeans and show that an alternative is possible. One which taxes the rich instead of the poor, where people have control over the economy and where hope prevails over hatred.

On Saturday the 16th of June, we call everybody to come to the Beursplein and declare to the Greeks: you are not alone! The workers, the pensioners, the students and the unemployed of Europe share the same interests: stop austerity and return the bill. Your struggle is our struggle – International solidarity!

Saturday June 16
15:00 Beursplein
Amsterdam

Organized by Reinform, Internationale Socialisten, DIDF, Grenzeloos, Real Democracy Groningen, Doorbraak, Kritische Studenten Utrecht en Ander Europa, ROAR.


Jullie van Doorbraak zijn

Jullie van Doorbraak zijn verkeerd bezig. Niet vragen kom naar ons toe voor demo nee er zelf naar toe gaan ga naar de aso flats van deur tot deur in de hal in de gang op de gallerij op de binnenplaats organiseer ! je zal merken er zijn daar mensen waar nog nooit iemand heeft aangebeld of aangeklopt. Je zal ook merken die flats worden beheerst door geweldadige schoften meestal meer dan een er gebeurd daar veel dat het dag licht niet kan verdragen. Houd rekening met klappen !

Buurtwerk is een goed idee,

Buurtwerk is een goed idee, maar waarom zou dat ons van een demo weerhouden?
Geweldadige schoften zijn bij veel demo's ook wel te vinden, in de regel werken ze voor de staat. Dus een paar klappen zal de kameraden van Doorbraak niet afschrikken. Maar hoe je daarmee solidariteit aan Grieken toont is me een raadsel. Deze internationale strijdt winnen we niet met alleen buurtwerk. Het zal er waarschijnlijk wel een belangrijk onderdeel van zijn.

Tip van de dag: als je het zo goed weet, doe het dan!
Anderen afzeiken is makkelijk en zinloos. Goede inhoudelijke kritiek leveren om een bewegin te helpen opbouwen is noodzakelijk en een stuk moeilijker.
Zelf je mooie theoriën aan de praktijk testen blijft toch het beste uiteindelijk.

Ga gerust demonstreren heb ik

Ga gerust demonstreren heb ik niks tegen. Maar de voorbereiding daar van enzv. kost tijd en moeite en wat leverd het uiteindelijk op voor bijv. werkloze Grieken zonder inkomen. Ik vraag me af wie of wat dan ook zich iets aantrekt van weer een demo. The usual suspects zijn weer aanwezig op die demo het is preken voor eigen parochie. Er wordt en werd vaak geconstateerd dat mensen in de uitkering en inkomen daar onder dus onder bestaans minimum moeilijk zijn te organiseren. Volgens mij moet je daadwerkelijk naar ze toe gaan. Ze lezen bijv. geen Indymedia sterker nog ze lezen helemaal niet denk ik daar mee bedoel ik niet alleen semi analfabeten. Het zal ook veel overtuigingskracht vergen om ze ook maar een beetje interesse in politiek of wat dan ook bij te brengen. Voor een deel hebben ze andere prioriteiten waar voor ik begrip heb. Wat betreft " doe het dan " : er wordt veel te makkelijk er van uitgegaan dat wat je noemt buurtwerk makkelijk te organiseren is. Alleen zonder middelen lukt dat niet. De situatie in de wijken buurten hoogbouw flats is slecht niet alleen in " achterstandswijken " " Vogelaarwijken " wat betreft interesse in politiek. Men is er anti politiek
denk ik onverschillig apathisch en slecht ge-informeerd en ge-isoleerd. De mensen doen er gewoon niet meer mee en vaak niet uit eigen keuze maar uitgesloten. Wat ik zelf daar bij als xtra probleem zie zijn die geweldadige schoften. Als het inderdaad zo is dat bijv. 90 % van wiet plantages in buurten niet wordt ontdekt door de politie wat zegt dat dan ? Dat iedereen de andere kant op kijkt en dat de politie en gemeente gewoon geen interesse hebben. Bovendien is er volgens mij veel corruptie "ons kent ons " en wat geld schuiven zeker wat betreft medewerkers woningbouw corporaties. Die hele wiet handel is al lang geen hobbyisme meer maar moord intimidatie mensenhandel slavernij. Het recht van de sterkste kortom. Je bent blij dat je een hokje kan huren en weet dat je zo maar jaren moet wachten op een mogelijkheid om te verhuizen. Ondertussen woon je in een straat waar een groot deel van de bewoners een illegale plantage heeft komt voor in bijv. Limburg volgens media. Wat doe je dan ? Als je buurtwerk wilt doen bereid je dan voor op een berg ellende die je zal tegen komen. Zo als geschreven veel gevallen van mensen die alleen zitten te vereenzamen in hun hok met hun uitkerinkje bijv. nooit slapen vanwege lawaai van de buren intimidatie verbaal en door honden niks durven zeggen want dan klappen instanties hebben de houding van f*ck you uitzichtloos kortom. Ik denk dat daar een aantal van heel blij zullen zijn met wat positieve aandacht. Er zij gewoon geen handvaten voor veel mensen om het hoofd boven water te houden in de achterbuurten. Afhankelijk van de ambtenaar van de soos van de huisvester. De dagelijkse gang naar de goedkoopste supermarkt tijd te veel maar geen idee wat er mee te doen. Griekenland is voor veel mensen abstract en ver weg of ze geven " de Grieken " de schuld van hun ellende. Ik schrijf niet dat ik de oplossing heb en dat mijn poging tot discussie waardeloos is dat mag je vinden. Tot slot ik moest nog denken aan de reactie van Bijstanders e.a. die gedwongen naar leerwerk bedrijf moeten volgens bericht Doorbraak van actie bij Leerwerk bedrijf Leiden de ballen gooi actie vrij recent : he he eindelijk gebeurd er wat. Er zullen zeker Grieken zijn die he een goed idee vinden als in NL het verzet wordt verbreed. Voor veel mensen in de uitkering is het wachten tot de uitkering stopt en dan verhuizen naar een tent. Iets anders kunnen ze niet bedenken ik ook niet eigenlijk. Er komt geen gehoor van uit mensen die acties als gemeld organiseren vrees ik.

1. Op de dam in Amsterdam op

1. Op de dam in Amsterdam op een zaterdag middag heb je ook nogal wat random voorbijgangers, dit is dus ook handig voor de mensen die geen indymedia lezen. Het zal voor de meeste mensen hier wel een grote schok zijn dat jij denkt dat dit toch geen 80% van de bevolking is trouwens :-|
2. Ik heb het nooit over makkelijk gehad. Zelf zou ik hier momenteel helaas niet de tijd en energy voor hebben behalve dan het in dialoog blijven met mijn eigen buren in de ver-yuppende volkswijk waar ik woon.
3. Wat praat jij trouwens mega neerbuigend over flatbewoners. Alsof het een soort hersenloze zombies zouden zijn. Wat ik bij de zogenaamd a-politieke mensen die ik spreek vooral terug zie is hun wantrouwen in de partij politiek, iets wat ik nadrukkelijk met ze deel. Wat helaas mist is klasse bewustzijn. Dit is iets om zeer hard aan te werken.
4. Dat 90% van de Nederlanders niet kut genoeg is om zijn of haar eigen buren aan te geven bij de popo is iets wat ik dan juist weer toejuig. Dit komt trouwens gewoon omdat de politie een stel fucking schoften zijn die deze mensen hun kinderen arresteren of in elkaar slaan. Mensen opjagen en het als iemand echt in de problemen zit opeens te druk hebben met de andere kant op kijken.
5. Ik ben het zeker met je eens te de toenemende repressie op het verbouwen van cannabis voor een hoop ellende heeft gezorgt. De enige oplossing hiervoor heeft alleen niks met bestrijding (meer intimidatie dus) te maken.
6. Dat er achter een hoop deuren een hoop ellende is te vinden lijkt me voor de meeste activisten die zich inzetten voor een sociale revolutie weinig nieuws. Dat is dan wel weer handig aan Indy. We wonen trouwens niet allemaal in de grachtengrodel ;)
7. uitleggen hoe de problemen van Grieken zijn ontstaan en hoe zij in dezelfde shit zitten als wij alleen dan nog een stuk dieper is iets waar velen hier volgens mij het sowieso aardig druk mee hebben.
8. Mini dictators in de wijk is mogelijk een probleem. Hier wat aan proberen te doen om wat meer solidaire contacten op te bouwen is een goed idee. Helaas in de praktijk wel moeilijk met name om de problemen te vinden. Ik heb trouwens zelf ook niet echt het idee dat het handig is om deur aan deur bij mensen langs te gaan. Het voelt voor mij als een inbreuk op iemands privacy. Ik zou mensen eerder op straat of op de gang aanspreken, hier heb ik veel betere ervaringen mee.

Beste Raymond je hebt best goede ideeen volgens mij, maar waarom zo azijnpisserig. Dat is helemaal niet de beste manier om mensen ergens van te overtuigen. Stop met die houding van jullie doen maar wat en denken niet na, dan kunnen we praten.

zie daar,een nobele taak

zie daar,een nobele taak weggelegd voor jouw raymond,kopieer een flinke stapel flyers,en ga ze langs de deuren brengen.

en mensen vergeet niet om uw

en mensen vergeet niet om uw geld van de bank te halen,liever nog vandaag dan morgen.
denk niet dat die paar tientjes of paar honderd euro geen zoden aan de dijk zet,dat doet het namelijk wel.
las laatst ergens dat een econoom dit ten stelligste af raden omdat de crisis daardoor zou verergeren,als ze zoiets zeggen wees dan gewaarschuwd.

ook in italie is er al een bank gesloten,mensen die bij die bank zitten kunnen niet meer bij hun geld en kunnen hun rekeningen niet meer betalen.
wat ik begrepen heb is dat die bank voor een maand gesloten blijft,en daarna?je eigen geld op rantsoen?
gecreeerd geld bestaat namelijk niet.in de media wordt dit angstig verzwegen uit angst voor een bankrun.

denk niet dat uw bank u netjes van tevoren inlicht,de vogels zijn tegen die tijd gevlogen.
laat ze niet langer gokken met uw centen!

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech