Uitlevering Sabir K aan VS/Schending mensenrechten

Hier kun je discussieren over Uitlevering Sabir K aan VS/Schending mensenrechten.

OPSTELTEN WIL ONDERZOEK NAAR SABIR K/UITLEVERING AAN VS
IN STRIJD MET MENSENRECHTEN

VERBOD OP UITLEVERING BIJ GEREDE KANS OP FOLTERING

''No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.''

Artikel 3, Antifolterverdrag

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm

Geachte Redactie en lezers,

Hoewel het een goede stap is van minister van Justitie, van Opstelten,
een onderzoek te laten instellen, of Sabir K, terreurverdachte, het geestelijk aankan
om te worden uitgezet naar de VS [1], is het uitgangspunt verkeerd
Want ook al zou uit het onderzoek blijken, dat Sabir K die uitlevering WEL
aankan, blijft overeind staan, dat er in de VS een levensgrote kans is op
foltering dan wel wrede of vernederende behandeling

Niet alleen is het inhumaan om onder dergelijke omstandigheden uit te leveren,
het is ook nogeens in strijd met het eveneens door Nederland ondertekende
Anti-folterverdrag, dat uitzetting/uitlevering naar landen waar een gerede kans is
op foltering, verbiedt [2]

ACHTERGROND SABIR K

Uit de nieuwsinformatie blijkt, dat Sabir K, een man van Nederlands/Afghaans/Pakistaanse komaf [3], in 2010 in Pakistan werd gearresteerd.
Inzet was een VS aanklacht wegens een ''terroristische aanslag'' in
de vorm van een zelfmoordaanslag op een militaire VS basis in Afghanistan [4]
Volgens zijn advocaat zou hij in Pakistan zijn gefolterd [5]
In april 2011 werd hij uitgezet naar Nederland [6]
Op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten werd hij in Nederland opnieuw gearresteerd
en gevangengezet in de terroristen afdeling in de Rotterdamse gevangenis de Schie [7]

Sabir K trachtte via de rechtbank zijn uitlevering te voorkomen, maar werd door
de rechtbank en de Hoge Raad in het ongelijk gesteld
De rechtsorganen in Nederland zijn dus van mening, dat hij kan worden uitgeleverd [8]

De bal ligt nu bij minister van Opstelten, die hierin het laatste woord heeft

TERRORISME AANKLACHT AMERICAN WAY

''Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to
spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the
object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.''

Artikel 7, INTERNATIONAAL HUMANITAIR OORLOGSRECHT

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

Volgens het Internationaal Recht is de definitie van terrorisme een tegen burgers
en/of burgerdoelen gelanceerde militaire aanval
Zo verklaart dan ook het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht [zie hierboven]
een aanval op burgers [non-combatanten] tot illegaal en een oorlogsmisdaad, terwijl een aanval op militairen en hun objecten [combatanten] wel is toegestaan.
Daarbij komt nog de legitimiteit van een militaire aanval op het leger van een
bezettende macht

Met name sinds 11 september 2001 is echter het recht in een aantal landen, de VS voorop, zodanig uitgehold, dat ook een aanval op militairen en hun objecten
onder ''terrorisme'' wordt gerekend
Hiervan is hier Sabir K de dupe geworden, die de aanklacht ''terrorisme'' aan zijn broek
gekregen heeft vanwege echte/vermeende voorbereidingshandelingen in verband met
een mogelijke aanval op een Amerikaanse militaire aanval op Afghanistan

Lef hebben de Amerikanen overigens wel
Niet alleen is een aanval op een legerbasis geen terrorisme, daarbij zijn zij
nota bene de bezetters van Afghanistan! [9]

Hetzelfde lef wordt [en werd voor 11 september 2001] ten toon gespreid door
de Israelische bezetter van de Palestijnse gebieden, die iedere vorm van verzet,
ook Palestijnse militaire aanvallen op het Israelische bezettingsleger, onder de noemer
''terrorisme'' plaatsen [10]

HUMAN RIGHTS AMERICAN WAY/BEHANDELING TERREURVERDACHTEN

GUANTANAMO BAY

Wanneer Sabir K wordt uitgeleverd aan de VS, bestaat een kans, dat hij,
als terreurverdachte wordt overgebracht naar Guantanamo Bay, tenzij Nederland van
de VS de harde garantie [zwart op wit] eist, dat dat niet het geval zal zijn
De detentieomstandigheden, behandeling van gevangenen en het onrecht van Guantanamo Bay zijn gemoegzaam bekend

Gevangenen worden gedetineerd in wrede en vernederende omstandigheden,
folterpraktijken zijn daar ''de gewoonste zaak van de wereld'' [11] EN er is sprake
van detentie zonder vorm van proces, de zogenaamde ''admininistratieve detentie'' [12]

En ondanks de destijds door de toenmalige presidentskandidaat Obama gedane
belofte, is deze living hell nog steeds open [13]

Militaire commissies:

Enkelen worden daadwerkelijk berecht, zoals
Khalid Shaikh Mohammed en vier anderen, die betrokken zouden zijn geweest bij de
aanslagen van 11 september EN Abd al-Rahim al-Nashiri,
die een [ NIET terroristische] aanslag zou hebben gepleegd op een Amerikaans oorlogsschip [14]
Zij komen echter OP GUANTANAMO BAY ZELF, voor zogenaamde militaire commissies waar een aantal basisvoorwaarden voor een eerlijk proces ontbreken [15]

Ze kunnen de doodstraf krijgen, ondanks het feit, dat een aantal van hen is gefolterd, in Guantanamo Bay zelf en in geheime CIA gevangenissen [16]
En hun folteraars worden niet vervolgd

THAT'S AMERICAN JUSTICE ACCORDING TO GUANTANAMO BAY

AMERIKAANSE BEHANDELING TERREURVERDACHTEN BUITEN
GUANTANAMO BAY OM:
HET GEVAL WESAM AL D

Maar ook als Sabir K niet naar Guantanamo Bay wordt gestuurd,
loopt hij groot risico.
Het is namelijk niet de eerste keer,
dat Nederland een terreurverdachte heeft uitgeleverd aan de VS
Het werd een nachtmerrie voor Wesam Al D, een man van Iraakse komaf.

De zaak lijkt verdacht veel op die van Sabir K
Wesam Al D werd in 2005 in Nederland gearresteerd
De VS verdachten hem van terrorisme, hier het plegen van aanslagen op
Amerikaanse militairen in Irak in 2003 [17]
Ook hier weer die absurde terrorisme aanklacht ivm al dan niet gepleegde aanvallen
op militairen
Vervolgens verzet Wesam Al D zich juridisch, waarna de Hoge Raad beslist, dat hij kan
worden uitgeleverd.[18]
Minister Hirsch Ballin stemt in 2006 in met uitlevering aan de VS, omdat hij nav het ''vertrouwensbeginsel'' en een verklaring van de VS ervan uitgaat, dat Wesam Al D niet zal worden gemarteld [19]
Ik had hierover ernstige twijfels en schreef er een [gepubliceerd] Ingezonden Stuk over
[20]

LEVE HET ''VERTROUWENSBEGINSEL''
EENZAME OPSLUITING

Wat dat ''vertrouwensbeginsel'' waard was, zou al spoedig blijken
In de VS aangekomen, werd Wesam Al D in wrede en vernederende omstandigheden
gedetineerd
Hij zat TWEE JAAR in eenzame opsluiting in een cel, waar geen daglicht doordrong,
waardoor hij geen besef van dag en nacht had
en ernstig getraumatiseerd raakte [21]
Toen mij die informatie bereikte, klom ik opnieuw in de pen, deze keer
gericht aan de minister van Justitie [22]

Uiteindelijk werd Wesam door de VS veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf ''voor
het beramen van moordaanslagen op Amerikaanse militairen''
Terug in Nederland echter [afgesproken was, dat hij zijn straf in Nederland kon
uitzitten], wijzigde de rechtbank zijn straf tot acht jaar gevangenisstraf,
waardoor hij vrij snel in vrijheid werd gesteld

De reden was de zeer slechte detentieomstandigheden in de VS
Volgens de verklaring van oud diplomaat Gerding was Nederland zo verontwaardigd
over de detentieomstandigheden van Wesam Al D, dat bijna het rechtshulprelatie
met de VS was opgezegd [23]

TEGEN HET LICHT VAN DE NACHTMERRIE VAN WESAM AL D [24]
GRENST HET AAN HET BIZARRE, DAT DE NEDERLANDSE RECHTSINSTANTIES
DOODGEMOEDEREERD HEBBEN BESLOTEN, DAT DE UITLEVERING VAN SABIR
K GEEN PROBLEEM IS.

EPILOOG:

Aan een land, dat gevangenen met een terreurstempel foltert, vernedert en
administratief detineert en waarmee Nederland bijna de rechtshulprelatie
had opgezegd vanwege de Middeleeuwuse detentie van Wesam Al D, moet
geen enkele terreurverdachte worden uitgeleverd
Foltering is wreed, inhumaan en barbaars en daaraan mag niemand
worden blootgesteld, ongeacht de inbeschuldigingsstelling

Van maandag 4 juni tot en met donderdag 7 juni wordt door de organisaties
Behind Bars en FreeSabir een protest bij het Plein in Den Haag [dus tegenover
de Tweede Kamer] georganiseerd

Zie ook:

www.freesabir.com

Ik hoop, dat de politiek en minister van Opstelten hun geweten laten spreken
en luisteren

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

NU.NL
OPSTELTEN WIL ONDERZOEK NAAR SABIR K
25 MEI 2012

http://www.nu.nl/binnenland/2819038/opstelten-wil-onderzoek-sabir-k.html

[2]

VERBOD OP UITLEVERING BIJ GEREDE KANS OP FOLTERING

''No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.''

Artikel 3, Antifolterverdrag

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm

[3]

Vader is een Afghaan met de Pakistaanse nationaliteit, moeder Nederlands

Bron:

''Sabir K is een 25 jarige jongeman. Hij wordt geboren in Nederlanden heeft een Afghaanse vader(met Pakistaanse nationaliteit) en een Nederlandse moeder. Na het afronden van zijn middelbare school, verhuist hij naar Pakistan.''

FREESABIR.COM

http://www.freesabir.com/

[4]

NOS
VS VERDENKT NEDERLANDER VAN TERREUR
22 NOVEMBER 2011

http://nos.nl/artikel/315765-vs-verdenkt-nederlander-van-terreur.html

[5]

NOS
ADVOCAAT: NEDERLANDER GEMARTELD IN PAKISTAN
9 NOVEMBER 2011

http://nos.nl/artikel/311880-advocaat-nederlander-gemarteld-in-pakistan....

[6]

''K. werd in 2010 opgepakt in Pakistan en in april 2011 op een vlucht naar Nederland gezet.''

Bron:

NOS
UITLEVERING SABIR K AAN VS MAG
17 APRIL 2012

http://nos.nl/artikel/363209-uitlevering-sabir-k-aan-vs-mag.html

[7]

NU.NL
SABIR K MAG WORDEN UITGELEVERD
17 APRIL 2012

http://www.nu.nl/binnenland/2789013/sabir-k-mag-worden-uitgeleverd.html

[8]

NU.NL
SABIR K MAG WORDEN UITGELEVERD
17 APRIL 2012

http://www.nu.nl/binnenland/2789013/sabir-k-mag-worden-uitgeleverd.html

NOS
UITLEVERING SABIR K AAN VS MAG
17 APRIL 2012

http://nos.nl/artikel/363209-uitlevering-sabir-k-aan-vs-mag.html

RECHTSPRAAK.NL
HOGE RAAD GEEFT GROEN LICHT VOOR UITLEVERING SABIR K AAN VS
17 APRIL 2012

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Hoge-Raad/Nieuws/Pages/Hoge-Raad-g...

RECHTSPRAAK.NL
HOGE RAAD DER NEDERLANDEN
LJN: BW2489, Hoge Raad , 11/04515 U
DATUM 17-04-2012

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BW2489&u_ljn=BW2489

[9]

''De paradox van een ten oorlog trekkende president, die tegelijkertijd Nobelprijswinnaar is, komt het duidelijkste tot uiting in de beslissing van president Obama opnieuw 30.000 militairen naar Afghanistan te zullen sturen. Dit kwam ruim een week voor de toekenning van de Nobelprijs. [15] Toppunt van cynisme vormde zijn redevoering tijdens de Vredes-prijsuitreiking, waarbij hij de Afghanistan oorlog en bezetting trachtte te rechtvaardigen als ''zelfverdediging''.

UITPERS.BE
PRESIDENT OBAMA: ''VREDESAPOSTEL TREKT TEN OORLOG''
ASTRID ESSED
JANUARI 2010

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2565

[10]

UITPERS.BE
BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND: NEDERLAND LEGITIMEERT
ISRAELISCHE BEZETTING
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2012

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=3199

[11]

AMNESTY INTERNATIONAL: GUANTANAMO BAY

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/guantanamo-bay

HUMAN RIGHTS WATCH
LOCKED UP ALONE
DETENTION CONDITIONS AND MENTAL HEALTH AT GUANTANAMO
10 JUNI 2008

http://www.hrw.org/reports/2008/06/09/locked-alone-0

[12]

ADMINISTRATIEVE DETENTIE

''In Guantánamo Bay hielden de VS vanaf januari 2002 meer dan zevenhonderd verdachten van terrorisme gevangen, zonder proces.''

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/administratieve-detentie

[13]

AMNESTY INTERNATIONAL
MENSENRECHTEN VANDAAG
BARACK OBAMA, MILITAIRE COMMISSIES EN FOUNDING FATHERS
LARS VAN TROOST
5 JULI 2011

http://weblogs.amnesty.nl/mensenrechtenvandaag/2011/07/05/barack-obama-m...

[14]

NU.NL
VERDACHTE AANSLAG USS COLE VOOR TRIBUNAAL
10 NOVEMBER 2011

http://www.nu.nl/buitenland/2663968/verdachte-aanslag-uss-cole-tribunaal...

HUMAN RIGHTS WATCH
NO REAL JUSTICE IN GUANTANAMO
19 APRIL 2012

http://www.hrw.org/news/2012/04/19/no-real-justice-guantanamo

[15]

HUMAN RIGHTS WATCH
NO REAL JUSTICE IN GUANTANAMO
19 APRIL 2012

http://www.hrw.org/news/2012/04/19/no-real-justice-guantanamo

[16]

''This trial may indeed expose torture and cast the U.S. in an unflattering light. But if so, it will simply be exposing the truth, a truth that is otherwise swept under the rug given that the Obama administration has refused to investigate alleged crimes of torture committed during the Bush administration.''

HUMAN RIGHTS WATCH
JUSTICE ON TRIAL
9 MEI 2012

http://www.hrw.org/news/2012/05/09/justice-trial

FOLTERING GEVANGENEN IN GUANTANAMO BAY EN GEHEIME CIA GEVANGENISSEN

''A report by the CIA's inspector general details a range of abuses to which Nashiri was subjected, including waterboarding. He was sent on to Poland, where he was, according to the report, threatened with a power drill revved near his head while he was hooded but otherwise naked. His captors also cocked a semiautomatic handgun close to his head as he sat shackled, held him in "standing stress positions" and threatened to sexually abuse his mother in front of him.

Bron:

HUMAN RIGHTS WATCH
NO REAL JUSTICE IN GUANTANAMO
19 APRIL 2012

http://www.hrw.org/news/2012/04/19/no-real-justice-guantanamo

[17]

VOLKSKRANT
HOGE RAAD: AL D AAN VS UITLEVEREN
7 SEPTEMBER 2006

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/777500/200...

[18]

VOLKSKRANT
HOGE RAAD: AL D AAN VS UITLEVEREN
7 SEPTEMBER 2006

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/777500/200...

[19]

''Hirsch Ballin gaat er vanwege het vertrouwensbeginsel met de VS ook vanuit dat Al D. niet wordt gemarteld. ''

Bron:

TROUW
TERREURVERDACHTE WESAM AL D MAG UITGELEVERD
19 DECEMBER 2006

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1477545/2006/12/19/...

[20]

INGEZONDEN STUK [AAN DE KRANTEN/GEPUBLICEERD]
TAV UITLEVERING WESAM AL D AAN DE VS
Ingezonden stuk
24 januari 2007
Geachte Redactie,
Ik heb met verontrusting kennisgenomen van de aanstaande uitlevering van de heer Wessam Al D aan de VS, op beschuldiging van voorbereidingshandelingen tot het plegen van een terroristische aanslag in Irak In de eerste plaats is er volgens het Internationaal Recht geen sprake van terrorisme, aangezien deze echte of vermeende voorbereidingshandelingen niet gericht zouden zijn tegen burgers of burgerdoelen, maar tegen Amerikaanse militairen in Irak, die als buitenlands leger in Irak behoren tot de bezettende macht Volgens het Internationaal Recht is iedere militaire aanval op een bezettingsleger gelegitimeerd
Nog afgezien echter daarvan is mi de uitlevering aan de VS onacceptabel vanwege het eventuele martelingsrisico Hoewel minister Hirsch Ballin gesteld heeft, er vanwege het vetrouwensbeginsel met de VS vanuit te gaan, dat Wessam Al D niet zal worden gemarteld, snijdt een en ander mijns inziens geen hout
Zoals bekend is in september 2006 een nieuwe Amerikaanse wetgeving tav de berechting van terreurverdachten aangenomen, waarbij o.a. wordt afgezien van vervolging van CIA-agenten, die zich in het verleden hebben schuldig gemaakt aan marteling. Het is evident, dat een dergelijke beslissing een vrijbrief is voor gecontinueerde martelpraktijken
Nog afgezien van de inhumaniteit in dezen, is het internationaalrechtelijk verboden, iemand uit te leveren aan een land met gerede kans op marteling
Van de minister van een land, dat zich beroept op de naleving van het Internationaal Recht, mag dan ook verwacht worden, dat hij alsnog op zijn beslissing terugkomt en het Amerikaanse uitleveringsverzoek niet honoreert
Astrid Essed

[21]

VRIJ NEDERLAND
WESAM AL D IN EENZAME OPSLUITING
26 APRIL 2007

http://www.vn.nl/Standaard-Media-Pagina/Wesam-al-D.-in-eenzame-opsluitin...

[22]

BRIEF DD 21 JUNI 2007 AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE TAV DETENTIEOMSTANDIGHEDEN [EENZAME OPSLUITING] VAN WESSAM AL D
TAV DE DETENTIEOMSTANDIGHEDEN VAN DE HEER WESAM AL D

Aan de minister van Justitie, de heer Hirsch Ballin
Geachte Excellentie, Middels dit schrijven wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende: Uiteraard is het u bekend, dat de terreurverdachte, de heer Wesam Al D, na de door u gegeven toestemming tot uitlevering en de bevestiging door de rechtbank, dd 27-1-2007 aan de VS is uitgeleverd Hierbij is door de Amerikaanse autoriteiten de garantie gegeven, dat de heer Al D, na eventuele veroordeling, zijn detentiestraf in Nederland mag uitzitten Eveneens heeft mij de informatie bereikt, dat de heer Al D eens in de maand wordt bezocht door een vertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade, die de behandeling van de heer Al D door de Amerikaanse gevangenisautoriteiten nauwlettend controleert Hoewel ik een dergelijke zorgvuldigheid zeker waardeer, ben ik van mening, dat het aan de heer Al D opgelegde detentieregime aanleiding geeft tot ernstige verontrusting A Individueel regime: Zo is op een zitting voor de federale rechtbank in Washington [dd 25-4] bekend geworden, dat de heer Al D in eenzame opsluiting zit, hetgeen impliceert geen enkel contact met medegevangenen Al evenmin is telefonisch contact met de buitenwereld toegestaan, behalve uiteraard met de advocaten Verder is er sprake van het zeer verzwarende feit, dat hij vrijwel geen daglicht ziet Uiteraard bent u bekend met het feit, dat het langdurig onthouden van contact met medegevangenen kan leiden tot isolatiefolter, hetgeen naar internationaalrechtelijke maatstaven gerekend wordt onder foltering Aan een en ander wordt eveneens regelmatig gerefereerd door Amnesty International Gevolgen van isolatiefolter kunnen o.m. zijn algemene pijngevoelens, desoriëntatie, concentratieverlies, slapeloosheid en waandenkbeelden. Van gedetineerden, die langer in een individueel regime gezeten hebben zijn eveneens verschijnselen zoals tijdelijke pleinvrees en angst voor mensen in het algemeen bekend In het geval van de heer Al D kunnen er eveneens bijkomende medische klachten optreden, aangezien bekend is, dat een periode in een donkere cel kan leiden tot tijdelijk of blijvend verminderd zicht. Ik zou u dan ook willen verzoeken uw invloed te willen aanwenden, er bij de Amerikaanse autoriteiten op te willen aandringen, zowel het individuele regime van de heer Al D, alsmede zijn verblijf in een donkere cel, te willen beeindigen Zoals u immers beter weet dan ik, behoeft een ''slechte behandeling'' niet slechts te impliceren mishandeling of slechte behandeling door de detentieautoriteiten, maar eveneens de door een detentieregime toegebrachte fysieke en psychische schade B Tav detentie na eventuele strafoplegging: Tenslotte zou ik u vriendelijk willen verzoeken, de Amerikaanse autoriteiten te willen houden aan de door hen afgegeven garantie, dat de heer Al D ook werkelijk zijn eventuele detentiestraf in Nederland zal kunnen uitzitten, niet alleen vanwege zijn in Nederland aanwezige familiale en sociale relaties, maar met name ook vanwege de u bekende internationaalrechtelijk strijdige aspecten van een aantal Amerikaanse ''terreurgevangenissen'', zoals Guantanamo Bay, Abu Graibh en de door president Bush bevestigde geheime CIA detentiecentra. Ik spreek de hoop uit, dat u aan bovengedane verzoeken gehoor zult willen geven Zoals u weet is de Nederlandse Overheid niet alleen gehouden aan de naleving van de internationale mensenrechtenverdragen, maar dient zij eveneens Nederlandse burgers in het buitenland te beschermen tegen foltering en andere eventuele mensenrechtenschendingen Vriendelijke groeten Astrid Essed

[23]

''
De rechtbank in Rotterdam heeft een aanzienlijk deel van de straf afgehaald wegens de zeer slechte omstandigheden waaronder Al D. in de VS heeft vastgezeten. Zo werd hij ongeveer twee jaar geïsoleerd opgesloten op een afdeling onder de grond in de zogenoemde DC Jail in Washington. Daar zag hij al die tijd ook geen daglicht.
Voor de rechtbank is de slechte behandeling van Wesam duidelijk geworden, doordat Nederland destijds zeer verontrust heeft gereageerd in de richting van de VS. De rechters verwijzen naar de verklaring van voormalig diplomaat Richard Gerding, die heeft gezegd dat Nederland bijna de rechtshulprelatie met de VS heeft opgeschort wegens de situatie van Wesam.

Bron:

NU.NL
WESAM AL D IS VRIJGELATEN
13 OCTOBER 2010

http://www.nu.nl/binnenland/2355462/wesam-al-d-vrijgelaten.html

[24]

VRIJ NEDERLAND
EINDE AAN WESAM'S NACHTMERRIE

http://www.vn.nl/Meer-dossiers/Crime/Artikel-Crime/Einde-aan-Wesams-nach...


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Off topic GS getroll.

Nu beginnen mensen alweer te

Nu beginnen mensen alweer te roepen dat het om een islam-fundamentalist zou gaan. Voor zover ik weet bevond Sabir K. zich in Pakistan zonder visum, dat is echt alles wat er tegen hem aangedragen kan worden. Hij stond hier voordien ook helemaal niet bekend als islam-fundamentalist.

Mag ik er verder op wijzen dat in Pakistan verdachten gefolterd worden, en er bovendien onderzoeken zijn waaruit blijkt dat dit met medeweten, zo niet medewerking van de amerikanen gebeurt. Enige bekentenissen of beschuldigingen van de VS zijn daarmee per definitie onbetrouwbaar.

Helaas is het zo dat Nederland met een uitleveringsverdrag zit waarbij door een rechter enkel getoetst wordt of aan de voorwaarden voor uitlevering voldaan wordt. Of de beschuldiging inhoudelijk hout snijdt is daarbij van geen enkel belang. Dat er gefolterd is, is ook niet van belang tenzij aangetoond kan worden dat het in dit specifieke geval met medeweten van de amerikanen gebeurde. Dat de amerikanen er in zijn algemeenheid van weten is dus niet van belang, het moet om dit specifieke geval gaan. Het enige waar verder nog naar gekeken wordt is of de persoon elders al berecht is voor hetzelfde feit, in dit geval niet dus.

Het lijkt er mij toch sterk op dat de amerikanen bezig zijn met een soort heksenjacht, waarbij enkel de beschuldiging voldoende is om alle vormen van beschaafdheid te laten varen. Feit is bovendien dat deze persoon zich in de VS nergens schuldig aan heeft gemaakt. Dat Nederland hier nog aan meewerkt is ronduit schandalig.

Wellicht is Sabir K. niet de spreekwoordelijke "voorbeeldige nederlandse burger". Dat betekent niet dat hij geen rechten heeft. We kunnen ook gaan zitten wachten tot Rob Gonggrijp een enkeltje Amerika krijgt, het zou zomaar kunnen gebeuren. Misschien dat we dan eindelijk eens onze mond opentrekken.

Ik kan er nog aan toevoegen

Ik kan er nog aan toevoegen dat de VS deze persoon van terreurdaden beschuldigt vanwege aanvallen op Amerikaanse militairen. In de huidige situatie in Pakistan/Afghanistan zou dit ten hoogste een oorlogshandeling zijn, van terreurdaden kan hier juridisch gezien echt geen sprake zijn. Dit geeft voor mij ook zeer duidelijk aan dat de VS de weg volledig kwijt is.

Samir

Liever had ik Rob Gongrijp in het stuk als voorbeeld gehad.
Ook wil ik Astrid er op attenderen dat we in het westen nog enigzins controle hebben over de inzet van overheden wanneer het terreur o.i.d.betreft.
Dit in tegenstelling tot die landen waar de extreme islam het voor het zeggen heeft.
Waarom ik op een dergelijke manier op Astrid reageert heeft te maken met het feit dat zij dergelijke namen van zoals Mohammed B meent te moeten gebruiken wanneer zij meent dat er misstanden zijn.
Dit roept bij mij persoonlijk enorme weerstand op omdat we hier over figuren praten die de islam in elk opzicht misbruiken en daarbij de moslims die zich wel
kunnen vinden in een gematigd optreden/normaal leven in het westen volledig onmogelijk maken.
Daarbij wijs ik even op de laatste aanslagen in Belgie waar de moslims uit de wijk Molenbeek duidelijk hebben laten blijken deze waanzinnigen niet meer te dulden.

Ik vraag me daarom ook af wat hier de overwegingen voor zijn ?
Ik kom zelf niet verder als een poging om de aandacht naar zich toe te trekken gelijk een Joke Kaviaar die met haar nutteloze geschreeuw de voorpagina's wil halen.

Dit doet de personen/bewegingen die zich met dergelijke misstanden bezighouden op termijn geen goed daar zij een toch wel heel extreem sausje over ze heen lopen te gooien wat de communicatie met de "tegenpartij" niet bevorderd.

Het is een persoonlijke mening waarbij iedereen zijn eigen verantwoording maar moet nemen.
Met mij reactie ben ik daar zelf aan tegemoet gekomen.

"Liever had ik Rob Gongrijp

"Liever had ik Rob Gongrijp in het stuk als voorbeeld gehad."
tsjah het is niet echt kiezen he? moet je dan maar de andere kant op kijken als er zaken gebeuren waarvan je vindt en waarvan iedereen zou moeten vinden, dat die echt niet door de beugel kunnen. Moet je dan alleen commentaar leveren op de repressieve overheid als het mensen betreft waar je het mee eens bent?

en je geblaat tegen astrid en joke klinkt ook meer op een campagne van karaktermoord om dan maar het overheidsbeleid goed te keuren als het niet jou persoonlijk treft, dan wel de overheid zijn werk uitvoert door andere meningen verdacht te maken en "geschreeuw" te noemen.

Sabir K

Sabir K is wel degelijk een extreme islam fundamentalist die gelinieerd is aan een beweging die aanslagen voorbereid en pleegt op Amerikaanse soldaten etc.
En vlgs mij is dat het leger wat ons in de 2e wereldoorlog bevrijd heeft van de Duitse nazi's ten koste van duizenden doden in eigen gelederen.
Dat geeft ze uiteraard niet het recht om buiten de internationale verdragen te treden en gezien de publicaties en rechtszaken van de afgelopen jaren in eigen land zijn ze wel degelijk in staat om zelf corrigerend op te treden wanneer er iets mis gaat.

Ook dient men er rekening mee te houden dat we al langere tijd te maken hebben met een ondergrondse "vuile oorlog" veroorzaakt door figuren die de islam misbruiken ten koste van vele moslims.
Een "vuile oorlog" die je niet altijd vlgs de geldende regels kan bestrijden.
Hierbij vallen uiteraard ook onschuldige slachtoffers waarbij de schuld in zijn geheel bij de fundamentalisten te leggen is.
De laatste aanslagen in Belgie en de reacties van de wonende moslims aldaar geven aan dat zij ook helemaal klaar zijn met dit tuig.

De pogingen van deze figuren om te infiltreren in de politiek en een aantal "linkse" bewegingen zijn gaande maar hebben tot nu toe geen resultaat gehad.
Wel dienen we gezamenlijk een vinger aan de pols te houden om deze figuren die geen enkel middel ongemoeid laten om hun doelen te bereiken te stoppen.
Dit wanneer je vrijheid als het grootste goed beschouwt.

wat een walgelijke bullshit!

wat een walgelijke bullshit! moslims die meedoen met de politiek zouden "infiltreren" ja zo ken ik er nog wel een. Moslims die "niet" meedoen bouwen een schaduw samenleving op. Kan je dus eigenlijk weinig goeds doen als Moslim...
En dan die zgn "echte" nederlandsers met hun grote bekken over de Islam. Ik heb ook niets op met religie, maar een heksenjacht op moslims gaat mij toch echt te ver. En bij die "echte" islamofobe/xenofobe, witte Nederlanders wil ik niet horen, die mogen van mij hun eigen kleine eilandje hebben, met grote muren er omheen en wilders als opperhoofd. Dan blij cynische man/sinister iemand of hoe jullie je ook noemen?

"Sabir K is wel degelijk een

"Sabir K is wel degelijk een extreme islam fundamentalist"
oh en waar baseer je dat dan op? op de hetzerige media?

> Dat geeft ze uiteraard niet

> Dat geeft ze uiteraard niet het recht om buiten de internationale verdragen te treden en gezien de
> publicaties en rechtszaken van de afgelopen jaren in eigen land zijn ze wel degelijk in staat om zelf
> corrigerend op te treden wanneer er iets mis gaat.

Goh, ja, inderdaad, helemaal mee eens, het Amerikaanse militaire optreden in de wereld is een toonbeeld van terughoudendheid, zelfreflectie, moraliteit en respect voor mensenrechten. Er zijn tenslotte maar tienduizenden burgerslachtoffers gevallen in Irak en Afghanistan ('collateral damage' danwel 'foutjes'), Guantanamo Bay is net een hotel, net als geheime gevangenissen in andere landen, dreigen met kernwapens is ook helemaal ok, inzetten van drones om burgers af te schieten ook al tof, landen langdurig bezetten, een ultrakapitalistisch systeem opdringen en opengooien voor eigen bedrijven is prima enz. enz. enz.

Als ik jou was zou ik ipv hier constant onzin neer te plempen eens wat tijd aan zelfeducatie besteden.

Sabir K

Ach, deze reacties zijn we ondertussen wel gewend :)
Over zelfeducatie gesproken.
Wie even op een realistische manier in de geschiedenis terug wil kijken kom tot heel andere conclusies.
Wanneer het allemaal zo simpel in elkaar zou zitten was de wereldvrede al een feit.
Vasthouden aan een beperkte visie is het grootste gevaar.
Vraag dat maar eens aan diegenen die in Afghanistan te leiden hebbben onder de terreur van de Taliban.
Praat eens met de vrouwen die onder de terreur van deze gasten hun levens weg zien glijden.
Eten of gegeten worden, niets meer of minder.

Denk je nou werkelijk of het

Denk je nou werkelijk of het iets uitmaakt door wie ze in Afghanistan onderdrukt en uitgemoord worden? Ik bepleit geen blinde vlek voor het geweld en de onderdrukking door de Taliban, verre van, maar ben niet zo naief om te denken en te roepen dat de internationale bezetting onder Amerikaanse leiding, met al het daaraan gekoppelde geweld, ook maar iets bijdraagt aan een oplossing of verbetering van de situatie.
Je kunt wel steeds blijven roepen dat we realistisch moeten zijn en de VS moeten steunen en het kapitalisme als realiteit moeten accepteren en wat al niet meer, maar als ik gedachteloos mee wil roeien met de mainstream politieke agenda dan zoek ik wel andere plekken op dan Indymedia . Van jou heb ik werkelijk in nog geen enkele bijdrage ook maar iets gelezen dat in de buurt komt van een serieuze analyse van de wereld waarin we leven, hoe het komt dat die zo ellendig is en hoe we die situatie vanuit het noodzakelijke radicaal- linkse perspectief kunnen verbeteren.
Misschien denk je zelf dat je bijdragen wel thuis horen op Indymedia, dat mag natuurlijk, maar ik raad je toch aan nog eens te bedenken of D66 of iets dergelijks geen geschiktere plek voor je is. Ik blijf in ieder geval in het vervolg graag verlost van je pavlov-reactie-aanvallen op Astrid Essed en het feit dat je je kritiek op Joke Kaviaar om volstrekt onduidelijke redenen overal met de haren bij meent te moeten slepen.

Misschien weer is tijd voor

Misschien weer is tijd voor een rock against religion festival.
http://www.youtube.com/watch?v=L0HBiFi88PM

Sabir K

Festivalletje against religion:)
Beterrrrrr.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech