Indymedia en Arthur Graaff

Hier kun je discussieren over Indymedia en Arthur Graaff.
Geachte Indymedia medegebruikers,

Er moet me iets van het hart. Ik post zeden en ben vooral een meelezer en doe dat over het algemeen met veel plezier. Ik ondersteun met hart en ziel eenieder die zich inzet voor een betere toekomst en met name actie voert voor het klimaat. Natuurlijk ook mensen die zich inzetten tegen neonazi's. Ik kan echter niet meer stilblijven en heb besloten om maar eens zelf een topic te openen nadat zojuist de zoveelste waanzin van gebruiker Arthur Graaff hier werd gepost en blijkbaar ook nog mag blijven staan. Ik snap hier niets van en weet uit meerdere gespreken met gelijkgestemeden dat ik zeker niet de enige ben.

Waar gaat dit over? Zie hier: https://indymedia.nl/node/53489

Daar heb je het mensen: ieder bedrijf dat ouder is dan 80 jaar en nog steeds bestaat moet verboden worden. Personeel van zulke bedrijven dat decennia ná de oorlog is geboren moet kapot van Graaff. Hup! Op de barricaden, fakkels, kaput... of nee, wacht, misschien zouden we op indymedia eens ons gezonde verstand moeten gebruiken. Want waar gaat dit nou helemaal over?

De Anjer was al tijdens de Tweede Wereldoorlog een teken van verzet tegen de nazi's. Mijn overgrootouders hebben hier mee rondgelopen en ook in hun latere leven de anjer met trots gedragen. Niet om Bernard te eren, maar om te herdenken, om hun waardering te tonen voor de mensen die hebben geleden en de mensen die zich hebben ingezet voor een betere wereld. Overigens hebben de nazi's tijdens de oorlog keihard opgetreden tegen mensen die Anjers droegen als teken van verzet. Het is mij een raadsel hoe iemand daar dan tegen kan zijn? Iedere ware antifascist zal namelijk tegen nazi's zijn en elke uiting van verzet daartegen omarmen. In latere tijden heeft de Anjer voor álle veteranen een speciale betekenis gekregen, en is het dragen daarvan een teken van waardering geworden voor iedereen die zich heeft ingezet voor de vrijheid van alle Nederlanders.

Het is een aperte en zeer onbeschofte schande dat Arthur Graaff zijn persoonlijke gekte nu weer hierop richt. Het zou Indymedia sieren hier eens tegen op te treden. De oorlog is voorbij, de nazi's zijn indertijd gelukkig verslagen, maar niet nadat ze alleen al in Nederland honderdduizenden slachtoffers hebben gemaakt. Mensen zetten zich in het heden elke dag, ook op Indymedia, in om neonazisme te bestrijden. Laten we ons dan alsjeblieft niet verlagen tot dezelfde misdaden die de nazi's pleegden en gebruikten om onschuldige mensen te beschadigen.

De herinnering aan de mensen die voor onze vrijheid hebben gestreden mag nooit kapot gemaakt worden. Er zijn legio bedrijven die al veel langer bestaan, moeten die nu allemaal kapot omdat Arthur Graaff in zijn hoofd een oorlog tegen windmolens voert? Moeten alle mensen die in het heden, na 80 jaar in die bedrijven werken en veel later zijn geboren worden zwartegemaakt? Dit kan toch niet waar zijn? In de jaren 30 was er een partij die dit ook deed. Bah.

Maar volgens Graaff moet dit blijkbaar allemaal wel. Koekoek. En ja hoor. iedereen met twee hersencellen weet dat Bernard een graaier was, een schurk die zichzelf verrijkte en een hele scheve schaats reed. Zet het journaal eens op, lees een krant of boek, deze feiten komen continu voorbij in de actualiteitenprogramma's. En vind je dat nog niet genoeg? Schrijf daar dan zelf een boek over, maar laat mensen die anjers dragen om te herdenken met rust. Graaff gaat er toch zo prat op dat hij zogenaamd zoveel boeken heeft geschreven. Nou dan. Laat het eens zien zou ik zeggen.

In godsnaam, nogmaals laat de mensen die ook voor Graaffs vrijheid hebben gevochten en dat in veel gevallen ook nu nog doen met rust. De anjer staat voor vrijheid, voor waardering voor eenieder die zich daarvoor heeft ingezet en juist dat zou Indymedia moeten ondersteunen. Nooit meer fascisme, nooit meer nazisme! Laat dan verdorie persoonlijke haatberichten die daar verdomd veel op lijken achterwege op deze website, want Indymedia mag zich schamen deze rabiate haat te toleren. Ik schaam me als mens diep om op ditzelfde platform deze haat telkens aan te treffen en dat mag ook wel eens worden gezegd. Mijn ouders zouden gruwen als ze dit nog zouden meemaken.

En reken maar dat ik een anjer draag. Daar zal een Arthur Graaff nooit iets aan veranderen.

Met antifascistische groet,
Sjaak Dijkstra


Eindelijk. Dank hiervoor

Eindelijk. Dank hiervoor Sjaak.

Sjaak Dijkstra's kwaadaardige verzinsels en verdraaiingen

Sjaak Dijkstra doet hier een persoonlijke aanval op mij vol verzinsels en verdraaiingen. Ik ken hem niet. Hij wil mij als antifascist/columnist het zwijgen opleggen op Indymedia. Maar zijn argumenten zijn belachelijk: ik lijd aan 'waanzin' en 'gekte'. Nou, ik schrijf wekelijks columns voor Krapuul.nl, nu al zo'n 400, ben voorzitter van een 4-mei comité, geef lezingen en heb vele tientallen artikelen voor Konfrontatie.nl, de NRC, HPdeTijd etcetera geschreven en ik dacht het dus niet. Er bestaan ook twee documentaires over mijn acties van de VPRO en L1/NPS. Helaas weinig te zien van waanzin... Verder is er in 2022 ook een masterscriptie over me geschreven door drs Sjoerd van Hoenselaar (https://scripties.uba.uva.nl/search?id=c6040897). En de Duitse ambassadeur is in 2021 op de nazibegraafplaats Ysselsteyn (waar o.m. de deporteur van Anne Frank ligt) na jarenlange acties van de AFVN en mij gestopt met het leggen van kransen en bloemen daar, en het verzwijgen van de holocaust.
Dijkstra bepaalt verder echt niet wat een antifascist mag en moet... Dankzij o.m. de lasterlijke hetze van Bart Droog op Indy - waar dit veel op lijkt - is er in 2021 een persoon veroordeeld die een moordaanslag op me wilde plegen en mijn kantoor in brand wilde steken... Waarom is het toch zo moeilijk feitelijke kritiek te geven?

Het deugt ook volstrekt niet dat Dijkstra me niet heeft benaderd voor hoor- en wederhoor. Mijn mailadres en telkefoonnummer zijn ver te vinden: fpamsterdam@yahoo.com, 06-27047728.
Ik geef hier kort wat commentaar op de meest onzinnige tekst van Dijkstra, tussen ** AG en **.
Arthur Graaff

Tekst van Sjaak Dijkstra

Er moet me iets van het hart. Ik post zelden en ben vooral een meelezer en doe dat over het algemeen met veel plezier. Ik ondersteun met hart en ziel eenieder die zich inzet voor een betere toekomst en met name actie voert voor het klimaat. Natuurlijk ook mensen die zich inzetten tegen neonazi's. Ik kan echter niet meer stilblijven en heb besloten om maar eens zelf een topic te openen nadat zojuist de zoveelste waanzin van gebruiker Arthur Graaff hier werd gepost en blijkbaar ook nog mag blijven staan. Ik snap hier niets van en weet uit meerdere gespreken met gelijkgestemeden dat ik zeker niet de enige ben.
**AG: namen en rugnummers, plus de data graag, anders is het flauwekul waar ik me niet tegen kan verdedigen.**

Waar gaat dit over? Zie hier: https://indymedia.nl/node/53489
Daar heb je het mensen: ieder bedrijf dat ouder is dan 80 jaar en nog steeds bestaat moet verboden worden. Personeel van zulke bedrijven dat decennia ná de oorlog is geboren moet kapot van Graaff. Hup! Op de barricaden, fakkels, kaput... of nee, wacht, misschien zouden we op indymedia eens ons gezonde verstand moeten gebruiken. Want waar gaat dit nou helemaal over?
**AG: IDIOTE, SCHANDELIJKE EN TOTALE VERDRAAIING. Ik heb dat nergens gesteld, ik heb het alleen en uitsluitend over Allianz**

De Anjer was al tijdens de Tweede Wereldoorlog een teken van verzet tegen de nazi's. Mijn overgrootouders hebben hier mee rondgelopen en ook in hun latere leven de anjer met trots gedragen. Niet om Bernard te eren, maar om te herdenken, om hun waardering te tonen voor de mensen die hebben geleden en de mensen die zich hebben ingezet voor een betere wereld. Overigens hebben de nazi's tijdens de oorlog keihard opgetreden tegen mensen die Anjers droegen als teken van verzet. Het is mij een raadsel hoe iemand daar dan tegen kan zijn?
****AG: BERNHARD WAS LID VAN DE NSDAP, DE SS EN DE SA
Dat heeft hij overigens zijn leven lang ontkend. In 1974 kwam uit dat hij een grootschalige en inhalige bedrieger en oplichter was, die miljonenen smeergeld van vliegtuigfabriek Lockheed incasseerd.**

Iedere ware antifascist zal namelijk tegen nazi's zijn en elke uiting van verzet daartegen omarmen. In latere tijden heeft de Anjer voor álle veteranen
**AG: TOTALE ONZIN
Diverse familieleden van mij, zoals mijn overleden vader, zijn veteraan, twee neven (generaal en chef-staf en een kolonel) en mijn broer en hebben dat nooit meegemaakt.**

een speciale betekenis gekregen, en is het dragen daarvan een teken van waardering geworden voor iedereen die zich heeft ingezet voor de vrijheid van alle Nederlanders.
**AG: FOUT
Op de site van de veteranendag staat dat niet zo. Welke 'vrijheid van alle Nederlanders' was er te verdedigen in Srebrenica? Die jongens en meiden, en hun supermoedige overste ':Leeuwenhart' Karremans, wilden niet eens de levens van 7.000 moslim-mannen verdedigen... Welke Nederlandse vrijheid verdedigden wij onuitgenodigd in Afghanistan?**

Het is een aperte en zeer onbeschofte schande dat Arthur Graaff zijn persoonlijke gekte
**AG: SCHELDEN MAAR! HOOG NIVEAU! Mag dan op Indy?
U bent een gede leerling van Bart Droog, de ligende, haatzaaiende en lasterlijke hetzemaker die zelf mij doorgeboren zusje in de discussie durft te betrekken**

nu weer hierop richt. Het zou Indymedia sieren hier eens tegen op te treden. De oorlog is voorbij, de nazi's zijn indertijd gelukkig verslagen, maar niet nadat ze alleen al in Nederland honderdduizenden slachtoffers hebben gemaakt. Mensen zetten zich in het heden elke dag, ook op Indymedia, in om neonazisme te bestrijden. Laten we ons dan alsjeblieft niet verlagen tot dezelfde misdaden die de nazi's pleegden en gebruikten om onschuldige mensen te beschadigen.
**AG: SMERIGE SUGGESTIE - kan dit? Indy?**

De herinnering aan de mensen die voor onze vrijheid hebben gestreden mag nooit kapot gemaakt worden.
**AG: PERFIDE SUGGESTIE
Doe ik dat dan? Overigens voor alle duidelijkheid: Bernhard, nazilid, oplichter en opportunist, heeft geen minuut gestreden voor onze vrijheid.**

Er zijn legio bedrijven die al veel langer bestaan, moeten die nu allemaal kapot omdat Arthur Graaff in zijn hoofd een oorlog tegen windmolens voert? Moeten alle mensen die in het heden, na 80 jaar in die bedrijven werken en veel later zijn geboren worden zwartegemaakt? Dit kan toch niet waar zijn? In de jaren 30 was er een partij die dit ook deed. Bah.
**AG: TOTALE VERDRAAIING
Welke 'bedrijVEN'? U doet dit kwaadaardig: ik heb slechts ËÉN bedrijf genoemd, met argumenten, nl. Allianz. **

Maar volgens Graaff moet dit blijkbaar allemaal wel. Koekoek. En ja hoor. iedereen met twee hersencellen weet dat Bernard een graaier was, een schurk die zichzelf verrijkte en een hele scheve schaats reed. Zet het journaal eens op, lees een krant of boek, deze feiten komen continu voorbij in de actualiteitenprogramma's. En vind je dat nog niet genoeg? Schrijf daar dan zelf een boek over, maar laat mensen die anjers dragen om te herdenken met rust.
**AG: NAZILIDMAATSCHAP IS HIER DE KERN
Maar de heer Dijkstra vergeet de kern: dat Bernhard een NAZIlid was... De veteranenorganisaties verwijzen geheel vrijwillig en uitdrukkelijk naar dit nazilid, met naam en toenaam, maar vergeten zijn wandaden te vermelden. En uiteraard verdraait de veteranenorganisatie ook nog de geschiedenis door weg te laten dat Bernhard al vóór de oorlog dagelijks een anjer droeg en verder door niets te vermelden over diens lidmaatschap van de NSDAP. https://web.archive.org/web/20230612064935/https://www.veteranendag.nl/d... **

Graaff gaat er toch zo prat op dat hij zogenaamd zoveel boeken heeft geschreven. Nou dan. Laat het eens zien zou ik zeggen.
In godsnaam, nogmaals laat de mensen die ook voor Graaffs vrijheid hebben gevochten en dat in veel gevallen ook nu nog doen met rust. De anjer staat voor vrijheid, voor waardering voor eenieder die zich daarvoor heeft ingezet en juist dat zou Indymedia moeten ondersteunen.
**AG: KRONKELREDENERING
Hebben 'onze' veteranen zich in Srebrenica ingezet voor de vrijheid van de 7.000 vermoorden moslimmannen? Werden 'onze' veteranen door de Afghanen uitgenodigd m volledig bewapend te komen opdraven? Hoevel doden hebben 'onze' KNIL-veteranen gemaakt in Indonesië?

Nooit meer fascisme, nooit meer nazisme! Laat dan verdorie persoonlijke haatberichten die daar verdomd veel op lijken achterwege op deze website, want Indymedia mag zich schamen deze rabiate haat te toleren. Ik schaam me als mens diep om op ditzelfde platform deze haat telkens aan te treffen en dat mag ook wel eens worden gezegd. Mijn ouders zouden gruwen als ze dit nog zouden meemaken.
**AG: VERDRAAIING
Welke persoonlijke haatberichten? 'Die daar verdomd veel op lijken'? Ik haat niemand van Allianz en geen enkele veteraan, zelfs Bernhard niet. Maar ik bestrijd hun foute, verdraaiende en nivellerende gedrag. Door een nazilid en oplichter als Bernhard te eren, maak je het de jeugd moeilijk om te snappen dat nazisme nooit kan.**

En reken maar dat ik een anjer draag. Daar zal een Arthur Graaff nooit iets aan veranderen.
Met antifascistische groet,
Sjaak Dijkstra

Je hoeft geen psycholoog te

Je hoeft geen psycholoog te zijn om te lezen dat er een gevoelige snaar is geraakt en Graaff zich hier in wel heel rare bochten aan het wringen is.

Een suggestieve titel als Comité veteranendag moet rare banden met nazi's verbreken is abject en volstrekt afkeurenswaardig. Welke nazi's bedoelt Graaff hier? Veteranen? Of het bedrijf Allianz? De titel geeft aan dat het nieuwe mikpunt van Graaff's stuk nazi's zijn. Weke nazi's dan? Het staat letterlijk in de titel. De inhoud laat geen misverstand bestaan en speelt op de man waarbij de naam van de directeur van Allianz door het slijk wordt gehaald. Je moet maar durven. Sjaak Dijkstra heeft groot gelijk dat dit niet door de beugel kan. Je zult maar decennia na de oorlog geboren zijn en nu directeur van een bedrijf zijn dat al sinds de 19e eeuw bestaat en dan komt na 78 jaar (!) Arthur Graaf voorbij, die doodleuk online gaat publiceren dat je een nazi bent en dat je bedijf ook een nazibedrijf is.

Je mag anti-militaristisch zijn, vredesactivist, velen hier zulen dit toejuichen, maar nooit, onder geen enkel beding, je zelf schuldig maken aan het opzettelijk uitmaken van mensen voor nazi, en dat is precies wat Graaff hier doet. Ik ben het roerend eens dat dit veel te ver gaat.

Comité veteranendag moet rare banden met nazi's verbreken

'Je hoeft geen psycholoog te zijn om te lezen dat er een gevoelige snaar is geraakt en Graaff zich hier in wel heel rare bochten aan het wringen is''
**AG: Allianz heeft idd een gevoelige snaar geraakt - en het com. veteranendag ook door hun Bernhardverering.
Ik heb enkele punten van Dijkstra, vooral zijn verdraaiingen, gecorrigeerd en/of weerlegd en de reaguurders hier - en so far Dijkstra zelf - ontkennen dat gelukkig niet. Bravo! Raarste verdraaiing: alsof ik zou hebben beweerd dat alle Duitse bedrijven van 80 jaar of ouder verketterd moeten worden... maar dat verzon Dijkstra helemaal zelf. 'Er zijn legio bedrijven die al veel langer bestaan, moeten die nu allemaal kapot omdat Arthur Graaff in zijn hoofd een oorlog tegen windmolens voert?' schreef Duijkstra o.m. al verdraaiend. Ik heb echter niets over om het even welk ander bedrijf vermeld. Dus: alweer mis, Dijkstra!

'Welke nazi's bedoelt Graaff hier? Veteranen? Of het bedrijf Allianz?'
**AG: ik leg het graag nog een keer uit: Bernhard was een nazi, plus SS- en SA-lid, en heeft dat na de oorlog altijd ontkend.
Allianz was een nazibedrijf dat maar met grote moeite enige afstand van zijn nazistische wandaden heeft genomen - nooit volledige excuses of afstand. Allianz heeft zichzelf door het slijk gehaald.

'De inhoud laat geen misverstand bestaan en speelt op de man waarbij de naam van de directeur van Allianz door het slijk wordt gehaald'
**AG: Door welk slijk dan? Heeft de directeur Sjoerd Laarberg niet zelf besloten bestuurslid te worden van de veteranenclub? En zelf net zo vrijwillig besloten om directeur van Allianz te worden? https://www.veteranendag.nl/over-ons/ Is het soms niet waar dat zijn bedrijf een groot, zwaar en misdadig naziverleden heeft? En dat er al iemand anders bij die veteranenclub bekend is die nazi was?

**AG: 'Je zult maar decennia na de oorlog geboren zijn en nu directeur van een bedrijf zijn dat al sinds de 19e eeuw bestaat en dan komt na 78 jaar (!) Arthur Graaf voorbij, die doodleuk online gaat publiceren dat je een nazi bent en dat je bedrijf ook een nazibedrijf is.'
Ach nou toch! Wat ZIELig voor de grote en sterke Allianz, dat polissen van Joden stal, en de hooggeplaatste eerbiedwaardige Laarberg, die door de plaatselijke minkukels wat onhandig verdedigd wordt...! Maar waar beweer ik dat Laarberg een nazi zou zijn? Ik hoop op spoedig antwoord.

Zo'n bewering zou lasterlijk en beledigend zijn en de laffe anonimus die mij dit lasterlijk, beledigend en bedriegelijk in de mond wil leggen, moet even zijn naam en adres vermelden, dan krijgt hij onderuit de zak! Ja, onderuit! Dit is een pure bedreiging! Gericht aan een laffe lasteraar en hetzestoker! Maar dat durft die lafbek niet....

'Ik ben het roerend eens dat dit veel te ver gaat.'
**AG: O ja joh? Echt waar joh? Roerend? Dat is pas indrukwekkend, zo hee, nou nou, waar is me zakdoek!
Je bent het dus ook met de verdraaiingen van Dijkstra eens. Foei! Stout!
Wat er te ver gaat, is dat de veteranenclubs al jaren Bernhard, de nazi, het SS- en SA-lid en tevens oplichter (dat laatste geeft Dijkstra ook toe, dat is eerlijk van hem) vereren en nu toevallig ook een nazibedrijf noemen op hun website, Allianz. En dat ze dat allemaal lekker zelf publiceren - niemand dwingt ze daartoe. Nou, ein Prosit dan maar...

Zomaar een tip: zoek eerst

Zomaar een tip: zoek eerst een echt uit wat er in Srebrenica is gebeurt voor je weer onzin gaat verkondigen. In een eerder artikel op Indymedia roeptoeterde Graaff al dat de Nederlandse leden van de VN-vredersmacht zich volgens hem nutteloos in Srebrenica hadden moeten doodvechten. En ja die zelfde VN Vredesmacht, met Nederlandse veteranen in Srebrenica, die zelfde vredesmacht die ook voor Graaff vrijheid staat. Kom nou, het moet niet gekker worden.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech