No Border Camp 2022 - Abolish Frontex!

Hier kun je discussieren over No Border Camp 2022 - Abolish Frontex!.
NEDERLANDS:

Deze zomer houden we ergens* in Nederland een No Border Camp. Een week van actie, netwerken, bijeenkomsten en discussie over alle aspecten van het repressieve migratiebeleid – vluchtelingendetentie, racistische grenscontroles, deportaties, militarisering van de grenzen, uitbuiting van arbeidsmigranten, enz. – en de verbanden met andere gebieden van strijd, zoals klimaat, antiracisme en antimilitarisme. De internationale campagne Abolish Frontex is een belangrijk speerpunt van het kamp.

In het No Border Camp willen we ongedocumenteerden en gedocumenteerden samenbrengen. Tijdens het kamp worden interessante workshops gehouden en bespreken we hoe we met ons allen stelling kunnen nemen en verzet kunnen organiseren tegen het harde Nederlandse en Europese migratiebeleid.

Noteer de data in je agenda; verdere info volgt. Website: http://nobordercamps.eu

Ideeën voor workshops of acties? Wil je meehelpen dit te organiseren? Mail ons: nbc-2022@riseup.net.

* waar precies wordt kort voor het begin bekend gemaakt.

ENGLISH:

This summer we will organize a No Border Camp, somewhere* in the Netherlands. A week of actions, networking, meetings and discussions about all aspects of repressive migration policies – detention of refugees, racist border controls, deportations, militarization of borders, exploitation of migrant workers, etc. – and the connections with other areas of struggle, such as climate, anti-racism and anti-militarism. The international Abolish Frontex campaign is an important spearhead for the camp.

In the No Border Camp we want to bring the undocumented and the documented together. During the camp, interesting workshops are held and we discuss how we can all take a stand and organize resistance against the harsh Dutch and European migration policies.

Note the dates in your agenda; further info will follow. Website: http://nobordercamps.eu

Ideas for workshops or actions? Can you help organize this? Mail us: nbc-2022@riseup.net.

* location to be announced shortly before the start.


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. oei, alweer de kluts kwijt.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech