Pinksterlanddagen

Hier kun je discussieren over Pinksterlanddagen.
De Pinksterlanddagen is een jaarlijks terugkerend evenement voor en door anarchisten, rebellen, en kameraden om samen te komen, netwerken te bouwen, plannen te smeden, en samen tijd door te brengen. Nadat er in 2020 helaas geen Pinksterlanddagen was en in 2021 deze online plaatsvond zal dit jaar tijdens het pinksterweekend kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning weer opbloeien met workshops, discussies, en natuurlijk een avondprogramma vol muziek en cultuur.
In tijden van toenemende economische ongelijkheid, groeiend fascisme, klimaatchaos, individualisering, en surveillance waanzin is het belangrijker dan ooit om elkaar te treffen en ervaringen uit te wisselen, discussies te voeren, elkaar te leren kennen en van elkaar te leren.

Dit jaar staat er een huilend kindje op alle posters en flyers, niet omdat wij nou per so zo verdrietig zijn maar omdat volgens de legende er een vloek hing op het schilderij van Giovanni Bragolin, overal waar dit schilderij of replica’s hiervan hingen zouden huizen afbranden en rampspoed ontstaan. Laten wij tijdens 3,4, en 5 juni ontdekken wat er voor ons nodig is om het bestaande eens en voor altijd af te branden.

Website: https://pinksterlanddagen.org


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

[spam deleted]

[spam deleted]

CENSUUR!

Censuur!

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

-

Wie zal er dit jaar gecanseld worden?

mensen die het woord

mensen die het woord gecanceld verkeerd schrijven.

Re: Pinksterlanddagen

Leuk verhaal over die Bragolin, maar naar alle waarschijnlijkheid was dit ene Bruno Amadio uit Venetië, een enthousiaste fascist die veel geld heeft verdiend met propagandistische kunst. Wat een misser van jullie.

Is het programma ook als tekst beschikbaar, of zijn jullie naast fascoverheerlijkend ook ableist?

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. ja ja.

Bron? En waarom hoofdcomment

Bron? En waarom hoofdcomment in discussie? Is toch raar als het anarchofestival beeld van een fasco kunstenaar gebruikt

Op de posters voor de PL dit

Op de posters voor de PL dit jaar staat een huilend jongetje die volgens mythe stond voor de vloek van afbrandende huizen en rampspoed. Wij zagen dit als symbool om het bestaande voor eens en voor altijd af te branden.

Nu blijkt dat er een mogelijkheid is dat de schilder van het huilende jongetje een fascist was. Het staat niet 100% vast maar de mogelijkheid dat het zo was lijkt ons genoeg. We willen daarom niet langer deze afbeelding als symbool gebruiken voor de PL. Daarom: alle fascistische huilende jongetjes in de fik!

Hadden we dit beter moeten uitzoeken: jazeker.
Ook wij maken fouten en dit is er een van.
We zijn blij dat we dit nu weten en willen onze excuses maken voor het gebruiken van een afbeelding van een maker met een dubieuze achtergrond. De PL staat voor anti fascisme en dit is niet hoe we dat uitdragen.

We hopen op jullie begrip en willen jullie vragen om de nieuwe afbeeldingen voor de PL te gebruiken. We zijn ze inmiddels overal aan het vervangen.

De PL2022 crew

"alle fascistische huilende

"alle fascistische huilende jongetjes in de fik!"

Het vermoorde van onschuldige kinderen en ja, kinderen zijn ALTIJD onschuldig is weer zo'n misplaatste opmerking.

Goed dat de fascistische

Goed dat de fascistische poster met het huilende jongentje gecanceld is.

Nou nee, dat blijkt dus

Nou nee, dat blijkt dus helemaal niet. Het verhaal dat die schilderijen door een fascistische kunstenaar zouden zijn gemaakt is al net zo'n broodje-aap-verhaal als dat over al die afgebrande huizen waar die schilderijen hingen. Hadden jullie dit beter moeten uitzoeken? Jazeker! Iemand hoeft maar wat te roepen en hoepla: de vermeende 'fascist' wordt al uit het raam gegooid. Daar zou men wellicht iets uit kunnen opsteken, ware het niet dat Appelscha zich niet echt blijkt te lenen voor zaken als voortschrijdend inzicht en zelfreinigend vermogen. Dit stormpje in een glas anarchistisch water draagt ondertussen niet bepaald bij aan een fraaier ontwerp!

Waar heb je dan gevonden dat

Waar heb je dan gevonden dat dat een broodje aap verhaal is? Wat is je bronze?

Hey dit is interessant! Heb

Hey dit is interessant! Heb je bronnen om dit te onderbouwen? Want ik treur zelf nog steeds om het cancellen van het huilende jongetje, dus een goed onderbouwd rehabilitatie proces lijkt me fantastisch.. kom maar door! Ik kan zelf namelijk niet vinden waar jou broodje aap dan weer op gebaseerd is

Misschien moet het jongetje

Misschien moet het jongetje wel huilen omdat de schilder seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond.

of krijgt het jongetje gewoon

of krijgt het jongetje gewoon hoofdpijn van al dat gemekker op indymedia.

Misschien is het jongetje op

Misschien is het jongetje op het schilderij wel gefotoshopt en huilde hij helemaal niet?

tsja

Toch niet zo woke die pl crew. Straks staat Thierry Baudet verkleed op het podium zonder dat iemand het door heeft.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Evenwel off topic.

Over Recht te zetten Onrecht

ZOLANG HET ONRECHT NIET IS RECHTGEZET, BLIJFT
HET VOORTBESTAAN, OOK NA BIJNA TIEN JAAR!

WAAR GAAT HET ALLEMAAL OVER EN WAT ZIJN DE PINKSTERLANDDAGEN?
De Pinksterlanddagen zijn een jaarlijks terugkerend anarchistisch Festiva l in Appelscha tijdens het Pinksterweekend, met workshops, lezingen en discussies over sociale strijd. [5]

Juist bij dergelijke Festivals mag je verwachten, dat rechtvaardigheid, eerlijkebehandeling en Solidariteit hoog in het vaandel staan.Dat dat zeker niet altijd het geval is, bewijst wel een heel naar Incident in 2013:
Wat gebeurde daar?
Betrokken personen/groepen

Maikel

Twee bezoekers

Het bemiddelings of A Team

In 2013 arriveren twee bezoekers op het kampeerterrein in Appelscha.Maikel is er ook.Onze twee bezoekers gaan naar het A Team en geven aan, de aanwezigheid van Maikel als onveilig en/of bedreigend te ervaren.

Wat ze precies besproken hebben met het A Team doet hier niet ter zake.

Maar wel het verbijsterende verloop.

Op grond van de beweringen/beschuldigingen van de twee bezoekers wordt aan Maikelgevraagd, het terrein te verlaten.

Zonder de betrouwbaarheid van de beweringen van de twee bezoekers ook maargetoetst te hebben.Zonder Maikel verteld te hebben, wat die beweringen van de twee bezoekers nu precies inhielden, waardoor hij niet de kans kreeg, zichzelf te verdedigen.

LEES VERDER:

KAFKA/OVER RECHT TE ZETTEN ONRECHT UIT 2013

https://www.astridessed.nl/kafka-over-recht-te-zetten-onrecht-uit-2013/

OF

https://yayabla.nl/nieuws/artikel/index/15913/kafka-over-recht-te-zetten...

Vriendelijke groeten/Astrid Essed

Even een voorstel

Lieve Astrid Wreker Der Onrecht, ga anders een keertje een wandeling in het park maken of naar een mooie theatervoorstelling in plaats van hyperventilerend achter je toetsenbord onleesbare teksten met migraine opwekkende layout uit te braken. Nog los van de inhoud btw, want moet je niet eens wat nieuws bedenken om je druk over te maken in plaats van incidenten van bijna 10 jaar geleden? Het is niet alsof de halve wereld in de fik staat of zo…

Ik ben het vaak met Astrid

Ik ben het vaak met Astrid Essed oneens, maar hier heeft ze gewoon gelijk. Of het tien jaar geleden is gebeurd maakt feitelijk niets uit, zeker niet als dezelfde figuren nog steeds een dikke vinger in de pap hebben bij de wijze waarop de camping wordt beheerd of hoe de PL verloopt. En een belangrijke reden waarom deze kwestie steeds weer wordt opgerakeld is, dat Maikel tot redelijk recent nog een jaarlijkse anonieme herinnering kreeg toegestuurd waarin zijn PL-verbod werd herbevestigd.
Als je er niet tegen kunt dat mensen dit naar voren brengen, ga dan lekker zelf maar een wandeling in het park maken. Veel sterkte met je migraine.

Wat een onzin, de pl is al

Wat een onzin, de pl is al een paar keer gewisseld van mensen die het organiseren. Maikels reputation als asshole is algemeen bekend en hij is dan ook bijna nergens meer welkom. Is verder niet heel bijzonder.
Astrid schrijf dat het niet uitmaakt waar het over gaat. NATUURLIJK maakt dat uit. Mensen als Astrid steken al 10 jaar hun kop in het zand en spuien indymedia vol met hun onleesbare hoofdpijn stukken terwijl ze een hand boven het hoofd houden van een super problematisch persoon.
Je zou in plaats daarvan natuurlijk ook iets constructiefs met je leven en tijd kunnen proberen te doen.

Wel altijd het zelfde kliekje

Wel altijd het zelfde kliekje dat in Appelscha aan de touwtjes trekt.

Wel altijd het zelfde kliekje

Wel altijd het zelfde kliekje dat op Indymedia zit te klagen over de PL.

Opvallend dat het altijd

Opvallend dat het altijd anonieme lafbekken zijn met anonieme vage lasterlijke praatjes. Het gaat trouwens niet om Maikel alleen. Hij is wel de enige openlijk met naam en toenaam het gevecht is aangegaan. Er zijn vele die jarenlang zo'n anoniem briefje kregen met het nieuws niet welkom te zijn.

Laar van je horen en bezoek de Pinksterlanddagen

Het is typerend dat conflicten in de beweging zolangzamerhand steeds meer worden aangeharkt om vooraf en vooral hier online aan de PL bespreekbaar te maken [De Pinksterlanddagen is geen bijeenkomst van de Pinkstergemeente] Misschien dat het treffen tijdens Pinksterlanddagen heeft geholpen om te durven iemand de wacht aan te zeggen en dat kan betekenisvol zijn. In scènes onderling is het veel lastiger om om bijvoorbeeld (seksuele) geweldplegers of risicovolle activisten te bekritiseren of te vermijden. Je kan het de PL groep niet verwijten omdat er steeds een wisselende samenstelling is van voorbereider(ster)s * Het is juist de beweging wat zelf ook onvoldoende aan zelfreflectie doet zodra er geweld plaatsvindt of risicovolle situaties zijn ontstaan. Het streven is dat een ieder kan meedoen en een bijdrage kan leveren en daar doen de voorbereider(ster)s * van de Pinksterlanddagen hun best voor alsook alle bezoek(ster)s *. Met alle diversiteit en de huidige discussie van intersectionaliteit vinden we opnieuw perspectieven welke een aanvulling zijn op het vrije socialisme en eerder niet als zodanig en nadrukkelijk bespreekbaar zijn gemaakt. De Pinksterlanddagen zijn voor iedereen maar verwacht niet dat hier dan ook alles pais en vree als het elders de spuigaten uitloopt. De traditie van de Pinksterlanddagen is er generaties lang geweest en zal ook blijven doorgaan. Als er aanvullingen nodig zijn ga je dan organiseren, laat van je horen en bezoek de Pinksterlanddagen. Autonoom en solidair, S.K.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. usual troll.

Transformative justice mediation, community, accountability

Omdat er tijdens Pinksterland dagen 4 keer aandacht voor transformative justice met workshops wordt gevraagd is het naar mijn mening belangrijk om buiten de organisatie om met een vertaalde artikel uit te leggen wat transformative justice omhelst. Het systemisch racisme [ongedocumenteerden als lucratief arbeidspotentieel] wordt weliswaar niet als zodanig bekritiseerd maar o.a. wel de gevolgen hiervan in alledaags seksisme en racisme. Het vertaalde artikel geeft een duidelijk beeld waarom er aandacht wordt gevraagd voor transformative justice en roept ook vragen op. Ik hoop dat iedereen geinteresseerd is om met de discussie mee te doen, tijdens Pinksterlanddagen of elders.

15 november 2016 |ak 621 | Discussie ...Wat maakt ons echt veilig?

Transformatieve rechtvaardigheid in plaats van politie: een inleiding tot op de gemeenschap gebaseerde concepten van veiligheid

Sun-Hi wordt mishandeld door haar man Cho, die een gerespecteerd advocaat is in de Koreaans-Amerikaanse gemeenschap. Tijdens een ruzie, bellen haar kinderen de politie. Maar Cho, die met zijn Engelse vaardigheden superieur is aan Sun-Hi, overtuigt de agenten ervan dat zijn vrouw hem heeft aangevallen. Nadat Sun-Hi is gearresteerd, vraagt Cho de scheiding aan en krijgt de voogdij. Sun-Hi, aan de andere kant, dreigt dakloos te worden en gedeporteerd te worden.

Diane, een jonge gekleurde vrouw die actief is in plaatselijke politieke projecten, raakt bevriend met Tom, een blanke gemeenschapsorganisator. Hoewel Diane vanaf het begin duidelijk maakt dat ze niet geïnteresseerd is in een seksuele relatie, brengt Tom haar in ongewenste seksuele situaties, die zij als verkrachting beoordeelt. Maar Diane belt de politie niet. Zij kent maar al te goed de verwoestende gevolgen van het staatsgeweld voor haar gemeenschap en denkt niet dat de arrestatie van Tom echte gerechtigheid of genezing zou brengen.

Voor veel trans- en cis-vrouwen die te maken krijgen met relationeel geweld, discriminatie of intimidatie, zijn politie en justitie geen veilige instellingen. Integendeel, zij betekenen meestal nog meer geweld, of erger nog, criminaliseren vrouwen als daders. Terwijl de kleine welvaartsstaat die er is in de VS afbrokkelt, neemt de straffende staat het over. Sinds de jaren zeventig heeft het in toenemende mate op sociale problemen zoals armoede gereageerd met harde law-and-order-strategieën, waarbij systemen van raciale bewaking en criminalisering werden geïnstalleerd en de bewegingsvrijheid werd beperkt. Het is niet voor niets dat de Black Lives Matter-beweging campagne voert voor de afschaffing van politie en gevangenissen. Geen enkel land ter wereld sluit zo'n groot percentage van zijn eigen bevolking op. Dit systeem kan niet het antwoord zijn op intermenselijk en staatsgeweld.

De feministische roep om straffen en gevangenissen

Toch hebben sinds de jaren zeventig veel mainstream feministen en ook steeds meer LGBTQ-organisaties (1) in de VS zich tot de staat gewend en geëist dat deze vrouwen en homo's beschermt. Zij werken vaak samen met politie en justitie, bijvoorbeeld om een straatverbod tegen geweldplegers te verkrijgen. Maar dit heeft een bittere smaak, want het moedigt ook massa-incarceratie aan. Dit verschijnsel wordt "carceral feminism" - straffend feminisme - genoemd. Het gaat hand in hand met de gemoraliseerde bangmakerij van sommige politici die seksueel geweld en mensenhandel gebruiken als een excuus om de strafstaat verder uit te breiden. (2)

Duitsland is ver verwijderd van de praktijk van massa-arrestatie in de VS, maar toch kunnen vergelijkbare ontwikkelingen worden waargenomen. De verzorgingsstaat wordt al jaren afgebouwd (op indringende wijze door de Hartz IV-hervormingen); in Europa heeft Duitsland de premisse van het bezuinigingsbeleid verankerd; de "zomer van de migratie" werd gevolgd door een verscherping van de wet. Feministische en queer veiligheidsoverwegingen moeten ook dienen voor de bewapening van het EU-grensregime en racistische bewakingsstrategieën. De media-aandacht voor de geseksualiseerde gewelddaden op oudejaarsavond in Keulen werd gevolgd door het debat over "veilige landen van herkomst" en snellere uitzettingen.

Plotseling werden hervormingen van de wetgeving inzake seksuele misdrijven ("Nee betekent nee") de topprioriteit van conservatieve politici. Hun belangstelling voor de slachtoffers van seksueel geweld werd pas gewekt toen de daders mannen van kleur waren. Tegelijkertijd werd een nieuwe wet ter bescherming van prostitutie aangenomen die beweert sekswerkers beter te beschermen, maar hen registratie- en ontduikingsverplichtingen oplegt, waardoor migrerende sekswerkers die zich niet kunnen registreren nog verder in de weerloosheid en illegaliteit worden geduwd.

De feministische en queer oproep tot de bestraffende staat homogeniseert verschillende groepen en stelt hun verschillende behoeften tegenover elkaar - een klassiek "verdeel en heers"-beleid. Het is dan ook geen toeval dat in de VS queer, trans en vrouwen van kleur de eersten waren om deze aanpak te bekritiseren en alternatieven te zoeken voor politie en gevangenissen. Juist zij wezen op de blinde vlekken van enerzijds de reguliere anti-geweldorganisaties, die zich alleen met relatiegeweld bezighielden en zwegen over staatsgeweld, en anderzijds de initiatieven tegen staatsgeweld, die geen antwoorden konden bieden op relatiegeweld.

Op de gemeenschap gebaseerde en transformatieve oplossingen

In de afgelopen 20 jaar is uit hun theorie en praktijk een beweging voortgekomen die alternatieven heeft ontwikkeld om met geseksualiseerd en interpersoonlijk geweld om te gaan. Het is gegroepeerd rond de termen "verantwoordingsplicht van de gemeenschap" en "transformatieve rechtvaardigheid". INCITE!, een netwerk van radicale feministen van kleur dat het voortouw neemt in deze beweging, beschrijft de vier pijlers als volgt: a) collectieve steun, veiligheid en empowerment voor slachtoffers; b) verantwoordingsplicht en gedragsverandering voor de dader; c) ontwikkeling van de gemeenschap in de richting van waarden en praktijken die geweld en onderdrukking aanpakken; d) structurele, politieke verandering in de omstandigheden die geweld mogelijk maken.

Het concept beoogt een nieuwe opvatting van rechtvaardigheid en veiligheid. De verantwoordelijkheid voor geweld wordt niet gezien als een individuele maar als een collectieve taak. Hieruit volgt dat de geweldpleger kansen worden geboden om zijn gedrag te veranderen in plaats van te worden gestraft en van school gestuurd. Tegelijkertijd wordt de gemeenschap gemobiliseerd om de persoon die geweld ondervindt te steunen.

Hoe zien dergelijke experimenten er in de praktijk uit? Laten we nog eens naar Sun-Hi's verhaal kijken. (3) Sun-Hi nam contact op met MataHari, een in Boston gevestigde organisatie voor sociale rechtvaardigheid. MataHari stelde een solidariteitsteam samen van andere Koreaanse en blanke moeders uit Sun-Hi's gemeenschap. Het team bood emotionele steun en begeleidde Sun-Hi tijdens de rechtszaak, waar Cho duidelijk maakte dat de gemeenschap zijn gedrag niet accepteerde. De vrouwen boden Sun-Hi juridische bijstand en onderhielden contact met haar kinderen.

Voor slachtoffers: een nieuw begrip van veiligheid

Terwijl professionele hulpverleningscentra vaak alleen individuele oplossingen bieden, hebben gemeenschappen het voordeel dat zij collectieve en dagelijkse steun kunnen organiseren. Op die manier wordt geen enkele getroffene alleen gelaten, en wordt duidelijk dat geweld iedereen raakt, zij het op verschillende manieren. De logica van de gevangenissen verkoopt ons veiligheid als vrijwaring van gevaar (achter grenzen, muren en in gevangenissen), of isoleert degenen die gevaar lopen (bijvoorbeeld in vrouwenopvangcentra).

Links fantaseert vaak over "schuilplaatsen" waar nooit iets ergs gebeurt. Maar wat als we een aanpak zouden ontwikkelen die de realiteit van geweld onder ogen ziet en erop gericht is het te veranderen in plaats van het te proberen te vermijden? Benaderingen van transformatieve rechtvaardigheid helpen de getroffenen om samen met bondgenoten hun eigen zelfbeschikking terug te winnen (in plaats van als machtelozen bescherming van buitenaf te zoeken). Zij zien veiligheid als een soort gereedschapskist, niet als een gesloten ruimte. In Duitsland is LesMigras een van de belangrijkste organisaties voor gemeenschapsgerichte steun aan de getroffenen. (4)

Transformatie in plaats van straf

In sommige processen wordt de geweldpleger erbij betrokken omdat de betrokkene dat wil of omdat de geweldpleger de bereidheid daartoe toont. Dit aspect van transformatieve rechtvaardigheid is bijzonder controversieel. Voor velen is wraak de eerste, intuïtieve reactie op een geweldservaring, en er is vaak een gebrek aan mogelijkheden om geweldplegers met succes ter verantwoording te roepen. Over welke verantwoordingsplicht hebben we het dan, en hoe kan die met succes worden genomen?

Het initiatief Creatieve Interventies definieert het als volgt: geweld beëindigen, geweld en de gevolgen ervan erkennen zonder mitsen en maren, compensatie, schadelijke attitudes en gedragingen veranderen zodat geweld zich niet meer herhaalt, en ook gemeenschapsontwikkeling.

Terwijl de gevangenislogica een paar "rotte appels" isoleert, erkent de transformatieve aanpak geweld als een systematisch probleem, dat vaak wordt gepleegd door mensen die zelf een isolement, geweld of persoonlijke breuken hebben meegemaakt. (Dit biedt een verklaring maar geen excuus voor geweld.) Maar het uitsluiten van een geweldpleger verandert niets aan de systemische wortels van geweld. Sociale relaties zijn een deel van de oplossing: relaties die kritische betrokkenheid vereisen en aanmoedigen.

Diane, de hoofdpersoon van het tweede verhaal, vroeg haar vrienden om steun en richtte het Chrysalis Collective op. Zij en haar vriendinnen vormden een steunteam en riepen anderen op om voor Tom een accountability-team te vormen. In dit proces erkende hij het geweld dat hij Diane had aangedaan. Hij begon haar grenzen te respecteren, leerde over de verkrachtingscultuur, seksueel geweld en voorrechten, en hoe dit alles zich vertaalde in zijn gedrag. Zijn team hielp hem uiteindelijk de schade te herstellen die hij Diane had aangedaan.

Andere groepen (Philly Stands Up, Support New York) hebben soortgelijke modellen ontwikkeld, en ook in Duitsland zijn er sporadische pogingen om "transformatief" te werken met delinquenten - met wisselend succes. Volgens het Initiatief Creatieve Interventies is het belangrijk "flexibel genoeg" te zijn in dit werk om vermijdings- en verdringingsreacties te begrijpen als deel van het proces, en "sterk genoeg" om dergelijke reacties te weerstaan - of om te weten wanneer het tijd is een dergelijk proces af te breken en terug te grijpen op andere beschermende strategieën.

Verantwoordelijkheid van allen in plaats van individuele schuld

Om dit te illustreren verwijs ik naar het voorbeeld van een in Seattle gevestigde groep gekleurde vrouwen die zich Communities Against Rape and Abuse (CARA) noemt. (5) Marisol is actief in de groep Unido, een Amerikaanse Chicanx-organisatie. (6) Tijdens een conferentie van haar organisatie wordt zij seksueel misbruikt door een ander lid, Juan genaamd. Als Marisol dit aan een derde Unido-lid vertelt, verneemt ze dat Juan in het verleden verschillende keren vrouwen heeft aangerand - ook al hebben andere Unido-leden hem daarmee geconfronteerd.

Al snel werd duidelijk dat de organisatie niet genoeg had gedaan om een veilige omgeving te creëren die vrij was van seksueel geweld. De vrouwen in de organisatie kwamen samen en stelden eisen op: Juan moet z'n verantwoordelijkheid nemen en z'n leidinggevende functie bij Unido neerleggen. Bovendien werd Unido opgedragen een voorlichtingsprogramma over seksueel geweld op te zetten. Sindsdien organiseert Unido trainingen over geseksualiseerd geweld en hoe dat verweven is met hun strijd als Chicanos en Mexicanen.

We zien deze benaderingen ook in Berlijn wanneer "bewustmakingsteams" of "regels voor een veiliger ruimte" worden ingesteld. LesMigras benadrukt in hun werk dat er eerst verantwoordelijke gemeenschappen moeten worden gevormd. Als we werken aan eerlijke en stabiele relaties en een gemeenschapsgevoel met gedeelde waarden en visie, zullen we beter toegerust zijn om met geweld om te gaan - en hoeven we niet langer op de staat te rekenen als er geweld wordt gepleegd.

Melanie Brazzel [medeoprichtster van het Tranformative Justice Collective Berlin en woont nu weer in de VS]

https://www.akweb.de/bewegung/mit-transformative-justice-zu-mehr-sicherh...

Nice, en bedankt voor de

Nice, en bedankt voor de info!

Het verhoren van personen,

Het verhoren van personen, anonieme belasteren, anonieme mailtjes van mensen dat personen niet welkom zijn, Een voorbereidingsgroep dat niet communiceert en/of wil reflecteren is daar al iets aan veranderd?

Ja

Ja

Vraag het voor een vriendin met kleine koters

Zijn er op de camping al afdoende maatregelen genomen tegen de wolven.

nee, die eten elk kindje op

nee, die eten elk kindje op wat het bos in kruipt.
beter blijf je in de stad.

REPO: De wolf is in Appelscha - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=60j-Xjxfr6o
Oog in oog met een wolvenpaar. 'Dit gaat in de toekomst fout lopen, ook voor de wolf zelf'
https://dvhn.nl/drenthe/Oog-in-oog-met-een-wolvenpaar-in-je-weiland-Dit-...

Tent dus goed dicht 's

Tent dus goed dicht 's nachts.

Ook kleine beestjes

Teken, Schurft, Chlamida...

-

Wespen die op je eten en drinken gaan zitten.

Niet fijn

Had vorig jaar een nest vleesetende mieren in mijn tent.

Arriva Staking

Wij horen net dat de Arriva chauffeurs morgen in Fryslân gaan staken.
Uiteraard zijn wij solidair met de stakers en wensen we hun veel succes.

Hou er dus rekening mee dat de bus vanaf Assen morgen wellicht niet rijdt, we roepen mensen op om elkaar te helpen met vervoer naar Appelscha. Wij zijn op het moment niet in de mogelijkheid om een alternatief te bieden.

Wij houden jullie op de hoogte.

Tot morgen en een goede reis!

DE PL

Zal wel lukken

De meeste bezoekers aan de pinksterlanddagen hebben toch een stinkende ouwe dieselbus.

alternatief vervoer

Wees geen stakingsbreker!

Het lijkt erop dat de bus

Het lijkt erop dat de bus naar appelscha gewoon gaat. Check voor de zekerheid de website van Arriva en een ov planner.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. zielig voor je.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech