In Verzet tegen Biomassa

Hier kun je discussieren over In Verzet tegen Biomassa.

In de nacht van 28 op 29 april hebben wij in Amsterdam-Oost, in de rijkere buurt Watergraafsmeer, een actie uitgevoerd. Daar zijn wij op zoek gegaan naar laadpunten voor elektrische auto's. Deze worden beheerd door gemeente Amsterdam en energiemaatschappij Vattenfall en zijn daarom ondergespoten met graffitileuzen. Ook het stadsloket in Oostpoort moest het ontgelden. Hier stond 'Fuck Vattenfall' en 'In verzet tegen biomassa' op het glas te lezen. (https://www.parool.nl/amsterdam/stadsloket-oost-besmeurd-door-tegenstand...)

In de nacht van 7 op 8 mei hebben wij nogmaals een actie gedaan. Deze keer in de omgeving van de RAI. Weer zijn op allerlei laadstations leuzen gespoten. Om onze woede over het belachelijke en dodelijke beleid van de gemeente kracht bij te zetten hebben wij deze keer het stadsloket aan de President Kennedylaan met verfbommen bekogeld. En weer waren leuzen te lezen als: ‘#Halsema haat bomen’.

Zolang de gemeente, de provincie en Vattenfall het klimaat blijven vernietigen, zullen wij doorzetten met ons verzet! Sterker nog, hoe langer zij door blijven gaan, des te heftiger zal onze vergelding moeten zijn. We hebben geen andere keus dan dit criminele gedrag met steeds radicalere directe actie te bestrijden.

Waarom wij nu in actie komen.

Begin april hebben de Amsterdamse gemeente en het provinciebestuur van Noord-Holland stilletjes het energiebedrijf Vattenfall (voormalig NUON) toestemming verleend om in Diemen een biomassacentrale te bouwen. Terwijl de mensen door corona hun huis niet uit durven gaat de gemeente hierbij voorbij aan een langlopend proces dat al enkele jaren de inwoners van Diemen, Zeeburg, IJburg en Zuidoost woest maakt. 

Het kan natuurlijk niet zo zijn dat ondanks protesten, ondanks het volledig ontbreken van enige argumentatie aan de kant van Vattenfall om de biomassacentrale te bouwen, de gemeente hiermee weg komt. Dat we niet in het openbaar kunnen demonstreren, dat we niet het gemeentehuis kunnen blokkeren, de verbouwing van de centrale in de weg kunnen liggen, dat betekent geenszins dat we geen verzet kunnen leveren. Dat betekent geenszins dat we, nu we thuiszitten en dagenlang Netflix kijken, niet meer woedend zijn.

Iedereen is het eens: biomassa is waanzin.

De berichten in de kranten over biomassa liegen er niet om. Er is werkelijk geen enkel bewijs dat we het klimaat, onze lucht, de natuur, onze kinderen, hier een plezier mee zullen doen. De EU is tegen. De VS is boos. Zelfs de Telegraaf spreekt er schande van en is het met iedereen eens: biomassa is vervuilender dan kolen. Het is daardoor geen nuttige transitiebrandstof. Als we nu iets willen veranderen, dan moeten we nú iets veranderen. En niet het stokje gewoon doorpassen zoals dat al generaties lang gebeurt.

Waarom overtreden wij de wet?

We hebben te maken met een overheidsorgaan dat zich niets aantrekt van de publieke opinie. Dat zich niets aantrekt van wetenschappelijk onderzoek dat ondersteunt wordt door de EU. Dat zich niets aantrekt van wat de kranten over hen schrijft. We hebben te maken met een bedrijf dat koste wat kost geld wil verdienen. Zij zijn bereid hun eigen en onze toekomst te verkopen, zodat aandeelhouders nu nog even snel een bonus kunnen scoren.

 Naar wie moeten we dan toe? De rijdende rechter? Wat gaat díe kunnen uithalen? Nee, we zullen het zelf moeten doen. Als de stad Amsterdam al het goedbedoelde advies van experts, de EU en zelfs haar burgers naast zich neerlegt, dan zit er maar één ding op. Wie niet luisteren wil, die moet maar voelen.

En dus gaan we door!


We zullen zo vaak als mogelijk is toeslaan. Graffiti, booby traps, sabotage, de sky is de limiet. Volg ons daarom op de voet! Op deze speelse kaart kun je zien waar we de volgende keer gaan toeslaan. Let wel: dit kan natuurlijk ook onzin zijn om de politie op het verkeerde been te zetten.
 Wil je meedoen? Stuur ons een berichtje met een foto van je actie en we zullen 'm op de website en Facebook plaatsen.

Wat feitjes:

Biomassa is niet schoner: https://www.platform-investico.nl/artikel/schuiven-met-papieren-stikstof... https://nos.nl/artikel/2308292-onderzoek-biomassacentrales-stoten-meer-c...

In de VS zijn ze ook boos: https://www.ad.nl/buitenland/boze-amerikanen-nederlandse-subsidies-voor-...

Zelfs de Telegraaf is het met ons eens: https://www.telegraaf.nl/nieuws/83563020/biomassa-veel-vervuilender-dan-...

-------------------

Resist Biomass

Everyone agrees: biomass is insanity. But the Amsterdam municipality and Vattenfall continue their plans to build such a polluting thing in Diemen. This leaves us no choice but to resist biomass.

A week ago, on 28 April, we had an action in Amsterdam-Oost, in the rich neighbourhood of the Watergraafsmeer. There, we went looking for charging points for electric cars. These charging points are run by the Amsterdam municipality and utility company Vattenfall. We spray painted the charging points with slogans. The City Office in Oostpoort was also targeted. 'Fuck Vattenfall' and 'Resist Biomass' was painted in large letters.

During the night of 8 May, we had a second action. This time around Amsterdam RAI. Again, we found charging stations and spray painted slogans. To emphasize our anger over the ridiculous course the municipality is taking, we decided to throw paint bombs at the Stadsloket. This time we wrote slogans such as: '#Halsema haat bomen (Halsema hates trees)'.

As long as the municipality, the provincial government and Vattenfall continue destroying, we will continue to resist! Moreover, the longer they continue putting our lives and the climate in danger, the more intense our resistance will become. We have no other choice but to use more radical tactics in our actions in our fight against this criminal policy.

Why we are protesting

In the beginning of April, the Amsterdam municipality and the provincial council have given the energy company Vattenfall permission to build a biomass station in Diemen. While people are inside afraid of the Corona virus, the municipality is brushing over the fact that this is a unpopular policy that has caused a lot of anger among the inhabitants of Diemen, Zeeburg, IJburg and Zuidoost. It cannot be that despite protests, despite any real argumentation from Vattenfall to build this station, the municipality can get away with this. That we can't have a public protest, block the town hall or the building of the station, doesn't mean in any way that we can't resist! It doesn't mean that, while we are inside watching Netflix, aren't livid!

Everyone already agrees: biomass is insane

The articles in the newspapers are clear. There is absolutely no evidence that we are doing the climate, the air, nature and our children any favors by builiding a biomass station. The EU is against biomass. The US is angry. Even De Telegraaf is crying out and agrees with our point of view: biomass is much more harmful than coal. It is not a good transition fuel. If we want to change something, we have to change it now. There is no more time to pass the bill to future generations as we have done for decades.

We will continue our resistance!

We will strike as much as we can. Graffiti, booby traps, sabotage, the sky is the limit. Follow our actions carefully! On this playful map you can see where we will act next. Or it maybe a distraction for the police. Want to join? Send us a message which includes a picture of you action and we will put it on Facebook and our website!


Re: In Verzet tegen Biomassa

ja goeie actie/s !!! meer van dit, miljarden naar de KLM, Lutkemeer polder weg gebulldozerd voor leeg vastgoed, sHELL die de rest vernietigd. Kom op mensen, nachtelijke acties, groot en klein, kladden, plakken, her en der een raam er uit, sloten dicht lijmen, kan iedereen ! En NU is er een grotere noodzaak dan ever ! dus kom op uit die apathie/corona depressie en maak kapot wat jou kapot maakt ! hun hebben de macht, wij hebben de nacht ! laat duizend ruiten rinkelen!

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech