Oud en nieuw solidariteitsactie bij vrouwengevangenis Nieuwersluis

Hier kun je discussieren over Oud en nieuw solidariteitsactie bij vrouwengevangenis Nieuwersluis.
Er kon contact worden gemaakt met mensen binnenin de gevangenis. Daarna werd er vuurwerk afgestoken.

Tegen alle gevangenissen en de wereld die ze nodig heeft!

Enkele anarchisten

New years eve solidarity action at women's prison Nieuwersluis

Last night we held a solidarity action at the women's prison in Nieuwersluis at midnight. In solidarity with all prisoners held by the state.

Contact could be made with people inside the prison. Then fireworks were lit.

Against all prisons and the world that needs them!

Some anarchists


Van Rijksoverheid site : "

Van Rijksoverheid site : " Dienstplicht voor vrouwen

De dienstplicht geldt sinds 1 januari 2020 ook voor vrouwen. Dit omdat de overheid gelijke behandeling van mannen en vrouwen belangrijk vindt. Ook zijn vrouwen inmiddels even hoog opgeleid als mannen. "
Voor zo ver ik weet is er geen grote weiger actie bijv. schriftelijk die dan wel symbolisch zou zijn want geen opkomst plicht maar even goed zeer belangrijk. Een beroep op de Wet gewetensbezwaren militaire dienst is dat succesvol mogelijk als er geen opkomstplicht is ?

Dit is wel on topic want die dienstplicht voor vrouwen is een gevaarlijke actie door de Staat waar blijkbaar geen antwoord op komt van uit belanghebbenden en wie is dat nou niet in Nederland als het oorlog en vrede betreft.
Het word als gelijke behandeling verkocht door de Staat de dienstplicht voor vrouwen. Soms heeft het een voordeel vrouw te zijn zeker als niet in militaire dienst vanwege vrouw zijn dat voordeel is nu weg zeg ik dan.

Probleem?

Als je voor gelijkheid bent dan is het normaal om ook de gelijke plichten/lasten te dragen. Als er een vrouwen quotum is aldan niet terecht voor topfuncties dan is het redelijk om te stellen dat er ook een quotum komt voor 'mindere' functies. Te denken valt aan stratenmaken,vuilnisophalen, glazenwassen e.d. Succes!

"Tegen alle gevangenissen en

"Tegen alle gevangenissen en de wereld die ze nodig heeft!"
Soundbite met veel emotionele maar weinig praktische waarde.
Kan me helemaal vinden in het idee dat de huidige politieke/maatschappelijke systemen op aarde verrot zijn.
Echter we zitten nu eenmaal in deze situatie , willen we hier uit komen en de maatschappij positief veranderen
dan zal dat stap voor stap moeten gebeuren.
De enige manier is om een groot genoeg draagvlak te creeren bij de bevolking die hier (nog) niet veel bij stilstaat en/of er over na wil denken.
Met slogans als hierboven gaat dat niet lukken , de gemiddelde medemens zal dit zien als weer een
voorbeeld van een stelletje idealisten die niet weten waar ze het over hebben.
Hebben jullie een website met oplossingen? In dit geval , wat te doen met criminelen en asocialen die lak
hebben aan andermans lijf en goed in deze huidige maatschappelijke realiteit?
(En dit wil niet zeggen dat iedereen die gevangen zit tot bovengenoemde groepen behoord)
Dit kort bericht met slogan "Tegen alle gevangenissen en de wereld die ze nodig heeft!" is nu niet meer
dan een feel-good aktie , leuk voor jullie zelf en het (beperkte) kringetje van min of meer gelijkgezinden,
maar van weinig praktische waarde.
Ik bedoel deze reactie niet als negatieve kritiek maar meer om mensen aan het denken te zetten om
betere , doordachtere ideen/akties te houden waarmee een groter publiek te bereiken is , wiens draagvlak
nodig is om daadwerkelijk iets te veranderen.
Groeten , een andere anarchist.

Zowel gevangenissen als de

Zowel gevangenissen als de bijbehorende 'criminelen en asocialen' zijn inherent aan het kapitalisme en de staat en feitelijk een creatie ervan. Het is de groep waarmee brave burgers al eeuwen lang bang worden gemaakt zodat ze in het gareel blijven. Niemand wordt zo geboren. De groep (die extreem divers is) wordt kort gezegd gecreerd doordat de staat en het kapitalisme mensen in ellendige omstandigheden laat leven en degenen die niet mee kunnen of willen komen geen afdoende hulp en zorg biedt en andere mensen niet genoeg tijd en middelen hebben dankzij het kapitalistische regime om de zorg zelf op zich te nemen. En ja, dan gaan mensen op straat leven, krijgen psychische problemen en vertonen soms, maar lang niet altijd, anti-sociaal gedrag.

De bulk van het antisociale gedrag ('criminelen en asocialen die lak hebben aan andermans lijf') wordt niet gepleegd door deze groep maar door door verder hele doorsnee mensen. Seksueel grensoverschrijdend gedrag, inclusief verkrachting, wordt grotendeels gepleegd door 'hele gewone' mannen binnen 'hele gewone' gezinnen, families, verenigingen en op de werkvloer. Hetzelfde geldt voor geweld: 'hele gewone' mannen die ff de stress van de werkweek eruit rammen na het uitgaan of bij de voetbal. Heeft niks te maken met wel of niet in de gevangenis gezeten hebben.

Maar natuurlijk krijgen die doorsnee mensen daar niet de schuld van, want onze maatschappij is perfect toch? Nee, dat zijn natuurlijk die 'criminelen en asocialen', die doen dat allemaal. Daarmee wordt je bang gemaakt en wordt meer repressie (gevangenissen, politie en co) gelegitimeerd.

Het bestaan van deze groep en de bijbehorende gevangenissen is dus belangrijk voor de staat. Het verhaaltje dat de doorsnee maatschappij perfect is, maar helaas de 'criminelen en asocialen' verpesten het, moet kostte wat kost in stand worden gehouden. Want als ze er niet meer zijn, klapt de hele noodzaak van de repressie in elkaar. En met precies diezelfde repressie, worden ook politieke activisten die een kolencentrale bezetten of nog beter de staat omver willen werpen onder de duim gehouden. Gevangenissen zullen dus nooit zomaar ophouden zolang er een kapitalistische staat is, hoe goed je plan ook is, ook niet 'stap voor stap' of 'met genoeg draagvlak'. Het is alles of niets. Dus ja, tegen alle gevangenissen en de wereld die ze nodig heeft!

re

In elk land en onder elk politiek systeem komen mensen voor die we criminelen en asocialen kunnen noemen. Mochten we ooit een soort van anarchistische samenleving bereiken dan zal dat niet anders zijn , alhoewel ik denk dat deze groep dan inderdaad veel kleiner zal zijn.
Mensen worden over het algemeen niet zo geboren , dat klopt , op een heel klein percentage na ( zoals natuurlijke psychopaten bijvoorbeeld , niet zo geworden door zeer traumatische levenservaringen).
Dat een staat /systeem gebruikt maakt van de criminaliteit om angst te zaaien is meer opportunistisch.
Dat er niet genoeg geld beschikbaar word gemaakt door wat voor vorm van regering dan ook ligt niet zo zeer aan die regering maar meer aan het huidige vampiristische banksysteem dat bijna alle landen werkelijk controleert en langzaam alle rijkdom en goederen naar zich toetrekt van gewone mensen en regeringen/landen waardoor iedereen steeds meer schulden heeft en weiniger kan uitgeven voor zelfs noodzakelijke dingen. De kleine groep die hierachter zit zal het worst zijn wat voor regering/systeem in een land bestaat.
Er is ook natuurlijk ook sprake van verspilling en verkwisting door de verschillende zorginstellingen.
Een idee zoals geld weghalen bij bijvoorbeeld defensie voor meer zorg is daardoor slechts een tijdelijke oplossing.
Ik ken genoeg mensen die arm zijn , met en zonder psychische problemen op straat leven die niet inbreken bij andere mensen , mensen beroven , verslavende rotzooi dealen of op andere manieren mensen benadelen. Ook als je arm bent of niet mee wil komen is het veelal een (bewuste en/of onbewuste)keuze die je zelf maakt. Vaak gemaakt door het feit dat , ondanks de slechte situatie ,jezelf positief veranderen (met of zonder hulp) , proberen je situatie te verbeteren , heel erg veel werk en moeite kost dat ligt niet aan een systeem maar aan de mens(heid) zelf.
Wat voor ieder mens en in de meeste levenssituaties trouwens ook waar is.
Er zijn echter ook mensen , waarvan ik ook genoeg ken , die bewust de keuze maken om criminele dingen te doen gewoon om zelf rijker te worden , schijt hebben aan anderen , luxueus en makkelijk willen leven en dit willen bereiken op een (in hun gedachte) zo makkelijk mogelijke manier. Dit wordt meer gevoed dan gecreëerd door het kapitalistische systeem.
Het zit natuurlijk wat ingewikkelder in elkaar dan in een paar korte alineas fatsoenlijk uit te werken is , maar ik hoop dat jullie begrijpen wat ik aan wil geven)

"Heel gewone mensen" die zich schuldig maken aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, inclusief verkrachting, ff de stress van de werkweek eruit rammen na het uitgaan of bij de voetbal enz. zijn dus gewoon wat we criminelen noemen , ze hoeven inderdaad niet van te voren in de gevangenis te hebben gezeten maar horen er wel thuis.
Zie ook weer het feit dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de keuze(s) die ze gemaakt hebben.

Niemand die ik ken of waar ik mee praat heeft me ooit gezegd dat deze maatschappij/ het kapitalistische systeem perfect is , wel veel dat in hun ogen het het beste is in vergelijking met andere systemen/landen.

Het argument dat deze kapitalistische staat gevangenissen nodig heeft , bewust een groep criminelen creëert voor 'noodzakelijke' repressie om de bevolking , en anders denkende in toom te houden is ook wat kort door de bocht.
Als we naar de Nederlandse samenleving kijken , veel klagen over hun 'slechte' omstandigheden en op de regering , maar zolang ze hun natje en droogje nog enigszins hebben blijven ze in de luie stoel zitten kijkend naar hun hypnobox (tv) of op hun 'smart'phone (die in veel gevallen slimmer is dan hun eigenaar).
Het is teveel moeite om zichzelf wijzer te maken over hoe de wereld in elkaar zit , en zelf (zinnige!) actie te ondernemen om de situatie te verbeteren.
Dit geldt ook voor de meeste mensen in de regering/overheid.
Het feit dat we van jongs af aan gehersenspoeld worden werkt natuurlijk ook niet mee.
"..of nog beter de staat omver willen werpen.." ,"Het is alles of niets.."
stel dat het lukt om met een zeer klein groepje de staat omver te werpen , wat dan ? De meerderheid van de bevolking zal dit niet zien zitten , gaan we dan een anarchistische 'dictatuur' creëren om ze te 'heropvoeden'?
Voor hun eigen heil natuurlijk.

Het is heel erg makkelijk alles af te schuiven op het kapitalistische (en ieder ander) systeem en de staat , we hebben een 'vijand' die alles schuld is , hoeven we niet meer na te denken over het feit dat welke regeringsvorm dan ook alleen kan bestaan zolang het grootste gedeelte van de mensen dit tolereert en/of z'n mond houdt ,niet bereid is om in actie te komen.
Dat er een bewustzijnsverandering in de mensen zelf nodig is om verandering en een meer vrije , zelfs anarchistische samenleving te bereiken. (Wat heel , heel erg veel moeite gaat kosten en zeker niet in een generatie)
Dit bereik je alleen door ,inderdaad, een breed draagvlak te krijgen onder de bevolking . En dit moet , inderdaad, stapsgewijs gebeuren ,als je het te snel wil doorvoeren gaan de mensen ertegen in opstand komen. Kijk naar hoe stapsgewijs dingen doorgevoerd worden als de EU bijvoorbeeld. (leer van je tegenstander)
Zoek de term 'cognitieve dissonantie' op ,verdiep je meer in de werking van de menselijke geest/verstand, bewustzijn en onderbewustzijn en de technieken ( o a PR , propaganda) die gebruikt worden om deze te manipuleren en om dit tegen te kunnen gaan (niet om zelf te gebruiken).
Met mensen communiceren op de toon zoals in het artikel en de reactie op mijn commentaar bereik je alleen een zeer kleine groep gelijkgezinde mensen
, de meerderheid van de bevolking zal het 'afschrikken', afdoen als geneuzel van een stelletje 'zwevende' idealisten en bevestigen dat anarchisme chaos en wetteloosheid betekend. En blijft het niet meer dan een feel-good actie voor eigen kring.Ik neem aan dat dit niet jullie bedoeling is.

Groeten
(Nogmaals ik bedoel dit allemaal niet als negatieve kritiek!)

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech