Actie tegen uitbuiting Hotel werkster op Internationale Vrouwendag

Hier kun je discussieren over Actie tegen uitbuiting Hotel werkster op Internationale Vrouwendag.
English below

De gevel werd ook wat opgesierd met behangplaksel, pamfletten en her en der een sticker. Na ongeveer 30 minuten leuzen roepen zijn we vertrokken. Buurtbewoners waren geintereseerd in het verhaal en spraken hun verontwaardiging uit over de praktijken van IMS Groep.

Voor iedereen die werkt of gewerkt heeft voor IMS Groep en informatie met ons wilt delen of nog geld van hun moet krijgen neem vooral contact met ons op:
aga@agamsterdam.org

Deze actie is georganiseerd door de Anarchsitische Groep Amsterdam / Vrije Bond
https://agamsterdam.org

Hieronder de tekst van het pamflet dat vandaag is verspreid.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMS Groep is uitbuiting !

Vandaag op internationale vrouwendag doen wij onze eerste actie tegen het misbruik van de IMS Groep in Amsterdam.

IMS Groep levert arbeiders aan verschillende grote hotels in Amsterdam voor werk in keukens, achter recepties en voor de schoonmaak van hotelkamers. Het bedrijf is al enkele jaren actief in Amsterdam en heeft zijn hoofdkantoor in de Agatha Dekenstraat 26 in Amsterdam Oud-West.

Sinds enkele maanden betaalt IMS Groep haar werknemers niet meer en komt het met onzinnige verklaringen tegen de getroffen werknemers over waarom ze niet worden betaald.

Onze getroffen vriend heeft de afgelopen 5 maanden gewerkt voor IMS Groep en de laatste maand van haar salaris is niet betaald. Op dit moment is IMS haar al enkele maanden 1.000€ schuldig. Na diverse pogingen de situatie op te lossen, hebben ze nog steeds niet betaald en is er geen enkele vordering in deze situatie. IMS Groep denkt dat ze kan wegkomen met dit misbruik, maar dat kan ze niet! We zijn ons ervan bewust dat dit niet de situatie van een enkeling is. IMS treft met zijn misbruik ook andere werknemers en hun rechten. Wij roepen ze op om op te staan en gezamenlijk te vechten voor hun aribedsrechten en hun gestolen loon.

IMS Groep en de hotels waar het werknemers voor levert, gedragen zich respectloos. Ze zien de werkers als anonieme nummers en als gebruiksgoed waar ze zo van af kunnen, die ze kunnen uitbuiten, besodemieteren, eruit kunnen schoppen. Maar niet deze keer! Nu niet meer!

Voor de duidelijkheid, dit is onze eerste actie. Wij zullen niet rusten, er zullen acties volgen zoveel als nodig zijn om deze kwestie op te
lossen en IMS Groep elke cent heeft betaald aan haar werknemers. 

Betaal de werkers !
Maak IMS Groep kapot !
Stop het Amsterdamse Hotel Monster !

Anarchistische Groep Amsterdam

-----------------------------English---------------------------------------------------------------------------------------

Today, 8th of March, Inernational womans day we organized an action.
With 12 persons we picketed infront of the door of the office of IMS Group. We had banners, megaphone, black/red/purple flags with us. We distributed hundreds of flyers to the neighbours that were passing by. Also delivered the pamflets from door to door in every house on the street. Unfortunatly, there was no one in the office. The reason is there are probably more angry workers visiting the office to demand their pay.

The facade of the office was decorated with glue, pamfelts and some stickers. After 30 minutes of shouting slogans we stopped the picket and left. The neighbours where very interested in the matter and expressed their disgust of the praxis of the IMS Group.
For evrybody that is working or was working for IMS group that want to share information with us or want to demand stolen wages from them, please contact us at: aga@agamsterdam.org

This action whas organized by the Anarchist Group Amsterdam – Vrije Bond.
https://agamsterdam.org

Below the text of the pamflet that we distributed.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMS Group is exploitation !
Today on International Women's day we are doing our first action against the abusive praxis of the company IMS Group in Amsterdam.

IMS group provides workers for several big hotels in Amsterdam to work at kitchens, receptions and cleaning hotel rooms. They've been active for several years in Amsterdam and they have their headquarters at Agatha Dekenstraat 26 in Amsterdam Oud-West.

Since a few months ago, IMS group is not paying their workers and it's providing bullshit explanations to the affected workers about why they are not getting paid.

Our affected friend has worked for IMS for the last 5 months and in the last month they didn't pay her salary. At this moment they owe her 1.000€ for several months already. After some attempts to get this situation resolved, they still haven't paid her or made any progress over this situation. IMS Group thinks they can get away with this abusive behavior, but they won't!
We are aware of the fact that this situation is not a single person problem. IMS attacks many of their other employees and their rights. We call on them to stand up and fight back together for their labor rights and their stolen wages.

The IMS group and the hotels it provides workers for, are disrespectful and they just see them as anonymous numbers or as commodities that they can just get rid of, exploit them, screm them over and kick them out.
Not this time! Not anymore!

For the record, this is just the very first action. We won't rest, as many actions as needed will follow until this struggle gets resolved and IMS Group pays every single penny they owe to their workers.

Pay the Workers !
Smash IMS group !
Stop the Amsterdam Hotel Monster !

Anarchist Group Amsterdam


Vergeet de mensen in de

Vergeet de mensen in de bijstand niet ! Vandaag 9 03 2019 o.a. in De Volkskrant :
" CDA-leider Sybrand Buma: basisbaan met extraatje om mensen uit de bijstand te lokken. "
Dan zeg ik niet met vreemde lokkers mee gaan in ruil voor een snoepje. We de Bijstanders willen geen snoepje
geen fooitje maar een volwaardig CAO loon 100 % en niet 85 %.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/cda-leider-sybrand-buma-bas...
Dat plan betekend de rest van je leven voor 85 % van het minimum loon werken of zo lang als dat " opstap baantje " duurt want zeker de oudere Bijstanders komen nooit meer in een betaalde reguliere 38 uur baan tegen CAO loon.
Het argument van Buma is dat mensen met Bijstand thuis slechter af zijn. Ik vind dat niet. Je kan dan in ieder geval je tijd zelf in delen en zonder dwang als je met Bijstand thuis zit. Veel mensen in de Bijstand zijn langdurig Bijstand afhankelijk dat is dan 10 jaar of langer. Ik ga ervan uit dat zo 'n basis baan niet ander werk mag verdringen dus veel voldoening op wat voor manier dan ook zal je er niet uit halen als Bijstander. We langdurig Bijstand afhankelijken hebben aan de vrijheid geroken en dat dan inruilen voor een fooitje meer dwang en verschrikkelijk saai dom zwaar werk dan krijg je geen gemotiveerde werkers. We worden opnieuw genegeerd er word opnieuw niet met ons overlegd wat onze oplossingen zijn. Heel wat van ons willen een initiatief starten mogelijk een klein bedrijfje maar de eisen om te starten worden niet aangepast zo dat we kunnen starten. Met name is er nog steeds geen renteloze lening voor ons. Enz. Zo lang de VVD CDA en al die andere partijtjes niet met ons in gesprek gaan en samen met ons voor oplossingen zorgen blijven er grote tegenstellingen bestaan in Nederland . En de partijtjes zullen niet in gesprek gaan met ons want de grote verschillen in inkomen willen ze handhaven om maar een voorbeeld te geven. Arbeid moet vrij zijn volkomen vrij. Wil iemand niet werken dan niet . Niet willen werken zal dan niet direct dood gaan aan gebrek moeten betekenen maar goede voorzieningen een goed dak gezond voedsel enzv. Dat geouwehoer dat de werkenden nu opdraaien voor de Bijstanders is een leugen de werkenden werken vrij wel alleen maar voor de gigantische winsten van het bedrijfsleven winsten waar de werkenden NIET in delen. Buma denkt die Bijstanders zijn toch debielen die kunnen we dat wel maken. Idem de werkenden.

he raymond, fuckk off !

he raymond, fuckk off ! stumper !

... kan iemand het

... kan iemand het bovenstaande commentaar verwijderen naar de persoon? ... protest tegen uitbuiting van arbeid is altijd goed! ongedocumenteerden, arbeidsmigranten hebben nou eenmaal geld nodig voor onderdak enz. geld wat uitkeringsgerechtigden gewend zijn. dat er ook protest en solidariteit nodig is met uitkeringsgerechtigden die worden lastig gevallen met de 'participatiewet' is vanzelfsprekend. desalniettemin zijn er werkenden zonder recht op een uitkering. iedereen heeft verblijfsrecht! als er actie wordt gevoerd tegen oneerlijke arbeidsomstandigheden zal er ongetwijfeld ook nagedacht zijn over solidariteit. de aga strijdt voort, alsook allerlei andere initiatieven. het is een keuze om niet meteen onderscheid te maken tussen formele en reeele (on)betaalde arbeid... dat is voor vrije socialisten niet belangrijk. als @bbbfrl maken we ons grote zorgen over de voortdurende liberalisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt en dat heeft niets te maken met arbeidsmigranten of vluchtelingen. het kapitaal zorgt ervoor dat er een werkende klasse blijft bestaan met weinig perspectief en verborgen armoede hier en wereldwijd. focus je acties op anti-kapitalisme, acties tegen het patriarchaat en racisme. tot zover...

[spam deleted]

[spam deleted]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech