Huize Ívicke in Wassenaar gekraakt

Hier kun je discussieren over Huize Ívicke in Wassenaar gekraakt.
Zijn naam is Ronnie van de Putte: een man met een opval-lende reputatie in de vastgoedwereld, berucht door het speculeren met A-locaties en het moedwillig laten wegrotten van rijksmonumenten. Bever Holding, het vastgoedfonds waarin Ronnie van de Putte de meerderheid van de aandelen bezit, is eigenaar van het landhuis en laat het tot in de lengte der jaren verkrotten. Het heeft daarom de aanblik van een spookhuis gekregen, wat het als ‘brievenbus’ voor een scala aan Ronnie gelieerde spook-BV’s in zekere zin ook is.

Het treurige lot van Huize Ívicke is een schoolvoorbeeld van speculatie. Omdat de eigenaar zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid voor dit bijzondere monument verzaakt en de overheid niet bij machte lijkt te zijn om hier verandering in te brengen (1), hebben wij, een aantal ondernemende woningzoekenden, het landhuis gekraakt. Met hulp van vrienden en familie willen wij de komende weken de aanblik van de buitenplaats aanpakken en hier een creatieve woon-werkgemeenschap beginnen. Door Huize Ívicke te bewonen en er de nodige zorg voor te dragen, hopen wij het monument voor verder verval te kunnen behoeden.

CONTACT
De nieuwe bewoners zijn bereikbaar voor vragen en commentaar via ivicke@riseup.net.

AANVULLEND STATEMENT EN ACHTERGRONDEN
Kraken is niet het probleem, maar een oplossing!
Wij vinden niet kraken, maar leegstand en woningnood het probleem. In de praktijk blijkt kraken vaak een nuttig middel om mee voor elkaar te krijgen wat gemeenten vaak niet lukt: van het te-gengaan van verval of illegale sloop van panden tot het voorzien in ruimte voor burgerinitiatieven en woonruimte voor urgent woningzoekenden. Door middel van deze actie willen wij het falende overheidsbeleid ten opzichte van speculatie aan de kaak stellen en zichtbaarheid geven aan de toenemende woningnood, die steeds meer mensen noopt zich in precaire woonsituaties te schik-ken. Sinds het verbod op kraken bestaan er nog onvoldoende alternatieven voor woningzoeken-den die bewoners van de eerbiediging van hun woonrecht verzekeren. Veel jonge mensen wonen daarom via anti-kraakbedrijven, die van ze eisen om contractueel afstand van hun woonrecht te doen. Omdat wonen een recht is vinden wij het onacceptabel dat bedrijven, door het omzeilen van het huurrecht, miljoenen binnenhalen over de ruggen van precair behuisde mensen.

Kraakverbod
De ‘Wet kraken en leegstand’, die eind 2010 in werking trad, had tot doel om leegstand en kraken verder terug te dringen, o.a. door eigenaren te verplichten melding van hun leegstaande vastgoed te maken. Wie de cijfers erop naleest, zal echter zien dat de leegstand alleen maar is toegenomen, vrijwel zonder consequenties voor de eigenaren. Het aantal gekraakte panden is daarentegen wel afgenomen. De ‘Wet kraken en leegstand’ wordt door gemeenten en politie dus vooral aangewend als wapen tegen kraken, terwijl vastgoedspeculanten geen strobreed in de weg wordt gelegd.

Naar aanleiding van een door krakers aangespannen rechtszaak, vlak na invoering van de wet, oordeelde de Hoge Raad dat het Openbaar Ministerie kraakpanden pas mag ontruimen na een kort geding. Omdat krakers de kans moeten krijgen om een uitspraak van de voorzieningenrechter af te wachten, dient de politie het huisrecht van krakers dus te respecteren. De bescherming van dit huisrecht is vastgelegd in artikel 12 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Recente ontruimingen in Den Haag laten zien dat de politie het niet altijd even nauw neemt met deze juridische bescherming en zelfs gewillig optreed als "gratis knokploeg" voor pandjesbazen. Bij deze politiek gemotiveerde ontruimingen (meestal voor leegstand), schaart de overheid zich achter hun onmaatschappelijke belangen — zonder in hun winst te delen en op kosten van de belastingbetaler.

Wij willen benadrukken dat over de bescherming van onze eerste levensbehoeften t.o.v. de bescherming van de belangen van vastgoedhandelaren alleen in een civiele procedure kan worden besloten. Het mag niet zonder consequenties zijn wanneer de politie het opnieuw in haar hoofd zou halen om op de stoel van de rechter te gaan zitten.

Krottenkoning
Ronnie van de Putte is een klassieke vastgoedspeculant, die al decennialang panden opkoopt, sloopt of laat verkrotten, maar nog nooit iets heeft gebouwd of ontwikkeld. Zo laat Ronnie al der-tig jaar een klooster verpauperen in Zeeland (2); kwam hij dit jaar nog in het nieuws voor het weigeren op te ruimen van zijn langdurig leegstaande, voor de derde maal in de brand gevlogen manege in Noordwijk (3), waar hij de gemeente al jarenlang voor het lapje houdt met zijn ‘Gat van Pallace’ (4) en het Vuurtorenplein en heeft hij de gemeente en inwoners van Leiden ruim twintig jaar geërgerd met het ‘Gat van Van de Putte’ aan het stationsplein. Als onderdeel van de landelijke Woonstrijd!-actietour werd de aan dit gat grenzende kantoorflat van Bever Holding in 2005 gekraakt, eveneens als protest tegen de krottenkoning (zie foto hieronder). Jarenlang probeerde de gemeente Van de Putte te onteigenen, maar omdat ze dit niet voor elkaar kregen werd in 2010 be-sloten de speculant dan maar voor die zure jaren van speculatie te belonen, met een bedrag van maar liefst 17,9 miljoen euro (5).

Cultureel erfgoed
In 1909 liet de toenmalige eigenaar Adrianus van Hattum het statige landhuis Ívicke voor zijn Deense echtgenote bouwen, als een kopie van een 17e-eeuws Deens paleisje. Een vrij uniek bouwwerk voor Nederlandse begrippen. De Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed waardeert het "als karakteristiek voorbeeld van een landhuis in Neo-Lodewijk XVI-stijl uit het begin van de 20ste eeuw" en beschouwd het pand — met bijbehorend interieur, tuinaanleg en bijgebouwen — "van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde". Daar komt bij dat achter het landhuis een heel zeldzaam speelhuisje staat, dat Van Hattum voor zijn kinderen liet bou-wen. Er zijn er nog maar een paar van over in Nederland.

Omdat het landgoed kenmerkend is voor de eerste fase in de ontwikkeling van Wassenaar tot villadorp, vinden veel Wassenaarders en monumentenorganisaties het onacceptabel dat de overheid niet ingrijpt bij de passieve destructie van dit monument. Twee jaar terug stelde monumentenorganisatie Stichting het Cuypersgenootschap daarom een brandbrief op, waarin zij de gemeente Wassenaar opriepen om Van de Putte min of meer te dwingen om alles op te knappen. Als reactie hierop vroeg de gemeente de eigenaar per brief over zijn toekomstplannen met de buitenplaats in gesprek te gaan. Een beetje naïef natuurlijk, want verwacht de gemeente nu werkelijk dat een man die decennia niet anders doet dan vastgoed laten verloederen voor miljoenenwinsten nu opeens uit goede wil met zo’n verzoek zal meewerken? Omdat een reactie van Bever Holding tot op de de van vandaag is uitgebleven, heeft de gemeente eind vorig jaar aangekondigd een dwangsom op te leggen, als hij er voor 1 september 2018 niet in zou slagen om het achterstallig onderhoud volledig weg te werken (6). Van de Putte is hier niet erg van onder de indruk, want er is nog altijd geen verbetering zichtbaar. Zolang de overheid er niet in slaagt om leegstand en speculatie te bestrijden, met de verkrotting van panden tot gevolg, zullen burgers het heft in eigen hand moeten blijven nemen.
NOTEN

1. https://www.omroepwest.nl/nieuws/3222714/Gemeente-Wassenaar-wil-dat-eige...

2. https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/88898/Situatie-bij-verpauperd-kloost...

3. https://www.omroepwest.nl/nieuws/3598387/Maat-is-vol-voor-Noordwijk-na-b...
Retoriek van de omgekeerde wereld

4. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/het-verdriet-van-noordwijk~...

5. https://www.omroepwest.nl/nieuws/11038/Leiden-koopt-gat-van-Van-der-Putte

6. https://www.omroepwest.nl/nieuws/3566016/Rijksmonument-loopt-gevaar-geme...


Re: Huize Ívicke in Wassenaar gekraakt

Ik weet zeker dat Ouwe Siem deze daadkrachtige actie met veel belangstelling vanaf zijn gekraakte wolk gade slaat. Honderd keer heeft die ouwe volgens mij al gezegd: ''Moet je écht kraken dat pand!''. We missen hem wel.

:(

:(

Als je de adel moet geloven

Als je de adel moet geloven zijn dergelijke landhuizen niet meer te betalen voor particulieren niet warm te stoken zonder enorme kosten het onderhoud ook zeer duur. Wat dan ? Opdelen in kleine eenkamer woninkjes of wat groter in "studio s " voor 40.000 per jaar plus verdienend of er een museum van maken met vrijwilligers die rondleidingen geven ? Dan is er nog slopen en er duurzame woningbouw voor in de plaats. Of andere invulling waar behoefte aan is. In de tussentijd kunnen krakers er een villa kakelbont van maken met graffiti en dergelijke zie de gevel van De Vrankrijk. Als het inderdaad kennissen zijn van Ouwe Siem dan laat wel weer zien hoe die panden altijd bij een heel beprekte groep terecht komen die net zo elitair zijn in bepaalde opzichten als de rijkaards die de panden oorspronkelijk lieten bouwen.
Of reist Wij zijn hier naar Wassenaar af. Ook inmiddels een elitair groepje binnen de enorme groep van illegalen. Ach jullie doen maar als het pand in de fik gaat wat ook nog al ns is gebeurd door de vagos hele en halve junks die het niet zo nauw namen in de kraakpanden dan is dat ook weer opgelost.

Wie houdt je tegen om zelf

Wie houdt je tegen om zelf een pand te kraken?

Beetje zonder onderbouwing klagen over 'elites', wat ben je toch zielig.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech