statement PL

Hier kun je discussieren over statement PL.
English below!

We hopen dat de Pinksterlanddagen een leuke, veilige, leerzame en comfortabele plek is waar je dit weekend gaat doorbrengen!

Om dit voor iedereen mogelijk te maken willen we graag dat de Pinksterlanddagen een plek is waar mensen respectvol met elkaar omgaan en geen onderdrukkend gedrag of taalgebruik bezigen. Hiermee doelen we op zaken zoals racisme, seksisme, validisme etc.

We kunnen dit natuurlijk niet zonder jullie hulp, wees jezelf dus bewust van je gedrag en taalgebruik. Alleen door onszelf en anderen respectvol te behandelen en elkaar op zaken te wijzen waar we iets uit kunnen leren en verbeteren kunnen we zorgen voor een gelijkwaardige verstandhouding en een prettige sfeer.

Je bewust zijn van andermans grenzen en hier begripvol mee omgaan is iets waarin altijd wat te leren valt, wijs elkaar hierop en zie het als een kans om jezelf te verbeteren! Hou een open blik en gesprek mogelijk, luister naar hoe ons eigen gedrag dat van anderen beïnvloed. Wees ook niet te beroerd om je excuses aan te bieden als dat nodig is.

Kortom: Neem je eigen verantwoordelijkheid en wijs indien nodig anderen ook op hun verantwoordelijkheden!

Mocht er onverhoopt toch iets op de PL gebeuren waarbij iemands grenzen worden overschreden of iemand zich niet respectvol behandeld voelt dan vertrouwen we erop dat we voor elkaar kunnen zorgen. We hebben dit jaar helaas geen groep mensen die met dat soort situaties om kunnen gaan op de PL zelf, niet omdat we dat niet willen als PL organisatie, maar omdat er in Nederland helaas geen groep mensen is die kon of dit kan neerzetten. We hebben als anarchistische beweging nog een hoop te leren en komen soms mensen te kort.

In deze gevallen hopen we dat je er samen met je eigen netwerk uit kunt komen, ook hier, neem je verantwoordelijkheid, help elkaar en heb oog voor wat de ander nodig heeft. Mocht je zelf benaderd worden door iemand die zich niet veilig of onprettig voelt als jij op de Pinksterlanddagen of bij bepaalde workshops komt, hou daar dan rekening mee door die persoon ruimte te geven. Aan jezelf werken is niet makkelijk, maar we hopen dat je daartoe bereid bent en de ondersteuning kan vinden die je daarvoor nodig hebt. Als je aan jezelf wil werken zijn er verschillende manieren om dat te doen, bijvoorbeeld door hulp te vragen van je netwerk of een groep benaderen met ervaring zoals de soligroep uit Nijmegen.

----------------------------------------------------------------------------------

We hope the Pinksterlanddagen will be a place where you can have a nice, safe, informative and comfortable time to spend this weekend!

To make this possible for everone we would like the Pinksterlanddagen to be a place where people will treat each other with respect and don’t express oppressive behaviour or language . With this we mean things such as racism, sexism, abelism.

We can’t do this without you, so be aware of your own behaviour and language use. Only by treating ourselfs and others respectfull we can point out situations where we can learn from and improve ourselfs. This way we make sure there are equal terms and a nice atmosphere.

Being aware of each others bounderies and responding understandble is something in which we can always learn and see this as an possabillity to improve yourself. Keep an open conversation possible and listen to how our own behavior affects others. Don’t be afraid to appolagize when neccesary.

In short: Take your own responsabillity and, if nessecary, make other people aware of theirs.

If something happens at the Pinksterlanddagen (which of course, we hope won’t happen) where someone’s bounderies are crossed, or if someone feels unrespectfully treated, we trust that we can take care of each other. Sadly this year we don’t have a group of people that can deal with this kind of specific situations at the campsite. Not because we don’t want to have such a group , but because there is not a group of people availeble. As an anarcist movement we still have a lot to learn and sometimes don’t have enough people to do everything.

In these cases we hope that you are able to deal with this, together with your own network. Also, take your own responsabillities, help each other and keep in mind what other people needs are. If you are contacted by someone that they don’t feel safe or uncomfortable if you would go tot the Pinksterlanddagen or certain workshops, take this into account and give the person space. Working on yourself is never easy, but we hope you are willing to do this and are able to find the support that you need. If you want to work on yourself, there are several ways to do this, such as asking for help in your own network or by contacting a group that has experience at this, such as the soligroup from Nijmegen.


Hebben jullie een bord voor jullie kop of zo?

Pinksterlanddagen A-team blijft jagen.
https://www.indymedia.nl/node/43520

komt die mail nu van jullie of niet?

Komt dit nu wel of niet van jullie, wat Maikel gekregen heeft? Heb verdomme het lef daar je over uit te spreken. Wat een slappe shit dit. Hier heeft niemand wat aan, dit is om de hete brij heendraaien. Duidelijkheid. Nu.

statement

Als je de mail en het statement naast elkaar legt is het toch duideelijk dat die afkomstig xijn van de zelfde groep personen.
anonieme mail:
"Wellicht zijn er dingen die jij (samen met je netwerk) kan doen om te
zorgen dat de situatie volgend jaar anders is. Mocht je daar hulp bij
nodig hebben zijn er misschien ook groepen zoals de soligroep in
Nijmegen die jou daarbij kunnen helpen."
statement PL:
" Als je aan jezelf wil werken zijn er verschillende manieren om dat te doen, bijvoorbeeld door hulp te vragen van je netwerk of een groep benaderen met ervaring zoals de soligroep uit Nijmegen."

bah

Is het nu zo moeilijk om eerlijk te zijn? Als het stichtingsbestuur de PL niet aan diggelen slaat, dan doet de organisatie van dit jaar het wel door fucking geen verantwoordelijkheid te nemen als namens hen mails naar zogenaamd ongewenste mensen worden gestuurd door anonieme verzenders. Jullie zeggen op de site geen A-team te hebben en vervolgens komt er een voormalig A-team wel even bepalen dat er mensen niet welkom zijn. Ik zou haast gaan denken dat het stichtingsbestuur hier verdeel-en-heers zit te spelen. Ernstig allemaal.

Er staat toch dat er op de PL

Er staat toch dat er op de PL zelf geen a-team is. Dat betekent zo te zien dus niet dat die in de aanloop naar de pl er niet is. Op zich niks onduidelijks aan toch?

Zo kan je wel alles

Zo kan je wel alles rechtbreien. Er is geen A-team. Maar wel een pre-PL-A-team dat zich voormalig A-team noemt. Hartstikke duidelijk joh.

Openheid van zaken

Beste lezers,

Er is veel in 2013/2014 gebeurd. Ook veel achter de schermen. Hierbij is een groot gedeelte nooit gepubliceerd uit respect voor de onderzoeksgroep, het a-team en dergelijke. Ik verzoek de PL voorbereidingsgroep per direct openheid van zaken te geven. Zo niet dan zal ik alle communicatie publiceren voor de aanvang van de Pinksterlanddagen en dit inclusief aanwijzingen naar metadata en revisies van artikelen die stelselmatig door de voorbereidingsgroep en A-team niet zijn verwijderd -oeps-. Hier door kan de potentiële bezoeker of geïnteresseerde haar conclusie nog beter trekken wat er speelde. Ik zal geen redactie plegen op de artikelen. Ik ga over tot deze zeer zware stappen, omdat er nog steeds leugenachtige verhalen, laster en dus ook anonieme brieven worden gestuurd naar mijn persoon 5 jaar naar dato. Helaas heb ik geen enkele andere mogelijkheid ter verdediging.

Hierbij alvast een voorproef: https://maikel.tiny-host.nl/scene_politics/2018-05-17-eindconclusie.txt

Dat huiveringwekkende

Dat huiveringwekkende moralisme is niks nieuws binnen die Linkse wat ik inmiddels noem "religies '.
wiki : " Moralisme

Moralisme is een cultureel begrip, dat in eerste instantie duidt op de neiging tot moraliseren - dat wil zeggen, het in morele termen oordelen over iets, dat mogelijk niet moreel te beoordelen is. Moralisme huldigt het idee dat sommige dingen zonder meer goed of kwaad zijn. Een moralist zou bijvoorbeeld zedelijkheid in absolute termen kunnen opvatten. Deze strikte regels over de juiste moraal zijn vaak louter theoretisch, ze zijn niet per definitie ergens te vinden.

'Moralisten' krijgen soms het verwijt, niet het minst als het gaat om wetgeving, dat ze vanuit bepaalde morele opvattingen (in plaats van bijvoorbeeld feitelijke informatie) verschijnselen die zij als verwerpelijk zien, proberen te bestrijden, zelfs als de schadelijkheid van het betreffende verschijnsel niet gebleken is. Zo kan het pragmatisme worden gezien als een tegenhanger van het moralisme.

Moralisme wordt niet zelden in verband gebracht met geopenbaarde religies, maar vindt men eveneens in verscheidene politieke ideologieën. "
Een provocerend of zo je wilt belachelijk voorbeeld daar van is de site doorbraak.eu Bij die figuren van Doorbraak Leiden bijvoorbeeld is er geen grijs gebied alles is zwart wit. het gaat daar eigenlijk om de mores de strijd een "eind doel "zo dat er al is allemaal onbelangrijk het gaat om de mores er is daar rmaar een doel
en dat is een starre rigide orde handhaven waar bij je alleen mag huilen met de wolven in het bos spreekwoordelijk . Tiranie en dictatuur. Uiteindelijk is dat de uitkomst van al die "mooie " idealen.
Verblind in een subcultuurtje levend. Waar erg weinig mag. Ik kan er inmiddels wel om lachen . Een beetje om lachen. Lijkt me de beste houding. Mensen maak nog wat van je leven mijden als de pest die PL en dergelijke plekken.

Afgezien van dat verdomde

Afgezien van dat verdomde moralisme dat de doodsteek is of zal zijn . Ik ben werkelijk verbaast. Zijn bijv. vrouwen in groot gevaar tijdens die PL ? Die vrouwen die ik ben tegen gekomen als ik me eens bij een gelegenheid als PL waagde of bijv. een avond georganisserd door Anarchisten waren bepaald niet types die makkelijk waren te intimideren. Integendeel. Is er behoefte aan een cursus assertiviteit voor deelnemers aan die PL voorafgaand aan ? Nou nee denk ik . Werkelijk wat een gedoe. Zo als ik al schreef maak wat van je leven.

.

getrol verwijderd

.

getrol verwijderd

aan de nijmegen soli groep

aan de nijmegen soli groep zit ook een luchtje.. In nijmegen werden kritische geluiden ook monddood gemaakt, zijn meerdere mensen daardoor uit collectieven gestapt en minstens 1 persoon zonder wederhoor verbannen van de scene

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

Hemeltje lief, een

Hemeltje lief, een aanval!
Hallo mensen, wakker worden! Als je na vijf jaar nog steeds moet discussieren, zonder dat er ook maar iets wordt opgelost, zou je misschien kunnen bedenken dat je met al dat gelul nergens komt. Er zitten de verkeerde mensen op verkeerde plekken en door allerlei halfzacht geklooi gebeurt er verder niets.

Prettig gevoel vs politieke integriteit

Terwijl de afwezigheid van enige 'anarchistenpolitie' op zich al een vooruitgang is, zou een pas een concensus tot diens voledige afschaffing echt voeldoende zijn, om de naam 'anarchisme' zonder schaamte in de naam van camping en beweging to kunnen voeren.

De doorzetting van een hoe dan ook bepaalde gedragscode met het middel van een groep die dan zogenaamd uit naam van niet genoemden optreed en daaraan ook nog de authoriteit (!) durft te ontlenen mensen uit te sluiten en/of weg te sturen (en wie weet wat nog als ze niet medewerken) is _niet_ anarchistisch,

In een context als de PL kan (zoals in het statement aangehaald) een ieder die zich onheus bejegend voelt gewoon met open vizier tot publiekelijke debat over gedrag oproepen en zo ook proberen om de nodige kritische massa voor de doorzetting van wat voor eis dan ook te mobiliseren.

Als onbekende acteurs achter gesloten deuren besluiten nemen en dan anderen een mandaat denken te kunnen geven om zulke besluiten desnoods met geweld door te zetten, is geen sprake van anarchisme of zelf democratie!

Als zoiets dan in de naam 'gevoelens van onveiligheid' zonder dat feitelijk getoest kan worden of er nou echt gevaar bestaat en gevoelens boven feiten worden gesteld zijn we ergens in de sfeer van tribale stucturen met een (pseudo) religieuse dekoratie belandt.

anarchistische kerk

Wat een moralistisch zooitje zeg...Kan ik nog wel lekker neuken daar met een man?
Of mag ik dat niet zeggen als vrouw!
Bah politiek korrecte kerk..Ben blij dat ik niet ben gegaan!

Alleen als het een

Alleen als het een Transseksueel of een Queer is hoor! Anders is het allemaal CIS-gender en dat moeten we niet willen hoor!
Hetero's...... bahbah, dat kan niet op de PL

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech