Gijzeling in Amsterdam!

Hier kun je discussieren over Gijzeling in Amsterdam!.
Maar dat niet alleen. Van te voren heeft hij stemming gemaakt om te proberen mensen uit de buurt te weerhouden van deelname aan de demonstratie. De media werkten gulzig mee aan de hetze. En we zijn niet alleen gegijzeld, we zijn ook bijeen geperst, zodanig dat in elk geval één meisje ten val kwam en maar ternauwernood vanonder de voeten van anderen kon worden gered. Zo hebben we gestaan. Een uur lang? Ik weet niet hoe lang, het doet er ook niet toe. Van der Laan is een misdadiger die alle mogelijke middelen aanwendt om protest, of erger nog verzet, in de kiem te smoren, de mond te snoeren. Politiestaat praktijken. Genoeg is genoeg!

Maar wel, de demo was goed, zo kort als deze duurde tot de gijzeling begon. Strijdbaar en inspirerend! Aan die momenten houd ik goede herinneringen over. Het maakt dat ik er een volgende keer ook weer zal zijn. Maar we konden het aan zien komen. De manier waarop de stillen van te voren trachtten ongemerkt de verzamelende mensen te observeren. De pogingen van de smerissen in 'vredestenue' - AHUM - om informatie in te winnen bij demonstranten met hun voorgewende interesse in een goed gesprek om afspraken te maken en meer van zulke huichelarij. Maar ze hadden hun opdracht al. Er was van alles verboden en er diende gehandhaafd te worden. En zo geschiedde.

De ME te paard aan de voorkant, de bussen die aan de zijkanten kwamen, ze gingen ons insluiten, maar toen de realisatie daarvan tot de meesten doordrong was het al te laat. Het lukte niet meer om tussendoor de knuppels en schilden aan hen te ontsnappen. De openbare gijzeling was een feit. Gegil was er, en geschreeuw. Er was een auto waarover mensen heen moesten worden getrokken of anders zouden zij er tegenaan platgedrukt worden en de meeste klappen krijgen en ik herinner me er ook overheen getrokken te zijn en degene voor mij was ruggelings gegaan en slecht terecht gekomen.

Gezichtsbedekking? Was dát de reden voor dit alles? Elke demonstratie wordt al jaren lang systematisch in de politiesystemen vastgelegd. De controle is optimaal. Videowagens, een helikopter in de lucht, fietsende smerissen met helmcamera's, de inzet van straat camera's, fotograferende stillen, het kan niet op! En dat moeten we dan maar pikken? Ons braaf laten registreren? Ik dacht het niet! Het verbieden om jezelf onherkenbaar te maken is pure chantage en een aanslag op de privacy. Van der Laan en menig ander ambtskettingdrager stuurt knokploegen op ons af met helmen, knuppels, schilden, traangas, waterkanon en zegt dan dat wij ons niet tegen al dit geweld mogen beschermen! Verbiedt verstevigde spandoeken en stokken in spandoeken. Het is het door de wet afgedekte staatsgeweld dat demonstranten noopt zich te behoeden voor verwondingen. In Duitsland is op 30 september 2010 een man blind geworden door de harde hoge druk straal van een waterkanon in zijn gezicht. Die spoot letterlijk zijn ogen uit de kassen, ik zal die foto nooit vergeten. De ME slaat er op los met hun lange latten, de stillen gebruiken hun vuisten en duiken met zes man op hun slachtoffers, verdraaien armen, vouwen polsen dubbel, slaan hoofden tegen muren, hekken, straat en arrestantenbussen, en dit alles dienen we ons te laten welgevallen onder de noemer van onze vreedzaamheid, om de publieke opinie aan ons kant te krijgen. Maar zie, het maakt alles niets uit! Nog altijd zijn demonstranten de boosdoeners, ook al worden ze willekeurig gearresteerd en gemolesteerd.

Slechts de keiharde konfrontatie met het geweld van de staat, onder de ogen van omstanders, maakt iets uit. Op één van de videobeelden is een vrouw te horen en te zien die in discussie probeert te gaan met een in het geel uitgeruste diender. Schandalig vindt zij het wat ze ziet gebeuren. “Mogen we niet zeggen wat we vinden?!” roept ze. En hij zegt: “U wel.”, waarop zij antwoordt: “Ik wel? ..Vreemd.” Het is tekenend voor de verbazing rond de gijzelneming. “Laat ze vrij!” scandeert een groep omstanders, doelend op de gegijzelde groep, want zij zagen het ook dat hier een groep demonstranten werd gegijzeld.

Het is dit soort inhakken op demonstraties wat noopt tot zelfbescherming. Verbazen doet het me niet meer, maar we mogen er niet aan wennen en het normaal gaan vinden. Telkens weer moet het ons kwaad maken. Want nóg gaan mensen die verrekte arrestantenbussen in en worden opgesloten omdat ze vastberaden aan een demonstratie deelnamen. Het is je reinste intimidatie. En het is registratie. Want wie niet op straat meewerkt aan de identificatie, die gooien we de cel in tot we weten wie ze zijn en ze verlaten in elk geval het bureau niet zonder achterlating van hun vingerafdrukken en foto, andermaal desnoods met veel geweld en dreigementen. “Anders breken we je vingers!” De optimale controlestaat is al jarenlang een feit maar wordt nog telkens verder geperfectioneerd.

Het is om te zorgen dat de groep die bereid is de straat op te gaan niet zal aangroeien. Zorgen dat de demonstranten een volgende keer braaf hun handje komen ophouden bij de burgemeester of ze asjeblieft mógen demonstreren, en asjeblieft deze of deze route en niet die, handjes schudden en afspraken maken, handtekeningen zetten en iemand laten aanwijzen als verantwoordelijk voor het geval het 'uit de hand loopt'.
Uit de hand lopen? Zoals gisteren? Het was de smeris in opdracht van Van der Laan die uit de hand liep! Ik lees ergens iets over rellen en ergens anders over charges. De journalisten die dat schrijven hebben zeker nog nooit een rel gezien of een charge! Wat een wanprestatie die zich onafhankelijk - KUCH - journalistiek noemt. Dat is gewoon staatspropaganda bedrijven en anders niet. Daar kan geen geweldloosheid tegen op.

Als de gijzeling, de politieke voorbereiding ervan, en goedkeuring ervan in de media iets bewijst, dan is het wel dat wij groot gelijk hebben om op deze manier te demonstreren. Strijdbaar, voorbereid, inspirerend en solidair. Het is zaak te bedenken hoe die knokploegen van de staat beter het hoofd te bieden, dat we ons niet zo gemakkelijk meer laten vangen in dat net van ze. Hoe dan ook, het kan en mag in elk geval niet zo zijn dat de konfrontatie met geweld, en met boeien en cellen, betekent dat we ons laten weerhouden van het deelnemen aan een demonstratie, het uiten van een mening, of welke andere vorm van verzet dan ook!

Joke Kaviaar, 2 mei 2012


Goed stuk! :)

Goed stuk! :)

Genoeg is genoeg!

Perfect weergegeven hoe het er aan toe ging, geen woord overdreven.

verder nog even wat materiaal om te kotsen... http://www.4en5meiamsterdam.nl/page/40964/nl
"Interview met fascist van der Laan over vrijheid"

De uitlatingen van de

De uitlatingen van de burgemeester over Oost-Europa zijn uiterst bekrompen.
We leven niet meer in 1989.
Inmiddels is het in die landen wel duidelijk geworden
dat na het stalinisme ook het kapitalisme mensen diep ongelukkig maakt.

Als de burgemeester dan iets op zijn netvlies heeft staan, ik ook.
Maar dan iets totaal anders.
Op mijn netvlies staat mijn bezoek aan de toenmalige D.D.R.
begin 1980 jaren.
Het was indrukwekkend en absoluut uniek te noemen.

me

joke je verwoord het weer goed zoals we van jou gewend zijn waarheidsgetrouw.
ik was een van de gegijzelden en ja ook ik ben door romeo's (nagetrapt) als je het zo kan noemen
die beesten van het politiekorps trappen je zonder schroom de hersens in omdat je je mening wil laten zien en horen aan nederland
en van der laan als je het mij vraagt een onderdrukker van het puurste soort in landen als iran hebben mensen zoals hij vele moorden op hun naam staan omdat ze er elke keer mee weg komen!
precies zoals waarschijnlijk ook de heer van laan deze keer weer wegkomt met gijzeling en mishandeling van legale demonstranten.
nou meneer van der laan mocht u meelezen we zijn er volgende keer WEER Vastberadener als tevoren om met deze repressie te breken al kost het dan lijf en leden het is gedaan met het stil accepteren luister goed we pikken uw knokploegen niet meer! en we pikken uw repressie niet meer!

onder het motto : met stokken en stenen het vuur aan hun schenen want een wout is altijd fout

Als je de burgemeester wilt

Als je de burgemeester wilt verslaan,
moet je dat doen met de juiste politieke standpunten.
Dat is juist wat er ontbreekt in Nederland.
Men holt steeds weer die doodlopende weg in.
De burgemeester c.s. zijn de lachende derde.
Je moet de discussie ook veel breder maken.
Betrek de rol van de PvdA erbij en zelfs de rol
van de sociaal-democraten internationaal.

mail naar de gemeenteraad.

Geachte gemeenteraadsleden,
Op 1 mei heb ik een twitter gelezen van een van uw medewerkers. Hierop heb ik met een email gereageerd maar helaas nog geen reactie ontvangen.
Daar burgemeester van der Laan via de media liet weten ,bang te zijn voor de 1 mei demonstratie, voor het zwarte blok en voor krakers. Ik ben geen kraker, ben geen lid van welk blok dan ook, maar wel bezorgd om de speculanten, wapenbeurzen in Nederland( binnenkort een aandeelhoudersvergadering van de wapenindustrie) en tegen alle brievenbus- constructies om op die manier belasting te kunnen ontduiken in vele landen.
Ik ben absoluut niet gewelddadig , tegen elke oorlog, bezetting, globalisering die alleen de rijke landen ten goede komen, milieuvervuiling en meer onrecht, wereldwijd.
Ik wil u mijn ervaring van deze avond niet onthouden, cynisch geschreven maar recht uit mijn hart , recht uit mijn hart met woede en verontwaardiging.
Ik vraag u om de moeite te nemen om de gehele mail te lezen.
De mail is naar de heer Verburg gestuurd en deze wil ik graag met u delen.

Beste Meneer Verburg,
Gisterenavond zag ik op uw twitter de woorden “Amsterdam een thuis voor iedereen”,” Amsterdam is thuis voor iedereen. Dynamisch, solidair en groen. En die stad, die maken we samen: elke dag opnieuw”. U had het erover dat u hoopte dat de ME de demonstratie goed zou beëindigen. Nou dat hebben zij gedaan, met veel geweld , klappen, duwen, arrestaties, paarden en ga maar zo door.
Echt om trots op te zijn, bevel is bevel ,maakt niet uit hoe . U wilt toch niet zeggen dat zo’n overmacht van politie , politiehelikopter er was voor de enkeling die een zonnebril of sjaal voor zijn gezicht had?
De sportschool heren in dienst van de politie/ gemeente, hadden er zichtbaar plezier aan om zo hard mogelijk te slaan, waren na afloop trots op hun optreden, ja dat kan als je mensen tot niets reduceert, dan voel je niets en kun je meppen. Meppen zij straks ook zo hard als de dames en heren aandeelhouders van de wapenindustrie hun opwachting maken in Amsterdam? Meppen zij ook zo hard als Apple via Nederland geld wegsluist , winsten die gebruikt kunnen worden ten behoeve van vele armen in de VS? Hoeveel helikopters hangen er dan in de lucht, hoeveel paarden zet u dan in en gebruikt u dan werkelijk uw waterkanon?
Hoe zit het met de huisjesmelkers, speculanten die de prijzen tot hemelse hoogten weten op te drijven, wat zet u in tegen deze praktijken?
Wat denkt u van een politie man te paard die in een steegje met zijn collegae te paard een dronken man, insloten, zijn flesje bier afpakte en de inhoud over de man heen gooide, krijgen zij volgend jaar, uit naam van de koningin, een lintje van uw burgemeester ? De dronken man had niet dronken mogen zijn, had thuis moeten blijven en geen bier over zijn paard mogen gooien. Deze dronken man wist helemaal niet dat hij in een demonstratie terecht was gekomen, leek aardig in de war en gooide volgens omstanders helemaal geen bier over het paard. Stel dat hij dat wel had gedaan, dan had deze man gearresteerd kunnen worden, of staat er in de wet dat in zulk geval de politie gerechtigd is om bier over het hoofd van de verdachte te gooien. Mooie wet zou dat zijn! Dit noem ik toch geen beschaving maar vernedering van een verdachte en verloedering van het recht.
Krijgt de held op zijn paard, die zijn nummer gaf, 4711, wilt u mijn naam weten, de heer Boldoot, een standje of een standbeeld voor bewezen dienst in zeer gevaarlijke omstandigheden?
Wat een laf gedrag en wat een inzet, voor wie, ten behoeve van wie en met welk doel? Het criminaliseren , stigmatiseren en het angst op wekken bij de “zogenaamde hard werkende burger die zich thuis moet voelen in Amsterdam?
U zou zich toch wat beter moeten informeren, het geweld kwam van de overheid en in dit geval van uw burgemeester.
Burgemeester in oorlogstijd?
Vrijheid moet je doen, moet je doorgeven, alleen voor bepaalde mensen die voldoen aan de opgelegde normen die de overheid heeft vastgesteld/gelegd.
Met walging heb ik dit allemaal kunnen meemaken en constateren,
U mag trots zijn op uw burgemeester en politie, trots dat zij de toets van ontmenselijking en minachting van het recht hebben gehaald,
Nu op naar bevrijdings dag wat daar gaat het toch om, democratie, vrijheid van meningsuiting en nog meer van die loze woorden.
Met dank voor uw aandacht en succes met het beveiligen van de werkelijke gevaren van de wereld en de mensheid,

ME

Ik heb de beelden gezien, en telkens weer denk ik, waar is de organisatie, als je je organiseerd als groep kun je veel bereiken tegen de ME. Als groep zou je bij insluiting in een keer naar links of rechts kunnen beuken om je zo door de ME linie heen te drukken. Dit kan door gebaren te maken of een simpel links, rechts gevolgd door : nu. Ik vindt dat je het recht hebt je te verzetten tegen het terreur van de ME. Als deze in politie pakken gestoken holigans je plots aanvallen mag je je immers verdedigen.

[spam deleted]

[spam deleted]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech