AIVD jaarrapport 2011

Hier kun je discussieren over AIVD jaarrapport 2011.
ook iets nieuws Anarcho Extrremisme:

Anarcho-extremisme

Het single-issue-extremisme heeft in ons land sinds enige
jaren steeds meer plaats gemaakt voor samenwerkingsverbanden
waarbinnen diverse categorieën actievoerders
(onder andere milieu, asiel, antifascisme, antirepressie en
antiglobalisering) samen optrekken. Men is niet langer
alleen in woord solidair met andere actievoerders, maar in
toenemende mate ook in daad. De AIVD is in de loop van
2010 voor dit verschijnsel de term anarcho-extremisme
gaan gebruiken. Als samenbindende factor geldt dat zij
allen in theorie (in woord en gedachte) anarchistisch en
in de praktijk (in hun feitelijke uitingen) extremistisch
zijn. Anarcho-extremisten zijn uit op een verandering
van de huidige maatschappij en zijn desnoods bereid
geweld te gebruiken om dat te bereiken. Ze doen dit met
deels gewelddadige acties tegen gepercipieerde repressie
(identificatieplicht, camerabewaking, antikraakwet), maar
ook op het gebied van dierenwelzijn of tegen extreemrechts.
Dit geweld is in 2011 toegenomen.

Anarcho-extremisten zijn op vele terreinen en in diverse
samenstellingen actief. Zo waren begin 2011 Amsterdamse
anarchisten met AFA-Den Haag nauw betrokken bij de uit
de hand gelopen studentendemonstratie in Den Haag.
Een deel van de anarcho-extremisten schuwt ook geweld
tegen de autoriteiten niet. In 2011 liepen de 1 mei-viering
in Utrecht en de herdenking van een jaar antikraakwet
op 1 oktober geheel uit de hand. Bij de hardhandige
confrontatie met de politie vielen over en weer gewonden
en er werden arrestaties verricht. Na dit incident werd
op een ‘linkse’ site opgeroepen tot vernieling van
politie-eigendommen. Dat resulteerde in een aanval met
molotovcocktails op geparkeerde politieauto’s.

hunnie berichtje:

Dreigingen tegen nationale veiligheid zijn uiteenlopend

Vandaag publiceert de AIVD zijn jaarverslag over 2011. De dienst constateert dat de dreigingen tegen de nationale veiligheid zeer uiteenlopend zijn. Om zijn werk goed uit te kunnen voeren, en dreigingen op tijd te kunnen signaleren, speelt de AIVD in op een aantal ontwikkelingen.

Dreigingen voor Nederland hebben steeds meer een internationaal karakter gekregen. Terroristische dreigingen ontwikkelen zich onvoorspelbaar, in korte tijd en buiten de Nederlandse grenzen. Daarnaast heeft de AIVD te maken met snelle ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.

Deze ontwikkelingen zijn al enige jaren gaande, maar vereisen een voortdurende investering van de AIVD. Een manier om dat te doen, is meer samen te werken. Samenwerking met organisaties in Nederland, zoals de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, en met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Terrorisme
De mogelijkheid van een terroristische aanslag blijft er een om rekening mee te houden. Recent voorbeeld: in maart van dit jaar werden in Amsterdam twee mensen aangehouden vanwege verdenkingen op het gebied van terrorisme. De AIVD heeft hiervoor informatie geleverd.

De dienst constateert ook dat Nederlanders zich in de jihadistische strijd mengen in bijvoorbeeld Afghanistan en Somalië. Het aantal personen dat uitreist om in andere landen deel te nemen aan de jihadistische strijd was in 2011 groter dan in de voorgaande jaren. In 2011 heeft de AIVD samen met nationale en internationale partners meerdere pogingen van Nederlandse uitreizigers verstoord.

Reizen is van groot belang voor het bestaan en handelen van terroristische netwerken. Het is belangrijk om reisbewegingen inzichtelijk krijgen en te gebruiken voor het onderzoek naar terrorisme. De AIVD werkt op dit onderwerp mee aan ‘Vernieuwing Grensmanagement', een programma van de overheid en private partijen.

Rechts-extremisme
De dreiging die van het rechts-extremisme uitgaat tegen de democratische rechtsorde in Nederland is gering. De AIVD constateert dat de aanslagen door Anders Breivik en de ontwikkelingen rond het rechts-terroristisch netwerk van de National Sozialistischer Untergrund (NSU) in Duitsland nauwelijks tot geen invloed hebben gehad op het rechts-extremisme in Nederland. De aanslagen van Breivik illustreren wel dat aanslagen door een solistische dreiger niet zijn voorbehouden aan jihadistisch terroristen. Daarbij hebben de aanslagen en de NSU-kwestie aanleiding gegeven om alert te zijn op het mogelijke gebruik van geweld vanuit een rechts-extremistische ideologie. De AIVD heeft het onderzoek naar signalen die hierop kunnen wijzen, geïntensiveerd.

Spionage
Onderzoek van de AIVD heeft aangetoond dat ook in 2011 in Nederland werd gespioneerd door buitenlandse inlichtingendiensten. Zij zijn op zoek naar allerlei informatie op het gebied van techniek, wetenschap, politiek en economie. Klassieke spionagemethoden worden nog altijd ingezet, ook al is de rol van digitale middelen bij het vergaren van inlichtingen verder toegenomen. De arrestatie in maart 2012 van een ambtenaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarvoor de AIVD informatie heeft gegeven, is een recent voorbeeld van de actualiteit van spionage.


.

.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech