AIVD jaarrapport 2011

Nieuws, gepost door: nn op 19/04/2012 04:04:49

Wanneer: 19/04/2012 - 15:16

Geniet ervan:

ook iets nieuws Anarcho Extrremisme:

Anarcho-extremisme

Het single-issue-extremisme heeft in ons land sinds enige
jaren steeds meer plaats gemaakt voor samenwerkingsverbanden
waarbinnen diverse categorieën actievoerders
(onder andere milieu, asiel, antifascisme, antirepressie en
antiglobalisering) samen optrekken. Men is niet langer
alleen in woord solidair met andere actievoerders, maar in
toenemende mate ook in daad. De AIVD is in de loop van
2010 voor dit verschijnsel de term anarcho-extremisme
gaan gebruiken. Als samenbindende factor geldt dat zij
allen in theorie (in woord en gedachte) anarchistisch en
in de praktijk (in hun feitelijke uitingen) extremistisch
zijn. Anarcho-extremisten zijn uit op een verandering
van de huidige maatschappij en zijn desnoods bereid
geweld te gebruiken om dat te bereiken. Ze doen dit met
deels gewelddadige acties tegen gepercipieerde repressie
(identificatieplicht, camerabewaking, antikraakwet), maar
ook op het gebied van dierenwelzijn of tegen extreemrechts.
Dit geweld is in 2011 toegenomen.

Anarcho-extremisten zijn op vele terreinen en in diverse
samenstellingen actief. Zo waren begin 2011 Amsterdamse
anarchisten met AFA-Den Haag nauw betrokken bij de uit
de hand gelopen studentendemonstratie in Den Haag.
Een deel van de anarcho-extremisten schuwt ook geweld
tegen de autoriteiten niet. In 2011 liepen de 1 mei-viering
in Utrecht en de herdenking van een jaar antikraakwet
op 1 oktober geheel uit de hand. Bij de hardhandige
confrontatie met de politie vielen over en weer gewonden
en er werden arrestaties verricht. Na dit incident werd
op een ‘linkse’ site opgeroepen tot vernieling van
politie-eigendommen. Dat resulteerde in een aanval met
molotovcocktails op geparkeerde politieauto’s.

hunnie berichtje:

Dreigingen tegen nationale veiligheid zijn uiteenlopend

Vandaag publiceert de AIVD zijn jaarverslag over 2011. De dienst constateert dat de dreigingen tegen de nationale veiligheid zeer uiteenlopend zijn. Om zijn werk goed uit te kunnen voeren, en dreigingen op tijd te kunnen signaleren, speelt de AIVD in op een aantal ontwikkelingen.

Dreigingen voor Nederland hebben steeds meer een internationaal karakter gekregen. Terroristische dreigingen ontwikkelen zich onvoorspelbaar, in korte tijd en buiten de Nederlandse grenzen. Daarnaast heeft de AIVD te maken met snelle ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.

Deze ontwikkelingen zijn al enige jaren gaande, maar vereisen een voortdurende investering van de AIVD. Een manier om dat te doen, is meer samen te werken. Samenwerking met organisaties in Nederland, zoals de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, en met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Terrorisme
De mogelijkheid van een terroristische aanslag blijft er een om rekening mee te houden. Recent voorbeeld: in maart van dit jaar werden in Amsterdam twee mensen aangehouden vanwege verdenkingen op het gebied van terrorisme. De AIVD heeft hiervoor informatie geleverd.

De dienst constateert ook dat Nederlanders zich in de jihadistische strijd mengen in bijvoorbeeld Afghanistan en Somalië. Het aantal personen dat uitreist om in andere landen deel te nemen aan de jihadistische strijd was in 2011 groter dan in de voorgaande jaren. In 2011 heeft de AIVD samen met nationale en internationale partners meerdere pogingen van Nederlandse uitreizigers verstoord.

Reizen is van groot belang voor het bestaan en handelen van terroristische netwerken. Het is belangrijk om reisbewegingen inzichtelijk krijgen en te gebruiken voor het onderzoek naar terrorisme. De AIVD werkt op dit onderwerp mee aan ‘Vernieuwing Grensmanagement', een programma van de overheid en private partijen.

Rechts-extremisme
De dreiging die van het rechts-extremisme uitgaat tegen de democratische rechtsorde in Nederland is gering. De AIVD constateert dat de aanslagen door Anders Breivik en de ontwikkelingen rond het rechts-terroristisch netwerk van de National Sozialistischer Untergrund (NSU) in Duitsland nauwelijks tot geen invloed hebben gehad op het rechts-extremisme in Nederland. De aanslagen van Breivik illustreren wel dat aanslagen door een solistische dreiger niet zijn voorbehouden aan jihadistisch terroristen. Daarbij hebben de aanslagen en de NSU-kwestie aanleiding gegeven om alert te zijn op het mogelijke gebruik van geweld vanuit een rechts-extremistische ideologie. De AIVD heeft het onderzoek naar signalen die hierop kunnen wijzen, geïntensiveerd.

Spionage
Onderzoek van de AIVD heeft aangetoond dat ook in 2011 in Nederland werd gespioneerd door buitenlandse inlichtingendiensten. Zij zijn op zoek naar allerlei informatie op het gebied van techniek, wetenschap, politiek en economie. Klassieke spionagemethoden worden nog altijd ingezet, ook al is de rol van digitale middelen bij het vergaren van inlichtingen verder toegenomen. De arrestatie in maart 2012 van een ambtenaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarvoor de AIVD informatie heeft gegeven, is een recent voorbeeld van de actualiteit van spionage.

File: jv_2011_def_internetversie.pdf


Wie: 
nn

Misschien is het goed om iets zoals dit wat beter in te leiden. Want zo wordt Indymedia direct spreekbuis van de AIVD. En dat lijkt me toch niet helemaal de bedoeling.Wie: 
nn

wat snelle reacties:

A. "Het single-issue-extremisme heeft in ons land sinds enige jaren steeds meer plaats gemaakt voor samenwerkingsverbanden waarbinnen diverse categorieën actievoerders (onder andere milieu, asiel, antifascisme, antirepressie en antiglobalisering) samen optrekken. Men is niet langer alleen in woord solidair met andere actievoerders, maar in toenemende mate ook in daad."

tuurlijk, absoluut iets nieuws (en specifiek anarchistisch), helemaal niet dat de situ provo's zich over alles en nog wat druk maakten, dat de mao's van de PVK zich niet ook bezig hielden met de no'lympics en kedichem of de RARA anti'impjes met kraken, asielrechten of mileu... zucht... blijft toch een poldergeheimendienst op klompen...

B. "De AIVD is in de loop van 2010 voor dit verschijnsel de term anarcho-extremisme gaan gebruiken. Als samenbindende factor geldt dat zij allen in theorie (in woord en gedachte) anarchistisch en in de praktijk (in hun feitelijke uitingen) extremistisch zijn."

mochten mensen denken dat dit een rare gedachtensprong die opeens uit de lucht komt vallen dan help ik ze graag uit de droom, met dank aan pvda'r guusje ter horst is dit een bewust genomen, idealogische koerswijziging overgenomen van de duitse geheimediensten. Reeds in 2010 schreef de groene amsterdammer hier een zeer lezenswaardig artikel over:
http://www.revleft.com/vb/die-extreme-beruehren-t129973/index.html?t=129973

Uit het artikel: "Ergens gaat die eenvoudige redenatie ook in het huidige extremismedebat op, zo constateerde een cynische commentator onlangs. Het is waar: zowel links als rechts heeft, gemeten over de afgelopen jaren, honderden slachtoffers op zijn geweten. Met één verschil. Bij links gaat het tegenwoordig om auto's. Bij rechts om de ongeveer 140 mensen die sinds 1993 gewelddadig om het leven zijn gebracht."

ware woorden des te wranger met de kennis van nu achteraf over de moord en terreur campagne van de neo-nazi NSU die juist begon in de periode waarin de Bundesamt für Verfassungsschutz besloot dat er nodig budget en aandacht van extreem-rechts naar radicaal links verplaatst moest worden...Wie: 
nn

overigs dankzij breivik het traditionele PR offensiefje van de dienst n.a.v. het uitkomen van hun jaarrapport dit keer wel gericht op extreem-rechts ipv zoals gebruikelijk op ons of de moslims:
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/40188/aivd_intensiveert_toezicht_ext...Wie: 
nn

"In 2011 liepen de 1 mei-viering
in Utrecht en de herdenking van een jaar antikraakwet
op 1 oktober geheel uit de hand. Bij de hardhandige
confrontatie met de politie vielen over en weer gewonden
en er werden arrestaties verricht. "

holy shit hoe achterlijk zijn die lui.

toen zijn WIJ totaal inelkaar getrapt. Al hadden we iets terug WILLEN doen dan KONDEN we dat niet door de complete overmacht aan politie die vanaf moment 1 iedereen de tering in trapte.

Weet dan ook 100 procent zeker dat er bij de politie toen geen gewonden zijn gevallen, behalve dan in het geval van zogeheten 'attack wounds' (je mept iemand zo hard dat je knokkels gaan bloeden, je mept zo vaak met je wapenstok op dezelfde manier dat je RSI krijgt).Wie: 
nn

"Een deel van de anarcho-extremisten schuwt ook geweld tegen de autoriteiten niet. In 2011 liepen de 1 mei-viering
in Utrecht en de herdenking van een jaar antikraakwet op 1 oktober geheel uit de hand. Bij de hardhandige confrontatie met de politie vielen over en weer gewonden en er werden arrestaties verricht."

Daar had justitie iets heel anders over te zeggen:

"De raadsman heeft aangevoerd dat verdachte op 1 mei 2011 naar Utrecht kwam voor een vreedzame demonstratie. De burgemeester heeft de politie opgedragen repressief op te treden en heeft onredelijke beperkingen opgelegd aan de demonstratie. De politie stuurde aan op escalatie en heeft de demonstranten ingesloten, zodat demonstranten de demonstratie niet konden verlaten en er geen contact met publiek mogelijk was. De politie heeft, ook blijkens media, gewelddadig opgetreden, ook tegen verdachte.

(...)

6.2 Het oordeel van de politierechter
Wat betreft het oordeel over een straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte.
Belediging van politieambtenaren komt teveel voor. Dit is echter niet een standaardzaak waarbij iemand zijn particuliere onvrede over ordehandhaving, controle of opsporing afreageert op de politieagent.
De verdachte heeft een blanco strafblad. Hij is, naar de politierechter aanneemt met vreedzame bedoelingen, op 1 mei 2011 naar een demonstratie in Utrecht gekomen. De verdachte heeft met de overgelegde stukken - waarvan de inhoud niet wordt weerlegd door andere stukken - aannemelijk gemaakt dat de omvang en aard van de demonstratie door de autoriteiten schromelijk overschat was.
De 150 a 200 demonstranten werden langere tijd “vastgehouden” en werden door een haag politiemensen zodanig afgeschermd van het publiek, dat een omstander meende dat sprake was van een demonstratie van de politie. Er was - blijkt in ieder geval achteraf - onnodige escalatie, waarbij ook verdachte zelf klappen heeft opgelopen.

(...)

De verdachte mag agenten in functie niet beledigen. De officier heeft terecht betoogd dat politiemensen die hun werk doen dat niet hoeven te accepteren en de getuigen gaven blijk daadwerkelijk geraakt te zijn door wat hen is toegevoegd.
Een vordering als benadeelde partij had daarom in deze zaak wel enige kans van slagen gehad, maar die is niet ingediend.
De politierechter is echter van oordeel dat geen strafdoel is gediend met de oplegging van enige (on)voorwaardelijke straf. Preventieve werking valt daarvan niet te verwachten en de verdachte is de dag van de demonstratie - in meerdere opzichten - getroffen.
De politierechter zal dus geen straf of maatregel opleggen. "

(http://zoeken.rechtspraak.nl/ResultPage.aspx?snelzoeken=t&searchtype=ljn...)


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech