Global Day of Action Against Military Spending The Netherlands

Hier kun je discussieren over Global Day of Action Against Military Spending The Netherlands.
Nederland is de zevende grootste wapenexporteur ter wereld. Enkele honderden Nederlandse bedrijven, maar ook het ministerie van defensie doen hieraan mee. Schiphol en de Rotterdamse haven zijn bovendien belangrijke doorvoerkanalen voor de internationale wapenhandel.

Nederlandse wapens worden ingezet tegen onschuldige burgers. Zo heeft Nederland onlangs wapens verkocht aan landen waar het leger vreedzame demonstranten neerschiet en massaal mensenrechten schendt.

De grootste importeur van Nederlands wapeneptuig is de VS, die de ene na de andere illegale oorlog voert met afschuwelijke gevolgen. Zo bleek onlangs dat de Amerikaanse invasie van Irak 500.000 Irakezen het leven heeft gekost. Het Nederlandse leger heeft de invasie actief gesteund.

Onze regering is ook een van de grootste wapenkopers. Het budget van het Nederlandse leger behoort tot de top 10% van de wereld. Zo kan Nederland bijvoorbeeld meedoen aan de oorlog in Afghanistan, waar Nederlandse bommen bijdragen aan de dood van duizenden ongewapende burgers.

Stop oorlog! Stop de Nederlandse koop en verkoop van wapens!

The Netherlands is the seventh largest weapon exporter of the world. About one hundred Dutch businesses, including the Dutch Ministry of Defense, participate in this. In addition, Amsterdam Schiphol airport and the port of Rotterdam are important facilitators in the international arms trade.

Dutch weapons are employed against innocent civilians. As much as recently, the Netherlands has sold weapons to countries known for their massive human rights violations and where its armies gun down on peaceful protesters.

The biggest importer of Dutch arms is the US that engages in one illegal war after the other with devastating consequences. Most recently in the case of Iraq, the American invasion has cost the lives 500.000 Iraqis. The Dutch army actively supported the invasion.

The Dutch government is one of the biggest arms dealers. The budget of the Dutch army belongs to the top 10% of the world. As such it has been able to also participate in the war in Afghanistan, where Dutch bombs have cost the lives of thousands of innocent civilians.

Stop the War! Stop the Dutch expenditure and sale of arms!


Ik zelf zit met de vraag of

Ik zelf zit met de vraag of de verkoop van tweedehands (overbodig geworden) materiaal niet beter is als het alternatief, de aankoop door landen van nieuw geproduceerd materieel en materiaal. Per saldo komt er met de verkoop van overbodig geworden apparatuur niets bij.
Dat lijkt mij al een vooruitgang vergeleken met het produceren van meer een steeds geavanceerdere wapens en oorlogsvoertuigen. Hierbij wordt ook de ontwikkeling van nieuwe technieken niet betaald door de verkoop van nieuwe wapensystemen. Hergebruik van oudere apparatuur is ook goed voor het milieu doordat er geen nieuwe grondstoffen en energie wordt gebruikt om nieuwe militaire goederen te produceren.

Uiteraard is het terugbrengen van de grondstoffen in een andere vorm beter, maar helaas blijken veel landen het noodzakelijk te vinden om militaire goederen te blijven aanschaffen.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech