Global Day of Action Against Military Spending The Netherlands

Nieuws, gepost door: nn op 13/04/2014 04:04:08

Waar: minsterie van Defensie, Plein 4, Den Haag, Netherlands
Wanneer: 14/04/2014 - 15:12

Op maandag 14 April is het de Internationale Dag van Actie Tegen Wapenhandel. Wij houden bij het ministerie van defensie een wake voor alle slachtoffers van het Nederlands leger en Nederlandse wapenexporten. - Today is the Global Day against Military Spending. We want to gather in front of the Dutch ministry of Defense to hold a symbolic vigil for all the victims who have perished at the hands of the Dutch army and its weapon industry.


Nederland is de zevende grootste wapenexporteur ter wereld. Enkele honderden Nederlandse bedrijven, maar ook het ministerie van defensie doen hieraan mee. Schiphol en de Rotterdamse haven zijn bovendien belangrijke doorvoerkanalen voor de internationale wapenhandel.

Nederlandse wapens worden ingezet tegen onschuldige burgers. Zo heeft Nederland onlangs wapens verkocht aan landen waar het leger vreedzame demonstranten neerschiet en massaal mensenrechten schendt.

De grootste importeur van Nederlands wapeneptuig is de VS, die de ene na de andere illegale oorlog voert met afschuwelijke gevolgen. Zo bleek onlangs dat de Amerikaanse invasie van Irak 500.000 Irakezen het leven heeft gekost. Het Nederlandse leger heeft de invasie actief gesteund.

Onze regering is ook een van de grootste wapenkopers. Het budget van het Nederlandse leger behoort tot de top 10% van de wereld. Zo kan Nederland bijvoorbeeld meedoen aan de oorlog in Afghanistan, waar Nederlandse bommen bijdragen aan de dood van duizenden ongewapende burgers.

Stop oorlog! Stop de Nederlandse koop en verkoop van wapens!

The Netherlands is the seventh largest weapon exporter of the world. About one hundred Dutch businesses, including the Dutch Ministry of Defense, participate in this. In addition, Amsterdam Schiphol airport and the port of Rotterdam are important facilitators in the international arms trade.

Dutch weapons are employed against innocent civilians. As much as recently, the Netherlands has sold weapons to countries known for their massive human rights violations and where its armies gun down on peaceful protesters.

The biggest importer of Dutch arms is the US that engages in one illegal war after the other with devastating consequences. Most recently in the case of Iraq, the American invasion has cost the lives 500.000 Iraqis. The Dutch army actively supported the invasion.

The Dutch government is one of the biggest arms dealers. The budget of the Dutch army belongs to the top 10% of the world. As such it has been able to also participate in the war in Afghanistan, where Dutch bombs have cost the lives of thousands of innocent civilians.

Stop the War! Stop the Dutch expenditure and sale of arms!

Tags: antimilitarisme oorlog wapenhandel


Wie: 
nn

Een betere weergave van de echte uitgaven zijn te vinden via de volgende links:

Uitgave aan defensie voor het jaar 2011, Hierbij blijkt Nederland 1,3 procent van het bpm te besteden aan Defensie (bijna 10 miljard) :
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_military_expenditures

grootste wapen exporteurs voor het jaar 2013, Nederland komt hierbij niet voor op de lijst van de veertien grootste wapen exporteurs:
http://en.wikipedia.org/wiki/Arms_industry

Alleen in 2008 waren de Nederlandse wapen verkopen relatief hoog door de eenmalige verkoop van overbodig geworden militaire wapens en voertuigen. Deze apparatuur was overbodig geworden door de inkrimping van het Nederlandse defensie budget.

De uitgaven voor sociale uitkeringen bedragen ongeveer 20 procent van het bpm in Nederland (169 miljard)
http://www.elsevier.nl/Economie/nieuws/2010/8/Sociale-uitkeringen-kosten...

Deze cijfers heb ik even snel opgezocht, nadat ik uitgelachen was na het lezen van "feiten" die in het originele artikel worden genoemd.Wie: 
nn

Goed lezen dan op wikipedia he, "Due to the different methodologies and definitions used different sources often provide significantly different data. For example, according to Statistisk sentralbyrå (Norway state statistics), Norway exports a greater value (in USD) of arms than many of the nations listed above."

Zie dan bv. http://www.rnw.nl/english/bulletin/explosive-increase-dutch-arms-exports en
http://stopwapenhandel.org/node/1094Wie: 
nn

Zie: http://stopwapenhandel.org/sites/stopwapenhandel.org/files/WapenexportAn...

pagina 7: Nederland is over de periode 2003 t/m 2012 de 7e grootste wapenexporteur ter wereld en in 2012 de 9e.Wie: 
nn

Omdat het bij wapenexporten vaak om enorme bedragen gaat is ook de schommeling per jaar enorm. Ondanks dat SIPRI werkt met trend value inducators die (beredeneerde) langjarige gemiddelden nemen blijven de verschillen per jaar groot. Heel concreet: 3 fregatten voor de Marokkaanse marine voor ruim 800 miljoen gooien de statistieken weer flink omhoog. Nederland heeft in 2012, het laatste jaar waarover overzichtscijfers bekend zijn, een relatief slecht wapenexportjaar gehad, en is daardoor uit de SIPRI top-tien verdwenen. In 2013 zijn de exporten weer aangetrokken, onder meer met tweedehands panservoertuigen, houwitsers en tanks aan Jordanie. Ook in 2014 zijn nu een paar grote orders geplaatst. Gemiddeld genomen is Nederland in financieel volume de grootste van de kleintjes, na de VS, Rusland, China, Frankrijk, Duitsland, UK en Italie.Wie: 
nn

[spam deleted]


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech