21-09-2013 Stop racisme! Stop bezuinigingen!

Hier kun je discussieren over 21-09-2013 Stop racisme! Stop bezuinigingen!.
Het is belangrijk om in tijden van crisis te waken voor xenofobe en racistische tendensen in de samenleving. In heel Europa zijn extreem-rechtse partijen aan een opmars bezig, zoals bijvoorbeeld in Griekenland waar de fascistische partij Gouden Dageraad groot is geworden en waar racistisch geweld aan de orde van de dag is.

Het is hard nodig om tegen de bezuinigingen en uitbuiting door banken etc. in verzet te komen. Maar we moeten ons niet voor het karretje van politieke partijen laten spannen, omdat zij liever een zondebok aanwijzen dan dat ze naar het onderliggende probleem kijken.

Terwijl de bankdirecteuren zich blijven verrijken over de ruggen van mensen die het al niet breed hebben, wordt er volop bezuinigd op sociale zekerheden zoals de zorg, de AOW en het onderwijs. Bibliotheken en jeugdcentra worden gesloten omdat er zogenaamd geen geld voor zou zijn. Maar er is geld genoeg, alleen wordt dat niet eerlijk verdeeld. Dat is het probleem en daar moeten we wat aan doen!

Kom naar de manifestatie en laat je horen tegen racisme en tegen de bezuinigingen!

Locatie: Plein voor Centraal Station, Den Haag
Tijd: 12:00

Facebook event: https://www.facebook.com/events/504591266284790/
http://www.afanederland.org


Verschillende groeperingen

Verschillende groeperingen hebben toegezegd op 21 september 2013
aanwezig te zijn op de protestdag tegen de bezuinigingen.
De SP heeft toegezegd en zegt ook de FNV erbij te willen betrekken.
De AFA komt dus ook.
De PVV organiseert een eigen bijeenkomst.
Deze dag zal geen enkel resultaat opleveren
en na afloop gaat iedereen weer naar huis.
Als degene, die een ander een rad voor de ogen heeft gedraaid
of als degene, die er bewust voor kiest om die dag bedrogen te worden.
Als gevolg van het feit dat men weigert om te kiezen
voor de daadwerkelijke strijd.
De strijd kan alleen succesvol zijn als het een strijd is voor het socialisme,
op basis van het juiste perspectief.
Alle politieke partijen in de Tweede Kamer willen het kapitalisme behouden.

De AFA roept Help mee flyers

De AFA roept
Help mee flyers en posters verspreiden! Stop racisme! Stop de Bezuinigingen!
Ik zou eraan toe willen voegen:
Verspil ook je energie op deze manier.
Roep dat het allemaal anders moet, terwijl je zelf geen enkel
politiek perspectief hebt en ook niet wilt hebben omdat je immers niet aan politiek doet.
Doe met ons mee om in het luchtledige te roepen.
Versterk, samen met ons het idee, dat je de bestaande politiek
wel kunt veranderen als je maar hard genoeg schreeuwt.
Help mee om de politiek op een A-politieke manier te benaderen.
Om ons idee te versterken, zullen we ter plaatse proberen
om een autoband op te pompen met een fietspomp,
voorzien van een AFA sticker.

Weet de Anti Fascistische

Weet de Anti Fascistische Aktie (AFA) wel dat de Nederlandse staatsschuld - op dit moment - zo'n euro 440.000.000.000 groot is en deze per seconde toeneemt met euro 810?

Goed dat je je kritiek op een

Goed dat je je kritiek op een actie niet voor je houd. Het is belangrijk om kritisch te kijken naar wat mensen doen. Wel ontbreekt het in je stukje aan enige onderbouwing van je punten. Met neerbuigende kritiek op anderen hun actie winnen we nog minder, dan met druppels op een gloeiende plaat.

Interessante reacties hier,

Interessante reacties hier, alleen jammer dat ze weer allemaal van die 'nn-trol' zijn...... Wie is dat toch?
Ik zou ik hier best mijn 'inhoudelijke' mening aan toe willen voegen maar daar heb ik geen zin in. Tegen wie praat ik hier?
Modderaars grijp in! :)

Mijn eerste 2 reacties waren

Mijn eerste 2 reacties waren niet bedoeld om met modder te gooien.
Daarnaast is een druppel op een gloeiende plaat ruim onvoldoende.
Ik heb het inderdaad niet onderbouwd.
De arbeidersklasse dient zich wezenlijke vragen te stellen.
De 1e vraag;
Is deze economische crisis tijdelijk of definitief.
Mijn antwoord is: definitief.
Alleen een wereldoorlog of een proletarische revolutie op wereldschaal
kan deze economische crisis oplossen.
De heersende elite wil wereldwijd alle verworvenheden van na de Tweede Wereldoorlog
weer van de arbeidersklasse afpakken.
Als de arbeidersklasse niet ingrijpt, kan het helemaal misgaan.
Los van degenen die nu internationaal al zelfmoord plegen
omdat ze zo vernederd worden, dat ze het niet meer zien zitten.
Dat betekent dat de echte socialistische politiek weer op de agenda dient te komen.
De 2e vraag:
Hoe dient de arbeidersklasse zich te organiseren.
Tja dat zal voor Nederlanders een shock zijn.
De arbeidersklasse dient zich ONAFHANKELIJK te organiseren.
De sociaal-democratie, inclusief de vakbonden,
zijn een instrument van de heersende klasse.
Ik geloof in de website www.WSWS.org
Je kunt hen niet op een leugen betrappen.
Ik geloof ook in hun Socialist Equality Party.
Veel politieke tendensen (zelfs degenen die zich trotskistisch noemen)
hebben valse illusies in de sociaal-democratie en de vakbonden.
De website www.WSWS.org schrijft op grootse wijze geschiedenis
en maakt internationaal werkelijk gehakt van pseudo-links.
Pseudo-links wordt naadloos op de pijnbank gelegd en ontmaskerd.
Dit is een historisch moment in de geschiedenis.
Als de Nederlandse arbeidersklasse een vuist wil maken,
dan dient men ook in Nederland de Socialist Equality Party op te richten.

Huh, je zegt dat alle

Huh, je zegt dat alle partijen het systeem willen behouden en wil zelf een nieuwe partij oprichten? Zelfs trotskisten geloven in de socal-democratie en je wilt er aan meedoen? Kun je op enige wijze onderbouwen waarom de.Socialist Equality Party wel succesvol zou zijn?

Ik heb niet gezegd dat ik een

Ik heb niet gezegd dat ik een nieuwe politieke partij wil oprichten.
Wel heb ik gezegd dat de noodzaak daartoe aanwezig is.
Ik heb de gehele evolutie van de sociaal-democratie meegemaakt.
Nog elke dag heb ik er grote moeite mee om te geloven
dat het kapitalistisch systeem op deze manier ineen kan storten.
In de 1980 jaren was ik lid van Offensief (CWI),
toendertijd en marxistische stroming in de PvdA.
Ik maakte reclame voor de PvdA en ik ben ervan overtuigd dat door mij
2 personen PvdA wethouder zijn geworden.
Een van hen heeft me jaren later nog bezocht met een visite.
Op een gegeven moment werd Offensief uit de PvdA verstoten.
Toch bleven ze geloven in de sociaal-democratie.
Ze probeerden het bij de SP maar ook daar werd men verstoten.
In 1990 ben ik gestopt met de politiek.
De PvdA steunt de contra-revolutie, die internationaal gaande is.
Deze contra-revolutie, die bedoeld is om wereldwijd alle verworvenheden
van na de Tweede Wereldoorlog weer van de arbeiders af te pakken,
wordt linksom of rechtsom gesteund door alle politieke partijen
in het Nederlandse parlement.
De SP is op geen enkele wijze een alternatief voor de arbeiders.
Het is zelfs een reactionaire politieke partij en daar heb
ik voldoende bewijzen voor.
Meer smaken zijn er niet in het Nederlandse parlement.
GroenLinks is opgericht om de laatste sporen van links
(CPN, PPR en PSP) uit te roeien en dat is hen gelukt.
The Socialist Equality Party is wel succesvol
omdat men als enigen de echte en de volledige waarheid vertelt.
De Internationale Socialisten zijn onderdeel van de SWP.
De Engelse Socialist Workers Party.
Daar zijn grote problemen geweest.
De SEP komt met bewijzen dat de SWP op het beslissende moment
voor de heersende klasse kiest, ondanks hun retoriek.
De Internationale Socialisten zwijgen over dit alles.
Offensief (CWI) noemt zich tegenwoordig Socialistisch Alternatief (CWI).
In Engeland heet deze politieke stroming the Socialist Party.
De SEP heeft aangegeven hoe men in Engeland op het beslissende moment
niet kiest voor de arbeidersklasse maar voor het verraad door de vakbonden.
Dat geldt ook voor de stroming IMT.
De SEP komt met een tsunami aan bewijzen dat de vakbonden er tegenwoordig zijn
om de strijd van de arbeidersklasse volledig te ondermijnen, zodat
de heersende klasse vrij spel krijgt om hun rampspoed door te drukken.
De Socialist Equality Party is de enige trotskistische stroming die
geen vertrouwen stelt in de vakbonden.
In plaats daarvan is de SEP van mening dat de arbeidersklasse
eigen arbeiderscomite's en actiecomite's moet oprichten.
Dat is nog een heel moeilijk proces.
Ondanks het heldhaftig verleden van de Duitse arbeidersklasse een eeuw geleden,
schrikt men daar nu nog voor terug.
De website WSWS.org stelt alle andere socialistische websites in de schaduw.
Dagelijks 50.000 bezoekers of meer met verschillende onderwerpen
en in ca. 20 talen. Nu is men ook begonnen met vertaling in het Arabisch.
De Zuid-Afrikaanse taal is ook aanwezig: www.wsws.org/af
De SEP en de WSWS vertellen de mensen de echte waarheid.
Zo heeft men in Nederland het invoeren van HARTZ IV volledig doodgezwegen,
inclusief de PvdA en de SP en GroenLinks.
Er is maar 1 politieke stroming die mij online volledig op de hoogte houdt
van alle politieke ontwikkelingen in Duitsland en wereldwijd en dat zijn de SEP en de WSWS.
(in Duitsland noemen ze zich PSG).
Het is te absurd voor woorden dat Nederlanders gewoon dom worden gehouden
over wat zich allemaal afspeelt in Duitsland.
Je kunt daar zelf verandering in aanbrengen door hen online te volgen.
Ze publiceren de meeste artikelen ook in de Engelse taal,
als het om Duitsland gaat.
SBS6 noemt de verborgen camera het ultieme wapen.
WSWS,org zegt:
WSWS.org the crucial political weapon for the working class.

Interessant deze

Interessant deze informatie.
Je bent goed op de hoogte.

Ik ga wel naar de demo.
Ben tot nu toe vrij rustig gebleven onder alle omstandigheden.
Het maakt me werkelijk geen zak meer uit welke beweging of organisatie hier mee bezig is........ en voor wat ?
Mijn bloed kookt en elke dag word ik schuimbekkend wakker.
Dat moet weg.....dat doet pijn.

Zie je daar :)

Primair bedankt voor je

Primair bedankt voor je compliment.
Vanaf mijn jonge jaren ben ik politiek bewust.
Ik kom uit een pure CDA omgeving.
Mijn familie stemt CDA of VVD.
Dat heeft als voordeel dat mijn gezichtsveld ruim is.
De grote socialisten kwamen ook uit gegoede families.
Mijn politiek bewustzijn heb ik ge-erfd van mijn vader.
Echt grootse daden, gecombineerd met een grootse bescheidenheid.
Daar waar het lompenproletariaat het heeft over moffen,
wist mijn vader perfect het verschil aan te geven
tussen de politieke leiders in Duitsland en de frontsoldaten
van Hitler, die geen keuze hadden.
Toen ik 8 jaar was, zei ik tegen mijn ouders:
Ik wil later naar Zuid-Afrika om daar te helpen
de apartheid af te schaffen.

Ik ga NIET naar de manifestatie op 21 september 2013.
In het verleden is er zwaar misbruik van mij gemaakt
door het SBS5 tv programma Undercover in Nederland.
Ik ben in een hinderlaag gelokt en kwam, volledig tegen mijn wil,
op de landelljke tv met 1.2 miljoen kijkers.
Godzijdank onherkenbaar want emotioneel was dit al loodzwaar voor mij.
Ik heb het ervaren als extreem-rechts en als puur fascistisch.
En dat allemaal omdat ik de presentator een mening stuurde,
waar hij blijkbaar veel moeite mee had.
Mooi is dat ik achteraf volkomen gelijk had.
Juist de zgn. tipgever is veroordeeld wegens laster en smaad.
PowNews is nog een graadje erger.
Ik wil die duivelse krachten niet tegenkomen.

Ik zal niets missen door er niet heen te gaan.
Door er niet heen te gaan, word ik in ieder geval
niet misbruikt door de politiek en de media.

Als je echt een vuist wilt maken, neem dan contact
op met de website www.WSWS.org en geef aan
dat je graag de volgende stap wilt zetten met hen.

Morgen zondag kun je LIVE op internet een verkiezingsbijeenkomst
beluisteren Wel aanmelden vooraf.
Vlak voor de audio uitzending krijg je dan een URL,
waarop je de bijeenkomst LIVE kunt volgen.
Meer info: www.gleichheit.de/termine
Bochum
8. September 2013, 15:00 Uhr
80 Jahre nach der deutschen Katastrophe: Gegen Krieg und Diktatur!

Demonstreer tegen

Demonstreer tegen bezuinigingen en racisme.
Racisme is gekoppeld aan rechts extremisme.

Had dit niet beter op een poster gestaan van de AFA.

"Demonstreer tegen Bezuinigingen en extremisme".
Dit ook om het laatste rapport van de AIVD de hoek in te wijzen (Links-extremisme).

Zit wat in

Zit wat in

De krisis dendert keihard

De krisis dendert keihard door.
We zullen ons moeten gaan losmaken van alle bedachte systemen en alternatieven neer moeten gaan zetten.
Het zijn allang niet meer politici die het hier voor het zeggen hebben.
Zij vertegenwoordigen de burgers allang niet meer.

Zij vertegenwoordigen Goldman & Sachs,Monsanto e.v.a die er de oorzaak van zijn dat onze leefwereld word vernietigd.
Wiens belangen dient ene minister Kamp wanneer hij hier 5000 boortorens wil gaan plaatsen en miljarden liters vergiftigd water in onze bodem wil laten pompen !
Wiens belangen dient minister Kamp wanneer hij Monsanto de hand boven het hoofd houd en onze voedselproductie wil laten regisseren door de grootste maffiabende op aarde (Ook Monsanto).
Mogen wij zo ons drinkwater duur gaan inkopen bij criminelen ?

De tering langer.
De tijd waarin we dachten nog enigzins invloed te kunnen uitoefenen op dit soort louche politiek is over.
De macht van deze maffia organisaties dient gestopt te worden.
Hun gekochte politieke handlangers dienen voor een volksgerecht gedaagd te worden.
Verantwoording afleggen.

De demo's op 21 September worden anders.
Wat je zaait zal je oogsten.

re:

'You talk of overthrowing power with violence as your tool
You speak of liberation and when the people rule
Well ain't it people rule right now, what difference would there be?
Just another set of bigots with their rifle-sights on me'

-- Crass, 'Bloody Revolutions'

Comment was hidden

Deze aanvulling is op 'hide' gezet vanwege: onnavolgbaar geblaat van rechtse veelposter.

"racisme"? staatsschuld?

Waarom slepen we het racisme er zo prominent bij? voor de beroepsaktivisten hoort het erbij, maar voor de doorsnee burger die met bezuinigingen geconfronteerd wordt is het minder duidelijk. Volgens mij is het ook niet de kern. Als alle kleurlingen morgen nederland zouden verlaten vinden de demagogen ("populist" is inderdaad niet de juiste term) overmorgen een nieuwe zondebok.

De uitdaging is om de gewone burger duidelijk te maken wie er van de zogenaamde krisis profiteren, en ze duidelijk te maken dat de "krisis" de *gewone* gang van zaken is in het kapitalisme. Je tegenstander "fascist" noemen (zelfs als dat terecht is!) leidt er alleen maar toe dat je tegen "godwin's law" aanloopt.

De staatsschuld is er omdat geld niet groeit en zich niet voortplant, maar "we" toch economische groei willen hebben, zonder op een collectieve manier geld bij te maken. Is het erg als de schuld groeit? Wel als je van mening bent dat ie (met rente) terugbetaald moet worden, niet als je van mening bent dat het toch maar uit het niets geschapen is.

re:

>Waarom slepen we het racisme er zo prominent bij?<

Het antwoord valt, lijkt me, te lezen in de oproep zelf. Sta me toe te beklemtonen:

'Deze dag willen wij een geluid laten horen *tegen de PVV die dezelfde dag ook in Den Haag protesteert,* en tegen de onacceptabele bezuinigingen die het VVD / PvdA kabinet wil doorvoeren.

Het is *belangrijk om in tijden van crisis te waken voor xenofobe en racistische tendensen in de samenleving.* In *heel Europa zijn extreem-rechtse partijen aan een opmars bezig,* zoals bijvoorbeeld *in Griekenland waar de fascistische partij Gouden Dageraad groot is geworden en waar racistisch geweld aan de orde van de dag is.*

Het is hard nodig om tegen de bezuinigingen en uitbuiting door banken etc. in verzet te komen. Maar *we moeten ons niet voor het karretje van politieke partijen laten spannen, omdat zij liever een zondebok aanwijzen* dan dat ze naar het onderliggende probleem kijken.'

Waar overigens een PVV demonstreert tegen het kabinet, tegen bezuinigingen en tegen 'het heilloze EU-avontuur' (maar, aldus de site voor de PVV-demo: 'Ondertussen kiest dit kabinet voor ontwikkelingshulp, geld voor Brussel en Zuid-Europa, windmolens, multikul en kunstsubsidies. Het zijn de keuzes van de links-liberale elites die elke voeling met de realiteit hebben verloren. Niet de Nederlandse belangen staan voorop, maar de wensen van de eurofielen. Niet onze politici regeren, maar ongekozen bureaucraten in Brussel.' Overigens gisteren ook het nieuws gelezen? http://www.nrc.nl/nieuws/2013/09/14/marine-le-pen-wil-wilders-helpen-bij... : 'Le Pen, die voor de Franse gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar volgens sommige peilingen tegen de twintig procent van de Franse stemmen zou kunnen halen, wil in het Europees Parlement na de verkiezingen van juni 2014 met gelijkgestemde eurosceptische en anti-immigratiepartijen één politieke fractie vormen. Ze praat, behalve met de Nederlandse PVV, ook met het Vlaams Belang en met de Oostenrijkse FPÖ van wijlen Jörg Haider'), is het natuurlijk van belang je met een duidelijk standpunt te onderscheiden. Daar lijkt me hier dan ook in redelijk klare taal op z'n minst een aanzet toe te worden gegeven.

bezuinigingen

Hee manne,

Alles goed en wel, een land dat een tekort heeft van 25000 euro pp moet wel bezuinigen. Of moet er
meer worden bijgeleend zodat er later nog meer moet worden uitgegeven aan rente en aflossing?
En wat hebben bezuinigingen met racisme te maken?

groete

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech