21-09-2013 Stop racisme! Stop bezuinigingen!

Nieuws, gepost door: AFA Nederland op 04/09/2013 09:01:03

Wanneer: 04/09/2013 - 13:10

Op 21 september zal er een manifestatie plaatsvinden in Den Haag onder het motto: 'Stop racisme! Stop de bezuinigingen!' Deze dag willen wij een geluid laten horen tegen de PVV die dezelfde dag ook in Den Haag protesteert, en tegen de onacceptabele bezuinigingen die het VVD / PvdA kabinet wil doorvoeren.


Het is belangrijk om in tijden van crisis te waken voor xenofobe en racistische tendensen in de samenleving. In heel Europa zijn extreem-rechtse partijen aan een opmars bezig, zoals bijvoorbeeld in Griekenland waar de fascistische partij Gouden Dageraad groot is geworden en waar racistisch geweld aan de orde van de dag is.

Het is hard nodig om tegen de bezuinigingen en uitbuiting door banken etc. in verzet te komen. Maar we moeten ons niet voor het karretje van politieke partijen laten spannen, omdat zij liever een zondebok aanwijzen dan dat ze naar het onderliggende probleem kijken.

Terwijl de bankdirecteuren zich blijven verrijken over de ruggen van mensen die het al niet breed hebben, wordt er volop bezuinigd op sociale zekerheden zoals de zorg, de AOW en het onderwijs. Bibliotheken en jeugdcentra worden gesloten omdat er zogenaamd geen geld voor zou zijn. Maar er is geld genoeg, alleen wordt dat niet eerlijk verdeeld. Dat is het probleem en daar moeten we wat aan doen!

Kom naar de manifestatie en laat je horen tegen racisme en tegen de bezuinigingen!

Locatie: Plein voor Centraal Station, Den Haag
Tijd: 12:00

Facebook event: https://www.facebook.com/events/504591266284790/
http://www.afanederland.orgWie: 
AFA Nederland

Help mee flyers en posters verspreiden! Stop racisme! Stop de Bezuinigingen!

De posters en flyers zijn binnen ter aankondiging van de Stop racisme! Stop bezuinigingen! manifestatie die AFA organiseerd op 21 september op het plein voor het Centraal Station in Den Haag. Wij roepen iedereen op om te helpen met het verspreiden van posters en flyers in bijvoorbeeld lokale buurthuizen, winkels en sociale centra's bij jouw in de buurt. Ook zoeken wij nog mensen die posters willen plakken.

Wil je helpen de manifestatie op 21 september een succes te maken en poster en flyers ontvangen. Stuur dan een e-mail naar afa (at) afanederland.org. Vermeld hoeveel flyers en posters je wilt hebben en vergeet je adres niet door te geven, dan sturen wij het kosteloos op.

Helaas kost actievoeren geld, dus ook dat is van harte welkom! Geld kan je overmaken naar: rekeningnummer: 9474245 ten name van AFA Nederland te Den Haag ovv 21 sep.

Op 21 september zal er een manifestatie plaatsvinden in Den Haag onder het motto: 'Stop racisme! Stop de bezuinigingen!' Deze dag willen wij een geluid laten horen tegen de PVV die dezelfde dag ook in Den Haag protesteert, en tegen de onacceptabele bezuinigingen die het VVD / PvdA kabinet wil doorvoeren.

Het is belangrijk om in tijden van crisis te waken voor xenofobe en racistische tendensen in de samenleving. In heel Europa zijn extreem-rechtse partijen aan een opmars bezig, zoals bijvoorbeeld in Griekenland waar de fascistische partij Gouden Dageraad groot is geworden en waar racistisch geweld aan de orde van de dag is.

Het is hard nodig om tegen de bezuinigingen en uitbuiting door banken etc. in verzet te komen. Maar we moeten ons niet voor het karretje van politieke partijen laten spannen, omdat zij liever een zondebok aanwijzen dan dat ze naar het onderliggende probleem kijken.

Terwijl de bankdirecteuren zich blijven verrijken over de ruggen van mensen die het al niet breed hebben, wordt er volop bezuinigd op sociale zekerheden zoals de zorg, de AOW en het onderwijs. Bibliotheken en jeugdcentra worden gesloten omdat er zogenaamd geen geld voor zou zijn. Maar er is geld genoeg, alleen wordt dat niet eerlijk verdeeld. Dat is het probleem en daar moeten we wat aan doen!

Kom naar de manifestatie en laat je horen tegen racisme en tegen de bezuinigingen!

Locatie: Plein voor Centraal Station, Den Haag
Tijd: 12:00

http://www.afanederland.org

Foto: 


Wie: 
nn

.Wie: 
Autonomen Den Haag

Nieuwe column van Peter Storm op de Autonomen Den Haag website:
http://autonomendenhaag.wordpress.com/2013/09/08/column-peter-storm-wild...

Wilders in Den Haag: Rechtsextremisme + straatprotest = fascisme

We beginnen met een eenvoudige rekensom. Rechtsextreme standpunten + straatactie = fascisme. We kunnen dit ook anders formuleren: nu Wilders en diens PVV oproepen om te gaan demonstreren in Den Haag, kan er over het fascistische karakter van club en aanvoerder geen serieuze twijfel meer bestaan. Er is sprake van een concrete en urgente fascistische dreiging die om een antwoord schreeuwt.

Al veel langer was de fascistische inslag van Wilders onmiskenbaar. Het etiket 'rechtspopulismne' was niet adequaat, en bovendien nogal belediging voior werkelijke populisten die in Rusland in de negentiende eeuw aan de basis van anarchistische, marxistische en andere linksradicale stromingen stonden, en in diezelfde tijd in de VS voorlopers van het vroege socialisme aldaar waren. Bakoenin en Kropotkin hadden populistische achtergronden en connecties. De Amerikaanse socialist Eugene Debs eveneens. Populisme is latent – en vaak niet eens zo latent - anti-kapitalisme, helaas later soms ontsporend in nationalistische en staatsbevestiginde richting. Wilders was en is een keihard pro-kapitalistisch politicus. Dat hij 'het volk' bespeelt met demagogie, is glashelder. Maar demagogie is nog geen populisme. Het komt mij voor dat het woord 'rechtspopulisme' bij linkse mensen vooral ingang heeft gevonden om iets wat allang herkenbaar fascistisch was, niet als zodanig hoeven aan te duiden. Wég met dat verhullende woord. Nu.

Waaruit bleek eerder die fascistische inslag? Allereerst uit het racisme, preciezer gezegd de vorm die het racisme in Wilders'vertoog innam. Hij wees de complete moslimgemeenschap – gedefinieerd niet naar godsdienst maar naar cultuur en afkomst uit landen waar die godsdienst domineerde – aan als vreemd on-nationaal en on-europees element waar een dreiging van uitging. Als groep die er niet bijhoorde en geëlimineertd diende te worden. Dat was wezenlijk anders dan het huis-tuin-en-keukenracisme waar de complete gevestigde politiek zich aan bezondigt. Dat discrimineert mensen en schermt met het 'ze pikken onze banen en huizen in'-smoesje. Kwalijk en verwerpelijk, jazeker. Maar Wilders ging veel verder, en deed in essentie iets anders. Hij verweet moslims niet dat ze banen inpikten. Hij verweet moslims dat ze bestónden te midden van 'ons', goede, beschaafde Nederlanders. Moslims bedreigden in zijn verhaal niet zozeer de levensstandaard van 'echte Nederlanders'. Moslims ondermijnden de essentie van de Nederlandse maatschappij, vormden erin een 'vreemd element', waren deel van een 'wereldijde strijd tegen de Westerse beschaving'. Het riep associaties op met die eerdere 'joodse wereldsamenzwering'. Inderdaad, hij praatte over moslims in termen waarin nazi's destijd praatten over joden: als over mensen die er niet hoorden te zijn, en zeker niet hier.

Dit paste in een fel nationalisme waarin 'Nederland' een absolute waarde vertegenwoordigt waar alles aan ondergeschikt dient te worden gemaakt. Bij een dominante natie hoort een sterke staat. Talrijk zijn de oproepen van Wilders en andere PVV-ers ten gunste van keihard politiegeweld tegen een ieder die uit de pas loopt,voor strenger straffen, voor het in de benen schieten van 'hooligans', voor de inzet van militairen in een wijk in Gouda waar jongeren van Marokkaanse afkomst – 'straatterroristen'- wat luidruchtig aanwezig waren en volgens mediaberichtgeving deden wat arme jonge mensen die zich vervelen wel vaker doen: ze werden een tikje baldadig. Daarbij past ook de openlijke verwerping van grondrechten zoals godsdienst- en organinisatievrijheid, het openlijk willen loslaten van het niet-discriminatiebeginsel in de grondwet en dergelijke. Wilders breekt met de liberaaldemocratische consensus, en hij breekt in rechtse, openlijk autoritaire richting. Hij neemt tegelijk stelling tegen alles wat links is, waabrij de PvdA bijvoorbeeld het verwijt krijgt de 'grenzen open te zetten' voor 'massa-immigratie' waarmee al die moslims het land binnenkomen. Ook die obsessieve anti-linksheid kennen we van fascisten elders. Hij betoonde zich met dit alles steeds nadrukkelijker geestverwant van clubs als Het Front National en het Vlaams Belang, clubs die door linkse mensen – terecht! - vaak wél als fascistisch worden aangeduid.

Tot voor kort hield hij echter van openlijker fascistische uitingen afstand. Zaken doen met Front National en Vlaams belang? Nee, met zulke 'rechts-extremistische' groeperingen liet men zich niet in. En PVV-ers die wat al te opvallende nazi-taal ten 'beste' gaven, werden – als het de publiciteit haalde – nog wel eens snel uitgerangeerd. De PVV wilde 'het' wel zijn, maar 'het' mocht niet teveel opvallen en 'het' mocht niet teveel slechte publiciteit opwekken. Wat 'het' is? Fascisme.

Inmiddels is de PVV de schaamte kennelijk voorbij. Er is nu in Europees verband wél openlijk contact met Vlaams Belang en Front National, die zo ongeveer als zusterpartijen worden bejegend. Vrijwel niemand heeft dit aangegrepen voor extra tegengas tegen de PVV. Vrijwel niemand zegt luid en duidelijk: Wilders gaat om met antisemieten en Holocaust-ontkenners, met partijen die zwabberen tussen verheerlijking van het nazi-verleden en ontkenning van de kwaadaardigheid ervan, kortom met partijen die dat verleden feitelijk rehabiliteren. Nog steeds wordt Wilders behandeld als wel wat ruw maar in essentie respectabel rechts politicus. Hij is rechts, en hij is politicus. Maar hij is meer dan dat. Hij is een fascistische demagoog. Het is allang tijd om dat luid en duidelijk te zeggen, te onderbouwen en er de noodzakelijke gevolgtrekkingen uit af te leiden.

Eén argument restte degenen die stelselmatig bleven weigeren Wilders te situeren waar hij overduidelijk hoort: in de traditie van Mussert, Mussolini, Franco en Hitler. Fascisme, zo luidde dat argument, is niet alleen een cocktail van geschetste uiterst rechtse opvattingen, van op eliminatie gericht racisme en nationalisme, van staatsverheerlijking en autoritarisme en diepe vijandigheid jegens links. Fascisme is een poging om met die cocktail mensen in beweging te brengen, buitenparlementair in beweging te brengen, in een strijd tegen de als bedreiging neergezette bevolkingsgroep, een strijd tegen links en de arbeidersbeweging, een strijd om de staatsmacht. In de praktijk betekent dat: optochten en marsen, aanvallen op linkse partijgebouwen, vakbondskantoren en dergelijke, deels om de tetgenstander te intimideren, deels om hun nut voor een deel van de ondernemersklasse te demonstreren als knokploeg tegeneen lastige arbeidersbeweging en een democratie die nog teveel ruimte liet aan krachten die rechtse- en ondernemersambities konden weerstreven. Want fascisme is inderdaad ook een specifiek soort pro-kapitalisme: het vervult de verlangens van dat slag ondernemers dat droomt van een economie zonder vakbonden, een bedrijfsleven zonder stakingen, een stad zonder actiegroepen, een rechts zonder links, een hiëracrhische autoritaire maatschappij waarin de baas de baas is en het werkvolk zwijgend werkt. Fascisme is niet enkel rechtsradicalisme. Fascisme is ook straatprotest, uiteindelijk straatterreur op weg naar de staatsmacht. Fascisme komt doorgaans in het zadel door een combinatie van parlementair en buitenparlementair activisme, van verkiezingsdeelname en het veroveren van de straat.

Precies die dimensie van straatprotest – zo luidde het argument tegen het 'PVV is een soort fascisme'-argument – ontbrak bij Wilders. Dus was het niet zinnig om zijn PVV als fascistisch te benoemen. Helemaal onzin was dat argument niet: het veroveren van de straat, de openbare ruimte, is inderdaad wezenlijk deel van de fascistische strategie van machtsverovering, om de geschetste redenen. Toch was het aldoor al een zwakke tegenwerping. In de eerste plaats hint Wilders al veel langer op actie op straat. Hij flirt er nu en dan ook mee. Bij het proces tegen hem riep hij bijvoorbeeld aanhang op de been voor demonstratieve steunbetuiging. Meteen bleek wie er dan de straat op kwam: allerhande neo-nazi-volk, minstens mensen met extreem-rechtse connecties. Geen goede PR voor de club, en dat is waarschijnlijk reden geweest om die kaart niet al te nadrukkelijk uit te spelen. Maar de straat is al langer een plek waar de PVV zich doet gelden.

Dat dit niet al veel sterker gebeurde, is een kwestie van de PR-nadelen waar ik op wees, maar er is meer. Er is – int egenstelling tot de tijd van Mussolini en Hitler – nauwelijks een weerbare arbeidersbeweging die met straatterreur verpletterd zou moeten worden, so why bother. Intimidatie van tegenstanders gebeurt intussen wel. Ga maar eens kijken op Geen Stijl en alle weblogs die nog veel rechtser en gewelddadiger van toonzetting zijn. Dat is niet de PVV zelf in actie. Het is wel het wereldje waar de PVV haar kracht en gevaarlijke dynamiek mede aan ontleent. Dat dit zich niet nadrukkelijk op straat manifesteerde is waar. Maar het potentieel is er. Je kunt zeggen dat het fascistisch potentieel latent aanwezig was. Latent fascisme is echter ook fascisme.

Maar nu wordt het potentieel pijlsnel reëel. Op 21 september gaat de PVV naar de Koekamp in Den Haag om tegen het kabinetsbeleid te protesteren. Wilders speelt hiermee behendig in op de terechte woede die bezuinigingen oproepen, en probeert die woede te benutten om een rechtse vuist te maken. Het is een klassieke fascistentruuk. Mij doet het deniken aan de bestorming die Franse fascisten in 1934, die een corrputieschandaal in hoge kringen aangrepen om een gewelddadige machtsgreep te proberen. Dat mislukte weliswaar kantjeboord, en lokte een felle tegenreactie vanuit arbeiders en van linkse partijen uit. Maar het liet zien hoe fascisten een thema aanboorden dat breed leefde, waar mensen met goede reden boos over waren, om er vervolgens munitie voor hun eigen rechtse ambities van te maken. Dat is precies waar Wilders nu mee bezig is.

Ik denk weliswaar niet dat Wilders op 21 september meteen een stormloop op regeringsgebouwen gaat doen of zoiets. Hij heeft publicitair belang bij een keurige maar grootschalige optocht, waar dreiging van uitgaat, maar van waaruit geen rechtstreeks geweld wordt uitgeoefend. Hij wil de VVD als toekomnstige regeringspartner in het eerste kabinet Wiolders immers niet wegjagen, en de VVD houdt alleen van straatgeweld als het door geüniformeerde, uit belastinggeld betaalde knokploegen wordt uitgeoefend, niet door freelancers uit de vrije sector. Maar er komen op zoiets niet alleen maar 'keurige' rechtse mensen af. Laten we er maar rekening mee houden dat allerhande straatnazi's ook hun kansen ruiken, en dat er ook veel oververhit volk mee zal doen. Het belooft sowieso een naargeestig, angstaanjagend spektakel te worden.

Alle signalen zouden daarmee voor linkse, radicale, of zelfs maar gematigd-progressieve mensen op alarm moeten springen. Een landelijke manifestatie met fascistische inslag waar in alle openlijkheid voor wordt gemobiliseerd door een partij die volgens peilingen de grootste of één na grootste van het land is – dat is het scanario. En op dezelfde dag zijn er progressieve, alternatieve manifestaties tegen het bezuinigingsbeleid. Een in Amsterdam. Maar ook één in Den Haag, onder het motto: “Het Is Genoeg!” http://september21.nl/ Waardevolle, noodzakelijke actie, sowieso vanwege het authentieke en solidaire geluid tegen bezuinigingsbeleid, zo totaal anders dan het cynische misbruik dat Wilders van volkswoede maakt. Actie die daarom versterkt moet worden, juist nu.

Het is natuurlijk prima dat er in Amsterdam ook gedemonstreerd wordt. Maar als je aarzelt tussen de twee steden – kies dan alsjeblieft Den Haag! De actie daar mag niet in de schaduw verdwijnen terwijl Wilders de show steelt, dus moeten we voor maximale deelname zorgen. Er is een veiligheidsargument: ik ben liever met duizend mensen dan met tweehonderd, voor het geval dat er flinke aantallen Wilderianen en neonazi's op het idee komen naar ons op te trekken. En op het punt te maken dat de strijd tegen bezuinigingen en de strijd tegen racisme samenhangen, is er nu ook nog de actie waartoe AFA Den Haag oproept, onder het motto “Stop bezuinigingen, stop racisme” http://afanl.wordpress.com/2013/09/03/21-09-2013-stop-racisme-stop-bezui... , om 12.00 uur op het plein voor CS Den Haag, en dan later naar de actie die om 13.00 uur op het Plein in de binnenstad begint. Meedoen met allebei, als het maar enigszins kan!

Peter StormWie: 
AFA Nederland

De website van AFA Nederland zal t/m de manifestatie op 21 september door linken naar dit blog: http://stopracisme21sep.wordpress.com/Wie: 
AFA Nederland

21-09-2013 Stop racism! Stop the budget cuts!

On September 21, a demonstration will take place in Den Haag under the motto, “Stop racism! Stop the budget cuts!” The intention of this demonstration is twofold; we want to speak out against the PVV, which
is also having a demonstration on the same day in Den Haag, and also against the unacceptable austerity plans which the VVD/PvdA cabinet wants to implement.

It is important in times of crisis to be on the lookout for xenophobia and racist tendencies in society. Throughout Europe, extreme right parties are on the rise, for example in Greece where the fascist
Golden Dawn party has grown and where racist violence is a daily occurrence.

It is necessary to resist against austerity and exploitation by banks etc., but we must not let ourselves be used by political parties because they would rather find a scapegoat than address the underlying problem.

While the bank managers get richer on the backs of people who already don't have much, the budget for the social safety net of healthcare, pensions, and education gets cut. Libraries and youth centers have to
close their doors because there supposedly is not enough money for them. There is enough money, but it is not fairly distributed. That is the problem and we have to do something about it!

Come to the demonstration and speak up against racism and austerity!

Location: Square in front of the Central Station, The Hague
Time: 12:00

http://www.afanederland.org/Wie: 
nn

Moderator: bovenstaande aanvulling van de Internationale Socialist Peter Storm is geen 'aanvulling' maar hooguit een discussiebijdrage, dus wees eens consequent en verplaats.Wie: 
AFA Den Haag

AFA Den Haag verspreid duizenden flyers en posters

Vandaag (09-09-2013) heeft AFA Den Haag een flyeractie gehouden in de Haagse Schilderswijk voor de aankomende manifestatie: “Stop racisme! Stop bezuinigingen!” die op 21 september aanstaande zal plaatsvinden in Den Haag.

Bij de Haagse Markt werden duizenden flyers uitgedeeld, maar ook in ruim honderd winkels en buurthuizen werden posters opgehangen en flyers neergelegd. Bijna iedereen reageerde positief: mensen vinden het hard nodig dat er een geluid komt tegen racisme en de bezuinigingen. Enkele activisten hingen ook posters op straat. In totaal werden er ruim 3300 flyers en honderden posters verspreid.

Op 21 september zullen wij een geluid laten horen tegen de PVV, die dezelfde dag ook in Den Haag protesteert, en tegen de onacceptabele bezuinigingen die het VVD / PvdA kabinet wil doorvoeren.

Het is belangrijk om in tijden van crisis te waken voor xenofobe en racistische tendensen in de samenleving. In heel Europa zijn extreem-rechtse partijen aan een opmars bezig, zoals bijvoorbeeld in Griekenland waar de fascistische partij Gouden Dageraad groot is geworden en waar racistisch geweld aan de orde van de dag is.

Het is hard nodig om tegen de bezuinigingen en uitbuiting door banken etc. in verzet te komen. Maar we moeten ons niet voor het karretje van politieke partijen laten spannen, omdat zij liever een zondebok aanwijzen dan dat ze naar het onderliggende probleem kijken.

Terwijl de bankdirecteuren zich blijven verrijken over de ruggen van mensen die het al niet breed hebben, wordt er volop bezuinigd op sociale zekerheden zoals de zorg, de AOW en het onderwijs. Bibliotheken en jeugdcentra worden gesloten omdat er zogenaamd geen geld voor zou zijn. Maar er is geld genoeg, alleen wordt dat niet eerlijk verdeeld. Dat is het probleem en daar moeten we wat aan doen!

Wil je helpen posters en flyers verspreiden stuur dan een e-mail naar afa (at) afanederland.org

Kom naar de manifestatie en laat je horen tegen racisme en tegen de bezuinigingen!

Locatie: Plein voor Centraal Station, Den Haag
Tijd: 12:00

Facebook event: https://www.facebook.com/events/504591266284790/
http://www.afanederland.org

Foto: 


Wie: 
AFA Nederland

http://www.ravotr.nl/2013/09/09/acties-21-september-waarom-ik-naar-den-h...
Acties 21 september: waarom ik naar Den Haag ga

maandag 9 september 2013

21 september wordt een dag vol actie, ten goede en helaas ook ten kwade. Er is nogal wat verwarring vanwege de veelheid aan initiatieven, meerdere in Den Haag, één in Amsterdam. Wat volgt is een overzichtje wat er te doen is, een enkel punt dat extra aandacht verdient en een soort van idee wat mij een goede aanpak lijkt: met zo veel mogelijk mensen deelnemen in Den Haag. Tegen bezuinigingen en tegen racisme, tegen kabinet én tegen PVV. Minstens.

Amsterdam en Den Haag

Om te beginnen is er “Het is genoeg”, georganiseerd vanuit een Facebook-pagina, “Dutch Revolution”. Uit de toelichting: “Deze demonstratie wordt NIET door een politieke partij georganiseerd, en gaat verder dan een protest tegen het kabinet Rutte/Samson. Het is ook geen nationalistisch protest, want internationale solidariteit van onderop is volgens ons noodzakelijk en vanzelfsprekend.” Het is een protest tegen bezuinigingen, maar tegelijk tegen het achterliggende neoliberalisme, tegen overheidsrepressie ook. Voor de actie wordt al vanaf de eerste helft van juli via een Facebook-oproep gemobiliseerd. Op het moment dat ik dit intik, geven daar 894 mensen aan dat ze gaan komen, zeggen er 712 dat ze misschien komen, en zijn in totaal 10.978 mensen uitgenodigd.

Plaats: Plein, Den Haag.
Tijd: 13.00-17.00 uur.
Website: http://september21.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/events/174906919352801/

Organisatoren achter deze actie willen nadrukkelijk niet dat dit ene vertoon van partijpolitieke uitingen wordt. Geen partijvlaggen en zo, geen borden van partijpolitieke groepen. Mensen van zulke groepen zijn welkom, maar als individu. Als ik het goed begrepen heb is dat één van de redenen voor een initiatief om op dezelfde dag ook in Amsterdam een protest tegen bezuinigingsbeleid te houden, maar dan één waarin politieke groeperingen en partijen nadrukkelijk wél als zodanig welkom zijn. Dat werd “Stop Bezuinigingen”, georganiseerd door het comité Stop Bezuinigingen. Die oproept noemt de nieuwe bezuinigingen, stelt vast: “De Nederlandse bevolking pikt dit niet langer en wendt zich nu massaal af van dit kabinet”, en komt met de oproep om “het tij te keren en te kiezen voor een progressief alternatief waarin solidariteit tussen bevolkingsgroepen voorop staat. ” Tegen bezuinigingen, én tegen verdeel en heers dus. Net als de Haagse oproep wordt de noodzaak van solidariteit beklemtoond. Aan die oproep verlenen inmiddels een hele reeks linkse organisaties zoals IS en een reeks SP-afdelingen, belangengroepen van migranten en vluchtelingen, vakbondsgroeperingen en ook de Kritische Studenten Utrecht steun.

Plaats: Beursplein, Amsterdam, vanwaar de route van de demonstratie “loopt via het Rokin naar de Dokwerker”.
Tijd: 13.00 uur
Website: http://www.stopbezuinigingen.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/events/601461376541513/

Twee acties tegelijk: geen probleem

Toen er twee demonstraties tegelijk tegen bezuinigingen en voor solidariteit bleken te zijn, ontstond er her en der wat gekibbel. Je kon lezen: moet dat, twee demonstraties? Zo versplinteren we de opkomst en verzwakken we het eensgezinde signaal. Natuurlijk willen mensen in Den Haag dat iedereen daarheen kwam ‘want wij waren eerder’ en bovendien zit daar de regering. Terwijl in Amsterdam mensen vast liever iedereen naar Amsterdam wilden zien komen. Met het vrij brede draagvlak van de Amsterdamse actie werd dat laatste ook makkelijker.

Reden tot zorg was dat op zich niet. Zelf maak ik me niet druk over dreigende versplintering. Voor de media-aandacht maakt het niet veel uit of er in twee steden duizend mensen staan, of in één stad tweeduizend. En ik denk dat er mensen zijn die wel in eigen stad willen actievoeren maar er niet voor op reis gaan. Sommige Amsterdammers krijg je niet naar Den Haag, sommige Hagenaars niet naar Amsterdam,. In beide steden betogen – en liefst in nog meer steden – heeft voor de totale opkomst een voordeel. Voor de druk op de regering maakt het niks uit. Regeringen wankelen niet van een paar duizend betogers, of ze nou op één plek staan of op twintig. Voor het contact met de bevolking – en dus voor de kans om later substantieel méér mensen in actie te zien komen dan een paar honderd of een aar duizend – maakt het wel uit. Twee demonstraties geven misschien niet meer media-aandacht dan één. Maar ze bereiken wel winkelend publiek in twee steden tegelijk, in plaats van één. Het geluid dringt zo dieper in de bevolking door. Rechtstreeks, of de NOS nu verslag doet of niet.

Ik was zelf al van plan naar Den Haag te gaan. Het is een fractie dichterbij voor me, en ik vind de sfeer en uitstraling van de actie prettig, prettiger en meer bottom-up, meer doe-het-zelf, dan de klassieke linkse groepen-plus-vakbonden-demonstratie. Maar ik ben niet afkerig van het argument dat het, juist in een klassieke, meer top down linkse demonstratie, nuttig kan zijn voor anarchisten om deel te nemen en een bottom-up sfeer en geluid te stimuleren. Maar hier spelen tamelijk subjectieve voorkeuren een grote rol, de ene keus is niet objectief beter dan de ander. Dát we solidair actievoeren, op meerdere plekken, dáár gaat het om.

Stoorzender Wilders en welkom tegengas

Maar intussen dook er in het verhaal een gevaarlijke stoorzender op: Wilders en zijn PVV. Zij houden op dezelfde 21 september een “Demonstratie tegen Rutte II”. Want: “Dit kabinet is bezig met de systematische plundering van onze samenleving”, door bezuinigingen. “Ondertussen kiest dit kabinet voor ontwikkelingshulp, geld voor Brussel en Zuid-Europa, windmolens, multikul en kunstsubsidies.” Hier gaat demagogie tegen bezuinigingen samen met een aanval op internationale solidariteit of wat er maar in de buurt komt of op lijkt, op progressieve uitingen en voorkeuren bovendien. Een hard rechtse poging om terechte volkswoede voor eigen partijpolitiek en racistisch belang te misbruiken. De website, if you really must see it: ttp://www.tekenverzetaan.nl/ (je tikt het zelf maar in, ik maak hem expres niet hyperactief hier).

En hiermee verandert het beeld wel. Wat mij betreft wordt het nu extra belangrijk dat de oorspronkelijke actie in Den Haag versterkt wordt. Niet alleen om te voorkomen dat Wilders helemaal de show steelt op de stoep van het kabinet. Maar ook simpelweg om veiligheidsredenen. Waar Wilders mensen de straat op roept, zijn agressieve extreemrechtse figuren te verwachten. Die doken ook op bij een steunbetuiging aan Wilders rond het proces tegen hem. De PVV-actie is op de Koekamp, bij het Malieveld. De actie “Het is genoeg” is op het Plein bij het Binnenhof. Ik ben daar maar liever met flink veel mensen voor het geval rechts op een vervelend idee komt. Ik wil er bij deze ook voor pleiten dat mensen die nog aarzelen of ze naar Amsterdam of Den Haag gaan, voor die laatste optie te kiezen. De Amsterdamse actie wordt sowieso, met het toenemend draagvlak, wel groot. Den Haag gaat erom spannen, dáár is versterking hoogst welkom. Ik hamer daar met nadruk op in een column die intussen te lezen is via de Autonomen Den Haag en via mijn eigen website: “Wilders in Den Haag: rechtsextremisme + straatprotest = fascisme”.

Extra blij ben ik daarom met het initiatief dat AFA inmiddels heeft genomen tot een actie om tegengas te geven: “Stop racisme, stop de bezuinigingen”, waar ik in de column al naar verwees. Uit de oproep: “Deze dag willen wij een geluid laten horen tegen de PVV die dezelfde dag ook protesteert, en tegen de onacceptabele bezuinigingen die het VVD/ PVDA kabinet wil doorvoeren.” Uit de toelichting: “Het is hard nodig om tegen bezuinigingen en uitbuiting door banken etc. in verzet te komen. Maar we moeten ons niet voor het karretje van politieke partijen te laten spannen, omdat zij liever een zondebok aanwijzen dan dat ze naar het onderliggende probleem kijken.” De oproep wijst met nadruk op het gevaar dat extreemrechts in Europa vormt. Tot nu toe wordt het initiatief gedragen door onder meer diverse AFA-groepen, de Autonomen Den Haag en het Autonoom Centrum in die stad.. Andere groepen zijn echter welkom om de oproep ook te onderschrijven en zich daartoe te melden. Misschien iets voor anarchistische en aanverwante linksradicale groepen om te doen? Er is intussen ook poster- en flyermateriaal, ter verspreiding.

Plaats: het plein voor CS Den Haag.
Tijd: 12.00 uur.
Website: http://stopracisme21sep.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/events/504591266284790/

Naar Den Haag!

Zelf zal ik in Den Haag zijn, om 12.00 uur bij de manifestatie “Stop racisme, stop de bezuinigingen”, en aansluitend op de manifestatie “Het is genoeg”, op het Plein in Den Haag. Mij lijkt deelname aan juist die acties, met name vanwege die PVV-stoorzender, extra van belang en ik wil dan ook voor ruime deelname aan juist die twee acties pleiten. Wie toch naar Amsterdam gaat: alle respect! Misschien is er rechtstreekse communicatie tussen beide steden te realiseren, zodat we elkaar moed in kunnen spreken en kracht bij elkaar kunnen vinden in de verschillende steden, en ons deel van een gezamenlijke strijd weten en voelen, waar we ook aan actie deelnemen. Dát we aan actie deelnemen – en tastbaar néé zeggen tegen die van Wilders, is wat mij betreft het belangrijkste.

Peter StormWie: 
AFA Nederland

Ondersteunende groepen tot nu toe:

Anti-Fascistische Actie Den Haag
Anti-Fascistische Actie Fryslan
Anti-Fascistische Actie Nederland
Autonoom Centrum Den Haag
Autonomen Den Haag
Collectief Ontspoord
Den Haag tegen racisme
Euro Mediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling (EMCEMO)
De Haagse Stadspartij
Globalinfo.nl
Migrante NL Den Haag
Recht op Bestaan
Stichting Intercultureel Vrouwencentrum Salaam
Sociaal Centrum Knoflook
Sociaal centrum De Vloek

Wil jij ook met je organisatie de manifestatie “Stop racisme! Stop bezuinigingen!” ondersteunen en in de lijst hier boven komen te staan? Stuur dan een e-mail naar afa (at)afanederland.org

http://www.afanederland.orgWie: 
AFA Nederland

UPDATE: Stop racisme! Stop bezuinigingen! manifestatie

Vanochtend, 19 september 2013 diende de rechtszaak tegen de beperkingen die de burgemeester van Den Haag aan onze manifestatie van aanstaande zaterdag 21 september heeft opgelegd. Deze beperking houdt in dat wij niet op het Koningin Julianaplein voor het Centraal Station mogen manifesteren. Deze rechtzaak hebben wij helaas verloren. We verzamelen nu om 12:00 op het nabijgelegen Spuiplein, op 5 minuten lopen van het Centraal Station.

Hieronder vind je het programma van zaterdag:

Programma:
Start: 12:00
Toespraken:
– Maarten, Anti-Fascistische Actie
– Fatima, Voorzitter Stichting Zorg in Zicht
– Activiste, REinform
– Aldo, Mirgante Den Haag
_ Peter Storm, Schrijver

Muziek:
– Kern Revolutionaire Zaken (hip hop) http://www.kernrevolutionairezaken.nl
– Marikit (16 jarige rapster) http://www.youtube.com/watch?v=DR3Qot00oug

Na de manifestatie zullen wij ons aansluiten bij ‘Het is Genoeg’, dat tot 17:00 zal manifesteren op het Plein.

Het is hard nodig om tegen de bezuinigingen en uitbuiting door banken etc. in verzet te komen. Maar we moeten ons niet voor het karretje van politieke partijen laten spannen, omdat zij liever een zondebok aanwijzen dan dat ze naar het onderliggende probleem kijken.

Kom naar de manifestatie en laat je horen tegen racisme en tegen de bezuinigingen!
Tijd: 12:00
Locatie: Spuiplein, Den Haag

http://afanederland.org


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech