Schoolstraat Amsterdam herkraakt!

Hier kun je discussieren over Schoolstraat Amsterdam herkraakt!.
Vandaag heeft een groep van zeven jongeren met behulp van het Studentenkraakspreekuur (SKSU) twee woningen aan de Schoolstraat gekraakt. De luxe koopwoningen, die in de plaats zijn gekomen van 8 sociale huurwoningen, stonden leeg sinds december 2011. De nieuwe bewoners hebben in de Schoolstraat een oplossing voor hun woningnood gevonden en stellen daarnaast het falende Amsterdamse huisvestingsbeleid aan de kaak.

De huizen in de Schoolstraat, die sinds de oplevering eind 19e eeuw altijd sociaal verhuurd zijn, kennen een recente geschiedenis van extreme verwaarlozing. Vanaf het moment dat woningbouwvereniging Eigen Haard de huizen in 2003 in bezit kreeg, is de verloedering van de straat actief voortgezet door onder meer het dichttimmeren en onklaarmaken van woningen en het achterwege laten van onderhoud. Dit alles in voorbereiding op sloop, luxe verbouwing en dure verkoop. Als protest tegen deze gang van zaken werd in 2008 een groot gedeelte van de straat gekraakt en door de nieuwe bewoners opgeknapt en bewoonbaar gemaakt.

Eind 2010 werden de gekraakte panden op last van Eigen Haard ontruimd en de woningbouwvereniging is daarop gelijk begonnen met de sloop van alle woningen in de straat. In plaats van de ruim 70 sociale huurwoningen kwamen er 11 koopwoningen, 8 vrije sector huurwoningen en 12 sociale huurwoningen – allen in het duurste segment. Van deze 11 koopwoningen zijn tot nu toe 4 huizen leeg blijven staan en met de actie van vandaag zijn daarvan 2 weer in gebruik genomen.

Met deze actie wordt stelling genomen tegen het huidige huisvestingsbeleid van de stad, waarbij door middel van verkoop en luxe renovatie op grote schaal betaalbare huisvesting aan het woningbestand wordt onttrokken. De minder koopkrachtigen worden zo naar de randen van de stad verdreven en de extreme woningnood in Amsterdam wordt op geen enkele manier het hoofd geboden. Het geval van de Schoolstraat laat duidelijk zien hoe woningcorporaties hun maatschappelijke taken – namelijk het verstrekken van kwalitatieve en betaalbare huisvesting – veronachtzamen en in plaats daarvan inzetten op dure en winstgevende nieuwbouw.

Met de actie van vandaag willen de bewoners stelling nemen tegen deze ontwikkelingen op de Amsterdamse woningmarkt en eisen in het specifieke geval van de Schoolstraat dat de leegstaande ruimtes weer voor een sociale huurprijs worden aangeboden. Gezien hun steun aan de afspraken in het convenant “Bouwen aan de Stad II”, zouden ook de woningbouwcorporaties dit moeten onderschrijven. In dit convenant hebben de woningcorporaties in Amsterdam toegezegd om na leegstand van een jaar, koopwoningen weer in de sociale verhuur te plaatsen.
Verder willen de bewoners op korte termijn een debat met betrokken partijen organiseren om dieper op deze maatschappelijke ontwikkelingen in te gaan en om daarnaast te kijken naar mogelijke oplossingen in het geval van de Schoolstraat.

Voor meer informatie: www.schoolstraat1416.blogspot.nl


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech