Vluchtelingen protesteren tegen rechteloosheid, tijdens rechtzitting in Parnassusweg

Hier kun je discussieren over Vluchtelingen protesteren tegen rechteloosheid, tijdens rechtzitting in Parnassusweg.
Wij willen onze broeders vrij hebben. Dit protest gaat echter niet alleen om deze mensen, maar om alle vluchtelingen. ‘Alle vluchtelingen zijn broers en zussen zijn uit dezelfde familie. Sommigen vluchtelingen hebben niet eens advocaten, wij moeten hun advocaten zijn’, stelde de vluchteling die deze actie initieerde.

Het opsluiten van (actievoerende) vluchtelingen is het meest extreme, maar ook meest duidelijke voorbeeld van hoe vluchtelingen behandeld worden in Nederland. Helaas komt heel zeer veel voor. De vluchtelingen zijn rechteloos; uitzichtloos is hun gevangenschap. De wet die ‘illegaal zijn’ strafbaar zal stellen is een gruwelijke wet die veel menselijk lijden zal veroorzaken en geen enkel probleem zal oplossen. Deze wet mag echt niet ingevoerd worden.

Dit kan niet langer. Wij willen onze mensenrechten. Wij willen verandering van het beleid. Daar zijn wij hard mee bezig. De vluchtelingenacties maken duidelijk dat het Nederlandse beleid fout is. Woensdag is de volgende stap in die campagne.

12 december, 9:45, voor rechtbank Parnassusweg, Amsterdam.
contact: Sjerp van Wouden, 0616541143

ENGELS

Wednesday there will be a courtcase of some refugees that are still unjustly held after the Notweg eviction. Refugees from the Vluchtkerk and sympathizers will use this occasion to protest against refugees’ rightlessness and the locking up of refugees. The inhabitants of the Vluchtkerk have been in action for months now. That there’s a building does not mean that the problems are gone or that they’ve decreased. So we will stay in action in the street.

We want our brothers free. But this protest is not only about these people, but about all refugees. ‘All refugees are brothers and sisters from the same family. Some refugees don’t even have solicitors, we must be their solicitors’, said the refugee who initialised this action.
The locking up of (activist) refugees is the most extreme, but also the most clear example of how refugees are treated in the Netherlands. Unfortunately this is very common. The refugees are rightless; their captivity is seemingly endless. The law that will make ‘being illegal’ a offense, is a horrible law that will cause human hardship and will not solve a single problem. This law really should not be accepted.

This is no longer acceptable. We want our human rights. We want the policies to change. We are working hard on that. The refugee actions make clear that the Dutch policy is wrong. Wednesday is the next step in that campaign.


Re: Vluchtelingen protesteren tegen rechteloosheid, tijdens rech

Het wordt tijd dat er eens wat gebeurd aan het ongelofelijke amateuristische beeld dat deze acties uitstralen.

Om te beginnen de kreet "Wij zijn hier", een ieder die naar de foto's kijkt ziet ook wel dat ze "hier" zijn, die kreet voegt echt niets toe. kan daar nu niet eens een betere kreet voor worden bedacht? Liefst eentje die wat toevoegd?

‘Alle vluchtelingen zijn broers en zussen zijn uit dezelfde familie' wat wil je hier nu mee zeggen? Ik geloof er geen bal van dat ze allemaal familie zijn, ze komen niet eens allemaal uit hetzelfde land.

Zo kan ik nog wel even doorgaan maar laten we hier even mee beginnen. Een hoger niveau graag ipv loze kreten.

Al deze acties zijn

Al deze acties zijn fantastisch! Het is erg mooi om te zien dat mensen zelf, in vereniging voor henzelf opkomen en dat uit allerlei hoeken praktische invulling aan solidariteit wordt gegeven. Het is ook super dat er een zekere continuïteit in zit, dat de acties en er steeds meer bij komt kijken. Zoals zulke fantastische uitingen van onderlinge solidariteit als deze.

Daarnaast vind ik in tegenstelling tot de bovenstaande reactie dit soort dingen zien als amateuristisch nogal contra-productief en nogal twijfelachtig. Alsof alleen professionals actie mogen voeren. Daarnaast zijn de genoemde zinnen helemaal niet raar. Je zelf als broeders en zusters aanduiden wordt al honderden jaren gedaan om een hechte onderlinge verbondenheid of een gelijke positie aan te duiden. Dit is helemaal niet raar en betekend ook niet dat je letterlijk familie hoeft te zijn.

'Wij zijn hier' wordt opgevolgd door 'geen mens is illegaal' en de meeste mensen zullen dan wel begrijpen dat die twee dingen met elkaar te maken hebben en de boodschap opvangen dat geillegaliseerden in een slechte positie verkeren en hiertegen in actie komen. Zelf volg ik het hele gebeuren de laatste tijd alleen vanachter de computer, helaas, maar ik kan alleen maar positief zijn over deze opbouw van acties. Snap niet zo goed dat mensen constant de behoefte hebben over elke punt en komma te zeuren.

[spam deleted]

[spam deleted]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech