Vluchtelingen protesteren tegen rechteloosheid, tijdens rechtzitting in Parnassusweg

Nieuws, gepost door: Sjerp van Wouden op 10/12/2012 12:08:52

Waar: rechtbank parnassusweg, parnassusweg, amsterdam, Netherlands (GPS lat: 52.341295 lon: 4.868291)
Wanneer: 12/12/2012 - 09:45

Woensdag vindt een zitting plaats van enkele vluchtelingen die ten onrechte nog worden vastgehouden na de ontruiming van de Notweg. Vluchtelingen van de Vluchtkerk en sympathisanten grijpen dit aan om te protesteren tegen de rechteloosheid van vluchtelingen en het opsluiten van vluchtelingen. De bewoners van de Vluchtkerk zijn al maanden in actie. Dat er nu een gebouw is wilt niet zeggen dat problemen weg of verminderd zijn. Dus blijven wij op straat actievoeren.


Wij willen onze broeders vrij hebben. Dit protest gaat echter niet alleen om deze mensen, maar om alle vluchtelingen. ‘Alle vluchtelingen zijn broers en zussen zijn uit dezelfde familie. Sommigen vluchtelingen hebben niet eens advocaten, wij moeten hun advocaten zijn’, stelde de vluchteling die deze actie initieerde.

Het opsluiten van (actievoerende) vluchtelingen is het meest extreme, maar ook meest duidelijke voorbeeld van hoe vluchtelingen behandeld worden in Nederland. Helaas komt heel zeer veel voor. De vluchtelingen zijn rechteloos; uitzichtloos is hun gevangenschap. De wet die ‘illegaal zijn’ strafbaar zal stellen is een gruwelijke wet die veel menselijk lijden zal veroorzaken en geen enkel probleem zal oplossen. Deze wet mag echt niet ingevoerd worden.

Dit kan niet langer. Wij willen onze mensenrechten. Wij willen verandering van het beleid. Daar zijn wij hard mee bezig. De vluchtelingenacties maken duidelijk dat het Nederlandse beleid fout is. Woensdag is de volgende stap in die campagne.

12 december, 9:45, voor rechtbank Parnassusweg, Amsterdam.
contact: Sjerp van Wouden, 0616541143

ENGELS

Wednesday there will be a courtcase of some refugees that are still unjustly held after the Notweg eviction. Refugees from the Vluchtkerk and sympathizers will use this occasion to protest against refugees’ rightlessness and the locking up of refugees. The inhabitants of the Vluchtkerk have been in action for months now. That there’s a building does not mean that the problems are gone or that they’ve decreased. So we will stay in action in the street.

We want our brothers free. But this protest is not only about these people, but about all refugees. ‘All refugees are brothers and sisters from the same family. Some refugees don’t even have solicitors, we must be their solicitors’, said the refugee who initialised this action.
The locking up of (activist) refugees is the most extreme, but also the most clear example of how refugees are treated in the Netherlands. Unfortunately this is very common. The refugees are rightless; their captivity is seemingly endless. The law that will make ‘being illegal’ a offense, is a horrible law that will cause human hardship and will not solve a single problem. This law really should not be accepted.

This is no longer acceptable. We want our human rights. We want the policies to change. We are working hard on that. The refugee actions make clear that the Dutch policy is wrong. Wednesday is the next step in that campaign.

Tags: tentenkampen vluchtelingen vluchtkerk

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech