Tentenkamp vluchtelingen Osdorp/Barbaarsheid Nederlandse Overheid

Hier kun je discussieren over Tentenkamp vluchtelingen Osdorp/Barbaarsheid Nederlandse Overheid.
TENTENKAMP VLUCHTELINGEN OSDORP/DE BARBAARSHEID
VAN DE NEDERLANDSE OVERHEID

Geachte Redactie en lezers van Indymedia,

Sinds eind september is er in Amsterdam Osdorp, aan de Notweg, een Tentenkamp,
waar zo'n 40 vluchtelingen verblijven [1]
Ook was er in mei een kamp in Ter Apel en is er nu een in Den Haag [2]
Deze mensen staan er niet voor hun plezier
Ze staan daar om aandacht te vragen voor de onmenselijke situatie, waarin zij
zich bevinden [3]
Het zijn namelijk vluchtelingen uit landen als Soedan, Somalie en Congo, waar al jaren
een oorlogssituatie heerst
Ondanks het feit, dat ze daarom niet uitzetbaar zijn [4], weigert de Nederlandse Overheid te
voldoen aan haar internationale verplichtingen om deze mensen een verblijfsvergunning
te verlenen

In plaats daarvan zijn ze aan hun lot overgelaten en hebben niet eens recht op eerste
levensbehoeften zoals eten en drinken en een dak boven je hoofd
Dit gaat, los van Neerlands internationale verplichting IEDERE INWONER te voorzien van
eerste levensbehoeften en huisvesting [5] in tegen regels van fatsoen en elementaire beschaving

En dat voor een land, dat er prat op gaat, zo'n respect te hebben voor het Internationaal
Recht
Voor een land, dat als een van de eersten het Kinderrechtenverdrag 65] ondertekende,
maar wel kinderen gedetineerd houdt in vreemdelingenbewaring, waarin sowieso mensen
zitten [uitgeprocedeerde asielzoekers, die de Overheid wil uitzetten], wier enige
''misdaad'' is, niet over de juiste Nederlandse verblijfspapieren te beschikken
En vaak onder detentieomstandigheden, die ronduit inhumaan zijn [7]

OMSTANDIGHEDEN TENTENKAMP OSDORP/HARTVERWARMENDE SOLIDARITEIT
BUURTBEWONERS VERSUS HARDHEID OVERHEID

De omstandigheden in het tentenkamp Osdorp zijn ronduit slecht te noemen
Het is koud, regenachtig, elementaire voorzieningen zoals eten en drinken en ook
sanitair ontbreken [8]
Niet menswaardig dus

Byzonder en hartverwarmend is echter de solidariteit van buurtbewoners, die er alles aan
doen om de nood te lenigen [9]
Ook solidaire actiegroepen doen, wat zij kunnen [10]

NIEUW WEST WEIGERT VLUCHTELINGENHULP

Dit staat in schril contrast met de harteloze en inhumane houding van de Overheid en aan haar gelieerde dienaren
Zo weigerde Stadsdeelvoorzitter Baadoud hulp te geven, aangezien het probleem, zoals hij
zei ''In Den Haag lag'' [11]
Natuurlijk is dat zo, maar dat ontslaat hem niet van zijn verantwoordelijkheid, mensen in nood, die bij geen Overheidsinstantie kunnen aankloppen, hulp te bieden
Het is de eigen keuze van Nieuw West, de vluchtelingen te helpen of niet
Verantwoordelijkheid afschuiven op de Overheid is laf en moreel verwerpelijk

Ook de burgemeester valt afzijdigheid te verwijten
Hij weet van de situatie en heeft het vluchtelingen tentenkamp ook bezocht
maar heeft tot nu toe nog geen praktische hulp toegezegd

EPILOOG

Anno 2012
October 2012

Vluchtelingen bibberend in een tentemkamp in de kou, die nergens
naartoe kunnen
Zowel het Gezag in Den Haag als de lokale Overheid laat hen letterlijk in
de kou staan

De vluchtelingen hebben dus twee keuzes, die beide tot hun ondergang kunnen leiden

Of in Nederland blijven en proberen niet te verhongeren
Of teruggaan en een oorlogsslachtoffer worden

Dat is het gevolg van een asielbeleid, dat al heel wat slachtoffers op
zijn geweten heeft [12], mensen onschuldig detineert en een menswaardige
toekomst onthoudt

Zijn dat de verworvenheden van de ''Westerse Beschaving''

Buurtbewoners hebben de rechten verdedigd, die de Nederlandse Overheid, haar dienaren en de verlengstukken van hun beleid [13] systematisch schenden

Het recht op een menswaardig bestaan
Het recht op leven in vrede

Het recht om te zijn
Als mens

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

HET PAROOL
VLUCHTELINGENKAMP OPGEZET IN NIEUW WEST
26 SEPTEMBER 2012

http://www.parool.nl/parool/nl/4060/AMSTERDAM-NIEUW-WEST/article/detail/...

[2]

SOCIALISME.NU
VLUCHTELINGENKAMP OSDORP: HET ENIGE DAT WE HEBBEN IS ONZE NAAM
1 OCTOBER 2012

http://socialisme.nu/blog/nieuws/30497/vluchtelingenkamp-osdorp-het-enig...

VLUCHTELINGEN OP STRAAT

http://vluchtelingenopstraat.blogspot.nl/

[3]

SOCIALISME.NU
VLUCHTELINGENKAMP OSDORP: HET ENIGE DAT WE HEBBEN IS ONZE NAAM
1 OCTOBER 2012

http://socialisme.nu/blog/nieuws/30497/vluchtelingenkamp-osdorp-het-enig...

NO BORDER NETWORK
TENTENKAMP TEGEN ONMENSELIJK ASIELBELEID
3 OCTOBER 2012

http://no-border.nl/tentenkamp-osdorp-tegen-onmenselijk-asielbeleid/

VLUCHTELINGEN OP STRAAT ZETTEN NIEUW KAMP OP
IN AMSTERDAM
25 SEPTEMBER 2012

http://disorde.nl/protest/?p=634

[4]

'' 'De rol van het kabinet is kwalijk, deze mensen moeten het land uit maar als ze daar niet aan mee kunnen werken hebben ze geen recht op opvang. Dat is slecht voor die mensen en ook voor de samenleving.'''

AT5
SP WIL KAMERDEBAT OVER KAMP OSDORP
3 OCTOBER 2012

http://www.at5.nl/artikelen/87791/sp-wil-kamerdebat-over-kamp-osdorp

[5]

''The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent.

ARTIKEL 11
INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b2esc.htm

[6]

CONVENTION OF THE RIGHTS OF THE CHILD

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/k2crc.htm

ONDERTEKENING KINDERRECHTENVERDRAG DOOR NEDERLAND

http://www1.umn.edu/humanrts/research/ratification-netherlands.html

[7]

AMNESTY INTERNATIONAL
NATIONALE OMBUDSMAN: NEDERLANDSE VREEMDELINGENDETENTIE IS INHUMAAN
7 AUGUSTUS 2012

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/nationale-ombudsman-nederland...

[8]

HET PAROOL
BUURTBEWONERS VOEDEN AFGEWEZEN VLUCHTELINGEN IN TENTENKAMPJE
28 SEPTEMBER 2012

http://www.parool.nl/parool/nl/4060/AMSTERDAM-NIEUW-WEST/article/detail/...

REPUBLIEK ALLOCHTONIE
NOOD NEEMT TOE IN VLUCHTELINGENKAMP AMSTERDAM
2 OCTOBER 2012

http://www.republiekallochtonie.nl/nood-neemt-toe-in-vluchtelingenkamp-a...

[9]

HET PAROOL
BUURTBEWONERS VOEDEN AFGEWEZEN VLUCHTELINGEN IN TENTENKAMPJE
28 SEPTEMBER 2012

http://www.parool.nl/parool/nl/4060/AMSTERDAM-NIEUW-WEST/article/detail/...

[10]

NO BORDER NETWORK
TENTENKAMP TEGEN ONMENSELIJK ASIELBELEID
3 OCTOBER 2012

http://no-border.nl/tentenkamp-osdorp-tegen-onmenselijk-asielbeleid/

http://wijzijnhier.org/

SOCIALISME.NU
VLUCHTELINGENKAMP OSDORP: HET ENIGE DAT WE HEBBEN IS ONZE NAAM
1 OCTOBER 2012

http://socialisme.nu/blog/nieuws/30497/vluchtelingenkamp-osdorp-het-enig...

VLUCHTELINGEN OP STRAAT ZETTEN NIEUW KAMP OP
IN AMSTERDAM
25 SEPTEMBER 2012

http://disorde.nl/protest/?p=634

[11]

AT5
NIEUW WEST HELPT VLUCHTELINGEN NIET
3 OCTOBER 2012

http://www.at5.nl/artikelen/87767/nieuw-west-weigert-vluchtelingen-hulp

[12]

VRIJHEID VAN BEWEGING

DOOR UITSLUITING, VERVOLGING, OPSLUITING, UITZETTING
VERDWENEN OF DOOD.....MAAR NIET VERGETEN

DOOD DOOR DEPORTATIEBELEID
LIJST VAN SLACHTOFFERS

http://www.vrijheidvanbeweging.nl/dood_door_beleid/lijst_slachtoffers.html

EKUDOS
ZELFVERBRANDING IRAANSE ASIELZOEKER/NED OVERHEID MEDEVERANTWOORDELIJK
VOOR ZIJN DOOD
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/297544/zelfverbranding_iraanse_asielzoekern...

EKUDOS
ARRESTATIE ACTIVISTE WEGENS OPRUIING/NED STAAT HOORT IN
BEKLAAGDENBANK
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/320045/arrestatie_activiste_wegens_opruiing...


aanvulling

Als aanvulling op het reeds beschrevene, hier een 2-tal linken en een copy-paste van facebook, waarin bericht wordt over het kampement "Recht Op Bestaan" op het koekamp in Den Haag. De 3 aanvullingen zijn van 2 gemeenteraadspartijen die zetelen in de Haagse gemeenteraad (Groen Links & de Haagse Stadspartij) & een bericht van iemand nauw betrokken bij...of ter plekke op het kamp zijnde ("Recht Op Bestaan" geheten):

1. http://denhaag.groenlinks.nl/Iraakse+vluchtelingen,+Koekamp,+Van+Aartsen

2. http://www.haagsestadspartij.nl/index.php?action=artikel&artikel_ID=665

3. ( http://www.facebook.com/rechtop.bestaan ) Recht Op Bestaan - 6 uur geleden (6 uur geleden = 6 uur geleden geplaatst op facebook, bij schrijven van deze aanvulling)

Van de week is er bij het Leger des Heils gevraagd of er gebruik gemaakt kan worden van de douches. De medewerkers wouden wel maar waren gebeld door de gemeente dat ze ons niet moesten helpen aangezien de gemeente alles al had geregeld op dat gebied. Echter is er door de gemeente van af het begin duidelijk gemaakt dat er niks van hun kon worden verwacht. De gemeente liegt en probeert het tentenkamp onmogelijk te maken.

Wij gaan door! Wij willen ons mensenrecht! Wij eisen ons recht op bestaan!

***

(& alvorens nu door te lezen, gelieve eerst de 1e (1.) en 2e link (2.) te lezen, daar het nu volgende een directe reactie is op het beschrevene daar)

***

Bovenstaande 3 "aanvullingen" geven een waarneembare tendens weer, daar het er op lijkt, dat "men" aan het trachten is, een "nieuwe" tactiek toe te passen om daarmee mede te trachten het "verzet / de ondersteuning van..." de uitgeprocedeerden in diskrediet te brengen.

1. Groen Links vermeld in hun bericht expliciet dat er een "beperkt aantal lieden" is "die hier de leiding over hebben", wat weliswaar woorden van burgemeester van Aartsen zijn, maar GL distantieert zich datzelfde artikel niet van deze bewoordingen gedaan door de burgemeester, waarmee de suggestie wordt gewekt, dat GL deze uitspraken mede onderschrijft.

2. De Haagse Stadspartij vervolgens lijkt zich middels hun schriftelijke vraagstelling aan de voorzitter van de gemeenteraad van Den Haag kritisch op te stellen ten aanzien van de (vermeende) uitspraken gedaan door burgemeester van Aartsen aan de Telegraaf, maar opvallend in hun vraagstelling is het in beeld brengen van de ondersteunende organisaties (ik copy-paste: "Het wordt volgens hun eigen website ( http://rechtopbestaan.wordpress.com/ondersteunende-groepen/ ) ondersteund door o.a. AFA Den Haag, AFA Nederland, Doorbraak, No Border Netwerk Nederland, STEK, PRIME, Occupy Den Haag en Rondje Binnenhof."). Het enige dat de HS daarmee doet, is een onnodige aandacht vestigen op die (ondersteunende) organisaties, daar door juist deze groeperingen expliciet te vermelden in hun vraagstelling, er de suggestie wordt gewekt DAT deze ondersteunende organisaties mede (beeld)bepalend zijn voor het "verzet / de ondersteuning van..." de uitgeprocedeerden; dit leid nog thans alleen maar af van het het protest van (& de eisen gesteld door) de uitgeprocedeerden zelf.

3. Het laatste voorbeeld (3.) is ook tekenend in dezer, daar het weer een andere organisatie betreft in het "umfeld" van de uitgeprocedeerden die, middels dat telefoontje gedaan door de gemeente zelf aan het Leger des Heils, in beeld gebracht zijn.

Opvallend dus, is dat in alle 3 de "aanvullingen" niet alleen het protest van de uitgeprocedeerden zelf benadrukt wordt, maar dat de nadruk ook is komen te liggen op ondersteunende organisaties. De tendens hierin merkbaar, is dus dat juist door de ondersteunende organisaties zo nadrukkelijk mede in beeld te brengen, het "probleem zelf" mede in de schoenen geschoven wordt van die ondersteunende organisaties. En juist door deze "burgerinitiatieven" (de organisaties als "burgerinitiatieven" benoemend dus) mede in beeld te brengen, tracht de staat (& ook de trouwe dienaren van diezelfde staat, de politieke partijen -en ook het Leger des Heils mag in dit geval genoemd worden als "trouwe dienaar van die staat"-) natuurlijk om zich te distantiëren van deze initiatieven, dusdanig dat hun eigen geloofwaardigheid niet in diskrediet gebracht zou kunnen worden (het riekt dan ook naar "ordnung muss sein").

Enerzijds kan dit een positieve tendens genoemd worden, want daaruit kan alleen maar geconcludeerd worden dat er een "werkelijk" gevaar voor die staat aan het ontstaan is, daar de "burgerinitiatieven" ineens in staat blijken te zijn, met eigen geformuleerde eisen die onafhankelijk van de staat tot stand gekomen zijn, een "gezamenlijke" vuist te ontwikkelen (& daarmee een tegenmacht opbouwend) tegen een desastreuze staatspolitiek (omtrent, in dit geval, de gevoerde uitgeprocedeerdenpolitiek).

Anderzijds schuilt er ook een gevaar in deze (nieuwe?) staatspolitiek, daar velen actief in die "burgerinitiatieven" geeneens de impact beseffen van deze povere pogingen tot samenwerking om middels eigen geformuleerde eisen een tegenmacht op te bouwen. Er vanuit gaande, althans, dat de (zelf) geformuleerde eis(en) "geen mens is illegaal" (en eventueel ook "grenzen open en verblijfsrecht voor iedereen") gezamenlijk gedragen word(en)t. Het besef van die impact is belangrijk, want als er dat besef niet is, kan de staat (& de trouwe dienaren van diezelfde staat) te gemakkelijk een wig drijven tussen de verschillende "burgerinitiatieven" (waarbij het voorbeeld van het Leger des Heils aangehaald kan worden als een "succesvolle interventie" van die staat).

Waarmee dus de noodzaak zich meer en meer opdringt, dat "de rangen gesloten worden" en de povere samenwerkingsverbanden die zich nu aan het aftekenen zijn een diepgang gaan krijgen, dusdanig dat er (voort)gebouwd wordt aan een beweging die de kracht heeft haar eisen zelf te realiseren.

Want...alleen samen kunnen we naar de sterren reiken...

ook ik vind dat iedere

ook ik vind dat iedere wereldburger recht heeft op een woning en inkomen in nederland.
wij betalen met liefde en plezier daarvoor.
gewoon minder geld naar zorg en onderwijs dan komen we al een heel eindje.
en vooral van jouw probleem hun probleem maken.

als ik ooit dakloos wordt stap ik bij de eerste de beste woning binnen en vertel doodleuk dat ik recht op die woning heb,ik ben namelijk dakloos.
u bent het daar niet mee eens?jammer voor u,het is nu uw probleem dus u zorgt maar voor een oplossing.
zo simpel is het.

Redaxie!!!!!!!!!! LEZEN............!

Hoe kan dat nou? AUB dit smerige sarcasme graag snel weg!!! (die van 12:48)

smerige sarcasme is ook een mening

Allereerst werkt Indymedia niet echt met een redactie, maar met een aantal vrijwilligersters die af en toe de ergste uitwassen van het open-posting een beetje kuisen. De inhoud wordt gemaakt door mensen die een bericht posten, en wij proberen echt zoveel mogelijk gewoon te laten staan. Om de spelregels maar aan te halen: "Voor aanvullingen op een artikel, die geen directe nieuwswaarde bevatten of niet voldoen aan de criteria, is er een discussie sectie. Deze wordt in principe zo min mogelijk gemodereerd".

De reactie waarop hier gedoeld wordt (nn 12:48) is wellicht een beetje overbodig, maar om nou meteen op de 'delete' knop te gaan springen.... Een beetje discussie gedeelte houdt ook in dat er af en toe dingen verschijnen die je niet zinnen, en dat hoeft toch geen ramp te zijn? Sterker nog, als ik die reactie lees heb ik eerder de neiging ermee in te stemmen:

ook ik vind dat iedere wereldburger recht heeft op een woning en inkomen in nederland.
Ben ik zonder meer mee eens.
wij betalen met liefde en plezier daarvoor.
Zeker!
gewoon minder geld naar zorg en onderwijs dan komen we al een heel eindje.
hier zal wel het sarcasme zitten, want dat mag duidelijk zijn dat ieder weldenkend mens begrijpt dat het onzin zou zijn om geld daar weg te halen.
en vooral van jouw probleem hun probleem maken.
of andersom, en dan is dit zowaar een oproep tot solidariteit en gezamenlijk optrekken, niet?

als ik ooit dakloos wordt stap ik bij de eerste de beste woning binnen en vertel doodleuk dat ik recht op die woning heb,ik ben namelijk dakloos.
Wonen is een recht, mee eens.
u bent het daar niet mee eens?jammer voor u,het is nu uw probleem dus u zorgt maar voor een oplossing.
prima antwoord als je gezeik krijgt van omhooggevallen pvdvvda-ers, toch? alleen jammer dat hun oplossing dan meestal bestaat uit ontuimen, maar goed.
zo simpel is het.
of zo simpel zou het kunnen zijn als mensen wat minder zeuren vanachter hun keyboard en wat vaker zelf wat ondernemen!

Als ik binnenkort dakloos wordt en op die hierboven beschreven manier een woning moet zien te vorderen, dan denk ik dat ik met de woning van nn 12u48 ga beginnen :-).

op slot ivm spambot

op slot ivm spambot

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech