Ecuador verleent Assange politiek asiel/Overwinning persvrijheid

Hier kun je discussieren over Ecuador verleent Assange politiek asiel/Overwinning persvrijheid.
ECUADOR VERLEENT ASSANGE ASIEL/OVERWINNING VOOR
PERSVRIJHEID EN RECHT OP EEN EERLIJK PROCES

RECHT OP EEN EERLIJK PROCES

''Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging. ''

Artikel 10, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

''
Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend. ''

Artikel 11, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

RECHT OP VRIJHEID VAN MENINGSUITING/PERSVRIJHEID

''Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven. ''

Artikel 19, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

RECHT OP PERSVRIJHEID
AMERIKAANSE GRONDWET, EERSTE AMENDEMENT

''Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.''

WIKIPEDIA
FIRST AMENDMENT TO THE UNITED STATES CONSTITUTION

http://en.wikipedia.org/wiki/First_Amendment_to_the_United_States_Consti...

Geachte Redactie en lezers van Indymedia,

Met het verlenen van asiel aan Wikileaks voorman Julian Assange heeft
Ecuador aan de wereld de ware betekenis van persvrijheid en het recht op een eerlijk
proces laten zien
Immers, noch Groot Brittannie, noch Zweden wilde Ecuador de garantie geven,
dat Assange NIET aan de Verenigde Staten zou worden uitgeleverd [1]
In de VS zou Assange hoogstwaarschijnlijk een aanklacht boven het hoofd hangen,
gebaseerd op een oude ''spionagewet'' uit 1917

Een dergelijke aanklacht is sowieso bizar. om,dat Assange geen Amerikaans Staatsburger is
en dus moeilijk op grond van ''spionage'' kan worden berecht

Waar het de VS in werkelijkheid om te doen is is een politieke afrekening, omdat
Assange als voorman van Wikileaks een boekje open gedaan heeft over
door de VS gepleegde echte/vermeende oorlogsmisdaden [2]

Overigens schenden zij daarmee hun eigen Eerste Amendement [Amerikaanse
Grondwet], dat Persvrijheid garandeert [3]

Een showproces dus, dat ook nogeens wordt bevestigd door de ''verheugde'' reacties
van Amerikaanse politici bij Assange's arrestatie in Groot Brittannie in 2010 [4]

Door het uit de kast trekken van een evt ''spionagewetgeving'', de uitlatingen van
Amerikaanse politici, die Assange in feite al veroordeeld hebben en de Amerikaanse schending van de eigen Grondwet is de kans op een eerlijk proces voor Assange uiterst dubieus
Een voorbeeld van wat Assange mogelijk te wachten zou staan is de inhumane behandeling
van Bradley Manning, de Amerikaanse militair, die ervan wordt beschuldigd, een groot aantal vertrouwelijke socumenten, die een boekje opendeden over het Amerikaanse
militaire optreden, te hebben doorgelekt aan Wikileaks [5]

Zie onder noten 1 t/m 5 meer achtergrondinformatie over de arrestatie van Assange in 2010
en de onvolprezen activiteiten van Wikileaks

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

NRC
ECUADOR VERLEENT ASSANGE ASIEL
16 AUGUSTUS 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/08/16/ecuador-verleent-assange-asiel/

NU.NL
JULIAN ASSANGE VERDIENT EERLIJK PROCES
17 AUGUSTUS 2012

http://www.nu.nl/buitenland/2887124/julian-assange-verdient-eerlijk-proc...

[2]

EKUDOS
JULIAN ASSANGE GEARRESTEERD/AANVAL OP PERSVRIJHEID
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/278901/julian_assange_gearresteerdaanval_op...

THE GUARDIAN
AFGHANISTAN
THE WAR LOGS

http://www.guardian.co.uk/world/the-war-logs

THE GUARDIAN
IRAQ
THE WAR LOGS

http://www.guardian.co.uk/world/iraq-war-logs

[3]

''Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.''

WIKIPEDIA
FIRST AMENDMENT TO THE UNITED STATES CONSTITUTION

http://en.wikipedia.org/wiki/First_Amendment_to_the_United_States_Consti...

[4]

Ondertussen onderzoekt de Amerikaanse regering of de klokkenluiderssite en de oprichter van WikiLeaks, Julian Assange, zich met het publiceren van de diplomatieke berichten schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. Mogelijk kan Assange op basis van een wet uit 1917 die spionage verbiedt, vervolgd kunnen worden.

Ook zou de Amerikaanse federale recherche FBI iedereen onderzoeken die de uitgelekte documenten in handen heeft gehad. Minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton stelde gisteren bovendien dat WikiLeaks onrechtmatig heeft gehandeld en dat de regering ’keiharde maatregelen’ neemt om de mensen die de informatie gestolen hebben verantwoording te laten afleggen. ''

Bron:

TROUW
VS JAGEN OP WIKILEAKS, ASSANGE EN KLOKKEMLUIDERS
1 DECEMBER 2010

http://www.trouw.nl/nieuws/media-technologie/article3319979.ece/VS_jagen...

''De arrestatie van Assange "klinkt als goed nieuws". Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Robert Gates gezegd tijdens een bezoek aan Afghanistan.''

Bron:

NU.NL
JULIAN ASSANGE GEARRESTEERD
7 DECEMBER 2010

http://www.nu.nl/buitenland/2396175/julian-assange-gearresteerd-.html

NU.NL
PENTAGON WAARSCHUWT WIKILEAKS
13 AUGUSTUS 2010

http://www.nu.nl/internet/2311408/pentagon-waarschuwt-wikileaks.html

[5]

HUMAN RIGHTS WATCH
US: EXPLAIN CONDITIONS OF BRADLEY MANNING'S CONFINEMENT
16 MARCH 2011

http://www.hrw.org/news/2011/03/16/us-explain-conditions-bradley-manning...

DE ZAAK JULIAN ASSANGE / AANVAL OP PERSVRIJHEID
WIKILEAKS HOOP VAN DE SLACHTOFFERS VAN HET OPTREDEN VAN SUPERMACHT VS EN HUN BONDGENOTEN

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN PERSVRIJHEID
EERSTE AMENDEMENT AMERIKAANSE GRONDWET

''Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.''

WIKIPEDIA
FIRST AMENDMENT TO THE UNITED STATES CONSTITUTION

http://en.wikipedia.org/wiki/First_Amendment_to_the_United_States_Consti...

In the race between secrecy and truth, it seems inevitable that truth will always win''

Rupert Murdoch

In december 2010 werd Julian Assabge, de oprichter van Wiki;eaks, gearresteerd door
de Britse politie [1] nadat hij zich overigens zelf had aangemeld, in de kennelijke veronderstelling, dat er slechts ''een gesprek'' zou zijn [2]
Officieel op verzoek van Zweedse Justitie
Zweden had een Europees aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd wegens aanranding en verkrachting van twee vrouwen, die aangifte tegen hem hadden gedaan
Ook was hij door Interpol, op verzoek van de Zweedse Justitie, op de lijst van ''wanted criminals'' geplaatst [3]

Er mag echter van worden uitgegaan, dat deze arrestatie mede samenhing met de politieke belangen van de VS en zijn bondgenoten, gezien twee opzienbarende onthullingen door Wikileaks.
Dit wordt nog bevestigd door de stemmen vanuit de Amerikaanse Overheid, die oproepen tot vervolging van Assange vanwege die onthullingsrol [4]
Ook beschouwt de Amerikaanse minister van Defensie, Gates, de arrestatie van Assange als ''goed nieuws'' [5]

PLEITBEZORGER VAN DE MACHTELOZEN:

Het door Assange opgerichte Wikileaks vervult een klokkenluidersfunctie, door door Staten gepleegde echte of vermeende onrechtmatigheden aan de kaak te stellen
Ook biedt het een kijkje in de interne machtskeuken.

Hierbij is Wikileaks met name gefocust op de Verenigde Staten, die als Supermacht vrijwel straffeloos oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen kan plegen in het buitenland, met in zijn kielzog de aan oorlog en bezetting deelnemende bondgenoten [6]

Er is sprake van drie opzienbarende onthullingen

Onthulling 1 betrof duizenden documenten over de oorlog in Afghanistan, betreffende echte of vermeende oorlogsmisdaden door de VS en bondgenoten [7]

Onthulling 2 bevatte eveneens duizenden documenten, nu betreffende de oorlog in Irak, met name echte of vermeende door de VS en bondgenoten bedreven oorlogsmisdaden in Afghanistan en Irak [8]

Onthulling 3 bevatte een keur aan aan documenten tav de diplomatieke relatie tussen de VS en haar bondgenoten
Het betreft duizenden ''gevoelige'' documenten, die zijn verstuurd door Amerikaanse ambassades [9]

BETROUWBAARHEID
REACTIE STATEN EN VERKLARING AMNESTY INTERNATIONAL

De door Wiileaks gelekte documenten lopen in de honderdduizenden
Ondoenlijk om de betrouwbaarheid daarvan terdege te toetsen, vooral omdat het voor de burger geheime documenten betreft

Echter, ondanks alle bij de Verenigde Staten en anderen ontstane grote commotie en woede [10] is er nog geen enkele aanklacht ingediend wegens laster
Verder is het feit, dat de Amerikaanse regering onderzoekt, of Assange mogelijk kan worden vervolgd voor ''spionage'', veelzeggend [11]

Amnesty International

Een belangrijk bewijs voor belang en betrouwbaarheid van Wikileaks is de verklaring van Amnesty International, dat in de door Wikileaks gelekte diplomatieke informatie de beelden bevestigd, die Amnesty eerder dit jaar publiceerde over Amerikaanse raketaanvallen op doelen in Zuid Jemen, waarbij tientallen burgers om het leven kwamen [12]

AANKLACHT WEGENS AANRANDING EN VERKRACHTING

Niemand staat boven de wet
Wanneer er inderdaad sprake is van serieuze gronden voor een aanklacht tegen Assange, dan dient hij vervolgd te worden

Van meet af aan was deze echte of vermeende ''verkrachtingszaak'' echter zeer merkwaardig en rommelig
Dat geeft te denken

Allereerst de gang van zaken:

Merkwaardig:

Naar aanleiding van een door twee vrouwen tegen Assange gedane aangifte wegens verkrachting, werd op 20 augustus dit jaar [de dag van de aangifte door de vrouwen] door de Zweedse Justitie een arrestatiebevel uitgevaardigd
Dit werd echter een dag later [21 augustus] weer ingetrokken
Volgens hoofdaanklaagster Eva Finne werd Assange nu ineens niet meer verdacht van verkrachting [13]
Desondanks werd de ''verkrachtingszaak' in september heropend [14]
Dit leidde dan weer tot een Zweeds, Europees en internationaal arrestatiebevel en uiteindelijk tot zijn arrestatie [15]

Rommelig

Het rommelige karakter schuilt in het feit, dat een aanvankelijk Zweeds arrestatiebevel van 18 november, op 1 december werd vervangen door een andere ''vanwege vormfouten'' [16]

Timing

Vreemd is ook, dat de beschuldiging van de vrouwen enkele weken na de eerste Wikileaks onthulling over de Afghaanse oorlog kwam
Natuurlijk kan dat ''toeval'' zijn, maar het geeft op zijn minst te denken, gezien de belangen, die ermee gemoeid zijn, dat Wikileaks zijn onthullingen stopt

NASLEEP

De commotie na de arrestatie van Assange is bekend
De Verenigde Staten, De NAVO etc zagen hem als een bedreiging, maar
hij was een held in de ogen van diegenen, die de persvrijheid verdedigden en
gebrand waren op de onthullingen van Amerikaanse en andere oorlogsmisdaden
Met zijn werk en dat van Wikileaks gaf hij immers machtelozen een stem

Een ware Internetoorlog brak los, waarbij solodaire hackers [zich noemend
''Anonymous''] doelen aanvielen, die de belangen van Assange bedreigden [17]
Een strijd, die nog steeds doorgaat [18]

Assange zelf ging in beroep tegen zijn uitlevering aan Zweden [19], verloor deze zaak[20] en vluchtte
de ambassade van Ecuador in, waar hij politiek asiel aanvroeg [21], dat hem werd
toegekend [22]

EPILOOG

Wanneer het alleen om die verkrachtingszaak ging, zou uitlevering aan Zweden
geen gerechtvaardigd zijn
Want hoe dubieus ook, de twee vrouwen, die Assange hebben aangeklaagd, hebben er recht
op, dat deze zaak zorgvuldig wordt behandeld

Maar er zijn sterke aanwijzingen, dat de VS, al dan niet na evt veroordeling]vrijspraak
van Assange, Zweden om uitlevering zullen vragen

En ondanks het feit, dat Zweden weet, dat Assange in de VS om zijn politieke
gezindheid zou worden vervolgd en vrijwel zeker GEEN eerlijk proces krijgt [23], heeft
het geweigerd, Ecuador de garantie te geven, dat hij niet aan de VS wordt uitgeleverd [24]

EN DAAROM HEEFT ECUADOR HET ENIGE JUISTE GEDAAN
ASSANGE POLITIEK ASIEL VERLENEN

Ieder mens heeft recht, te worden gevrijwaard van vervolging op grond van ras, afkomst,
religie, behorend tot een sociale status en politieke overtuiging

Ieder mens heeft het recht op een eerlijk proces

Vrijheid van meningsuiting en pers is een recht

DE WERELD MAG EEN VOORBEELD NEMEN AAN ECUADOR, DIE DEZE ELEMENTAIRE RECHTEN
HEEFT BESCHERMD

Dat is de ware Beschaving

Astrid Essed

[1]

NU.NL
JULIAN ASSANGE GEARRESTEERD
7 DECEMBER 2010

http://www.nu.nl/buitenland/2396175/julian-assange-gearresteerd-.html

VOLKSKRANT
WIKILEAKS OPRICHTER JULIAN ASSANGE GEARRESTEERD
7 DECEMBER 2010

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3884/WikiLeaks/article/detail/1068095/201...

NRC
WIKILEAKS OPRICHTER ASSANGE GEARRESTEERD
7 DECEMBER 2010

http://www.nrc.nl/buitenland/article2647291.ece/WikiLeaks-oprichter_Assa...

INDYMEDIA.NL
OPRICHTER [ASSANGE] WIKI-LEAKS GEARRESTEERD
7 DECEMBER 2010

http://www.indymedia.nl/nl/2010/12/72037.shtml

THE GUARDIAN
WIKILEAKS

http://www.guardian.co.uk/media/wikileaks

TROUW
DOSSIER WIKILEAKS

http://www.trouw.nl/nieuws/media-technologie/article3160612.ece/Wikileak...

NU.NL
WIKILEAKS

http://www.nu.nl/wikileaks/

[2]

VOLKSKRANT
ASSANGE GAAT MET POLITIE PRATEN
6 DECEMBER 2010

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3884/WikiLeaks/article/detail/1069371/201...

[3]

NU.NL
JULIAN ASSANGE GEARRESTEERD
7 DECEMBER 2010

http://www.nu.nl/buitenland/2396175/julian-assange-gearresteerd-.html

VOLKSKRANT
WIKILEAKS OPRICHTER JULIAN ASSANGE GEARRESTEERD
7 DECEMBER 2010

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3884/WikiLeaks/article/detail/1068095/201...

INTERPOL
WANTED:
ASSANGE, JULIAN PAUL

http://www.interpol.int/public/data/wanted/notices/data/2010/86/2010_524...

[4]

''
Ondertussen onderzoekt de Amerikaanse regering of de klokkenluiderssite en de oprichter van WikiLeaks, Julian Assange, zich met het publiceren van de diplomatieke berichten schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. Mogelijk kan Assange op basis van een wet uit 1917 die spionage verbiedt, vervolgd kunnen worden.

Ook zou de Amerikaanse federale recherche FBI iedereen onderzoeken die de uitgelekte documenten in handen heeft gehad. Minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton stelde gisteren bovendien dat WikiLeaks onrechtmatig heeft gehandeld en dat de regering ’keiharde maatregelen’ neemt om de mensen die de informatie gestolen hebben verantwoording te laten afleggen. ''

Bron:

TROUW
VS JAGEN OP WIKILEAKS, ASSANGE EN KLOKKEMLUIDERS
1 DECEMBER 2010

http://www.trouw.nl/nieuws/media-technologie/article3319979.ece/VS_jagen...

[5]

''De arrestatie van Assange "klinkt als goed nieuws". Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Robert Gates gezegd tijdens een bezoek aan Afghanistan.''

Bron:

NU.NL
JULIAN ASSANGE GEARRESTEERD
7 DECEMBER 2010

http://www.nu.nl/buitenland/2396175/julian-assange-gearresteerd-.html

[6]

UITPERS [www.uitpers.be]
HERDENKING 11 SEPTEMBER/EENZIJDIGE MORELE VERONTWAARDIGING/GEEN HAND IN EIGEN BOEZEM
ASTRID ESSED
OCTOBER 2010

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2808

KLACHT TEGEN AMERIKAANSE GENERAAL FRANKS WEGENS OORLOGSMISDADEN/WASHINGTON WOEDEND OP ADVOCAAT JAN FERMON
PETER FRANSSEN
7 MEI 2005

http://www.archivesolidaire.org/international/article.phtml?section=A2AA...

GAZET VAN ANTWERPEN
NIEUWE POGING GENERAAL FRANKS TE VERVOLGEN MISLUKT
14 JANUARI 2004

http://home.gva.be/Archief/guid/nieuwe-poging-generaal-franks-te-vervolg...

UITPERS [www.uitpers.be]
NEDERLANDSE MILITAIRE DEELNAME AAN AFGHANISTAN/WEDEROPBOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHT
ASTRID ESSED
MAART 2008

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1943

UITPERS [www.uitpers.be]
NEDERLANDSE MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN IRAK
ASTRID ESSED
JULI-AUGUSTUS 2007

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1707

[7]

TROUW
GEHEIME STUKKEN OVER AFGHAANSE OORLOG GELEKT
26 JULI 2010

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1121967/2010/07/26/...

THE GUARDIAN
AFGHANISTAN
THE WAR LOGS

http://www.guardian.co.uk/world/the-war-logs

[8]

VOLKSKRANT
GROOTSTE LEK MILITAIRE GEHEIMEN OOIT
23 OCTOBER 2010

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3884/WikiLeaks/article/detail/1037645/201...

THE GUARDIAN
IRAQ
THE WAR LOGS

http://www.guardian.co.uk/world/iraq-war-logs

WIKIPEDIA
WIKILEAKS

http://nl.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks

http://en.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks

THE GUARDIAN
WIKILEAKS

http://www.guardian.co.uk/media/wikileaks

[9]

VOLKSKRANT
INTERNETOORLOG BARST LOS ROND WIKILEAKS
7 DECEMBER 2010

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3884/WikiLeaks/article/detail/1070065/201...

RTL NIEUWS
DOSSIER WIKILEAKS' CABLEGATE

http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2010/12_december/07/verrijkingsonderdelen/wikileaks-pagina-overzicht.xml

[10]

DE ONDERNEMER.NL
NAVO CHEF: PUBLICATIE WIKILEAKS GEVAARLIJK
22 OCTOBER 2010

http://www.deondernemer.nl/buitenland/518756/NAVO-chef-publicatie-WikiLe...

NU.NL
PENTAGON WAARSCHUWT WIKILEAKS
13 AUGUSTUS 2010

http://www.nu.nl/internet/2311408/pentagon-waarschuwt-wikileaks.html

NU.NL
MEXICO LAAKT ILLEGALE VERSPREIDING GEGEVENS
3 DECEMBER 2010

http://www.nu.nl/wikileaks/2393783/mexico-laakt-illegale-verspreiding-ge...

TROUW
DE KLOPJACHT OP JULIAN ASSANGE
4 DECEMBER 2010

http://www.trouw.nl/achtergrond/deverdieping/article3323916.ece/De_klopj...

[11]

''Ondertussen onderzoekt de Amerikaanse regering of de klokkenluiderssite en de oprichter van WikiLeaks, Julian Assange, zich met het publiceren van de diplomatieke berichten schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. Mogelijk kan Assange op basis van een wet uit 1917 die spionage verbiedt, vervolgd kunnen worden. ''

TROUW
VS JAGEN OP WIKILEAKS, ASSANGE EN OP KLOKKENLUIDERS
1 DECEMBER 2010

http://www.trouw.nl/nieuws/media-technologie/article3319979.ece/VS_jagen...

[12]

AMNESTY INTERNATIONAL NEDERLAND
MENSENRECHTEN VANDAAG
WIKILEAKS BEVESTIGT: VS BOMBARDEERDE JEMEN
2 DECEMBER 2010

http://www.amnesty.nl/index?w=68112

Eerdere bron Amnesty, die is bevestigd door Wikileaks

AMNESTY INTERNATIONAL NEDERLAND
MENSENRECHTEN VANDAAG
VS HAD DODELIJKE ROL IN AANVAL JEMEN
7 JUNI 2010

http://www.amnesty.nl/wereldnieuws_artikel/62981

YEMEN: IMAGES OF MISSILE AND CLUSTERMUNITIONS POINT TO US ROLE IN FATAL ATTACK
7 JUNE 2010

http://www.amnesty.nl/voor_de_pers?p=62980

[13]

NU.NL
VOORMAN WIKILEAKS GEZICHT OM VERKRACHTING
21 AUGUSTUS 2010

http://www.nu.nl/buitenland/2316742/voorman-wikileaks-gezocht-verkrachti...

HET PAROOL
GEEN ARRESTATIEBEVEL TEGEN TOPMAN WIKILEAKS
21 AUGUSTUS 2010

http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/1003965/201...

WIKIPEDIA
JULIAN ASSANGE

http://nl.wikipedia.org/wiki/Julian_Assange

[14]

NOS
VERKRACHTINGSZAAK WIKILEAKS BAAS HEROPEND
1 SEPTEMBER 2010

http://nos.nl/artikel/182018-verkrachtingszaak-wikileaksbaas-heropend.html

TROUW
ASSANGE VERDACHT VAN VIER STRAFBARE ZAKEN
7 DECEMBER 2010

http://www.trouw.nl/nieuws/wereld/article3328943.ece/Assange_verdacht_va...

[15]

VREDE.BE
LUDO DE BRABANDER
MEDIA ACTIVIST JULIAN ASSANGE ''MOST WANTED''
1 DECEMBER 2010

http://www.vrede.be/index.php?option=com_content&view=article&id=2030:me...

[16]

NOS
NIEUW ARRESTATIEBEVEL VOOR ASSANGE
1 DECEMBER 2010

http://nos.nl/artikel/202700-nieuw-arrestatiebevel-voor-assange.html

[17]

VOLKSKRANT
INTERNETOORLOG BARST LOS ROND WIKILEAKS
7 DECEMBER 2010

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3884/WikiLeaks/article/detail/1070065/201...

[18]

THE GUARDIAN
ANONYMOUS HITS UK GOVERNMENT WEBSITES OVER JULIAN ASSANGE ROW
21 AUGUST 2012

http://www.guardian.co.uk/technology/2012/aug/21/anonymous-hits-governme...

[19]

HET BELANG VAN LIMBURG
JULIAN ASSANGE IN BEROEP TEGEN UITLEVERING AAN ZWEDEN
24 FEBRUARI 2011

http://www.hbvl.be/nieuws/buitenland/aid1021802/julian-assange-wordt-uit...

[20]

ELSEVIER
JU;IAN ASSANGE VERLIEST HOGER BEROEP TEGEN UITLEVERING
30 MEI 2012

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/339964/Julian-Assange-verli...

[21]

NOS
ASSANGE VLUCHT AMBASSADE ECUADOR IN
20 JUNI 2-12

http://nos.nl/tekst/385879-assange-vlucht-ambassade-ecuador-in.html

[22]

NRC
ECUADOR VERLEENT ASSANGE ASIEL
16 AUGUSTUS 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/08/16/ecuador-verleent-assange-asiel/

[23]

''Ask presidential hopeful Newt Gingrich about Julian Assange and WikiLeaks, and you'll see how almost anyone considered dangerous can be labeled an "enemy combatant."

HUMAN RIGHTS WATCH
A LEGACY OBAMA SHOULD AVOID: ALLOWING DETENTIONS WITHOUT TRIALS
7 JANUARY 2011

http://www.hrw.org/news/2011/01/07/legacy-obama-should-avoid

HUMAN RIGHTS WATCH
US: DON'T PROSECUTE WIKILEAKS FOUNDER
15 DECEMBER 2011

http://www.hrw.org/news/2010/12/15/us-don-t-prosecute-wikileaks-founder

HUMAN RIGHTS WATCH
Q&A: HUMAN RIGHTS AND THE WIKILEAKS CABLE RELEASE
16 DECEMBER 2010

http://www.hrw.org/news/2010/12/14/q-human-rights-and-wikileaks-cable-re...

[24]

NRC
ECUADOR VERLEENT ASSANGE ASIEL
16 AUGUSTUS 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/08/16/ecuador-verleent-assange-asiel/


nn

Wie: nn
In de euforie van 'n sucses, zoals Wikileaks, ontstaat nogal eens (vooral in een werk of actie relatie) wat warmte of meer.
Alle 2 zaten (zitten?) bij WL, toch? Lijkt me dat dat ook genoemd behoort te worden

niet bij WL

Nee, ze zaten of zitten allebei niet bij WL

@Astrid Essed In Equador doet

@Astrid Essed
In Equador doet men niet aan persvrijhheid en heeft men schijt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

citaat, "Met zijn werk en dat

citaat, "Met zijn werk en dat van Wikileaks gaf hij immers machtelozen een stem."

Onzin, Assange krijgt veel teveel aandacht en is gewoon een mislukte yup die toevallig in het vaarwater van mensenrechten is terechtgekomen en nu de popster uithangt. Voor hetzelfde geld was hij aandeelhouder op de beurs geweest. Ik snap niet dat anarchisten zo achter die knakker aanlopen.

anarchisten? volgens mij is

anarchisten?

volgens mij is astrid essed geen anarchist...

verder wel gelijk, assange wordt voor een zedendelict in zweden vervolgd, uitlevering aan amerika is in zweden nog minder waarschijnlijk dan in de uk..

niks geen overwinning voor persvrijheid, een ontsnapping voor de persoon assange, meer niet.

niet vervolgd

Assange wordt niet voor een zedendelict vervolgd.

Het is gissen wat Zweden wil met het uitleveringsverzoek maar dat het onwaarschijnlijk is dat hij vervolgens wordt uitgeleverd aan de VS is kul.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech