8e 2.Dh5-festival 23-25 november in Amsterdam

Hier kun je discussieren over 8e 2.Dh5-festival 23-25 november in Amsterdam.
Sinds 2008 zijn de tegenstellingen binnen het kapitalisme weer duidelijk zichtbaar. Om de economie te redden, en meer in het bijzonder het bankwezen, wordt de schuldenlast verplaatst van banken naar staten. De staten schuiven op hun beurt de rekening door naar de burgers door extreme bezuinigingen door te voeren onder het mom van 'hervormingen'. Die hervormingen houden in dat sociale vangnetten worden weggeknipt: uitkeringen worden uitgekleed, pensioenen staan op de tocht, ontslagrecht wordt aangetast, zorg wordt steeds duurder. Daarnaast worden tal van maatschappelijk relevante instanties of voorzieningen kapot bezuinigd zoals onderwijs, openbaar vervoer, kunst en cultuur. Dit heeft tot gevolg dat de armoede toeneemt, zowel voor werkenden als niet-werkenden.

Men zou dus kunnen stellen dat de *objectieve voorwaarden* aanwezig zijn opdat mensen in verzet zouden komen tegen het neoliberale crisisbeleid en de politiek die dat mogelijk maakt. Dat mensen de polder verruilen voor de barricades en zich gaan organiseren en acties gaan voeren tegen de sociale afbraak. Tot onze grote verbazing blijft het grootste deel van de bevolking in Nederland zich wentelen in apathie. Hier en daar zie je een opleving van verzet, maar dat is eerder uitzonderlijk en zelden van lange duur.

Toch gebeurt er van alles elders in de wereld. In Noord-Afrika en het Nabije Oosten zijn mensen tegen hun dictators in opstand gekomen voor meer vrijheid. In de VS en delen van Europa is er een beweging op gang gekomen van pleinbezetters die ijver(d)en voor 'echte' of directere democratie en tegen de uitbuiting van velen door weinigen.

In Nederland is dit slechts in erg beperkte mate gelukt, slechts enkele duizenden mensen hebben zich op de pleinen vertoond. Het verzet tegen de ongeziene bezuinigingen van Bruin 1 en de verregaande sociale afbraak was marginaal en - op enkele welkome uitzonderingen na - weinig strijdbaar. Kennelijk zijn er nog andere, meer subjectieve elementen waardoor mensen zich niet massaal verzetten tegen die 'hervormingen'.

De voorbereidingsgroep van 2.Dh5 werkt aan een aparte tekst die we binnenkort verspreiden. Daarin gaan wij op zoek naar mogelijke oorzaken (en verklaringen) voor de Hollandse lamlendigheid en willen wij (inspiratie)bronnen voor verzet identificeren. Deze tekst dient voor het voeden van de maatschappelijke discussies en als vertrekpunt voor de deelnemers aan het festival.

Meer informatie: http://www.2dh5.nl


Er worden toestanden en

Er worden toestanden en ontwikkelingen met elkaar vergeleken die slecht te vergelijken zijn. Wanneer zijn er hier in Nederland veel mensen op de barricaden geweest ? Nederland is geen land van barricaden. Bovendien hoe wil je precairen organiseren ? Is al vaker geprobeerd in de geschiedenis met name werklozen in de Bijstand uiterst moeilijk om die grootschalig te mobiliseren blijkt. De bronnen moet ik even schuldig blijven maar ik neem aan dat je uit eigen ervaring weet dat Bijstanders en precairen grootschalig organiseren zeer moeilijk of onmogelijk is. Mijn idee is dat je beter je eigen kleinschalige initiatieven kan blijven steunen en nieuwe ontwikkelingen in de sfeer van kleine restaurants, wonen, steun bij klachten procedures / juridische procedures. Die nieuwe initiatieven zouden dan ook absoluut uit sub cultuur sfeer moeten waar in ze nu zitten dus niet gedwongen vegan bijvoorbeeld. Een menu met vlees en / of vis enzv. Spreek uur niet achter af in (ex) kraak pand door mensen die in hun uiterlijk aansluiten bij de mainstream. Laag drempelig dus. Enzv. Het grote gebrek wat ik zie is de afstand tussen activisten en niet activisten. Activisten bewegen zich in scenes waar het
preken voor eigen parochie is als je daar een eigen " geluid " laat horen dan krijg je een berg aan agressie over je heen die de meesten die het mikpunt van die agressie zijn snel doet vluchten om nooit meer terug te komen. Die agressie kan ook subtiel zijn zo als niet meer groeten negeren.
Kortom als je wat wilt bereiken zal je toch niet meer cult / sektarisch moeten zijn maar aansluiten bij verwachtings patroon van mensen die niet tot je beperkte wereldje behoren.

De Voedselbanken zijn wel

De Voedselbanken zijn wel heel populair. Idem Kledingbanken.

"Wanneer zijn er hier in

"Wanneer zijn er hier in Nederland veel mensen op de barricaden geweest ?"

geen woning geen kroning, om maar iets te noemen

"Mijn idee is dat je beter je eigen kleinschalige initiatieven kan blijven steunen en nieuwe ontwikkelingen in de sfeer van kleine restaurants, wonen, steun bij klachten procedures / juridische procedures. "

dus diensten leveren? als professional optreden voor anderen?

ik denk dat we gewoon moeten beginnen waar we zijn, waar we werken, waar we wonen, met onze vrienden, en onze familie.

en eindeloos gelul helpt daar niet bij.

-

vlam in de pan = goed

vlam in de Pijp = ook goed,

vlam in de Pijp = ook goed, henk wijngaard

"aansluiten bij verwachtings

"aansluiten bij verwachtings patroon van mensen die niet tot je beperkte wereldje behoren"

Niet om de een of andere subcultuur (iets wat totaal niet buiten het kapitalisme staat) te verdedigen maar aansluiten bij het verwachtingspatroon van de normaliteit betekent per definitie een afwijzing van iedere revolutionaire (= omverwerping van de normaliteit) pretentie.

Gerommel in de marge met steunprocedures, als 'professional' van de sociale ANWB optreden namens anderen en een eindeloze sleur waarmee hordes activisten verdwijnen in de slaperige achterkamertjes van de tandloze vakbonden, NGO's en andere linker-tentakels van het kapitaal is al gepionierd in de jaren '70 en '80 door de Trotkyisten.

het gaat niet om het

het gaat niet om het kapitalisme maar om de mammon die zich als een veelkoppig monster manifesteert. Zou je in staat zijn om het kapitalisme in NL- of zelfs in West Europa terug te dringen, dan duikt een andere tentakel elders in de wereld wel 2 keer zo hard op. Met alle gevolgen van dien. Het is net een inktvis. In die zin geloof ik niet in een anarchistische strijd zolang je niet snapt dat je tegen een hemels wezen vecht.

Er zijn momenten dat ik dat

Er zijn momenten dat ik dat wel snap hoor, Psilocybe cubensis met een toefje DMT willen daar wel eens bij helpen.

het mysterie van Mammon gaat

het mysterie van Mammon gaat veel dieper dan DMT slikken of uitdrukking in de zin van, geld maakt niet gelukkig maar het is wel makkelijk als je het hebt. Achter kapitalisme schuilt een levend wezen, Mammon geheten. Als je tegen kapitalisme vecht, vecht je tegen een hemelse macht met vele tentakels. Hak je een tentakel af, dan groeit die elders wel weer aan.

Ik bedoelde dat je teveel

Ik bedoelde dat je teveel gesnoven hebt als je letterlijk denkt dat er een 'levend hemels/duivels wezen' achter een systeem van sociale relaties schuilgaat, maar schijnbaar ontging mijn sarcasme je.

DMT opent de poort naar het

DMT opent de poort naar het occulte, mijn invalshoek is concordant, nu jij weer.

als je sarcastisch bent dan

als je sarcastisch bent dan snap je niet het diepe mysterie achter kapitalisme. Verklaar eens hoe het kan dat zoveel mensen gelijktijdig zoveel vertrouwen hebben in iets onnozels als geld, in muntstuikken die intrinsiek nog geen 2 cent waard zijn. Dan wel in papiergeld dat nog minder waard is. Dat hele vertrouwen is gebaseerd op afspraken maar dan nog blijft het vreemd.

De gangbare manier om tegen geld aan te kijken als een middel dat weliswaar niet gelukkig maakt maar wel makkelijk is om te hebben, doorgrondt bij lange na niet de diepte van dit mysterie.

He streng gelovige sukkel

He streng gelovige sukkel

GOD IS DOOD !!!!!
lang leve de MENS !!!!

Leve de mens; 1 auto ongeluk

Leve de mens; 1 auto ongeluk en die mens is weg.

(Einde discussie.)

Molotof

Met een vlam de pijp uit!

kapitalisme is een facade,

kapitalisme is een facade, geen systeem. Anarchisme is ook een facade. De echte vijand is geld zelf. de muntstukjes en briefjes.

http://www.youtube.com/watch?v=15IBCxqf2l4

"Verklaar eens hoe het kan

"Verklaar eens hoe het kan dat zoveel mensen gelijktijdig zoveel vertrouwen hebben in iets onnozels als geld, in muntstuikken die intrinsiek nog geen 2 cent waard zijn. Dan wel in papiergeld dat nog minder waard is. Dat hele vertrouwen is gebaseerd op afspraken maar dan nog blijft het vreemd."

http://libcom.org/library/reproduction-everyday-life-fredy-perlman
http://libcom.org/library/commodity-fetishism-fredy-perlman

http://libcom.org/library/invention-money-notes-sex-adventure-monomaniac...
http://libcom.org/library/debt-first-5000-years-extracts

Misschien helpt een cursus anthropologie 101 ook, of gewoon wat minder wierook inhaleren tijdens de mis. Klinkt allemaal wat plausibeler dan het occulte, demonen en engelen en andere infantiele blablabla.

antropologen die de Griekse

antropologen die de Griekse mythologie benoemen maar niet snappen wat de Nefilim zijn. Die menen dat de Logos geen antwoord op de Mythos heeft terwijl de mythos een door mensen bedacht woord is. Demiurgen, echt zo´n typisch antropologisch woord. En anarchisten maken er graag een wierookverhaal van.

Snuif snuif, slik slik, spuit

Snuif snuif, slik slik, spuit spuit.

typisch hoe snel anarchisten

typisch hoe snel anarchisten met drugs gaan smijten om iets vast te stellen. Zegt misschien meer iets over waar jullie je de hele dag mee bezig houden.

Ik zie het zo dat niet

Ik zie het zo dat niet Goldman Sacks veel macht heeft omdat hij rijk is maar andersom, dat het geld veel macht over hem heeft. Geld is in de bijbel duidelijk een geestelijke macht op zich die onafhankelijk opereert en de mens zijn wil op legt.

Niet de mens beschikt over geld maar andersom, daarom is het geklets over productiemiddelen ook zinloos. Geld maakt mensen tot slaven, dat is het karakter van mammon. Een goed voorbeeld is het verraad van Judas aan Jezus voor wat muntstukken. Een paar muntstukken zijn dus aal genoeg om een mens tot slavernij te dwingen. Dit kan alleen als er daadwerkelijk een hemelse macht achter zit.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech