Griekenland pakt massaal illegalen op/Mensenjacht van Staatswege

Hier kun je discussieren over Griekenland pakt massaal illegalen op/Mensenjacht van Staatswege.

GRIEKENLAND PAKT MASSAAL ILLEGALEN OP/MENSENJACHT VAN STAATSWEGE
DE RACISTISCHE HANDEN VAN DE GRIEKSE OVERHEID

''Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.''

Artikel 14, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

Het recht op asiel is gegarandeerd met inachtneming van de voorschriften van
het Verdrag van Geneve van 28 juli 1951 en het Protocol van 31 januari 1967
betreffende de status van vluchtelingen en overeenkomstig het Verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap

Artikel 18, Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_nl.pdf

Collectieve uitzetting is verboden

Artikel 19, Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_nl.pdf

Elke discriminatie, met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of
sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, Godsdienst of overtuigingen, politieke
of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte
een handicap, leeftijd of sexuele geaardheid, is verboden

Artikel 21, Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_nl.pdf

Geachte Redactie en lezers van Indymedia,

Het door de Trojka [EU, ECB, IMF] opgelegde bezuinigingsdictaat, dat de gemiddelde
Griekse burger [van kleine middenstand tot sociaal zwakkere] op de rand van
de afgrond gebracht heeft [1], is niet het enige Onheil, dat in Griekenland rondwaart
Nog erger worden getroffen de meest rechteloze groep in de Griekse samenleving,
de migranten en vluchtelingen

Dit bleek begin augustus, toen de Griiekse politie willekeurig meer dan 6000 mensen
arresteerde OP BASIS VAN DE KLEUR VAN HUN HUID EN HUN AFKOMST [2]
Hun misdaad:
Zij zouden wellicht ''illegaal'' in Griekenland verblijven, zonder dat daarvoor enig bewijs was

Maar volgens de Griekse authoriteiten en politie was kennelijk de afkomst en huidskleur
al ''bewijs''

Uiteindelijk werden er 1600 als ''illegaal'' uitgepikt, die volgenx de Griekse Overheid zo snel
mogelijk worden uitgezet [3]

SCHOKKENDE UITSPRAKEN GRIEKSE MINISTER

Na de Tweede Wereldoorlog, de Apartheid en de strijd voor Gelijjke
Burgerrechten in de VS is het te grof en schokkend voor woorden, dat de politie van een land
OPENLIJK [impliciet racisme is natuurlijk alrijd aanwezig] mensen arresteert op
grond van hun uiterlijke kenmerken, die als ''bewijs'' moeten gelden voor iets, dat al
evenmin een misdaad is

Illegaliteit of vrij vertaald:
Het recht van ieder mens om naar een land te migreren, hetzij vanwege
vervolging, hetzij oorlog, hetzij voor een beter bestaan

KORTOM:
HET RECHT TE MOGEN LEVEN IN VEILIGHEID

Dat de Griekse Overheid het lef heeft, met droge ogen te verklaren, dat de echte/vermeende
1600 illegalen zo snel mogelijk worden uitgezet, terwijl volgens het Internationaal Recht,
,collectieve
uitzettingen zijn verboden [4], is gotspe van lhet zuiverste soort

Maar dat Overheidsdienaren, die niet behoren tot een extreem-rechtse partij
openlijk uitspraken doen, die de neo nazistische Gouden Dageraad [5] niet zouden misstaan
is huiveringwekkend, gevaarlijk en belooft weinig goeds voor Griekenland

Zo verklaarde minister van ''Burgerbescherming'' Nikos Dendias, dat er een
''invasie'' zou zijn van immigranten
Ook noemde hij de immigratie ''wellicht een groter probleem dan het geldtekort'' [6]
Volgens BBC News noemde Dendias de immigratie ''een bom onder de fundamenten
van de maatschappij en de Staat'' [7]

De racistische en haatzaaiende politieke opmerkingen van deze minister
komen natuurlijk niet uit de lucht vallen, maar hebben de intentie, de
aandacht af te leiden van de collaboratie van de Griekse regering
met de EU bezuinigingseisen, die het Griekse volk in diepe
ellende hebben gestort [8]
En wat is dan eern beter middel dan weerloze en rechteloze buitenlandse
migranten, die ook nog een ander kleurtje hebben, tot zondebok te maken

MASSA ARRESTATIES POLITIE VEROORDEELD

Tegen de racistische politiearrestaties is een scherp protest
gekomen van de Griekse links progressieve partij Syriza [9], een van de weinigen,
die nee is blijven zeggen tegen de bezuinigingen
Syriza vergeleek het politieoptreden met pogroms, eern juiste typering gezien
de inzet op afkomst en het vervolgingskarakter van die
politieacties, aangezien er echt jacht op mensen gemaakt is [10]

Amnesty International en Human Rights Watch roerden zich ook krachtig en wezen
vooral op het racistische karakter van de politiearrestaties, het verboden karakter van
massa uitzettingen en het gevaar van uitzetting naar oorlogsgebieden,en landen met
vervolgingsrisico
Het was immers niet duidelijk of de uitzetting van alle 1600 mensen geen risico's
voor hen inhield [11]
Uitzetting naar landen met een vervolgingsrisico is immers verboden [12]

Ook maken Amnesty, Human Rights Watch en de Griekse kantoor van de VN
Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen zich er zorgen over, dat door
het snelle uitzetten vluchtelingen, die bescherming nodig hebben, geen asiel
kunnen aanvragen [13]
En het recht op asiel is elementair

ASIELBELEID
BEHANDELING VLUCHTELINGEN EN ASIELZOEKERS

De omstandigheden van vluchtelingen in detentiecentra zijn slecht tot zeer slecht
De centra zijn overbevolkt, de hygienische omsrandigheden slecht en niet
zelden is er sprake van slechte behandeling
Vooral minderjarige kinderen, die al kwetsbaar zijn, zijn daarvan slachtoffer
Soms ontbreken zelfs bedden en kunnen de mensen op een karton op
de grond slapen
Men kan zich moeilijk voorstellen, dat Griekenland ''de bakermat van de beschaving'' is
geweest [14]

De ''ontvangst'' in Griekenland is ook zeer apart
Want om ''welkom'' te worden geheten, moet je eerst het land binnen kunnen komen
Vaak slaagt men daar niet in, omdat hetzij de Kustwacht, hetzij de Grenspolitie
mensen oppikt, vervolgens in bootjes dumpt en terugstuurt richting
Turkije
Nog voor ze de kans gehad hebben, asiel aan te vragen
In sommige gevallen ging die clandestiene ''uitzetting'' nog gepaard met
mishandelingen
Wanneer het wonder boven wonder is gelukt te ontsnappen aan de Kustwacht
of de Grenspolitie en men Griekenland in is, is een asielaanvraag
nog lang niet gemakkelijk
Bij politiebureaus staan lange rijen mensen, waardoor velen niet eens
de kans krijgen, zich te registreren als vluchteling [15]

Ook minderjarige kinderen staan vaak bloot aan een slechte behandeling
Ze krijgen geen juridische en andere steun, worden vaak langdurig opgesloten
en dan ook nog met volwassenen in slechte omstandigheden [16]

RACISME EN XENOFOBIE IN DE GRIEKSE SAMENLEVING

Dit artikel begon met het racistische politieoptreden en het in de politiek
wijd verbreid racistische disciours
Ook echter het dagelijks leven kan zeer gevaarlijk zijn voor migranten
In een rapport van Human Rights Watch [17]

Sinds 2011 [18] neemt het geweld tegen migranten heftige vormen aan, zowel
in Athene als elders
Mensen worden aangevallen door met stokken gewapende bendes gemaskerde
mannen, huizen worden vernield en er zijn no go areas, waar je je als migrant in
Athene maar beter niet kan vertonen, vooral 's avonds niet
Er zijn zelfs doden gevallen [19]
De politie treedt niet of onvoldoende op en zelden worden verdachten van dergelijk
geweld vervolgd [20]

Hierdoor zijn zeker 8000 migranten uit Griekenland vertrokken

EPILOOG

Feit is, dat naarmate de crisis toeneemt, migranten steeds meer door de rechtse
politiek als zondebok worden gebruikt om de aandacht af te leiden van hun inhumane
bezuinigingen, die hen door de EU worden gedicteerd
Voor het eerst zit nu extreem-rechts in het parlement

De politiie, rechterlijke macht en de politiek, die het Tij kunnen keren,
werken het racisme verder in de hand

Zowel de arme Griekse bevolking als de migranten zijn zo slachtoffer van de
crisis, die de banken en politici zelf hebben gecreerd
Van beidr groepen, maat vooral van de migranten, die het risico lopen,
hun leven te verliezen, worden de rechten tot op het bot geschonden

De behandeling van de migranten brengt mij de onsterfelijke quote
van Mahatma Gandhi weer in herinnering

De Westerse Beschaving
Dat zou een goed idee zijn

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

EKUDOS
GRIEKENLAND GERED VAN FAILLISSEMENT/BEZUINIGINGEN MISDAAD
JEGENS GRIEKSE VOLK

http://www.ekudos.nl/artikel/341843/griekenland_gered_van_faillissementb...

INGEBORG BREUGEL
HEUS, DE GRIEKEN WERKEN 41 UUR PER WEEK EN ZIJN NIET VERDER UIT TE
PERSEN
ARTIKEL UIT NRC
29 MEI 2011

http://www.globalinfo.nl/Achtergrond/heus-grieken-werken-41-uur-per-week...

[2]

POLITIEARRESTATIES OP BASIS VAN HUIDSKLEUR/AFKOMST

''Officers across the city were seen stopping mostly African and Asian people in the street for identification checks.''

WASHINGTON POST
GREEK POLICE DETAIN 6000 PEOPLE
DURING CRACKDOWN ON ILLEGAL IMMIGRANTS, WILL
DEPORT 1600
6 AUGUST 2012

http://www.washingtonpost.com/world/europe/greek-police-detain-6000-peop...

''The Greek authorities’ ongoing sweeps targeting suspected migrants based on little more than their physical appearance violate international standards, Human Rights Watch said today.''

Bron

HUMAN RIGHTS WATCH
GREECE: HALT MASS MIGRANT ROUNDUPS
DISCRIMINATORY POLICE SWEEPS VIOLATE RIGHTS
8 AUGUSTUS 2012

http://www.hrw.org/news/2012/08/08/greece-halt-mass-migrant-round-ups

''While Greece has the right to control migration, it does not have the right to treat people in the street like criminals purely because of the colour of their skin," said Jezerca Tigani, Deputy Director of the Europe and Central Asia Programme.

Bron:

AMNESTY INTERNATIONAL
GREECE MUST HALT MASS POLICE CRACKDOWN ON ''IRREGULAR MIGRANTS''
8 AUGUSTUS 2012

http://www.amnesty.org/en/news/greece-must-halt-mass-police-crackdown-on...

[3]

NU.NL
GRIEKENLAND PAKT MASSAAL ILLEGALEN OP
6 AUGUSTUS 2012

http://www.nu.nl/buitenland/2877655/griekenland-pakt-massaal-illegalen.html

RTL NIEUWS
GRIEKENLAND PAKT MASSAAL ILLEGALEN OP
6 AUGUSTUS 2012

http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/08_augustus/06/buite...

WASHINGTON POST
GREEK POLICE DETAIN 6000 PEOPLE
DURING CRACKDOWN ON ILLEGAL IMMIGRANTS, WILL
DEPORT 1600
6 AUGUST 2012

http://www.washingtonpost.com/world/europe/greek-police-detain-6000-peop...

THE GUARDIAN
GREEK CRACKDOWN ON ILLEGAL MIGRANTS LEADS TO MASS ARRESTS
7 AGUSTUS 2012

http://www.guardian.co.uk/world/2012/aug/07/greece-crackdown-illegal-imm...

BBC NEWS
GREECE TO DEPORT 1600 IMMIGRANTS ARRESTED IN ATHENS
6 AUGUST 2012

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-19149566

[4]

Collectieve uitzetting is verboden

Artikel 19, Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_nl.pdf

[5]

WIKIPEDIA
GOUDEN DAGERAAD

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gouden_Dageraad

VOLKSKRANT
GOUDEN DAGERAAD: NEOFASCISTEN BELOVEN ''WARE'' GRIEKEN
NIEUWE WAARDIGHEID
7 MEI 2012

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/7264/Schuldencrisis/article/detail/325188...

LSP
GOUDEN DAGERAAD DREIGT MET MEER GEWELD
13 JUNI 2012

http://www.socialisme.be/lsp/archief/2012/06/13/gouden.html

[6]

NU.NL
GRIEKENLAND PAKT MASSAAL ILLEGALEN OP
6 AUGUSTUS 2012

http://www.nu.nl/buitenland/2877655/griekenland-pakt-massaal-illegalen.html

[7]

''
He called the immigration issue a "bomb at the foundations of the society and of the state".

Bron:

BBC NEWS
GREECE TO DEPORT 1600 IMMIGRANTS ARRESTED IN ATHENS
6 AUGUST 2012

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-19149566

[8]

EKUDOS
GRIEKENLAND GERED VAN FAILLISSEMENT/BEZUINIGINGEN MISDAAD
JEGENS GRIEKSE VOLK

http://www.ekudos.nl/artikel/341843/griekenland_gered_van_faillissementb...

INGEBORG BREUGEL
HEUS, DE GRIEKEN WERKEN 41 UUR PER WEEK EN ZIJN NIET VERDER UIT TE
PERSEN
ARTIKEL UIT NRC
29 MEI 2011

http://www.globalinfo.nl/Achtergrond/heus-grieken-werken-41-uur-per-week...

[9]

BBC NEWS
TRYING TO UNDERSTAND SYRIZA
14 MEI 2012

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-18056677

SOCIALISME.NU
BOODSCHAP VAN DE GRIEKEN AAN HEEL EUROPA
STOP DE BEZUINIGINGEN ONMIDDELLIJK
1 JUNI 2012

http://socialisme.nu/blog/nieuws/27449/boodschap-van-grieken-aan-heel-eu...

[10]

But the scale of the operation has prompted widespread criticism. The left-wing main opposition Syriza party called the crackdown "a pogrom" and "insult to justice and humanity". Migrants, it said, were being used to divert attention from unpopular economic policies, including more savage spending cuts, demanded by the EU and IMF in return for much needed rescue funds.

Bron:

THE GUARDIAN
GREEK CRACKDOWN ON ILLEGAL MIGRANTS LEADS TO MASS ARRESTS
7 AGUSTUS 2012

http://www.guardian.co.uk/world/2012/aug/07/greece-crackdown-illegal-imm...

HET JACHTELEMENT/HET RACISME

''
On Tuesday Walid Omar, an Iraqi Kurd, was sitting in an internet cafe in Athens' historic city centre when a policeman walked in. The migrant knew the officer well. As a friend of the cafe owner, Omar regularly stopped by and the policeman did too.
But the officer was unusually terse. "He told me and everyone else who did not look Greek to follow him. For the next two hours we were made to wait in a windowless bus, and then under the sun, before they first inspected our clothes and then inspected our papers at the police station," said the Iraqi Kurd whose documents proved he was legal in the country that has been his home for the past 15 years.
"The whole procedure took around five hours and there was a lot of shouting," he continued in fluent Greek. "An Algerian, a young boy, was badly beaten in front of everyone. People were really scared."

Bron

THE GUARDIAN
GREEK CRACKDOWN ON ILLEGAL MIGRANTS LEADS TO MASS ARRESTS
7 AGUSTUS 2012

http://www.guardian.co.uk/world/2012/aug/07/greece-crackdown-illegal-imm...

[11]

HUMAN RIGHTS WATCH
GREECE: HALT MASS MIGRANT ROUNDUPS
DISCRIMINATORY POLICE SWEEPS VIOLATE RIGHTS
8 AUGUSTUS 2012

http://www.hrw.org/news/2012/08/08/greece-halt-mass-migrant-round-ups

AMNESTY INTERNATIONAL
GREECE MUST HALT MASS POLICE CRACKDOWN ON ''IRREGULAR MIGRANTS''
8 AUGUSTUS 2012

http://www.amnesty.org/en/news/greece-must-halt-mass-police-crackdown-on...

[12]

No Contracting State shall expel or return ("refouler") a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.

Artikel 33, Vluchtelingenverdrag

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/v1crs.htm

No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.

Artikel 3, Antifolterverdrag

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm

[13]

The Greek office of the UN High Commissioner for Refugees expressed fears that refugees from war-torn countries and genuine asylum seekers could be among those summarily deported.

Bron

THE GUARDIAN
GREEK CRACKDOWN ON ILLEGAL MIGRANTS LEADS TO MASS ARRESTS
7 AGUSTUS 2012

http://www.guardian.co.uk/world/2012/aug/07/greece-crackdown-illegal-imm...

[14]

THE EU'S DIRTY HANDS
INHUMAN AND DEGRADING DETENTION CONDITIONS
21 SEPTEMBER 2011

http://www.hrw.org/node/101671/section/7

Bron:

HUMAN RIGHTS WATCH
THE EU'S DIRTY HANDS
FRONTEX INVOLVEMENT IN ILL-TREATMENT OF MIGRANT DETAINEES IN GREECE
21 SEPTEMBER 2011

http://www.hrw.org/reports/2011/09/21/eu-s-dirty-hands-0

[15]

HUMAN RIGHTS WATCH
NO REFUGE
MIGRANTS IN GREECE
2 NOVEMBER 2009

http://www.hrw.org/reports/2009/11/02/no-refugees

[16]

HUMAN RIGHTS WATCH
NO REFUGE
MISTREATMENT OF CHILDREN
2 NOVEMBER 2009

http://www.hrw.org/node/86345/section/6

Bron:

HUMAN RIGHTS WATCH
NO REFUGE
MIGRANTS IN GREECE
2 NOVEMBER 2009

http://www.hrw.org/reports/2009/11/02/no-refugees

HUMAN RIGHTS WATCH
LEFT TO SURVIVE
SYSTEMATIC FAILURE TO PROTECT UNACCOMPANIED MIGRANT
CHILDREN IN GREECE
22 DECEMBER 2008

http://www.hrw.org/en/reports/2008/12/22/left-survive

[17]

HUMAN RIGHTS WATCH RAPPORT
HATE ON THE STREETS
XENOPHOBIC VIOLENCE IN GREECE
10 JULI 2012

http://www.hrw.org/reports/2012/07/10/hate-streets-0

[18]

''On May 10, 2011, a 44-year-old Greek man, Manolis Kantaris, was fatally stabbed by assailants who stole his video camera as he prepared to take his wife to the hospital to give birth. Just hours later, and before any official announcements were made about the national origin of the attackers, protesters converged on the area where the attack took place shouting “Foreigners Out” and “Greece is for Greeks.”[40] Over the next few days, gangs of Greeks attacked migrants and asylum seekers indiscriminately in central Athens in apparent retaliation for the murder. They chased them through the streets, dragged them off buses, and beat and stabbed them.

Bron:

HUMAN RIGHTS WATCH
XENOFOBIC VIOLENCE IN ATHENS
10 JULI 2012

http://www.hrw.org/node/108554/section/5

Bron:

HUMAN RIGHTS WATCH RAPPORT
HATE ON THE STREETS
XENOPHOBIC VIOLENCE IN GREECE
10 JULI 2012

http://www.hrw.org/reports/2012/07/10/hate-streets-0

[19]

HUMAN RIGHTS WATCH RAPPORT
HATE ON THE STREETS
XENOPHOBIC VIOLENCE IN GREECE
10 JULI 2012

http://www.hrw.org/reports/2012/07/10/hate-streets-0

[20]

HUMAN RIGHTS WATCH RAPPORT
HATE ON THE STREETS
XENOPHOBIC VIOLENCE IN GREECE
10 JULI 2012

http://www.hrw.org/reports/2012/07/10/hate-streets-0

HUMAN RIGHTS WATCH
GREECE'S OTHER CRISIS: XENOPHOBIC VIOLENCE
13 JULI 2012

http://www.hrw.org/news/2012/07/13/greece-s-other-crisis-xenophobic-viol...

HUMAN RIGHTS WATCH
GREECE: MIGRANTS DESCRIBE FEAR ON THE STREETS
10 JULI 2012

http://www.hrw.org/news/2012/07/10/greece-migrants-describe-fear-streets

HUMAN RIGHTS WATCH

TEKST EXTREEM-RECHTS ANTI IMMIGRATIEMANIFEST
GET OUT OF GREECE YOU ARE NOT WANTED HERE

http://www.hrw.org/node/108554/section/11

Bron:

HUMAN RIGHTS WATCH RAPPORT
HATE ON THE STREETS
XENOPHOBIC VIOLENCE IN GREECE
10 JULI 2012

http://www.hrw.org/reports/2012/07/10/hate-streets-0


zucht

*Terecht noemt de politieke partij Syriza deze misdadige mensenjacht een pogrom*

Wat een kansloze Godwin, alsof het oppakken en uitzetten van illegalen gelijk staat aan het vermoorden van complete dorpen.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Gescheld.

"Wat een kansloze Godwin,

"Wat een kansloze Godwin, alsof het oppakken en uitzetten van illegalen gelijk staat aan het vermoorden van complete dorpen."
nee dat noem je genocide, een pogrom:

pogrom zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak: ['poxrɔm]
Verbuigingen: pogrom|s (meerv.)
gewelddadige aanval op een bepaalde bevolkingsgroep

en

Pogroms (Russ.) zijn gewelddadige buitensporigheden tegen een deel van de bevolking (vaak een minderheid of een door hetze uitgesloten bevolkingsdeel).

en

Het woord pogrom (Russisch: погром; pogróm van по- +‎ громить; po- + gromit': perfectiveringsvoorvoegsel + breken, slopen, plunderen) wordt gebruikt voor gewelddadige aanvallen op bepaalde groepen; etnisch, religieus of andere soorten, die vooral worden gekarakteriseerd door de vernietiging van hun omgeving (huizen, bedrijven, religieuze centra). Vaak gaan pogroms vergezeld met fysiek geweld tegen en zelfs moord op een bevolkingsgroep met de bedoeling om die groep te intimideren en zodoende te verdrijven of te dwingen zich te assimileren met de omgeving.

Dus het stelselmatig vervolgen, opsluiten, deporteren, verhongeren, laten creperen of vermoorden van een specifieke groep mensen, die niet voor niets als "illegalen", dus onmensen, niet-mensen, worden weggezet, kan je best als "pogrom" betitelen.

Daarnaast is wat de Griekse overheid, politie en kustwacht doet zelfs volgens de niet zo vluchteling-vriendelijke Europese vluchtelingen verdragen en de Universele rechten van de mens, gewoon hartstikke onwettig.

Ik denk dat de beste nn gewoon een rechtse, racistische troll is die niets beters te doen heeft dan af te geven op die verschrikkelijke "illegalen", die onze baan, vrouw, werk, en kind komen inpikken....

illegalen

Hoeveel illegalen "moet" griekenland van de EU dan binnenlaten? Honderdduizend, 1 Miljoen (zoals nu), 10 miljoen, 100 miljoen? Ik bedoel maar: waar ligt de grens? Blijf wel kritisch nadenken aub.

Kritisch?

waar ligt de grens?
Kijk, daar heb je 'm al. De grens, m'n vrind, die ligt in je eigen hoofd. De grens is een foute, coloniale, verouderd concept. Het krampachtig vasthouden aan dat concept, samen met het onwrikbaar geloof dat het de westerse welvaart zal beschermen, resulteert in vele doden en drama's langs de muren, prikkeldraden en hekken van de werkelijke grenzen.
Nogmaals, er bestaan geen illegale mensen. Het idee dat sommige mensen geen recht van bestaan zouden hebben heeft niets met kritisch zijn te maken, het is gewoon een door en door foute denkwijze.

hopeloos dus

Arme Griekse arbeiders, ook door links in de steek gelaten!
Sociale voorzieningen zijn echt niet grensoverschrijdend. Begrijp dat dan toch eens, m'n vrind.

Paspoort

Ik zou graag een Saoedisch paspoort hebben, maar als dat niet kan, zou een Turks of Marokkaans paspoort ook heel leuk zijn. Ben az Türkçe konusurum, dus ik ben al aan het integreren.

Tjsa, Astrid Essed neemt in

Tjsa, Astrid Essed neemt in ieder geval deze Grieken (pol. partij Syriza) serieus, iets wat de overgrote meerderheid van de nederlanders voor het gemak maar niet doet... En "pogrom" een te grove bewoording? Ach, weet je nog hoe het ging met de poster "Rita bedankt" na de Schiphol brand? Deze werd met grote machstvertoon in beslag genomen omdat er een afbeelding van een concentratiekamp op zou staan, en dat zou beledigend zijn of zoiets - maar helaas, de waarheid is soms erg pijnlijk: het was gewoon een afbeelding van ons eigen, naar keurige nederlandse normen gebouwde KZ Schiphol. Met andere woorden: Je moet niet Astrid Essed haar woordenkeuze verwijten, maar hen die die mensen opjagen, opsluiten en deporteren aanklagen!

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. We hebben geen begrip voor Nicolaas.

geen oninteressante stuk

geen oninteressante stuk hoor, maar het zou de leesbaarheid ten goede komen als Astrid Essed het formatteren een beetje zou leren: gewoon voordat je dat hele lap tekst knipt en plak even alle overbodige 'hard returns' eruit halen. Alvast dank.

valse propaganda

De verontrustend grote aanhang van de Gouden Dageraad bestaat voornamelijk uit arbeiders en uitkeringstrekkers. Onbegrijpelijk natuurlijk, maar de verklaring is dat ze het slachtoffer zijn van valse propaganda door de GD: De sociale voorzieningen zouden door de hoge kosten van opvang van immigranten niet meer op te brengen zijn. Dat is natuurlijk pure onzin, het zijn twee verschillende potjes die elkaar niet beinvloeden. De waarheid is dat het juist de werkgevers zijn die onder de immigranten “lijden”: ze mogen geen illegalen in dienst nemen.

De zondebok

Ik mis toch een aantal feiten in dit verhaal.

Is Griekenland in staat om onder de huidige economische omstandigheden grote aantallen "illegale" immigranten toe te laten, gezien de bezuinigingen die zij van het ECB/IMF door moeten voeren ?
En is het niet normaal dat gezien de herkomst van de vele migranten de onderbuikgevoelens van de meeste Grieken geprikkeld worden daar we ook hier voorbeelden te over hebben van zeer agressieve islambewegingen die menen Europa te willen veranderen in de puinhopen waar ze vandaan komen ?

Is het daarom bv niet beter dat ze in Turkije asiel aan kunnen gaan vragen ?

Kortom,er spelen veel meer problemen rondom de vluchtelingen dan waar Essed haar tunnelvisie predikt.

correctie

Sorry, even een schrijffout van je corrigeren: "Ik mis toch een aantal feiten in dit verhaal" moet natuurlijk zijn: "Ik mis toch een aantal vooroordelen in dit verhaal". Geeft niet, hebben xenofoben wel vaker last van, van het door elkaar halen van feiten en vooroordelen.

Geen vooroordelen maar

Geen vooroordelen maar feiten.
Het feit dat je dit niet op realistische wijze onder ogen durft te zien maakt dat oa extreem rechts een enorme groei in Griekenland doormaakt.
Wanneer de Griekse burgers op de juiste manier voorgelicht zouden worden (Dus niet door figuren als Essed) zouden er met deze vluchtelingen heel anders omgegaan worden.
En daar ligt dus ook gezien de herkomst van deze vluchtelingen een taak voor Turkije wiens economie veel beter draait.
En gescheld zoals bv. Xenofoob toont aan dat je nog niet geheel geestelijk ontwikkeld ben.
Misschien toch maar even een school opzoeken.

lang genoeg naar school geweest

Griekenland hoeft helemaal geen bezuinigingen door te voeren, dat is alleen in het belang van een elite die de eigen machtspositie wil behouden. Dat die bezuinigingen afgewenteld worden op mensen die het al het slechtst hebben is niets nieuws. Dat de onlustgevoelens van een deel van hen vervolgens door extreem-rechts, met stilzwijgende instemming van diezelfde elites, gekanaliseerd worden richting migranten is ook niets nieuws. En dat er dan mensen gaan roepen dat extreem-rechts verschrikkelijk is, maar dat er toch maar beter minder immigranten kunnen komen om hen niet in de kaart te spelen, is ook niets nieuws, maar desalniettemin diskwalificeer je jezelf er wel mee.
En iedereen die vindt dat migranten niet naar het ene, maar wel naar het andere land zouden moeten gaan. vanwege hun 'herkomst', en ze ook nog even toevoegt dat ze vanwege hun 'herkomst' terecht onderbuikgevoelens van Grieken prikkelen, is wel degelijk xenofoob bezig, evenals mensen die menen dat Griekenland een "adequate grensbewaking" nodig heeft om extreem-rechts de wind uit de zeilen te nemen. Dat is geen gescheld, maar een feitelijke beoordeling van vooroordelen.
In het licht van andere feiten, zoals dat Griekenland nog altijd, met volledige instemming van de rest van de EU, kapitalen uitgeeft aan wapentuig, is het onzin, op xenofobie inspelende onzin zelfs, te stellen dat geld voor opvang van migranten ten koste gaat van sociale zekerheid. Het gaat om keuzes die gemaakt worden, keuzes die de Griekse elites, gesteund door IMF/ECB, natuurlijk feilloos weten te maken op basis van verdeel-en-heers-principes. Fijn de ene onderdrukte en uitgebuite groep tegen de andere opzetten.

Je bent vast lang genoeg naar school geweest om geindoctrineerd te worden met de gemeengoed zijnde onzin die je debiteert, maar de wereld heeft een stuk meer aan mensen als Astrid Essed, die tenminste geleerd hebben zelf na te denken.

eu

Inderdaad zijn de bezuinigingen die de Grieken van het ECB/IMF door moeten voeren ondoordacht, omdat de mogelijkheid immigranten op te nemen er door wordt gedwarsboomd. Ook een rolletje speelt natuurlijk het feit dat de Eurocraten sowieso de Grieken niet toestaan hun grenzen adequaat te bewaken. Je zou dus kunnen zeggen dat de EU-regels, zij het indirect, zeer enge groeperingen zoals de Gouden Dageraad in de hand werken. Een paradox.

Bah.

"daar we ook hier voorbeelden te over hebben van zeer agressieve islambewegingen ".... Hoe goed je het ook probeert te verbergen, je ontmaskert jezelf toch best snel. Wat we hier in NL hebben is vooral zeer agressieve Aivd constructie (lees het verhaal rond de zgn Hofstad groep eens goed door), en een grote groep rechtse doelloze idioten die bij gebrek aan visie dan maar de hele tijd het vijandbeeld rondom Islam en migranten proberen op te hitsen. Dus N., rot 's een keer op en ga maar elders het interweb volschijten met je tendencieuze comments.

aivd

De Aivd is een tandeloze tijger. Het overheidsbeleid is er juist op gericht dat we ons aan de Islam moeten oderwerpen. Zie onderstaande voorlichtingsvideo.
http://www.aanvalopoverval.nl/2012/nummer1/11tips

Allahu Akbar

En zo geschiedde Zijn wil :-).
Nee maar serieus, kan je niet gewoon accepteren dat Indymedia.nl geen plek is voor islamophoben die hun eigen angsten proberen te overschreeuwen met onzin? Echt, het internet is groot en je kan op allerlei andere plekken je ei kwijt.

islamofoob?

Elke website hoort open te staan voor educatie van de bezoekers.

Islamophobie

Voor islamophobie is bij mij geen plaats.
Je ogen sluiten voor dergelijke radicale islambewegingen is misdadig tegenover de moslims die er een vrijere moraal op nahouden.
Deze groep staat ondertussen zwaar onder druk van deze criminelen die de islam/koran misbruiken voor eigen gewin.
Een mooi voorbeeld hiervan was Afghanistan waar de Taliban mannetjes in hun tenten gezellig liepen te hoeren en te snoeren en tussendoor nog even een jonge vrouw liepen te stenigen omdat deze de klappen van haar man niet meer kon verdragen.

De strijd voor vrijheid houd dus ook in dat je dit soort tuig de wacht aanzegt.
Zij en niemand anders zijn er verantwoordelijk voor dat Europa anders tegen immigranten cq vluchtelingen aan zijn gaan kijken.
Dus niet te hard gaan roepen tegen mensen die hier de vinger op leggen,maar jezelf maar eens goed gaan informeren lijkt me slimmer.

turkije gastland

Ik denk dat je wat betreft Turkije helemaal gelijk hebt.
Turkije is veel groter dan Griekenland.
Turkije is veel rijker dan Griekenland.
Turkije is veel gastvrijer dan Griekenland (er bestaat daar niet zoiets als de Gouden dageraad).
Turkije past beter bij de overwegende culturele achtergrond van de migranten.
Waarom willen ze dan toch met alle geweld naar Griekenland? Wie het weet mag het zeggen.
Suggestie: Griekenland moet kapot en de financiele wurggreep bljkt niet voldoende.

turkije gastland

In je lijstje ontbreekt nog:
Turkije is veel machtiger dan Griekenland. Dit, gevoegd bij het feit dat de vluchtelingen eigenlijk soldaten zijn (het zijn vrijwel allemaal mannen), geeft antwoord op je vraag.

vluchtlingen zijn vooral

vluchtlingen zijn vooral mannen? en dus soldaten?

wow, met zulke vooroodelen is het natuurlijk niet gek dat mensen hier kwaad worden en gaan schelden.

hoe kom je erbij?
ooit wel eens in een grieks vluchtelingenkamp geweest?
ooit wel eens in een vluchtelingenkamp geweest waar dan ook?

je lult maar wat uit je nek...

Oplossing aggressieve islambewegingen

De beste oplossing voor aggressieve islambewegingen is het binnenhalen van meer niet-islamitische migranten uit Afrika, Zuid-Amerika, en Azië.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Try harder.

Geen idee van waar het geld vandaan komt ?

Ik heb geen idee waar jou kennis van geld vandaan komt maar hier mee geef je in ieder geval te kennen er niet veel van te begrijpen

" De sociale voorzieningen zouden door de hoge kosten van opvang van immigranten niet meer op te brengen zijn. Dat is natuurlijk pure onzin, het zijn twee verschillende potjes die elkaar niet beinvloeden."

Om dat een land twee "potjes" heeft opgezet voor het reserveren van geld voor verschillende uitgaven zou een tekort op het ene potje de andere niet beinvloeden ?

Ik ga gelijk mijn eigen geld over diverse potjes verdelen......... man wat een goed idee. In het ene potje een euro voor de huur en al het andere in een ander potje...........

droom rustig verder en laat de financiën aan een ander over

Griekenland

Ik ben in ieder geval blij dat er ook nog reacties worden gegeven die gevrijwaard zijn van de grootst mogelijke onzin gepaard met een hoop gescheld.
De waarheid is dat in het hedendaagse Europa niets meer klopt derhalve dat financiele partijen die hoofdzakelijk buiten Europa werken hun kans schoon zien om de bankgelden en pensioenen te stelen.Een mooi voorbeeld is Goldman & Sachs.
Alle hieruit voortvloeiende problemen zoals bv"het vluchtelingenbeleid" vloeit voort uit het misdadige karakter van deze organisaties die overal mee weg weten te komen.

Deze op maffialeest gestoelde organisaties nemen hele bedrijfstakken (schoonmakers/beveiliging) over en hollen ze compleet uit. De bonden zijn op geen enkele manier in staat om weerstand te bieden.

De enigste manier om Europa weer op orde te krijgen is ervoor te zorgen dat dit soort partijen hier weggevaagd gaan worden waarbij de bonden er op geattendeerd moeten gaan worden om snel actie te gaan ondernemen.
Griekenland is er ondertussen achter wat het betekent om met Goldman & Sachs in zee te gaan,en laat dit nu net de partij zijn die onze pensioenen gaan beheren !!!

Burgers zullen gezien hun beperkte kennis van de politiek altijd in zee gaan met de grootste schreeuwers zoals bv de PVV om hun belangen beschermt te zien.
En wat dat betreft zijn we in Nederland niet anders dan de Grieken gezien het enorme aantal zetels wat deze partij heeft behaald.

Dat deze burgers hiervoor uiteindelijk de hoogste prijs voor gaan betalen moge duidelijk zijn.

bevoogding

We moeten oppassen niet in een bevoogdende reflex te schieten als de Griekse arbeiders op de – naar onze mening – verkeerde partij stemmen. Het zou wijzen op “beperkte kennis” of ze zouden (volgens een andere inzender) het “slachtoffer van valse propaganda” zijn. Ik denk dat de Griekse arbeiders heel goed zelf kunnen beoordelen welke partij hun belangen het beste behartigt, en het zou van onze solidariteit (met hen) getuigen als we die keuze zouden respecteren. Ik snap best dat hier een dilemma in het spel is, maar als we voor de keuze gesteld worden OF solidair met de arbeiders te zijn OF politiek correct, dan kies ik toch voor het eerste.

Griekse arbeiders

Solidariteit met de arbeiders staat bovenaan.
Een bevoogende reflex kan ook duiden op het delen van informatie/kennis e.d. en hoeft niet als negatief beschouwd te worden.
Wat me meer stoort is dat de stukjesplakkende Astrid Essed iets een richting uit loopt te sturen die van geen kant klopt.

even op slot vanwege

even op slot vanwege agressieve spambot

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech