Oproep aan gemeente Den Haag: herdenk nazi Bernhard niet op 29 juni!

Hier kun je discussieren over Oproep aan gemeente Den Haag: herdenk nazi Bernhard niet op 29 juni!.
Die datum is de verjaardag van vm. nazilid prins Bernhard, en op die dag wordt ook de zg. 'veteranendag' gevierd. De kosten daarvan zijn ruim 2 miljoen gulden en dat betaalt het ministerie van Defensie.

De werkgroep maakt bezwaar tegen het verlenen van een gemeentelijke vergunning voor dit evenement, omdat dit het vereren van een nazi en dus van racisme inhoudt.

De organisaties van veteranen verwijzen uitvoerig naar Bernhard, en noemen zijn witte anjer als symbool, dat zij uitverig gebruiken. Op hun websites negeren de organisaties echter het nazilidmaatschap van Bernhard, net als zijn na-oorlogse oplichting door het aannemen van steekpenningen van vliegtuigfabrieken Lockheed en Northrop. Bernhard bleef verder ook nog tot zijn dood liegen over zijn nazilidmaatschap.


Re: Oproep aan gemeente Den Haag: herdenk nazi Bernhard niet op

Het heeft weinig zin om Bernhard te beschuldigen van Nazisme.
Bernhard heeft juist gezorgd dat de koninklijke familie in de mei dagen van 1940 kon ontsnappen naar Engeland en daarmee Hitlers plan om de koninklijke familie gevangen te nemen verijdeld.
Het Nederlandse leger heeft in die mei dagen van 1940 tijdens de slag om de Den Haag juist zo hard gevochten dat een heleboel Duitse parachutisten werden gevangen genomen en dat de Duitsers boven Nederland meer dan 200 transport vliegtuigen verloren.
De Duitsers besloten daardoor tot het bombardement op Rotterdam.
Bernhard heeft zich in de Tweede Wereldoorlog juist goed gedragen en op zijn manier bijgedragen aan de overwinning op Nazi-Duitsland.

Wat Bernhard kan worden verweten is dat die tijdens de Politionele acties van 1949 oud SS'ers heeft ingezet in Indonesië.
Het inzetten van voornoemde SS'ers heeft ook in die tijd geleid tot commotie bij de andere Nederlandse soldaten.
Toen ze vroegen hoe dat kon werd hen verteld bevel van de Prins.
Deze SS'ers waren eerst stateloos gemaakt en kregen door de politionele acties in Indonesië het Nederlands staatsburgerschap terug.
Wel leidde het inzetten van voornoemde SS'ers die de enige waren met front ervaring tot verdere onnodige wreedheden tegen de burgerbevolking van Indonesië.

Bernhard werd tot de Lockheed affaire gezien als de grote baas van het Nederlandse leger.
Dubieus is het natuurlijk wel.

Re: Oproep aan gemeente Den

Re: Oproep aan gemeente Den Haag: herdenk nazi Bernhard niet op

Het heeft weinig zin om Bernhard te beschuldigen van Nazisme.
Hè? Hij was lid van de nazipartij, ook van de SS en SA, zijn lidmaatschapskaart is gevonden...met nummer 2.583.009. Zie https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_zur_Lippe-Biesterfeld#Mitgliedsch... .
Maar waarom gaat u niet in op de oproep: bent u het er nu mee eens, of niet?

Bernhard heeft juist gezorgd dat de koninklijke familie in de mei dagen van 1940 kon ontsnappen naar Engeland en daarmee Hitlers plan om de koninklijke familie gevangen te nemen verijdeld.
Klopt niet helemaal. Dat was niet het werk van Bernhard, maar van opperbevelhebber generaal Winkelman, en geschiedde door een Britse torpedobootjager
Het Nederlandse leger heeft in die mei dagen van 1940 tijdens de slag om de Den Haag juist zo hard gevochten dat een heleboel Duitse U bedoelt nazi's parachutisten werden gevangen genomen en dat de Duitsers nazi's. De Duitsers nazi's besloten daardoor tot het bombardement op Rotterdam. Bernhard speelde daarbij geen enkele politieke of militaire rol, dus waarom vermeldt u dat?
Bernhard heeft zich in de Tweede Wereldoorlog juist goed gedragen en op zijn manier bijgedragen aan de overwinning op Nazi-Duitsland.Nee. Hij was een brave schoonzoon voor Wilhelmina, maar droeg verder niets bij. Geef u maar voorbeelden als u anders meent, met bronnen.

Wat Bernhard kan worden verweten is dat die tijdens de Politionele acties van 1949 oud SS'ers heeft ingezet in Indonesië.U bedoelt de Indonesische onafhankelijklheidsoorlog. Bernhard had geen enkele officiële militaire of politieke rol daarin en kon dus helemaal geen SS'ers inzetten - als hij dat al had gewild. Mogelijk wilde hij dat wel. Geef svp bronnen.
Het inzetten van voornoemde SS'ers heeft ook in die tijd geleid tot commotie bij de andere Nederlandse soldaten.
Toen ze vroegen hoe dat kon werd hen verteld bevel van de Prins. Bevel? Waar staat dat? Welke bron?
Deze SS'ers waren eerst stateloos gemaakt Dienst nemen bij de vijand leidt automatisch tot verlies van Nederlanderschap en kregen door de politionele acties in Indonesië het Nederlands staatsburgerschap terug.
Wel leidde het inzetten van voornoemde SS'ers die de enige waren met front ervaring tot verdere onnodige wreedheden tegen de burgerbevolking van Indonesië. Klopt niet. Er waren ook andere Nederlanders met frontervaring, al waren het er weinig.

Bernhard werd tot de Lockheed affaire gezien als de grote baas van het Nederlandse leger. Zeker niet tijdens de Indon. onafhankelijkheidsorlog, waar oorlogsmisdadiger gen. Spoor helaas de baas was.

Enige historische kennis is

Enige historische kennis is Arthur Graaff weer vreemd. Bernhard's verleden mag dan niet fraai zijn, maar als je voorbij gaat aan al de vele duizenden veteranen en ontelbaar veel mensen die voor onze vrijheid hebben gestreden en zijn gestorven dan snap je er echt niks van. En Fuck Bernhard. De man is al deze misleidende persoonlijke aandacht niet waard. Laat het maar weer aan Graaff over om weer het tegenovergestelde juist te bereiken.

Het gebruik van de witte anjer vindt haar oorsprong in de eerste collectieve daad van verzet door het Nederlandse volk na de inval van de Duitsers op 10 mei 1940. Nederland was bezet. Op zaterdag 29 juni 1940 werden kransen gelegd bij standbeelden van leden van het koninklijk huis en de vlaggen uitgehangen voor de verjaardag van prins Bernhard. Dit was de eerste koninklijke verjaardag sinds de bezetting. De Duitsers reageerden met strenge maatregelen, maar het verzet was op gang gekomen door het dragen van de witte anjer. Sindsdien was het voor iedereen duidelijk dat de witte anjer staat voor verzet tegen de nazi's. PUNT.

Wat Graaff de laatste jaren uit persoonlijke rancune doet is elke verzetsman, alle mensen die dood zijn gegaan voor onze en ook Graaffs vrijheid en iedereen die gestreden heeft tegen de nazi's, keihard een trap na geven met topics zoals nu weer hierboven. Dan ben je geen haar beter als je waar je zegt tegen te strijden en dan snap je er echt niks van.

In plaats van schuinsmarcheerder foute Bernhard telkens overal bij te slepen, zou Graaff zich beter inzetten voor een erkenning van eenieder die zich heeft ingezet voor de vrijheid. Wat hij nu doet bewerkstelligd het tegenovergestelde. Zeker in deze tijden van hernieuwd opkomend fascisme en totale gekken als Baudet en Wilders, is het heel onverstandig om datgeen wat herinnert aan het verzet kapot te willen maken. Toen niet en nu niet, nooit meer fascisme!

Rare reactie hoor. Erg

Rare reactie hoor. Erg wraaklustig.
'Wat Graaff uit persoonlijke rancune doet...' wie zegt dat dan wel?
Graaf is volgens mij helemaal niet tegen het verzet. Hij schreef in HP/deTijd al in 2014: 'Nederlands verzet was zeer uitgebreid en succesvol'
https://www.hpdetijd.nl/2014-01-13/nederlands-verzet-ongelofelijk-uitgeb...

En dan: 'In plaats van schuinsmarcheerder foute Bernhard telkens overal bij te slepen' - maar dat den de vets zelf op hun sites: daar hebben ze het steeds over Bernhard. Bovendien is de komenden anjerdag exact op zijn verjaardag...
O ja: het gevluchte Dutcbat III uit Srebrenica heette voluit...
13e infanteriebataljon Luchtmobiel Stoottroepen Prins Bernhard, bekend als Dutchbat-III, het bataljon van de VN dat in 1995 de val van de enclave meemaakte. Of als je wilt, niet meemaakte want ze... vluchtten! Alweer die Bernhard op de site van de veteranen.
https://www.veteranendag.nl/content/uploads/2023/06/Informatie-grond-en-...

En het veteraneninstituut noemt hem zelfs wel 100 maal:
https://www.google.com/search?&q=%22prins+bernhard%22+site%3Ahttps%3A%2F...

Sorry hoor, ik zeg dit niet gauw, maar dit verhaal van je is dus je reinste gel... uit je nek.

Kijk ook hier maar:

CITAAT
8 januari 2024
'Op zaterdag 29 juni wordt voor de 20e keer de Nederlandse Veteranendag georganiseerd in Den Haag. Precies zoals het ooit begon in 2005, op de verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard. De 20e ‘verjaardag’ van het evenement wordt bescheiden gevierd. Met aandacht daarvoor in de publiekscampagne en op muzikaal gebied.'
https://www.veteranendag.nl/nieuws/2024-20-jaar-nederlandse-veteranendag/

CITAAT
De geschiedenis van de Witte Anjer
'De Witte Anjer is bij de oudere generatie bekend omdat wijlen Prins Bernhard de gewoonte had een witte anjer te dragen. De Witte Anjer heeft echter een diepere, historische betekenis.
Zaterdag 29 juni 1940, anderhalve maand na het begin van de Duitse bezetting, was de eerste verjaardag van een lid van het Koninklijk Huis, die van Prins Bernhard.'
https://www.veteranendag.nl/de-witte-anjer/

Dus? Wat zeg je nou

Dus? Wat zeg je nou eigenlijk? Deze reply ook weer, het is Bernhard dit en Bernhard dat. Who cares? Wil je hem helemaal uitwissen? Miljoenen mensen hebben steun gehad aan wat het verzet deed. De witte anjers zijn daar symbool van of voor. Laat dat gewoon met rust. Al je geneuzel over Dutchbat, enzovoorts slaat de plank alweer behoorlijk mis. Het lijkt je werkelijk helemaal niks te interesseren dat je hiermee meer kwaad dan goed doet en alle doden en echte verzetsmensen een trap na geeft. Een goed bedoelde tip: koop eens een geschiedenisboek en misbruik Indymdia niet voor je persoonlijke hersenspinsels. Begin je eigen website of zo, maar laat alsjeblieft het verzet met rust. Het offer dat die mensen gebracht hebben verdient het niet om jouw verdraaiingen te moeten ondergaan. Je gebruikt en misbruikt even makkelijk feiten en citaten hoe het je uitkomt. Erg jammer. Waarom zet je je niet in tegen het bestrijden van hedendaags opkomend echt fascisme?

Maar ik zie daar staan dat

Maar ik zie daar staan dat het verteraneninstituut B 100x noemt. Ik heb maar 's even geklikt, en het klopt aardig. Waarom wil jij dat niet erkennen?

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

Liegen, lasteren en Drogen

Jaja, ik ben dit en ik ben dat. Maar op de site van nlveteranenstituut.nl staat meer dan 100 keer Bernhard dit en Bernhard dat, Bernhard zus, Bernhard zo, Bernhard hier, Bernhard daar, Bernhard is, Bernhard was, Bernhard goed, Bernhard leuk, Bernhard fijn, Bernhard...
Wat jammer nou, geen ontkenning, geen tegenargument...?
O, o, o: wat was die B een práchtkerel! Zo moedig in de oorlog! Zo'n goede nazi ook! En ook zo eerlijk daarover! En zo kritisch over de Jodenvervolging! Zo tuk om zijn vrouw aan de kant te zetten! Zo'n goeie verkoper voor Lockheed en Northrop! En zo royaal met zijn zaad!

En durft Droog nu opeens niet meer te debatteren onder zijn eigen naam? Tsja: Droog publiceert dat ik 'de grootste fascist in Nederland zou zijn' - in een artikel dat een ander schreef. Nounounou, durfal - dankjewel! het lijkt me duidelijk dat B dat misschien wel was, of anders zijn vm. medelid SS-generaal Hanns Albin Rauter, een Oostenrijker.

CITAAT van de vet-site
"In 2002 werd de naam prins Bernhard toegevoegd aan het regiment. Bernhard was als bevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten nauw betrokken geweest bij de oprichting van de eenheid. Het is sindsdien dus Regiment Stoottroepen Prins Bernhard."
https://www.nlveteraneninstituut.nl/verhalen-van-veteranen/dit-regiment-...

Sorry hoor Graaff, maar je

Sorry hoor Graaff, maar je laat je nu wel heel erg kennen.

Heel sterke agrumentatie...

Heel sterke agrumentatie...

Ik ben Droog niet en ken hem

Ik ben Droog niet en ken hem ook niet. Niemand verdedigd Bernhard, maar jij blijft maar op zijn persoon fixeren en verliest de realiteit en de gevolgen van je daden een beetje uit het oog. Staat ergens de naam Bernhard? Dan ga jij weer los. Veteranenanjerperkje? ja hoor, daar gaan we weer. Als we zo gaan redeneren kunnen we wel tegen alles gaan protesteren. Wat dacht je bijvoorbeeld van het Anjerfonds? Of van Varend bloemencorso Westland met anjers? Sorry, maar je slaat echt door en laat daarmee telkens weer zien dat je inderdaad een beetje "dit of dat" bent. Niemand hoeft ook sterk te argumenteren, je doet dit echt telkens zelf. Probeer nou eens om actie te voeren tegen echte fascisten of neonazis, dan zul je zien dat je ook steun krijgt. Je maakt het jezelf telkens zo moeilijk.

Who's talkin'? Waarom mag ik

Who's talkin'?
Waarom mag ik van deze of gene, zoals Bernard Droog, mij niet verzetten tegen het vereren van een ex-nazi?
Laaaat me, Laahaaaat me - mijn eigen gang maar gaaaaan, laahaaat me, laaahaaaaat me...
Gisteren was hij weer op tv in 'Het verhaal van Nederland'. Compleet met Lockheed.
O ja: mag ik wel tegen Coen zijn?
Of tegen kransen leggen bij SS-graven?
Of tegen het bagatelliseren van de prestaties van het verzet?
Of tegen het herdenken van Nederlandse doden uit Korea of Afghanistan op de Dam, bij het monument waar duidelijk op staat 1940-1945?
Of tegen de handel in nazispullen?
Of tegen de komst van president Herzog naar 'de opening'?
Mag ik protesteren tegen het vergeten van de drie miljoen Indonesische burgerdoden uit WO-II?
Mag ik wel procederen tegen Bernhard Droog als hij mij uitmaakt voor 'grootste fascist'?

Kan ik een lijstje krijgen van het Indy-politburo wat ik wel en niet mag? Maar waarom ga ik hier eigenlijk op in? Ik ben gewoon vééél te goed voor deze wereld...

Hier is geen kruid tegen

Hier is geen kruid tegen opgewassen...

Misschien als je deze posts eens niet zou maken dat mensen je serieus zouden nemen. Nu bevestig je alleen maar wat velen al van je denken. Erg jammer weer.

Re: Oproep aan gemeente Den Haag: herdenk nazi Bernhard niet op

Los van de 20 jaar geleden overleden corrupte prins: Arthur Graaff was jarenlang propagandist van de AFVN, een clubje onvervalste Poetin-dwepers. Dat zegt m.i. toch iets over de geloofwaardigheid van deze zelfverklaarde "anti-fascist", die er nota bene in de jaren '90 prat op ging de juist van de Sovjets verloste Polen de "zegeningen" van het kapitalisme bij te brengen.

En redactie: wees niet zo lafhartig om deze essentiële achtergrondinfo de Indymedia-lezers te onthouden.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech