Officebuilding of Israeli company covered with blood!

Hier kun je discussieren over Officebuilding of Israeli company covered with blood! .
In the last two weeks, at least 8.000 Palestinians have been killed by the Israeli Apartheid Regime, including at least 3.500 children. In addition to this, two million Palestinians are facing starvation and homelessness in the Gaza strip and three million Palestinians are subject to daily military raids, settler violence and restriction of freedom of movement in the Occupied West Banks. These horrific events are a continuation of a long history of genocide, military occupation, ethnic cleansing, and forced displacement started by the Israeli settler colonization of Palestine in 1947-1948, enabled and supported by Europe and the United States. Many of these actions have been condemned illegal by international law
The Israeli military, also known as Israeli „Defense“ Force (IDF) is one of the most powerful armies of the world, fully backed and funded by Western countries, such as the US and many countries of the EU, including the Netherlands. Israeli weapons, training devices and military equipments are exported to armed forces all over the world marketed as „battle tested“, refering to their use in attacks on Palestinians in the West Banks and Gaza. Many of these Israeli weapon companies have offices or production facilities in European countries, such as Elbit Systems, BAE Systems and Bagira Systems.
Bagira Systems, an Israeli company founded by former IDF chief artillery officer Arie Mizrachi, claims to have trained over 500,000 soldiers with their simulators [1], including Dutch, British [2] and Israeli soldiers. They represent a major and long-term partner for the Israeli military [6]. Every year, they train 150,000 soldiers of the IDF alone [6]. Bagira systems provides military simulations for training, preparing the soldiers for operations in the Occupied Palestinian territories. These simulations and trainings are based on real life scenarios, such as deadly operations conducted in Gaza and in the West Bank. Nowadays, 80% of all military training is based on simulations, and only 20% occurs on the ground.
Bagira Systems is directly responsible for the genocide on the Palestinian people, training soldiers to kill and torture Palestinians that have lived under occupation for 75 years. The Netherlands is complicit in this.
Bagira Systems collaborates with the Dutch Ministry of Defense and  "Van Halteren Metaal Defensie" in the development of CBRN trainingscentrum (Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair) and in providing it with products like the Fire Support simulation.
This is not the only example of collaborations between the Dutch Army and Israeli weapon manufacturers as well as the IDF itself. The Dutch Military collaborates with other Israeli weapons manufacturers such as with Elbit Systems, Israel's biggest arms manufacturer [3] and BAE Systems [4]. Moreover, the Dutch army collaborates with the IDF directly in order to exchange knowledge between the two militaries [5].
The Dutch government must stop supporting genocide, the settler colonization of Palestine, the current military occupation of Palestine and Israel's apartheid regime. We demand an end to all collaborations between the Dutch state and the Israeli state until the end of the military occupation and the end to the apartheid regime of Israel. Until Palestine is free and all Palestinians can return to their homeland.

FREE PALESTINE AND STOP ALL WEAPONTRADES WITH ISRAEL!

____________________________________________________________________________________

In de nacht van 31 October hebben we het gebouw met het kantoor van Bagira Systems met bloed bespoten. Bagira Systems, met support van de nederlandse overheid, is medeplichtig aan de genocide op de Palesteinen die nu plaats vindt. Wij gruwen hiervan heben daarom besloten actie te nemen. Wij moedigen anderen aan om zelf ook actie te ondernemen.

In de afgelopen twee weken zijn tenminst 8.000 Palestijnen gedood door het Israëlische Apartheidsregime, waaronder 3500 kinderen. Daarnaast leiden twee miljoen Palestijnen aan honger en dakloosheid in de Gazastrook en zijn drie miljoen Palestijnen onderworpen aan dagelijkse militaire invallen, kolonistengeweld en beperking van bewegingsvrijheid in de bezette Westelijke Jordaanoever. Deze afschuwelijke gebeurtenissen zijn een voortzetting van een lange geschiedenis van genocide, militaire bezetting, etnische zuivering en gedwongen verplaatsing die begon met de kolonisatie van Palestina door Israëlische kolonisten in 1947-1948, mogelijk gemaakt en gesteund door Europa en de Verenigde Staten. Veel van deze acties zijn in strijd met het internationaal recht.
Het Israëlische leger, ook bekend als de Israëlische "Defense" Force (IDF) is een van de machtigste legers ter wereld, volledig gesteund en gefinancierd door westerse landen, zoals de VS en veel landen van de EU, waaronder Nederland. Israëlische wapens, trainingstoestellen en militaire uitrusting worden geëxporteerd naar gewapende eenheden over de hele wereld en op de markt gebracht als "getest in de strijd", verwijzend naar hun gebruik bij aanvallen op Palestijnen in de Westelijke Jordaanoever en Gaza. Veel van deze Israëlische wapenbedrijven hebben kantoren of fabrieken in Europese landen, zoals Elbit Systems, BAE Systems en Bagira Systems.

Bagira Systems, een Israëlisch bedrijf dat is opgericht door voormalig IDF-Hoofd Artillerie Officier Arie Mizrachi, traint Israëlische, maar ook Nederlandse en Britse [2] soldaten met hun simulaties. Elk jaar trainen ze alleen al 150.000 soldaten van de IDF [6].  Bagira Systems vertegenwoordigt een belangrijke en langdurige partner voor het Israëlische leger [6]. Bagira systems levert militaire simulaties voor training, waarmee de soldaten worden voorbereid op operaties in de bezette Palestijnse gebieden. Simulaties en trainingen zijn gebaseerd op levensechte scenario's, zoals dodelijke operaties in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever. (*Tegenwoordig is 80% van alle militaire training gebaseerd op simulaties en vindt slechts 20% plaats op de grond.)
Bagira Systems is direct verantwoordelijk voor de genocide op het Palestijnse volk en traint soldaten in het doden en martelen van Palestijnen die al 75 jaar onder bezetting leven.

Ook Nederland is medeplichtig aan de genocide op Palestijnen.

Bagira Systems werkt samen met het Nederlandse Ministerie van Defensie en Van Halteren Metaal Defensie in de ontwikkeling van het CBRN trainingscentrum (Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair) en in het leveren van producten zoals de Fire Support simulatie.

Dit is niet het enige voorbeeld van samenwerking tussen het Nederlandse leger en Israëlische wapenfabrikanten en de IDF zelf. Het Nederlandse leger werkt samen met andere Israëlische wapenfabrikanten, zoals met Elbit Systems, Israëls grootste wapenfabrikant [3] en BAE Systems [4].Bovendien werkt het Nederlandse leger direct samen met de IDF om kennis uit te wisselen tussen de twee legers [5].

De Nederlandse regering moet stoppen met het steunen van genocide, de kolonisatie van Palestina, de huidige militaire bezetting van Palestina en het apartheidsregime van Israël. Wij eisen een einde aan alle samenwerkingsverbanden tussen de Nederlandse staat en de Israëlische staat tot het einde van de militaire bezetting en het einde van het apartheidsregime van Israël. Totdat Palestina vrij is en alle Palestijnen kunnen terugkeren naar hun thuisland.

Free Palestine! Stop wapenhandel met Israel!

[1] https://stopwapenhandel.org/israelische-wapenexport-import-en-militaire-...
[2] https://www.israeldefense.co.il/en/node/57374
[3] https://twitter.com/Israel_MOD/status/1659083202684760065
[4] https://www.army-technology.com/news/bae-systems-contract-upgrade-nether...
[5] https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2021/10/13/nederland-en-israel-ze...
[6] https://www.bagirasys.com/news/as-close-as-it-gets-to-enemy-territory/


"Palestijnen kunnen terugkeren naar hun thuisland"

Waar moeten dan bv. de joden die uit Aeabische landen verdreven zijn heen?

Misschien een idee om ook wat

Misschien een idee om ook wat objecten van Iran aan te pakken die de fascistische Hamas van wapens voorziet.

goede actie!

goede actie!

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. usual troll.

Re: Officebuilding of Israeli company covered with blood!

De Rote Flora is al heel erg lang een zgn. Hochburg van de zgn. antideutschen. Zij stellen zich onvoorwaardelijk achter Israël en menen dat ze als 'Duitsers' door het nazi-verleden geen recht hebben om Israël of Joden te bekritiseren en een verantwoordelijkheid hebben hen te steunen. Dit leidt echter tot een zeer verstoorde werkelijkheid en je ziet nu ook dat meer en meer antideutschen rare anti-Arabische sentimenten ontwikkelen. Ze beweren dat Israël de enige manier is om het voortbestaan van het Joodse bestaan veilig te stellen, maar draaien zich weg van de realiteit in dat land; bijvoorbeeld dat daar momenteel een extreemrechtse regering aan de macht is.

Kritiek aan Israël wordt door hen over het algemeen afgedaan als antisemitisch, wat een oprecht dialoog erg lastig maakt.

De realiteit is, dat Hamas

De realiteit is, dat Hamas een fascistische en antisemitische organisatie is, die openlijk streeft naar de volledige uitroeiing van alle Joodse inwoners van Israël. De Rote Flora heeft dus volledig gelijk met hun spandoek.

Rote Flora heeft trouwens een

Rote Flora heeft trouwens een uitstekende verklaring op hun website staan. Daar kunnen Nederlandse linksen nog een punt aan zuigen.

https://www.rote-flora.de/2023/kundgebung-gegen-jeden-antisemitismus-und...

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech