Begrafenis nazidoden op nazibegraafplaats eindelijk zonder 'militaire eer'

Hier kun je discussieren over Begrafenis nazidoden op nazibegraafplaats eindelijk zonder 'militaire eer'.
Vanaf 2021 is de Duitse ambassadeur, mede op aandrang van de opperrabbijn, gestopt met het leggen van kransen of bloemen om de 31.000 nazidoden en Nederlandse verraders daar te eren. Onder die doden bevinden zich zware oorlogsmisdadigers, zoals Julius Dettmann, de SS'er die Anne Frank en haar familie liet deporteren.

Van de 10 juist begraven nazidoden behoorden er 3 tot de Wehrmacht. van hen zijn nnog weinig details bekend, zoals of zij betrokken waren bij ernstige oorlogsmisdaden, zoals razzia's of executies. Dettmann bijv. leidde ook te velde de exectuei van de bekendste Nederlandse verzetsman, Johannes Post.

Van de 7 anderen zijn geen gegevens en waarschijnlijk behoorden één of twee van hen tot de SS. Of zei en zo ja, welke oorlogsmisdaden zij mogelijk hebben begaan, blijft vooralsnog onduidelijk.

Volgens antifascist Arthur Graaff van de werkgroep 'Herdenk nazi's niet', is het verkeerd om SS'ers op een militaire begraafpaalst te begraven. omdat zij geen militairen maar leden van de een particuliere terreurorgansatie waren, die o.m. de moorden tijdens de Holocaust uitvoerde.

Graaff: 'Het blijft volkomen absurd dat die mannen een soort eeuwig eervol graf krijgen, dat nooit geruimd mag worden, terwijl vele miljoenen vergaste Joden uit de kampen dat niet hebben. Zelfs de NSB'ers en zware Nederlandse oorlogsmsidadigers zoals de politiecommissaris van Nijmegen, die zelf razzia's op Joden leidde, liggen hier ongestoord." Voor de oorlog leefden er een twintigtal Joden in Venray, tien van hen werden vermoord en hebben zg. 'struikelstenen' in de stad.


Een paar vragen en opmerkingen

Dit overduidelijk door Arthur Graaff als "nn" geplaatse stuk roept zowel vragen als opmerkingen op. Zijnde:

1. Wat zijn "organsiaties", "nnog", "exectuei" , "begraafpaalst" en "oorlogsmsidadigers"?

2. Bij "Van de 7 anderen zijn geen gegevens en waarschijnlijk behoorden één of twee van hen tot de SS."

Het gaat hier om stoffelijke restanten van zeven mensen, waarvan de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) alleen maar heeft kunnen vaststellen dat zij tot de toenmalige Duitse strijdkrachten hebben behoord. Of ze al dan niet tot de SS hebben behoord is onbekend. Punt.

3. Over SS-ers: "leden van de een particuliere terreurorgansatie" Wat een nonsens.

4. Waarom scheldt Graaff zowel hier op Indymedia als elders mensen die als "nn" op zijn gezever reageren uit voor "anonieme lafbekken" en dreigt hen met juridische stappen, terwijl hij zelf om de haverklap als "nn" stukken plaatst en gebruikt maakt van een schier eindeloze reeks aan psedoniemen?

5. Die foto, waar heeft Graaff die vandaan geplunderd?

6. Over Graaffs geëmmer: al 13(!) jaar geleden berichtte 1Limburg:

"Stoffelijke resten van Duitse militairen die in ons land sneuvelden en hier anoniem werden begraven, worden vanaf nu met een korte ceremonie herbegraven in Ysselsteyn. Dat heeft het hoofd gemeld van de Nederlandse Bergings- en Identificatiedienst BID die over de herbegravingen gaat. Volgens het huidige begrafenisprotocol vinden de bijzettingen op de Duitse militaire begraafplaats in onze provincie plaats in stilte en zonder ceremonie. Nabestaanden worden niet uitgenodigd.

Ze worden pas na de herbegrafenis ingelicht. Vanaf 26 mei gaat dat veranderen. Dan zal de eerste herbegrafenis nieuwe stijl plaatsvinden, van zeventien Duitse militairen. Daarbij zullen nabestaanden, een geestelijke, Nederlandse en Duitse autoriteiten en militairen aanwezig zijn. De wijziging gebeurt in overleg met de Duitse Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge."

https://l1.nl/duitse-gesneuvelde-soldaten-herbegraven-in-ysselsteyn-7492...

Re: Begrafenis nazidoden op nazibegraafplaats eindelijk zonder '

Oh jee, Graaff is terug van zomervakantie en post weer de nodige verzinsels en trapt daarnaast weer enkele open deuren in die al wijd open stonden.

@Graaff, je hebt zeker ook nog niet de foto's gezien van de massale internationale militaire bijeenkomst op de begraafplaats in Ysselsteyn met vele honderden duitse, amerikaanse, engelse, etc soldaten in militair tenue, voorafgaand aan de vierdaagse in Nijmegen? Of is dat een ongemakkelijke waarheid die niet past in het beeld dat je hier telkens wilt scheppen? Graaff "vergeet" namelijk te vermelden dat hij met zijn "acties" in Ysselsteyn er persoonlijk voor heeft gezorgd dat er nu meer aandacht dan ooit is voor herdenkingen op de begraafplaats in Ysselsteyn. Wellicht ten overvloede: niet om eer te bewijzen zoals Graaff het graag doet voorkomen, maar om te herdenken en te bezinnen. Precies datgene waarvoor we hier in Ysselsteyn nu een modern bezoekers- en herdenkingscentrum hebben.

A propos, lees even hier in voormalige verzetskrant Het Parool:

https://www.parool.nl/nieuws/duitse-soldaten-herbegraven-in-ysselsteyn~b...

Dit artikel stamt al uit 2010 (!), met name de laatste regel is leerzaam voor de lezer hier en geeft te denken wat de vele posts met Graaff's verzinsels telkens inhouden. De laatste regel luidt: "Rond de bijzettingen is voortaan een sobere ceremonie zonder militair eerbetoon".

En nu dames en heren, op 1 september 2023 post Graaff, 13 jaar na dato (!) , triomfantelijk dat er een begrafenis zonder militaire eer heeft plaatsgevonden?

Zullen we dit maar weer heel snel naar de ruis verplaatsen?

Iedereen die zelf wilt zien zien hoe er in Ysselsteyn met het verleden wordt omgegaan, is welkom om een kijkje te komen nemen.

ps: komend weekend speelt Ajax, waarom horen we Graaff met zijn eenmanswerkgroep nooit protesteren tegen de fascistische spreekkoren die daar elke week klinken? Laf? De doden kunnen zich niet verweren he Graaf?

Re: Begrafenis nazidoden op nazibegraafplaats eindelijk zonder '

Fascistische spreekkoren bij AJAX?
Rot op gek!

Re: Begrafenis nazidoden op nazibegraafplaats eindelijk zonder '

Helaas, A. Propos,
het Parool-bericht toont een fotootje... dat heb je gelukkig weggelaten, anders zou je commebntaar meteen door de mand vallen.... Nee, natúúúúrlijk zijn saluerende officieren GEEN eerbewijs...
En het leggen vab kransen door de Bundeswehr op de maandagen vóór de 4-Daagse was óó'k geen eerbeewijs...
Nee, jij snapt het. Maar laat gerust weer wat foto's of andere vervelende, tegensprekende bewijsjes weg... Why not? Wat is waarheid? Vroeg Pilatus al, lang geleden. Voor jou is 'the truth, the whole truth, and nothing but the truth' niet bestemd

Psssst Arthur de Graaff, durf

Psssst Arthur de Graaff, durf je je eigen naam niet meer te gebruiken? Volgens je eigen opvatting maakt je dat een anonieme lafbek he ;-)

Toch heeft de poster hierboven wel een valide punt: begrafenissen op Ysselsteyn zijn al jaren somber en ingetogen. Dat dit niet strookt met jouw persoonlijke opvating over hoe jij graag de wereld zou zien draaien, tsja? Ik ben bang dat dit meer over Graaaff zegt dan over de reactie hierboven.

Re: Begrafenis nazidoden op nazibegraafplaats eindelijk zonder '

Wellicht een punt om eens over na te denken: het internationaal humanitair gewoonterecht zegt het volgende over hoe om te gaan met (oologs)doden en begraafplaatsen:

Regel 115. De doden moeten op eerbiedige wijze worden begraven en hun
graven moeten worden ontzien en naar behoren onderhouden. [IGC/NIGC]
Regel 116. Met het oog op de identificatie van de doden moet elke partij bij het
conflict voorafgaand aan de begraving alle beschikbare informatie vastleggen
en de plaats van de graven aanduiden. [IGC/NIGC]

Bron: https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/dut-irrc_857_henckaerts.pdf

Graaff trekt zich hier niks van aan en stelt zichzelf boven de wet?

Stuitend is ook dat Arthur Graaff op video staat terwijl hij een grafkrans van een graf ontvreemd. Dat is grafschennis en dit is op geen enkele wijze te ontkennen. Hoe durft iemand zich antifascist te noemen en overduidelijk een loopje te nemen met internationale humanitaire afspraken?

Alle kritieken op Graaff ten

Alle kritieken op Graaff ten spijt , hij heeft wel een punt(en).
Er word tegenwoordig, door met name de jongeren,soms wel heel lichtvaardig omgegaan met de zwarte nazi bezettingstijd in Nederland.
Niet voor niets ontwaakt er een holocaust ontkennings theorie welke met name onder jongeren speelt.

Als er dan ook nog partijen als het FvD zijn, die antisemitische uitingen als normaal en vrijheid van meningsuiting beschouwen, dan geeft
dit aan dat de grauwe nazi geschiedenis vervaagt.

Graaff mag dan soms wat overdrijven , antifascistische punten heeft hij wel !

Graaff antifascist?

Sorry, maar in de afgelopen elk jaar van Graaffs gemanifesteerd als "bekendste antifascist van Nederland", heb ik hem geen enkele keer actie zien voeren tegen de PVV, FVD en andere hedendaagse hele of halve fascistische partijen. lve fascistische partijen. Sterker nog: hij heeft herhaaldelijk racistische en seksistische uitlatingen gedaan, allerhande mensen onterecht voor nazi uitgemaakt. Ook was hij jarenlang de woordvoerder van een pro-Poetinsekte.

Hem roemen als antifascist is net zo iets als Wilders uitmaken voor moslimknuffelaar.

Het is daarom des te erger

Het is daarom des te erger dat Graaff zich niet inzet tegen opkomend antisemitisme, maar juist tegen mensen of organisaties die daar absoluut niets mee te maken hebben. Ysselsteyn en de gemeente Venray gaan integer om met het verleden. Laat Graaff eens wat doen tegen FVD of andere rechtse partijen. Het enige wat hij nu al jarenlang doet en Indymedia voor misbruikt, is strijden tegen zijn eigen waanbeelden. En dat heeft weinig van doen met antisemitismebestrijding.

Wellicht moet u elders hier op deze site eens over zijn fratsen lezen. De man doet meer kwaad dan goed en beschadigd opzettelijk onschuldige mensen.

Graaff hemelt zichzelf weer

Graaff hemelt zichzelf weer eens op?

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

Re: Begrafenis nazidoden op nazibegraafplaats eindelijk zonder '

Voor wie zich afvraagt waar Arthur Graaff (die wederom voor plaatsing als "nn" heeft gekozen om over zichzelf in derde persoon te schrijven) deze kennis én foto vandaan heeft: https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2023/06/29/laatste-rustplaats-voo...

Met daarin ook deze door Graaff verzwegen zinsnede: "De ceremonie werd geleid door de Duitse legeraalmoezenier Sebastian Gräßer, die in zijn grafrede wees op het belang van ‘Versöhnung über den Gräbern’; verzoening boven de graven."

Graaff wil geen verzoening, Graaff predikt haat.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech