Antifascisten demonstreren in Drachten

Hier kun je discussieren over Antifascisten demonstreren in Drachten.
De Lawei is inmiddels een theater dat zegt diversiteit na te streven en een inclusieve werkomgeving na te streven. Dit is natuurlijk volstrekte flauwekul. Je kunt niet én een fascistenshow hosten en hopen een aantrekkelijk werkgever voor minderheden zijn. In mailacties is de nieuwe directeur van de Lawei, Elly van der Goot hier veelvuldig op gewezen.

Waarop een standaard antwoord terugkwam van de Lawei: we dragen bij aan diversiteit doordat iedereen een mening mag hebben en deze uitdragen. Maar racisme is geen mening, het is een misdrijf. Fascisten een podium bieden, is geen bijdrage aan een democratische discussie, het is een bijdrage aan de afbraak daarvan.

Dus lieten antifascisten in Drachten het tegengeluid laten horen: toen niet, nu niet, nooit meer fascisme!!

Een lid van AFA Fryslân hield deze speech:

Welkom - wolkom

AFA Fryslân en haar sympathisanten zeggen welkom...
Welkom tegen vluchtelingen en arbeidsmigranten
We zeggen welkom tegen LHBTIQers
Welkom tegen moslima en moslims
We zeggen welkom tegen christenen joden boeddhisten hindoes
Welkom tegen gelovigen en atheïsten
We zeggen welkom tegen mensen met of zonder werk
Welkom tegen mensen met een fysieke of een verstandelijke beperking

We zeggen welkom tegen onze medemens

Waar uitsluiting, vreemdelingenhaat, homofobie, xenofobie, seksisme, racisme en of fascisme een weg in onze samenleving proberen te vinden, komen we in VERZET.

Welkom kent geen grenzen
Niet in Europa, niet in Nederland
Niet in Friesland (Fryslân), niet in Drachten
Niet in ons hoofd niet in ons hart

Waar partijen als PVV, Forum voor Democratie, BVNL en Ja21 groepen proberen uit te sluiten en tegen elkaar uit te spelen, komen we in VERZET

AFA Fryslân en haar sympathisanten zeggen welkom
We zeggen welkom tegen onze medemens

IEDEREEN IS ANDERS, IEDEREEN IS GELIJK

Toen niet, nu niet, nooit meer racisme
Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme

Het wemelde rond het Laweiplein van de politie en er was ook een arrestatieteam in burger. Toch kwam het twee keer tot een kleine schermutseling, toen een FvDer liever geen fascist genoemd wilde worden en dat met geweld wilde duidelijk maken en toen de ingehuurde beveiliger vond dat we de rij niet mochten filmen, terwijl wij zelf ook uitgebreid gefilmd werden.

Toch was de sfeer in het algemeen goed en met reden. het verzet groeit! Nog steeds waren er honderden fascisten die het theater in wilden, maar nog niet de helft van de aanwezigen in 2019, terwijl er 10x zoveel antifascisten protesteerden als destijds.


Super , Nooit weer fascisme !

Super , Nooit weer fascisme !

grenzen

Dus onbeperkte migratie? En dan lossen we al die problemen met betrekking tot huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg enzo evengoed wel op?

Ja zeker. Er is meer dan

Ja zeker. Er is meer dan genoeg voor iedereen, alleen de verdeling moet anders.

Simpele vraag, simpele antwoord.

verdeling moet anders

Waarom dan allemaal naar het dicht bevolkte Nederland?

OF je bent erg ongeïnformeerd

OF je bent erg ongeïnformeerd want het kost weinig moeite om achter te komen dat migranten helemaal niet "allemaal" naar nederland migreren, eerder andersom, er komen relatief weinig mensen hier terecht.

OF je probeert hier een beetje te trollen.

Ik denk het tweede. Rest de vraag: waarom?

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Racistische kroeg geleuter.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

In Europa ook !

In Europa ook !

migratie

Dat kan kloppen als je het hebt over die "gelukzoekers" genoemd worden, of over mensen die door oorlog hier naartoe komen, al verschilt zoiets per nationaliteit. Dan klopt het dat het om een percentueel kleine groep gaat maar onbegrensde migratie is dan wel weer iets anders. Als je ziet hoe moeilijk het nu al gaat op allerlei terreinen zou je je af moeten vragen of de grenzen nog meer open zetten wel een goed idee is.
Maar die problemen zijn natuurlijk allemaal het gevolg van verkeerd beleid en de nieuwe woningen hadden allang klaar moeten staan voor de nieuwkomers?
"Relatief weinig" kan in absolute aantallen best veel zijn.

"Relatief weinig" kan in absolute aantallen best veel zijn.

Zeker in het meest dichtbevolkte land van Europa.

'Best' dit, vast dat. Me

'Best' dit, vast dat. Me dunkt. Zal wel.

Wat een niveau hier weer. Ik vind niet persé dat racisten dom zijn, maar in dit geval wordt toch opvallend slecht 'beargumenterd'. Ga s een boek lezen of zoj

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. usual idiot.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. onsamenhangend gewavel (as usual, en dat wéét je).
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech