Zaterdag 14 januari: Lützerath verdedigen!

Hier kun je discussieren over Zaterdag 14 januari: Lützerath verdedigen! .
Vanaf dinsdag 16 januari kan het dorp Lützerath gesloopt worden om energiekoncern RWE mogelijk te maken de bruinkolenlaag eronder de lucht in te laten pompen. Maar duizenden mensen houden het dorp bezet. Voor morgen, zaterdag is een grote demonstratie aangekondigd, waarna opgeroepen wordt om met zoveel mogelijk mensen te blijven voor acties, barrikades en verzet.

https://www.youtube.com/watch?v=tFyevb44AtY

Het klimaat/natuurschandaal wordt in Duitsland mede mogelijk gemaakt door de Groene Partij, die niet alleen landelijk regeert met de SPD, maar in de deelstaat Noordrijn-Westfalen ook aan de macht is, met de christendemocratische CDU. Die partij speelt, net als de politiewoordvoerder, vol in op criminalisering van de actievoerders. Het gebruikelijke scenario dus, waar activisten hun lijf, leden en inventiviteit en andere middelen tegenover zetten.

Meer nieuws:
https://luetzerathlebt.info/
Alle info-tickers: https://luetzerathlebt.info/ticker/index.html
https://www.ende-gelaende.org/ende-gelaende-goes-luetzerath/
Twitter https://twitter.com/luetzibleibt
–-----------
Oproep voor demonstratie zaterdag 14 januari:
(Vertaling: globalinfo.nl), Duitse versie op indymedia.de en hieronder)

14.01.22 Op naar Lützerath - Europabrede mobilisatie - massale blokkades - definitief voorkomen van de ontruiming.

Op zaterdag 14 januari om 12 uur gaan we demonstreren tussen het dorp en de kolengraver en eisen: Lützerath blijft. Vervolg acties in uiteenlopende vormen!!!
oproep: Allemaal naar Lützerath! Tegen de ontruiming - voor een kolenstop en klimaatrechtvaardigheid!
In januari wil het energiebedrijf RWE Lützerath vernietigen om de kolen eronder te verbranden. Bruinkool is de meest klimaatschadelijke energiebron en de bruinkoolwinning in Rijnland is de grootste bron van CO2 in Europa. Alleen al in de dagbouwmijn van Garzweiler wil RWE nog eens 280 miljoen ton bruinkool winnen, een klimaatkiller: Dit betekent dat de naleving van de in het klimaatakkoord van Parijs vastgestelde limiet van 1,5 graad onbereikbaar ver weg komt.

We voelen de gevolgen van de opwarming van de aarde al steeds sterker: extreme hittegolven en overstromingen zoals die in de Ahr-vallei of onlangs in Nigeria komen steeds vaker voor en eisen veel levens. Miljoenen mensen wereldwijd verliezen reeds hun middelen van bestaan als gevolg van de klimaatcrisis - in de afgelopen tien jaar moesten elk jaar meer dan 20 miljoen mensen hun huis verlaten. Toch blijft de wereldwijde uitstoot stijgen. Duitsland, als een van de landen met de historisch grootste klimaatschuld, moet zo snel mogelijk stoppen met koolwinning. Want elke extra ton kool die we in het Rijnland winnen, veroorzaakt wereldwijd nog meer leed en crisis, vooral in de landen van het Mondiale Zuiden.

Al meer dan twee jaar verzetten de mensen in Lützerath zich tegen fossiele vernietiging - net als in het Hambachse bos. Zij hebben boomhutten, huisjes en zonnepanelen gebouwd, het dorp nieuw leven ingeblazen en ons allen laten zien dat een solidaire samenleving mogelijk is. Maar de zwart-groene deelstaatregering heeft, samen met de federale regering en RWE, besloten het dorp deze winter te slopen voor kool. De ontruiming dreigt medio januari - wij verzetten ons daartegen met een krachtige demonstratie op zaterdag 14 januari in Lützerath. Samen met duizenden mensen en in solidariteit met de wereldwijde beweging voor klimaatrechtvaardigheid eisen we van de verantwoordelijken:
*) Stop de ontruiming van Lützerath.
*) De kolen onder Lützerath moeten in de grond blijven!
*) Een landelijke afbouw van kool die verenigbaar is met de 1,5°-grens - zowel in het Rijnland als in Oost-Duitsland.

Aankomst & vertrek Met het openbaar vervoer
Er zijn drie treinstations in de buurt:
Erkelenz (VRS, ca. 10km. Let op, vervangend treinvervoer!)
Hochneukirch (VRR, ca. 10km) 
Herrath (VRR, ca. 8km)

Pendelbussen: Er rijden pendelbussen van de treinstations Erkelenz en Hochneukirch naar de demo en terug.

Met de auto
Rijd via Jackerath (ten zuiden van Lützerath) naar Lützerath (vanaf 06.01.). Het is nog niet helemaal duidelijk welke ontmoetingsplaats de politie zal toestaan, dus blijf hier op de website kijken. Helaas moeten jullie rekening houden met een wandeling van ongeveer 15 minuten naar het ontmoetingspunt. We zullen proberen een pendeldienst te voorzien voor mensen met beperkte mobiliteit, dus je kunt de pendeldienst aanvragen wanneer je de parkeerplaats oprijdt.

Gemeenschappelijke reis vanuit vele steden : https://pad.fridaysforfuture.is/p/r.b9ecb65d651bf9bb44917575799a9024

Het protest tegen de ontruiming zal kleurrijk en divers zijn. Wij zullen onze democratische rechten uitoefenen, opkomen voor een fossielvrije toekomst en ons verzetten tegen de criminalisering van klimaatactivisme. Op zaterdag 14 januari om 12 uur gaan we demonstreren tussen het dorp en de kolengraver en eisen: Lützerath blijft.

Kom dit weekend ALLEMAAL naar Lützerath om de ontruiming voor eens en altijd te voorkomen!
-------------

German:

4.01.22 Auf nach Lützerath - Europaweite Mobilisierung - Massenblockaden - endgültige Verhinderung der Räumung

Am Samstag, 14. Januar um 12 Uhr demonstrieren wir zwischen Dorf und Kohlebagger und fordern: Lützerath bleibt! Anschließung vielfältige Aktionen!!!

Aufruf: Auf nach Lützerath!Gegen die Räumung – für Kohleausstieg & Klimagerechtigkeit

Im Januar will der Energiekonzern RWE Lützerath zerstören, um die Kohle darunter zu verfeuern. Braunkohle ist der klimaschädlichste Energieträger und das rheinische Braunkohlerevier die größte CO2-Quelle Europas. Allein im Tagebau Garzweiler plant RWE noch weitere 280 Millionen Tonnen des Klimakillers Braunkohle zu fördern: Damit rückt die Einhaltung der 1,5 Grad-Grenze aus dem Pariser Klimaabkommen in weite Ferne.

Bereits jetzt spüren wir die Folgen der Erderhitzung immer stärker: Extreme Hitzewellen und Fluten wie im Ahrtal oder erst kürzlich in Nigeria werden immer häufiger und fordern viele Todesopfer. Weltweit verlieren Millionen Menschen schon heute durch die Klimakrise ihre Lebensgrundlagen – im vergangenen Jahrzehnt mussten jährlich mehr als 20 Millionen Menschen ihr Zuhause verlassen. Dennoch steigen die globalen Emissionen immer weiter. Deutschland muss, als eines der Länder mit der historisch größten Klimaschuld, den Kohleabbau so schnell wie möglich stoppen. Denn jede weitere Tonne Kohle, die wir im Rheinland abbaggern, verursacht weltweit und vor allem in Ländern des Globalen Südens noch mehr Leid und Krise.

Seit über zwei Jahren leisten Menschen in Lützerath Widerstand gegen die fossile Zerstörung – wie damals im Hambacher Wald. Sie haben Baumhäuser, Hütten und Solaranlagen errichtet, den Ort wiederbelebt und zeigen uns allen, dass eine solidarische Gesellschaft möglich ist. Doch die schwarz-grüne Landesregierung hat gemeinsam mit der Bundesregierung und RWE entschieden, das Dorf noch diesen Winter für die Kohle abzureißen. Die Räumung steht Mitte Januar bevor – dem stellen wir uns mit einer kraftvollen Demo am Samstag, den 14. Januar in Lützerath entgegen. Gemeinsam mit tausenden Menschen und in Solidarität mit der globalen Bewegung für Klimagerechtigkeit fordern wir von den Verantwortlichen:

Die Räumung von Lützerath stoppen.

Die Kohle unter Lützerath muss im Boden bleiben!

Einen bundesweiten Kohleausstieg, der kompatibel ist mit der 1,5°-Grenze – sowohl im Rheinland als auch in Ostdeutschland.

An- & AbreiseMit dem ÖPNV

Es gibt drei Bahnhöfe in der Nähe:

Erkelenz (VRS, ca. 10km. Achtung, Schienenersatzverkehr!)

Hochneukirch (VRR, ca. 10km)

Herrath (VRR, ca 8km)

Shuttles

Es wird Shuttle-Busse von den Bahnhöfen Erkelenz und Hochneukirch zur Demo und zurück geben.

Mit dem Auto

Fahrt über Jackerath (südlich von Lützerath) nach Lützerath (Stand 06.01.). Es ist derzeit nicht ganz klar, welchen Versammlungsort die Polizei zu lässt, deshalb schaut weiterhin hier auf der Website nach. Ihr müsst leider damit rechnen, dass ein Fußweg bis zum Versammlungsort von ca. 15min nötig sein wird. Wir versuchen einen Shuttle für mobilitätseingeschränkte Personen bereit zu stellen, so dass ihr bei der Parkeinweisung den Shuttle anfordern könnt.

Gemeinsame Anreise aus vielen Städten : https://pad.fridaysforfuture.is/p/r.b9ecb65d651bf9bb44917575799a9024

Der Protest gegen die Räumung wird bunt und vielfältig sein. Wir nehmen unsere demokratischen Rechte wahr, treten ein für die fossilfreie Zukunft und stellen uns dagegen, dass Klimaaktivismus kriminalisiert wird. Am Samstag, 14. Januar um 12 Uhr demonstrieren wir zwischen Dorf und Kohlebagger und fordern: Lützerath bleibt!

Kommt ALLE am Wochenende nach Lützerath, um die Räumung endgültig zu verhindern!


Niets dan respect voor de

Niets dan respect voor de aktivisten in Lutzi !!!
Goed voorbeeld doet goed volgen !
HULDE !!!

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. hahaha. iets met 'jij bent erg zielig'.

Re: Zaterdag 14 januari: Lützerath verdedigen!

Ik ben via Friday’s for future mee gegaan. Die mensen die denken dat journalisten aanvallen positief is en het vermelden waard vinden snappen er dus werkelijk geen hol van! Niemand zit op jullie te wachten! Sterker nog er nog, sommige activisten zien dat als zo’n domme actie dat ze er agent provocateur achtige dingen in zien… ik niet, want ik ben te bekend met het type activist wat in de waan is dat dat soort dingen een positieve bijdrage is. De meeste media is redelijk neutraal en bereid echt verslag te doen en dat is in ons voordeel. PowNed is natuurlijk kut en komt om te provoceren en om het idee wat veel mensen hebben te bevestigen dat klimaat activisten bepaalde types zijn en daar trap je dan vol in door ze aan te vallen en agressief te doen. Hoe dom kun je zijn? Snap je niet dat je juist PowNed en hun volgers precies hun zin geeft door zo te doen? Snap je niet dat er behoefte is aan een ander soort beeldvorming om te zorgen dat er een massale beweging op gang komt? Snap je niet dat zulke acties uiteindelijk niet bijdragen aan de strategie die nou eenmaal nodig is om massaal druk te kunnen zetten? Het is 5 voor 12, meer dan dat. Domme egoïstische en ondoordachte acties moeten bekritiseerd worden. Niemand zit te wachten op jou persoonlijke behoefte om een journalist aan te vallen en dat jij je impulsen niet kan beheersen ten koste van de beeldvorming. Echt, blijf lekker thuis als je zo doet. Je voegt niks toe.

"blijf lekker thuis als je zo

"blijf lekker thuis als je zo doet. Je voegt niks toe."
Juist. Grab your mirror and repeat this to yourself. Goed zo.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech