Demonstratieverbod bij Nationaal Monument/Schending vrijheid

Hier kun je discussieren over Demonstratieverbod bij Nationaal Monument/Schending vrijheid.
DEMONSTRATIEVERBOD BIJ NATIONAAL MONUMENT/SCHENDING VRIJHEID
ONDERDRUKKING IN NAAM VAN DE ''WAARDIGHEID VAN HET MONUMENT''

Geachte Redactie en lezers van Indymedia,

Burgemeester van der Laan wil een onderzoek instellen naar een eventueel
demonstratieverbod in de nabijheid van het Nationaal Monument op de Dam [1]
Dit bizarre idee schrijft hij neer in een brief dd 31 mei anno Domini 2012 aan de Gemeenteraad van Amsterdam, met als onderwerp ''Sharia4Holland'' [2].

ACHTERGROND:

AANLEIDING ONDERZOEK DEMONSTRATIEVERBOD:

Voor van der Laan vormt de aanleiding een recentelijk door 5 leden van Sharia4Holland
gehouden manifestatie op de Dam, waarbij in een toespraak werd gepleit voor de invoering
van de sharia [3] en de stichting van een Islamitische Staat in Nederland
Na het geven van een overigens gedeeltelijk onjuist historisch verslag van de voorman van Sharia4Holland over de betekenis van de Sharia
in Europa [4] werd gerefereerd aan diegenen, die de Islam beledigen, in de vorm
van de extreem-rechtse [5] PVV leider Wilders, die door de Sharia4Holland voorman,
een ''hond van de Romeinen'' genoemd werd ''waarmee we zullen dealen, als
Nederland een Islamitische Staat wordt
Verder werd aan Wilders geadviseerd, ''lering te trekken uit het geval van Theo van Gogh'' [6]
De voorman van Sharia4Holland werd later aangehouden [7]op grond van ''bedreiging'' van Wilders en is inmiddels
vrijgelaten in afwachting van zijn rechtszaak op 11 juli anno Donimi 2012 [8]

DE ZAAK SHARIA4HOLLAND:

Ondanks de in de media ten toon gespreide hysterie was er geen sprake van
een ''haatpreek'' op de Dam, maar een uiteenzetting van de standpunten van
Sharia4Holland, de invoering van de Sharia in Nederland en de stichting van een
Islamitische Staat alhier
Daarnaast werd er, terecht, kritisch stilgestaan bij de Nederlandse steun/militaire
bijdrage aan de oorlogen tegen Afghanistan en Irak en werden zaken als prostitutie en
gokverslaving veroordeeld [9]
Daar mag iedereen verschillend over denken
Het valt onder vrijheid van meningsuiting
Tenslotte werd PVV leider Wilders in pittige termen veroordeeld
Maar ondanks het warm en koud geblaas van Van der Laan, de politie en het OM, vallen
de weinig complimenteuze kwalificaties aan Wilders NIET onder bedreiging volgens
artikel 285, Wetboek van Strafrecht [10]
Tenzij de rechter van plan is, de wet op te rekken

EN IS HET NIET HET TOPPUNT VAN CYNISME, DAT DE WOORDVOERDER
VAN SHARIA4HOLLAND WEL IS AANGEHOUDEN OP EEN ONDUIDELIJKE
''BEDREIGINGSAANKLACHT'', TERWIJL PVV LEIDER WILDERS VANWEGE
ZIJN VRIJSPRAAK KAN DOORGAAN MET ZIJN KWADE BOODSCHAP VAN 'HAATZAAIERIJ
EN STIGMATISERING VAN MOSLIMS, NIET-WESTERSE ALLOCHTONEN
EN VLUCHTELINGEN [11]

DEMONSTRATIEVERBOD

Maar los van die Sharia4Holland zaak staat het invoeren van een demonstratieverbod
als onderdrukkingsmiddel haaks op de verworvenheden in een rechtsstaat,
waarin het recht tot demonstreren een kernbegrip is en ook hoort te
blijven

Dat dan een demonstratieverbod wordt afgekondigd op en nabij het
Nationaal Monument, waar jaarlijks de slachtoffers van onderdrukking en
tyrannie worden herdacht EN diegenen, die zich actief verzetten tegen die tyrannie, is
niet alleen ''wrang''' zoals van der Laan in zijn schrijven aan de Gemeenteraad
uiteenzette
HET IS EEN UITING VAN OPPERSTE MINACHTING VOOR DE IN DE
TWEEDE WERELDOORLOG MET BLOED, ZWEET EN TRANEN
BEVOCHTEN IDEALEN VAN VRIJHEID, GELIJKHEID EN BROEDERSCHAP

Wranger dan wramg is bovendien, dat de aanleiding tot dit voorgenomen
demonstratieverbod voortkomt uit een op niet misverstane wijze geuit
protest tegen een politieke rattenvanger als Wilders, die anno 2012, opnieuw
een boodschap van zondebokdenken, racisme en populisme verkondigt
Een boodschap, waartegen jaarlijks bij het Monument op de Dam, wordt
gewaarschuwd

WAARDIGHEID MONUMENT SYMBOOL VAN VRIJHEID?
ZELFVERBRANDING IRAANSE ASIELZOEKER OP DE DAM/
NEDERLANDSE OVERHEID VERANTWOORDELIJK

Maar er is meer
In het schrijven van van der Laan aan de Gemeenteraad [12] refereert hij eraan,
dat de Driehoek [13] van mening is, dat ''een dergelijke manifestatie'' [van Sharia4Holland],
''die tot wanordelijkheden kan leiden'' ''zich niet verdraagt met de waardigheid van het
Monument'' [14]

Ik vind het van GOTSPE en hypocrisie getuigen, dat Overheidsdienaren kennelijk
de impliciete opinie zijn toegedaan, dat de door het Monument
gesymboliseerde vrijheid het alleenrecht is van autochtone
Nederlanders
Want zij gaan harder op de pittige opmerkingen van Sharia4Holland aan het adres van een
racistische politicus als Wilders als op het feit, dat juist het racisme van de PVV
een bedreiging vormt voor rechtsstaat en democratie

En handelen vervolgens onderdrukkend door een demonstratieverbod te overwegen

De hypocrisie is nog niet ten einde

Want zijn de heren Overheidsdienaren soms vergeten, dat juist voor het
Nationaal Monument vorig jaar 2011 een Iraanse asielzoeker zichzelf door
zelfverbranding om het leven heeft gebracht, vanwege zijn dreigende uitzetting naar
Iran, waar hij het grote risico op vervolging en foltering liep? [15]

Hij vroeg alleen maar om vrijheid en een waardig bestaan, dat het Nationaal
Monument symboliseert

De werkelijkheid is echter anders
Vrijheid wel voor Nederlanders, maar niet voor vluchtelingen, van wie
de rechten door de Nederlandse Overheid stelselmatig worden geschonden [16]

EPILOOG:

Wat in de pre 11 september 2001 tijd onmogelijk geleken had, wordt
nu overwogen alsof het de gewoonste zaak van de wereld is
Een demonstratieverbod op en nabij het Nationaal Monument op
de Dam
Een locatie, die bij uitstek een van vrijheid, humaniteit en anti-racisme
zou moeten zijn, wordt steeds meer vervormd tot een symbool, waarbij
de inzet VRIJHEID los komt te staan van de politieke realiteit
van law and order

De PVV, waaraan eens nog door het CDA een Congres is gewijd [wel of niet
samen regeren en/of gedogen] is nu door regeringsdeelname salonfahig geworden,
waarmee racisme een bijna gewoon en alledaags verschijnsel is geworden [17]

En zo kan het gebeuren, dat er harder wordt gegaan op een kleine fundamentalistische
organisatie als Sharia4Holland, die pittig is voor Wilders, dan op Wilders'
racisme zelf

Is de tragische zelfverbranding van een Iraanse asielzoeker bij het Monument,
dat Vrijheid voor Iedereen zou moeten symboliseren, allang weer vergeten

Over blijft de GOTSPE van het demonstratieverbod, juist op deze plek

Wanneer het demonstratieverbod op de Dam werkelijkheid wordt, liggen twee
rechten onder vuur

Het recht op vrijheid van demonstratie
En het recht, te worden beschermd tegen het Wilders/populisme

Van een rechtsstaat blijft dan steeds minder over

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

AT5
DEMOVERBOD BIJ MONUMENT OP DE DAM
31 MEI 2012

http://www.at5.nl/artikelen/81981/demoverbod-bij-monument-op-de-dam

ELSEVIER
VAN DER LAAN WIL DEMONSTRATIES OP DE DAM VERBIEDEN
31 MEI 2012

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/340096/Van-der-Laan-wil-demo...

HET PAROOL
DEMONSTRATIEVERBOD NATIONAAL MONUMENT ONDERZOCHT
31 MEI 2012

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3263830/2012/0...

TROUW
DEMONSTRATIEVERBOD NATIONAAL MONUMENT ONDERZOCHT
31 MEI 2012

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3263830/2012/05/...

[2]

BRIEF VAN DER LAAN OVER EVT DEMONSTRATIEVERBOD OP DAM:

De brief van van der Laan over het te onderzoeken demonstratieverbod
is te downloaden via

ELSEVIER
VAN DER LAAN WIL DEMONSTRATIES OP DE DAM VERBIEDEN
31 MEI 2012

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/340096/Van-der-Laan-wil-demo...

[3]

De Sharia is Middeleeuws Islamitisch recht, dat betrekking heeft op een
breed scala van maatschappelijke, religieuze en persoonlijke aspecten, zoals
misdaad, politiek en economie [bijv het verbod op rente],
het gebed, vasten en andere religieuze plichten
Persoonlijk leven [overspel, hygiene, etc]
Interpretaties kunnen naar land en cultuur verschillen, zeker in de huidige
tijd in die landen, waar de Sharia nog een rol speelt

ZIE VOOR WETENSCHAPPELIJKE ACHTERGRONDINFORMATIE
ARTIKEL RUUD PETERS, HOOGLERAAR ARABISCH EN SHARIADESKUNDIGE
GESCHILLENBESLECHTING IN DE SHARIA:
HET PROCES VOOR DE QADI [ISLAMITISCHE RECHTER]

http://dare.uva.nl/document/225945

ZIE VOOR ANDERE ARTIKELEN RUUD PETERS

http://home.medewerker.uva.nl/r.peters/

[4]

HISTORISCH ONJUISTE INFORMATIE OVER DE POSITIE
VAN DE SHARIA IN EUROPA

In zijn toespraak op de Dam refereert de Sharia4Holland woordvoerder aan de
tijd, dat de Sharia o.a. in Oostenrijk en Spanje werkzaam is geweest
Maar Oostenrijk heeft nooit Islamitische overheersing gekend, hoewel de Turken
een aantal keren voor Wenen hebben gestaan
Ze zijn echter uiteindelijk in 1683 voor Wenen tegengehouden

http://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Wenen_(1683)

In Spanje [en Portugal] is wel sprake geweest van de Moorse overheersing [711 tot 1492]
waaraan met de reconquista in 1492 een definitief einde kwam

http://en.wikipedia.org/wiki/Reconquista

http://nl.wikipedia.org/wiki/Al-Andalus

TOESPRAAK VOORMAN SHARIA4HOLLAND
TE DOWNLOADEN ALS ''TOESPRAAK WILDERSBEDREIGER''

VIA

ELSEVIER
SHARIA4HOLLAND BEDREIGT WILDERS EN BELEDIGT OPSTELTEN
26 MEI 2012

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/339711/Sharia4Belgium-bedrei...

[5]

NOS
ANNE FRANK STICHTING: WILDERS EXTREEM-RECHTS
10 DECEMBER 2008

http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichting-wilders-extreemrechts.html

[6]

TOESPRAAK VOORMAN SHARIA4HOLLAND
TE DOWNLOADEN ALS ''TOESPRAAK WILDERSBEDREIGER''

VIA

ELSEVIER
SHARIA4HOLLAND BEDREIGT WILDERS EN BELEDIGT OPSTELTEN
26 MEI 2012

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/339711/Sharia4Belgium-bedrei...

[7]

NU.NL
WOORDVOERDER SHARIA4HOLLAND AANGEHOUDEN
27 MEI 2012

http://www.nu.nl/binnenland/2820881/woordvoerder-sharia4holland-aangehou...

ELSEVIER
VOORMAN SHARIA4HOLLAND OPGEPAKT NA BEDREIGING WILDERS
27 MEI 2012

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/339788/Voorman-Sharia4Hollan...

AD
WOORDVOERDER SHARIA4HOLLAND AANGEHOUDEN
27 MEI 2012

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3262056/2012/05/27/...

DE TELEGRAAF
WOORDVOERDER SHARIA4HOLLAND AANGEHOUDEN
27 MEI 2012

http://www.telegraaf.nl/binnenland/12230944/__Woordvoerder_aangehouden__...

[8]

AT5
VOORMAN SHARIA4HOLLAND VRIJ
28 MEI 2012

http://www.at5.nl/artikelen/81850/haatprediker-weer-op-vrije-voeten

TROUW
SHARIA4HOLLAND VOORMAN 11 JULI VOOR RECHTER
30 MEI 2012

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3263258/2012/05/...
[9]

TOESPRAAK VOORMAN SHARIA4HOLLAND
TE DOWNLOADEN ALS ''TOESPRAAK WILDERSBEDREIGER''

VIA

ELSEVIER
SHARIA4HOLLAND BEDREIGT WILDERS EN BELEDIGT OPSTELTEN
26 MEI 2012

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/339711/Sharia4Belgium-bedrei...

[10]

EKUDOS
WOORDVOERDER SHARIA4HOLLAND AANGEHOUDEN/WILDERS LOOPT VRIJ
ROND
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/351585/woordvoerder_sharia4holland_aangehou...
[11]

EKUDOS
WOORDVOERDER SHARIA4HOLLAND AANGEHOUDEN/WILDERS LOOPT VRIJ
ROND
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/351585/woordvoerder_sharia4holland_aangehou...

[12]

BRIEF VAN DER LAAN OVER EVT DEMONSTRATIEVERBOD OP DAM:

De brief van van der Laan over het te onderzoeken demonstratieverbod
is te downloaden via

ELSEVIER
VAN DER LAAN WIL DEMONSTRATIES OP DE DAM VERBIEDEN
31 MEI 2012

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/340096/Van-der-Laan-wil-demo...

[13]

DRIEHOEK

Overlegorgaan tussen de burgemeester/politie en OM

http://nl.wikipedia.org/wiki/Driehoek_(overheid)

[14]

BRIEF VAN DER LAAN OVER EVT DEMONSTRATIEVERBOD OP DAM:

De brief van van der Laan over het te onderzoeken demonstratieverbod
is te downloaden via

ELSEVIER
VAN DER LAAN WIL DEMONSTRATIES OP DE DAM VERBIEDEN
31 MEI 2012

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/340096/Van-der-Laan-wil-demo...

[15]

EKUDOS
ZELFVERBRANDING IRAANSE ASIELZOEKER/NED OVERHEID MEDEVERANTWOORDELIJK
VOOR ZIJN DOOD
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/297544/zelfverbranding_iraanse_asielzoekern...

[16]

AMNESTY INTERNATIONAL
VREEMDELINGENDETENTIE

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/dossiers/vreemdelingendetentie

UITPERS.BE
NEDERLANDSE ACTIVISTE JOKE KAVIAAR GEARRESTEERD WEGENS
''OPRUIING''
NEDERLANDSE STAAT HOORT IN BEKLAAGDENBANK
ASTRID ESSED
OCTOBER 2011

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=3096

[17]

TROUW
MAAK PVV NIET ALLEDAAGS
ROEL KUIPER
28 AUGUSTUS 2010

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1120310/2010/08/28/...


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Spam. JB, ga zelf wat zinnigs doen ipv Indymedia constant spammen met onzin.

Vd laan heeft 1984 goed

Vd laan heeft 1984 goed gelezen.

1984

Tja, hij heeft het goed gelezen, maar niet begrepen.

salafistische spam

Helemaal geen onduidelijke bedreigingsaanklacht. Er wordt duidelijk gerefereerd aan het einde van Theo van Gogh.

Theo van Gogh

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Spam. JB, ga zelf wat zinnigs doen ipv Indymedia constant spammen met onzin.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

Ausweis

Ik ben om! Ik ben zo blij dat de Amsterdamse politie een omstander heeft opgepakt - en hardhandig heeft afgevoerd - toen die tekeerging tegen Sharia4Holland.
http://www.parool.nl/parool/nl/508/THEODOR-HOLMAN/article/detail/3263209...

Pittige actie tegen christen

Filmpje. Moslims onthoofden christen in Tunesië
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/06/filmpje_moslims_onthoofden_...

wat een gemekker allemaal

wat een gemekker allemaal over sharia4holland.

wat ik veel belangrijker vind, is het idee om daar demonstraties te verbieden. Weet je nog, demonstratievrijheid, vrijheid van meningsuiting? En dat zou dan uitgerekend daar niet kunnen? Uiterst vreemd.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech