Indymedia biedt rechtse maniak Droog open podium voor karaktermoord op antifascist Graaff

Ruis, gepost door: nn op 08/08/2022 08:08:26

Wanneer: 08/08/2022 - 07:11

AMSTERDAM, 8 AUG. 2022 - De rechtse maniak, provocateur en hetzestoker Bart Droog belastert journalist en antifascist Arthur Graaff opnieuw op Indymedia.nl, misbruik makend van de open toegang van deze actiesite. Zijn persoonlijk gerichte vervolging lijkt louter bedoeld om Graaff (73) het zwijgen op te leggen en zijn eer en goede naam te vernietigen - oftewel: karaktermoord.
Droogs maniakale lastercampagne duurt nu al twee jaar. Hij publiceerde al ruim 60 keer over Graaff - in één lang stuk noemt hij Graaffs naam zelfs ruim 250 keer.


Ook schendt Droog de privacy van Graaffs familie en vermeldt zowel personalia van zijn broer, zus en ook van zijn als babyzusje... die één dag geleefd heeft. Graaff heeft Droog nooit ontmoet.

Droog publiceerde recent zijn zoveelste leugen, nl. dat Graaff nooit lid van een NVJ-bestuur zou zijn geweest. Maar Graaff bezit bewijs van het tegendeel. Hij overweegt nu een kort geding tegen Droog.

Droog heeft in twee jaar ongeveer 60 artikelen tegen Graaff gepubliceerd. Het eerste in april 2020 op TPO.nl had met als kop: 'Arthur Graaff, antifascist, fantast en grafschenner'. Ruim twee jaar terug wilde Droog een 'profiel' over Graaff voor website wilde maken en benaderde Graaff. Droog verzweeg eerst dat hij dit ook op The Post Online wilde publiceren, een rechtse site gelinkt aan GeenStijl, waar Graaff niets mee te maken wil hebben.

Deze aanval kwam nadat Graaff door zes organisaties benoemd was tot rapporteur nazisme, fascisme en racisme voor de VN - maar niet dóór de VN, zoals Droog verdraaiend suggereerde. Graaff heeft verder nooit grafschennis gepleegd, noch is hij daarvoor vervolgd. Bizar is ook dat Droog enkele van zijn eigen stukken in het Engels heeft gepubliceerd.

Opvallend kwaadaardig noemt Graaff ook de grote omissies.
Onvermeld blijft bijvoorbeeld dat hij
- drie keer hoofdredacteur was, daaronder acht jaar van Nieuws-wo2.tk en drie jaar van het BBC-blad Wereld in Oorlog.
- Ook dienstreizen naar o.m. de VS, Japan, Oeganda en Auschwitz ontbreken.
- Graaff was ook vier jaar, van 1986-'90, redactiechef van drie regionale weekbladen
- en van 1992-'96 directeur/uitgever in Polen van Trend InterMedia Sp.zo.o..
- In twee documentaires komen Graaffs acties tegen nazibegraafplaats Ysselsteyn uitgebreid aan bod. Het lijkt er volgens Graaff sterk op dat Droog ook lijdt aan onverteerbare jaloezie.

Tegenwerpingen van Graaff weigert Droog simpelweg te erkennen. Op Indymedia scheldt Droog Graaff soms uit voor 'gek', 'idioot' en 'gestoord'. Droog trekt vrijwel alles over Graaff in twijfel, loochent het of liegt erover. Onder meer noemt hij Graaff 'voormalig journalist', hoewel die enkele malen per week columns schrijft voor Krapuul.nl en verder voor Konfrontatie.nl en nog een boek schrijft.

Zowel de VPRO als de NOS/L1 zonden documentaires uit met ruime aandacht voor Graaffs acties tegen de nazibegraafplaats Ysselsteyn. Droog wuift deze weg als betekenisloos. De VPRO-docu heette 'Nicolaas op oorlogspad', en van de NOS/L1 'Het zijn maar Duitsers'.

Recent heeft Droog gepubliceerd dat Graaff géén bestuurslid zou zijn geweest van de NVJ. Echter: op 21 maart 1997 meldt het vakblad van de Ned. Ver. van Journalisten, 'De Journalist' op pag. 47 dat Graaff is aangesteld.

Droog betwist ook dat Graaffs vader door de staat Israël collectief geëerd is als één van de Februaristakers. Graaff wijst erop dat de stakers juist wél door Israël via de website Yad Vashem worden geëerd en zijn vermeld op de jaarlijkse lijst van geëerden. Graaffs vader was een gedecoreerd verzetsman en drie jaar nazigevangene (in 2010; later werden groepen niet meer vermeld).

Droog stelt ook dat Graaff nooit tot rapporteur nazisme, fascisme en racisme voor de VN werd benoemd. Dat gebeurde echter wel, door zes organsiaties, daaronder Graaffs eigen AFVN-Bond van Antifascisten, maar niet 'door' de VN. Droog verdraaide ook dit. Droog duidt Graaff ook stelselmatig aan als 'zelfbenoemd' antifascist, ondanks dat de AFVN-BvA Graaff als woordvoerder had aangesteld.
https://www.afvn.nl/antifascist-rapporteur-vn/

Graaff bereikte in 2021 met de AFVN-Bond van Antifascisten dat de grote nazibegraafplaats in Ysselsteyn (Venray, 31.000 nazidoden) stopte met de holocaustontkenning en dat er geen kransen meer worden gelegd. Daarvoor voerde hij met de AFVN-BvA acht jaar actie. Een zwaar punt was de systematische omissie zware oorlogsmisdadigers als SS'er Julius Dettmann, de deporteur van Anne Frank c.s..

Bij die acties kregen Graaff en de AFVN-BvA steun van o.a. twee opperrabbijnen, het kamp-museum Dachau, Nazi-jagers Beate en Serge Klarsfeld uit Parijs, de int. federatie van verzetsmensen FIR uit Berlijn, Nazi-jager Hans Knoop en directeur dr Efraim Zuroff van het Simon Wiesenthal Center in Jerusalem.

Graaff schreef over Ysselsteyn zo'n vijftig publicaties, organiseerde demonstraties, nam deel aan inspraak bij de gemeenteraad en overlegde met de Duitse consul, burgemeesters en Joodse instellingen. De acties rond Ysselsteyn haalden zowel de Nederlandse media zoals de Telegraaf, de Volkskrant, De Limburger, L1 en de NOS als Duitse en Israëlische. Droog echter ontkent de rol hierin van Graaff en de AFVN-BvA.

Ook bereikte Graaff dat twee nazibeurzen sloten, in Huizen NH en Duiven Gld. Hij bereikte ook dat Vara's Kassa twee maal aandacht besteedde aan de kwalijke handel in nazispullen. De laatste keer was in augustus 2021 met geheime camera op de grote nazibeurs in Houten, waarna zowel het centraal Joods Overleg als het CIDI aangifte deden. Sinds februari is Graaff overigens geen lid meer van de AFVN-BvA.

Graaff heeft intussen wel bereikt dat de website ForumWO2 alle disinformatie in verband met Droog heeft verwijderd. Verder werd Graaff vorig jaar augustus met brandstichting en de dood bedreigd, wat in november leidde tot rechtszaak en een veroordeling. De belager beriep zich o.m. op Droogs artikelen.

Droog publiceert o.m. op zijn eigen site, plus op Reportersonline.nl, op Indymedia.nl, op Facebook en op de rechtse site TPO.nl. Graaff heeft enkele maanden terug aangifte wegens belaging, belediging, smaad en laster tegen Droog gedaan. Het OM maakt echter geen enkele haast met de vervolging. Bij de redactie van Indymedia dringt Graaff aan op verwijdering van alle stukken van Droog over of in relatie tot hem, maar de site aarzelt daar nog over.>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech