Tijd voor actie! Eerste kraakpand ontruimd op grond van Wet handhaving kraakverbod

Hier kun je discussieren over Tijd voor actie! Eerste kraakpand ontruimd op grond van Wet handhaving kraakverbod.
Eerste kraakpand ontruimd op grond van Wet handhaving kraakverbod

Nieuwsbericht | 22-07-2022 | 14:41

De politie heeft vandaag een kraakpand aan de Ceintuurbaan in Amsterdam ontruimd. Het is de eerste ontruiming op grond van de Wet handhaving kraakverbod die op 1 juli van dit jaar is ingegaan.

De eigenaar van het pand deed op 9 juli aangifte van huisvredebreuk bij de politie. Uit de aangifte blijkt dat de eigenaar plannen heeft met het pand en op 1 augustus 2022 aan de slag gaat met een aannemer. De officier van justitie heeft de aangifte getoetst aan artikel 8 EVRM dat onder meer over huisrecht gaat. Het huisrecht waar de krakers zich op beroepen, heeft de officier van justitie afgezet tegen de rechten van de eigenaar van het pand.

In een hoorzitting bij de rechter-commissaris heeft de officier van justitie gemeld dat de eigenaar plannen heeft met het pand en dat er sprake is van serieus gebruik. Het pand moet naar oordeel van de officier van justitie terug naar de rechthebbende eigenaar en de rechtmatige toestand moet worden hersteld. De rechter-commissaris heeft een machtiging tot ontruiming afgegeven na het horen van de officier van justitie en de advocaat van (één van de) krakers waartegen aangifte is gedaan.

Sinds de invoering van de wet op 1 juli 2022 is het niet langer de officier van justitie die een machtiging tot ontruiming afgeeft, maar de rechter-commissaris. De officier van justitie dient voortaan een vordering in bij de rechter-commissaris waarin hij of zij vraagt om een machtiging tot ontruiming. De rechter-commissaris beslist binnen drie dagen op de vordering van de officier van justitie en stelt de krakers in de gelegenheid om binnen die periode te worden gehoord.

De vordering is op 18 juli door de officier van justitie ingediend. De rechter-commissaris heeft op 21 juli de vordering toegewezen waardoor het pand ontruimd kon worden. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De wet handhaving kraakverbod wordt binnen twee jaar na inwerkingtreding van de wet geëvalueerd.

https://www.om.nl/actueel/nieuws/2022/07/22/eerste-kraakpand-ontruimd-op...


Re: Tijd voor actie! Eerste kraakpand ontruimd op grond van Wet

Dat de officier van Justitie niet meer het bevel tot ontruiming kan geven is in ons voordeel.
Maar een zogenaamde rechterlijke toetsing waar alles vanaf hangt is voor ons ook te marginaal.
Gemeentelijke permissie bij de Burgemeester afdwingen met politiek recht wel of niet met gebruik van de Linkse partijen in een Gemeente en College van B&W is belangrijk en heeft ook invloed op het besluit van de R-C.

Re: Tijd voor actie! Eerste kraakpand ontruimd op grond van Wet

Ik vind het nogal vaag omdat in art. 551 a lid 4 Wetboek van Strafvordering staat dat bij dringende noodzakelijke reden wordt bedoeld ar.t 138 a van het Wetboek van Strafrecht.
Art. 138 a van het Wetboek van Strafrecht gaat over computer criminaliteit .
Dus bij dringende noodzaak gaat het dus altijd om de combinatie van art. 138 en 138 a van het Wetboek van Strafrecht.
Aangezien wij geen computer criminelen zijn mag een pand derhalve nooit ontruimd worden zonder te zijn gehoord door de R-C.

Ik lees in art. 138 of 138a

Ik lees in art. 138 of 138a of 139 niets over computer criminaliteit

Artikel 139

1. Hij die in een voor de openbare dienst bestemd lokaal wederrechtelijk binnendringt, of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van de bevoegde ambtenaar aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.
2. Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum, of die zonder voorkennis van de bevoegde ambtenaar en anders dan ten gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in de voor de nachtrust bestemde tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen.
3. Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
4. De in het eerste en derde lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen.

Artikel 138
1. Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2. Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum, of die, zonder voorkennis van de rechthebbende en anders dan ten gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in de voor de nachtrust bestemde tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen.
3. Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
4. De in het eerste en derde lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen

Artikel 138a
1. Hij die in een woning of gebouw, waarvan het gebruik door de rechthebbende is beëindigd, wederrechtelijk binnendringt of wederrechtelijk aldaar vertoeft, wordt, als schuldig aan kraken, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2. Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
3. De in het eerste en tweede lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. troll.

Dit is alleen aan de orde als

Dit is alleen aan de orde als de eigenaar aangifte doet.
Dus als de eigenaar aangifte doet moet een advocaat onmiddellijk verzoeken om binnen 3 dagen te worden gehoord door de R-C.anders kan de R-C derhalve zomaar uitspraak doen en de ontruiming vorderen zonder dat de belanghebbenden zijn gehoord.

Ok punt 1 Je kraakt je

Ok punt 1 Je kraakt je huis.
2. Je laat de Politie bewoning constateren.
3. Je laat je advocaat de Politie bellen of aangifte is gedaan; Politie belt de advocaat terug wanneer aangifte is gedaan.
4. Als aangifte is gedaan laat je de advocaat meteen met de R-C contact opnemen om te worden gehoord.

Nee computercriminaliteit

Nee computercriminaliteit staat in art. 138 ab van het Wetboek van Strafrecht. voormalig art. 138a.

Onmiddellijke ontruiming

Onmiddellijke ontruiming direct na de kraak is op grond van art. 551a Wetboek van Strafvordering nu verboden.
Door de herziening van het bovenstaande artikel is de ontruiming in ieder geval uitgesteld tot 3 dagen na de kraak hetgeen een verbetering is in vergelijking met de versie van het artikel uit 2017 waarin stond dat elke opsporingsambtenaar het pand onmiddellijk mag ontruimen.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

[spam deleted]

[spam deleted]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech