Fascisme in uitvoering/Uitspraken van een PVV'er en de passiviteit van een Kamervoorzitter

Hier kun je discussieren over Fascisme in uitvoering/Uitspraken van een PVV'er en de passiviteit van een Kamervoorzitter.
FASCISME IN UITVOERING/VAN DE UITSPRAKEN VAN PVV'ER MARKUSZOWER EN EEN PASSIEVE TWEEDE KAMERVOORZITTER

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/fascisme-in-uitvoering-over-de-uitspraken-van...

“The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything.”

Albert Einstein

https://www.goodreads.com/quotes/8144295-the-world-will-not-be-destroyed...

Dat het Fascisme in Nederland in opmars is, belichaamd door twee
parlementaire partijen, de PVV en Forum voor Democratie, die
inmiddels salonfahig geworden zijn [1], waartegen reeds in 2010
is gewaarschuwd [2], hoeft naar mijn oordeel geen betoog meer.

Men neme maar het feit, dat PVV Fuhrer Wilders [3] in de Tweede
Kamer een onvervalste haatrede kan afsteken tegen vluchtelingen,
waarbij zij door hem worden bestempeld als ''hyena's [4], dat zij de
verzorgingsstaat ''leegvreten'', dat er sprake is van ''omvolking' [een
extreem-rechtse term] [5]
Dat dat in de Tweede Kamer is gezegd, is al erg genoeg.
Erger is en dat bedoel ik met salonfahig:
Dat niemand in de Tweede Kamer tegen Wilders is opgekomen
om hem te kapittelen over zijn hyena-opmerkingen! [6[
Dat vind ik pas eng en dat verdient veel meer maatschappelijke
aandacht en protest dan er tot nu toe geweest is.

Ook tekenend voor het politieke klimaat is, dat toen ondergetekende destijds
aan alle politieke partijen een mailbrief stuurde om op te roepen,
het fascisme van Wilders te veroordelen en er iets aan te doen [met cc aan de PVV, eerlijk is eerlijk] [7],
zij van GEEN ENKELE POLITIEKE PARTIJ zelfs maar een reactie ontving.
BEHALVE [Lach niet....] van de PVV zelf en nog een beleefde reactie
ook! [8]
Zo laf is het Nederlandse politieke klimaat,
In feite is er alleen [op de partijen Bij1, Denk en soms incidenteel partijen,
die hun protest ondersteunen na, dan] vanuit
buitenparlementaire kant nog steun te verwachten. [9]
De anderen ''staan erbij en kijken ernaar'' [10]

Laf, laf laf
En Gevaarlijk.
Want daardoor kan het Fascisme groeien en bijna ongeremd zijn gang gaan.

We zijn dus het platte fascisme van Wilders, helaas, nu wel ''gewend'' [11],
hoewel men daar nooit aan gewend zou moeten raken.
Maar toch verbaast het weer, hoever de fascistische retoriek in de Tweede
Kamer kan gaan en hoe verbijsterend het is, dat er niet direct
Kamerleden naar de interruptiemicrofoon gaan en roepen:
NEEEEEEE!

Dat kan je dus vergeten, in het huidige Klimaat

FASCISTISCHE RETORIEK/LET'S TALK ABOUT MARKUSZOWER

Je zou er dus niet aan gewend moeten raken, die fascistische retoriek
die de Tweede Kamer vaak maar automatisch over zich heen laat komen.[12]
Niet altijd en niet door alle partijen onder alle omstandigheden, Soit
Maar toch:
Het gebeurt teveel
En de enige twee partijen, die het consequent proberen te bestrijden
[Denk en Bij1] kunnen dat niet met zijn tweeen
En daardoor wordt de fascistische retoriek steeds brutaler

OP NAAR MARKUSZOWER

Deze PVV'er, Gidi Markuszower [13], die bepaald geen goede
reputatie heeft [daarover zometeen meer] heeft recentelijk in de Tweede
Kamer onvervalste xenofobe en haatzaaiend-fascistische retoriek gebezigd:
In een Debat met vijf bewindspersonen, waaronder [want daar had Markuszower het over] de Staatssecretaris van Justitie en
Veiligheid Eric van der Burg, die door Markuszower werd aangeduid'
als ''Kaagsecretaris'' [14] sprak Markuszower over '' buitenlandse
indringers uit Afrika en dat donkere Midden-Oosten'', dat Nederland is
''volgepropt is met de verkeerde
buitenlanders, die op onze welvaartsstaat parasiteren door en masse
niet te werken en onze Bijstandpotten op te eten"', ''die onze straten onveilig
en onguur maken, die de gewone Nederlander op de woningmarkt verdringen, die de kwaliteit van het onderwijs aantasten'' [15]

Dat is een hele Mond vol en dat geeft naadloos de fascistische haatzaaierij aan,
zoals die is.
Het Zondebokeffect
De Bangmakerij voor alles wat ''vreemd'' is
Het profiteurschap van buitenlanders
Het feit, dat door al die buitenlanders de eigen mensen worden verdrongen
En ga zo maar door.

Ook de numerieke bangmakerij werd door Markuszower ingezet
Ik citeer Markuwzower:
''En weet u, voorzitter, hoeveel migranten uit Afrika en het Midden-Oosten
nog naar onze regio toe willen komen, de komende jaren?
Dat zijn honderden miljoenen, zo niet een miljard mensen.
Dat gaat dus niet, voorzitter. ''

En natuurlijk is dat onzin.

Er komen geen honderden miljoenen migranten uit Afrika en het Midden-Oosten
naar Europa, want [en natuurlijk weet Markuszower dat ook wel] de meeste
opvang vindt plaats in de eigen regio [16]

Maar goed, onzin of niet, het is gevaarlijke retoriek en als deze niet krachtdadig wordt gestopt door een ECHT missionaire Tweede Kamer, dan gaat het steeds
meer een eigen leven leiden, de Boze Retoriek sluipt in de harten
der Mensen, met steeds gevaarlijkere gevolgen, niet alleen voor vluchtelingen,
niet alleen voor ''niet-westerse allochtonen'', die toch al keer op keer
bij de PVV, maar ook sluipender, bij andere partijen, Kop van Jut zijn [17], maar
voor het gehele Samenleven van alle Mensen in Nederland.

TROUWENS:
En de PVV zou de PVV niet zijn, als er niet ook nogeens
werd uitgehaald naar de Islam:
Ik citeer Markuszower:

''Als Nederland nu en in de toekomst een land wil zijn, waar de eigen inwoners
een normaal bestaan kunnen hebben, waar voldoende woningen zijn, waar
geen kind met honger naar bed hoeft te gaan, waar het veilig is op straat,
ook voor onze vrouwen en kinderen, waar we goed onderwijs aan onze
kinderen kunnen geven, en [?] waar de Islam niet alles wat hier licht is,
donker heeft gemaakt, als Nederland, Nederland wil blijven, dan moeten
we echt, per direct, stoppen met het toelaten van asielzoekers uit Afrika
en het Midden-Oosten.'' [18]

Ja, DAT kan er ook nog wel bij.....

MEER OVER MARKUSZOWER
OVER ZIJN BESTUURSFUNCTIONEREN IN DE SYNAGOGE
EN JODEN, DIE KRITISCH ZIJN OP HET MILITAIRE OPTREDEN
VAN BEZETTINGSSTAAT ISRAEL
OVER EEN ''BUITENLANDSE INLICHTINGENDIENST''
EN NOG OVER EEN ANDERE ZAAK

Maar behalve zijn fascisme, zijn vluchtelingenhaat en andere haatzaaierij
is er nog meer over deze Markuszower te zeggen, want ook in ''eigen''
kring is hij bepaald niet mals:
Zo werd Markuszower, die bestuurslid was van het Nederlands-Israelitisch
Kerkgenootschap in als bestuurslid geschorst: wegens een ''jarenlang
patroon van belediging, denigrerende uitlatingen en dreigende taal'' [19]
Het Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap [NIK] is het Koepelorgaan
van de orthodox-Joodse Gemeenschap in Nederland. [20]

Nu is dat natuurlijk Een Kant van de Zaak, de lezing van Markuszower
ken ik niet en kennelijk was er binnen de organisatie een machtsstrijd
aan de gang. [21]
Maar er is meer aan de hand:
In 2010 stuurde demissionair minister van Binnenlandse Zaken
Hirsch Ballin een brief met belastende informatie over Markuszower
aan PVV leider Wilders.
De informatie in het schrijven was afkomstig van inlichtingendienst AIVD. Markuszower zou een risico voor de integriteit van Nederland hebben gevormd en zou betrokken zijn geweest bij een organisatie die informatie heeft overgedragen aan een buitenlandse mogendheid. Daarnaast zou de PVV-kandidaat contact hebben gehad met medewerkers van een buitenlandse inlichtingendienst en zou hij een risico vormen voor
de ''integriteit van Nederland'' [22]
Daarop trok Markuszower zich terug als kandidaat
voor de Tweede Kamerverkiezingen. [23]
Volgens sommige bronnen werd er gerefereerd aan
de Israelische Mossad als ''buitenlandse inlichtingendienst'' [24], maar zeker is dat natuurlijk
niet, omdat de brief geen verdere details geeft.
Sowieso moet je met [voor ons oncontroleerbare] informatie via de AIVD voorzichtig omspringen,
maar de merkwaardige feiten rond Markuszower,
die zich in 2010 terugtrok als kandidaat, maar
later weer vrolijk deelnam en nog neemt aan het politieke
carroussel [25] [anders was dit stuk niedt geschreven], stapelen zich op.
Zo werd Markuszower als lid van de Joodse
organisatie ''Bij Leven en Welzijn'', die synagogen en
feesten bewaakt, gearresteerd bij zijn bewakingsac tiviteiten ter gelegenheid van de viering ''60 jaar Israel''
in de RAI, waarbij hij een wapen droeg.
Na arrestatie en verhoor bleek, dat hij weliswaar een
wapenvergunning had, maar de vervoersrestricties
had overtreden [naar eigen zeggen van Markuszower]
[26]
Fout, maar een redelijk lichte overtreding [als de lezing
van Markuszower klopt]
Maar er was nog een beledigingsincident:
Zo moest een debat over Israël tijdens de jongerenmanifestatie Happy Chaos in 2007 afgebroken worden omdat Markuszower de andere deelnemers begon te beledigen
[27]
Markuszower lijkt van dat beledigen een gewoonte te maken......
te maken.

Dan is er nog een belediging/dreiging met
geweld geval:
Markuszower, een fanatiek verdediger
van de Staat Israel, die tussen 1999 en 2005
woordvoerder van Likoed Nederland geweest was [28], liet zich in een uitgelekte
e-mail [dat Internet toch he] als
bestuurslid van de Nederlands Israelische
Hoofdsynagoge schreef, dat joodse Nederlanders die het VN-rapport van rechter Goldstone verdedigen ’verklikkers’ zijn die in levenslange ban moeten worden gedaan. In het rapport uit september 2009 wordt Israël beschuldigd van oorlogsmisdaden in Gaza.
Uit de mail van Markuszower: „In het oude Polen (waar mijn roots liggen), wisten we wel raad met dit soort verachtelijke joodjes. Die werden gewoon de shul (synagoge) uitgeplukt en uit het shtetl (dorp) geschopt; in het beste geval. In het ergste geval werden ze in de koude bossen van Oost-Europa achtergelaten en nooit meer teruggevonden.” [28]
Dat geeft wel een beetje aan, wat voor mentaliteit
Markuszower heeft, ook naar mede Joden......

DE ZAAK GILLY EMANUELS/KAMERVRAGEN
MARKUSZOWER

Maar....bij alle minder fraaie zaken is er ook
een Lichtpuntje:
Jaja, Uw Wreker van het Onrecht is eerlijk:
Zij slaat en zij prijst, wanneer verdiend...
In de Zaak Gilly Emanuels, een door racistische
jongeren belaagde van Surinaamse afkomst zijnde
eigenares van een [nu verdwenen] ijssalon, die
eindelijk, uit zelfverdediging tegen haar belagers
terugsloeg [29], stelde Markuszower Kamervragen
aan de minister van Justitie, omdat Emanuels
nota bene vervolgd werd:
Ik citeer enkele Kamervragen van Markuszower:

Vraag 1
Kent u het bericht «Weggepest en toch vervolgd»?1

Vraag 2
Deelt u de mening dat het te zot voor woorden is dat iemand die zich verdedigt in haar eigen winkel als crimineel wordt behandeld? Zo nee, waarom niet? Wat had deze mevrouw volgens u anders moeten doen, zich maar gewoon laten mishandelen in haar eigen winkel?

EN

Vraag 5
Bent u bereid het openbaar ministerie onmiddellijk te instrueren de vervolging op Gilly Emanuels in te trekken en alleen de daadwerkelijke daders te vervolgen? Zo nee, waarom niet?

Dat is dus ook een kant van Markuszower:

Waar ik het Kwade noem, wil ik nadrukkelijk

het minder voorkomende [maar toch aanwezige

Goede ook noemen,

Eerlijk is eerlijk.

Zie voor de Kamervragen van Markuszower,

noot 30

Zie voor de antwoorden op zijn Kamervragen,

noot 31

FASCISTISCHE RANT MARKUSZOWER/

WAT DOET DE TWEEDE KAMERVOORZITTER?/DE TWEEDE KAMERVOORZITTER DOET NIETS!

Terug naar het optreden van Gidi Markuszower in

de Tweede Kamer.

Waar ging zijn haatzaaiende en neo-fascistische

toespraak ook alweer over?

Waarover had hij het?

Hij sprak over : '''buitenlandse indringers uit Afrika en het Midden-Oosten'' [32]

Over Nederland dat is volgepropt met

''de verkeerde buitenlanders, die op onze welvaartsstaat parasiteren door en masse

niet te werken en onze Bijstandspotten op te eten,

die onze straten onveilig maken, die de gewone

Nederlander op de woningmarkt verdringen, die de

kwaliteit van het onderwijs aantasten.....'' [33]

ETC

Die angst aanjaagt met Beelden en Beeldspraak,

die niet klopt, zoals ik, of liever gezegd, UNHCR Nederland al heeft uitgelegd, namelijk dat 85 procent van de vluchtelingen in de regio van de crisisgebieden worden opgevangen [34]

Ik citeer Markuszower opnieuw:

''En weet u, voorzitter, hoeveel migranten uit Afrika

en het Midden-Oosten nog naar onze regio willen komen, de komende jaren?

Dat zijn honderden miljoenen, zo niet een

miljard mensen. [35]

Onzin dus, zoals reeds gezegd [36]

Maar wel gevaarlijke onzin, want dat groteske

numerieke getal jaagt bij mensen, die

even niet nadenken en het Beeld van in rubberen

bootjes volgeladen mensen voor ogen hebben,'

die de Middellandse Zee proberen over te steken

naar Europa, angst aan.

Je zou dan denken, dat de Kamervoorzitter,

die de Nederlandse rechtsstaat moet helpen

verdedigen [inclusief dus artikel 1, Grondwet,

dat discriminatie veroordeelt] [37], bij zulke taal

wel zou ingrijpen, maar niets is minder waar!

Kamervoorzitter Vera Bergkamp [38] liet

dit gewoon passeren!

Sommigen zullen denken, dat zij niet de machtsmiddelen heeft om in te grijpen, maar die heeft zij wel degelijk!

Luister naar wat Lars Duursma, debatexpert daarover opmerkt:

'''Het reglement van orde geeft haar eigenlijk drie mogelijkheden.

Het begint met een waarschuwing, vervolgens kan ze een Kamerlid
vragen om de woorden terug te nemen en als dat niet gebeurt, dan kan
ze tijdelijk het woord ontnemen of iemand zelfs de toegang tot de vergadering ontzeggen'' [39]
Hierbij baseert hij zich op de volgende drie wetsartikelen:

Artikel 8.16, Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten
Generaal
(Waarschuwing voor) ongeoorloofd gedrag

Artikel 8.17, Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten
Generaal
Ontneming van het woord

Artikel 8.18, Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten
Generaal
Uitsluiting van de vergadering
[40]

Heeft de Kamervoorzitter een van deze middelen ingezet bij de rant
van Markuszower, of eerder, bij de ''hyena'' rant van Wilders? [41]
NEEN.

Dat maakt haar, maar ook degenen, die niet zijn ingegaan tegen
de Markuszower rant, die van Wilders of andere fascistisched
rants, moreel medeverantwoordelijk voor en medeplichtig aan
het groeiende fascisme in de Tweede Kamerdebatten, die
de rechtsstaat vergiftigen!

Want het gaat primair niet eens om Markuszower en zijn
trawanten, maar om de manier waarop Kamervoorzitter en
de niet fascistische politieke partijen op fascistisch gebral reageren.
Wat doen ZIJ daarmee?

EPILOOG:

Heeft de Kamervoorzitter dan helemaal niets gedaan?
O jawel, maar dat steekt bijna belachelijk af naast de fascistische tirade van Markuszower! [42]
Ik zal u niet langer in spanning laten:
Bergkamp heeft Markuszower dus inderdaad berispt, echter niet over zijn
fascistisch gebral, maar over zijn gebruik , naar de Staatssectretaris
van Justitie en Veiligheid, Eric van der Burg, van het woord
''Kaagsecretaris'' in plaats van Staatssecretaris...... [43]
Bergkamp zegt daarover het volgende tijdens het Kamerdebat:

[Vera Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:
[3.58] ''Dank u wel.
U had het twee keer over de Kaagsecretaris, u bedoelde volgens
mij de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. [4.03]
[Gidi Markuszower, PVV]
[4.04] Die de....zeker voorzitter, JA'' [4.05]
[Vera Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:
[4.05]: ''Dat wilde ik alleen even corrigeren voor de Handelingen.'' [4.07]
Ik dank u zeer, dan gaan we.....[4.10]''
[Vera Bergkamp geinterumpeerd door Gidi Markuszower, PVV]
[Gidi Markuszower, PVV]
[4.10-4.12] Onverstaanbaar gemompel ''...Ik zou dat wel graag.....''
[4.13] ''Ik zou die betiteling wel graag in de Handelingen willen hebben.
Want het is juist belangrijk, dat Nederland weet.....[Onverstaanbaar gemompel]
[Vera Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:
[4.21] Ja, nee ikke, We gaan op, we gaan netjes met elkaar om, dat hebben
we ook afgesproken in deze Kamer, het is de Staatssecretaris Justitie en Veiligheid en u bent de heer Markuszower. [44]

IS DAT NIET LACHWEKKEND LEZERS
IS DAT NIET LACHWEKKEND EN TRAGIKOMISCH?

Een fascistische rant te laten passeren en vallen over een flauw-steek onder
water achtige opmerking als ''Kaagsectaris''
Inderdaad:
Er ZIJN nu duidelijkere afspraken gemaakt met de Kamervoorzitter over
de ''onderlinge omgangsvormen'', die inderdaad de spuigaten uitliepen [45]

Dat is mooi en waar en aan die omgangsvormen moet zeker gesleuteld
worden, vooral ook omdat het al is uitgemond in ''tribunalen'' bedreigingen
[46], maar what about als het hier alleen bij blijft?

What about als er niets wordt gedaan aan het WERKELIJKE Kwaad,
de toenemende fascistische retoriek, die steeds meer als normaal
wordt ervaren?
Reeds is er al jaren sprake van racistische en discriminerende
uitspraken en ook voorstellen van politici [47], waarmee wordt afgegleden
en nog eens afgegleden, maar als termen als ''buitenlandse indringers uit Afrika en dat donkere Midden--Oosten [48] niet [meer] worden weerlegd
door een Kamervoorzitter, die wel leutert over het gebruik van het
woord ''Kaagsecretaris [49], zijn we in levensgevaarlijk
politiek vaarwater terecht gekomen.

Maar laat de Tweede Kamer voor wat zij is
Wij, wat doen Wij?

Ben ik, behalve een paar verdienstelijke links-radicale activisten en enkele
journalisten nog zo ongeveer de enige, die protesteert?
Ben ik een soort ''Cassandra'' [50] geworden.

Nogmaals, wat doen wij?
VERGEET NIET:

De schending van de Vrijheid van Een is de schending van de
Vrijheid van Allen.

TEN AANVAL!

WANT:

“The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything.”
Hoe gelijk had Albert Einstein.....

ASTRID ESSED

ZIE VOOR NOTEN EN DE LINK NAAR DE UITSPRAKEN VAN
MARKUSZOWER

https://www.astridessed.nl/fascisme-in-uitvoering-over-de-uitspraken-van...

OF

https://astridessed.weebly.com/blog/fascisme-in-uitvoeringover-de-uitspr...


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Sure.

.

.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech