[Vrije Markt] Wat is Klasse?

Hier kun je discussieren over [Vrije Markt] Wat is Klasse?.
[zie voor slides etc : www.instagram.com/devrijemarkt ]

Er zijn 2 (hoofd)klassen in het kapitalisme*:
werkers en bezitters.

Werkers moeten werken om te overleven, en bezitten geen productiemiddelen. Bezitters hebben de productiemiddelen in handen, en hoeven niet te werken om te overleven. Werkers moeten hun arbeidskracht verkopen aan de bezitters om te overleven. De bezitters verdienen geld over de arbeid die de werkers doen.

*Zie 'Wat is Kapitalisme?' van vorige week voor uitleg over de uitbuiting van werkers door kapitalisten/bezitters

- Klasse als spectrum -

Traditioneel wordt er nog een derde klasse aangeduid: de kleinbezitters. Deze mensen bezitten productiemiddelen, maar moeten nog wel werken om te overleven. Denk aan de software-ZZP'er met zijn laptop. Of de eigenaar van een kleine winkel, of die van een kroeg. Er werd vaak ook gedacht dat deze derde klasse zou uitsterven, maar dat is niet gebeurd.

Daarnaast is in veel grote bedrijven de eigenaarsfunctie van bezit van productiemiddelen en dagelijkse controle over het werk gesplitst: er zijn aandeelhouders die echt alleen maar geld vangen én bestuurders die namens hen het bedrijf runnen (en die vaak ook wel aandelen hebben).

Het lijkt beter om in plaats van drie klassen waar je duidelijk wel of duidelijk niet in zit, de 2 hoofdklassen (werkers en bezitters) als twee uiteindes op een spectrum te zien.

Aan de ene kant de werker die echt niks anders heeft om op terug te vallen, dan de werktijd die die heeft om te verkopen. De klassieke 'proletariër.' Dit 'ideaaltype' werker bestaat nauwelijks in Nederland. Dit door sociale zekerheid en historisch opgebouwde welvaart als gevolg van minder lage lonen.

(Die zijn beide het gevolg van de strijd van de arbeidersbewegingen én de daartoe ontstaande ruimte door hyperuitbuiting van werkers in andere landen. Daartegenover staat een continu project vanuit de bezitters en hun gerelateerde politici om onze positie te slopen, dat de laatste 40 jaar succes na succes boekt. Natuurlijk zonder de genoemde hyperuitbuiting aan te pakken)

Aan de andere kant de bezitter die echt niet hoeft te werken. De grootaandeelhouder die zelfs voor het rondschuiven van zijn aandelen "een mannetje" heeft, en voor het aansturen daarvan weer iemand anders.

En heel veel daar tussenin! De positie van elk individu of elke groep kan dan ook worden geanalyseerd aan de hand van de vraag: in hoeverre moet er gewerkt worden om te overleven / in hoeverre kan er geteerd worden op (de inkomsten uit) bezit?

Dit betekent niet dat het grote onderscheid werkers vs. bezitters er niet toe doet. Er zijn dan wel vele tinten grijs en een precieze grens is wat moeilijk te trekken - het gaat ook over miljarden mensen. Maar grof genomen hebben we nog steeds de mensen die moeten werken om te overleven, en de mensen die alleen maar bezitten om te overleven.

Tussen die klassen bestaan enorme belangenconflicten

- Belangenconflict 1 & 2: loon vs winst, dictatuur vs (mede)zeggenschap -

Bezittersbelang 1: Zoveel, zo lang en zo hard mogelijk werk voor zo min mogelijk loon: dat leidt tot zoveel mogelijk winst.

vs

Werkersbelang 1: Zo weinig, zo kort en zo relaxt mogelijk werk voor zoveel mogelijk loon: dan heb ik een zo leuk mogelijk leven.

Bezittersbelang 2: Een zo dictatoriaal mogelijk aangestuurd bedrijf, al dan niet met participatie van de rest in het bereiken van de van bovenaf gestelde doelen. Met de bezitter aan de top, kan die dan besluiten wat die wil zodat die zoveel mogelijk kapitaal kan vermeerderen.

vs

Werkersbelang 2: Een zo democratisch en vrij mogelijk bedrijf. Zodat elke individuele werker en de werkers gezamenlijk hun doelen kunnen nastreven, ongeacht of dat kapitaal vermeerdert of niet.

- Belangenconflict 3: organisatie op de werkvloer -

Bezittersbelang 3: Werkers moeten zo min mogelijk in staat zijn om zichzelf te organiseren op de werkvloer. Individuele werkers zijn véél makkelijker onder druk te zetten en zo nodig te ontslaan, dan een zelfgeorganiseerde groep.

De enige toegestane organisatie is die van de bezitter. Er is geen vrijheid van meningsuiting op de werkvloer - kritiek op het beleid en oproepen tot onafhankelijke werkersorganisatie moeten kunnen leiden tot ontslag.

vs

Werkersbelang 3: Werkers moeten zo goed mogelijk georganiseerd zijn op de werkvloer. Als de bezitter(s) dan mensen willen ontslaan omdat ze hun mond open trekken, lonen verlagen, er slechte omstandigheden zijn etc., dan kunnen de werkers er wat aan doen.

De bezitter is afhankelijk van werkers om winst te maken. Als de werkers gezamenlijk het werk neer leggen, dan heeft de bezitter een enorm probleem. De werkers kunnen zelfs in de aanval gaan, om betere arbeidsvoorwaarden en als onderdeel van een bredere beweging politieke vooruitgang af te dwingen. Of zelfs: de werkplekken democratiseren!

- Belangenconflict 4: verdeling vs vereniging

Bezittersbelang 4: Werkers moeten zoveel mogelijk met elkaar concurreren zodat ze zo hard mogelijk werken, en alleen samenwerken voor zover dat nodig is om het werk te doen dat de bezitters winst op levert.

Zeker wanneer werkers zich dreigen te verenigen, is het in het bezittersbelang dat zij tegen elkaar worden uitgespeeld op elke mogelijke manier. Op basis van kleur, gender, religie, seksuele voorkeur of andere basis, het doet er niet toe - zolang ze elkaar maar niet gaan vertrouwen en een verenigd front vormen.

vs

Werkersbelang 4: Om voor zichzelf op te kunnen komen en zowel persoonlijke als gemeenschappelijke belangen na te streven, is het in het belang van werkers om zich te verenigen met hun collega's.

En dat ongeacht kleur, sekse, religie, seksuele voorkeur etc.

En zo zijn er nog veel meer belangenconflicten!

- Klasse & Politiek -

Deze uiteenlopende belangen vormen een belangrijke basis voor politiek. De VVD is een klassieke partij die op komt voor de belangen van de bezitters. Ter bescherming of uitbreiding van hun dominantie steunen bezitters ook wel fascisten, vooral wanneer ze echt gevaar lopen die dominantie te verliezen.

De linkse partijen komen historisch gezien op voor de belangen van de werkers. Wanneer linkse partijen zich neerleggen bij het kapitalisme - en daarmee het bestaan van een bezittende en een werkende klasse - ontstaat er een probleem: je moet een deal sluiten met de bezitters.
Dit proces heeft er over de afgelopen 100 jaar voor gezorgd dat de top van de mainstream vakbonden en alle grote linkse partijen ook de belangen van de bezitters zijn gaan verdedigen. Ze doen dat alleen wat gematigder, en een veelgehoord argument van (mee)regerende linksen is dan ook:
"maar zonder ons was het nog veel erger geweest!"

De Vrije Markt plaatst zich voor de volle 100% achter de belangen van de werkende klasse, met het noodzakelijke anti-kapitalistische perspectief. Kort gezegd:

ALLE PRODUCTIEMIDDELEN IN HANDEN VAN DE WERKERS

(En de bezitters? Voorzover ze bereid zijn om te werken mogen ze blijven - als collega's. )

Wij verkopen producten van bedrijven die worden gerund door de werkers. Om hen te ondersteunen, om de werkerseconomie verder op te bouwen en om het idee hier te verspreiden.

- Disclaimer: je bent je klasse niet! -

Er is een veelvoorkomende fout in klassenanalyse: er van uitgaan dat klassenbelangen rechtlijnig tot uiting komen in het gedrag van de klasse als geheel, en zelfs van de individuen die er onderdeel van uit maken. Of andersom, het overduidelijke feit dat dit niet gebeurt aan te dragen als argument dat klasse niet bestaat.

Iemand is natuurlijk meer dan alleen klasse, en ook als je alle andere sociologische factoren meerekent word je daar niet door gedetermineerd. Een werker kan de meest fascistische racist zijn, en een bezitter ontzettend progressief. Bijvoorbeeld: Friedrich Engels was een bezitter. Toch ondersteunde hij Karl Marx in het uiteenzetten van een klassenanalyse die de werkers opriep zich te bevrijden van de bezitters.

We beoordelen individuen dan ook niet op basis van hun klassenpositie. En al gaan we er niet van uit dat dit massaal gaat gebeuren, roepen we toch alle bezitters op hun productiemiddelen te democratiseren en de anti-kapitalistische beweging te ondersteunen.

- zie www.vrijemarkt.org voor meer info en om producten te bestellen -


Dit was mijn spreekbeurt,

Dit was mijn spreekbeurt, zijn er nog vragen?

Leuk stuk, daar staan best

Leuk stuk, daar staan best wat goede punten in. Maar het gaat er wel aan voorbij dat 1 mens in zn eentje niet kan overleven (of voorzover dat kan, wil vrijwel niemand dat). Waardoor je dus altijd in samenwerkingsverbanden terecht komt. Die hoeven inderddaad niet permanent te zijn, en zeker wanneer het een soort abstracte 'gemeenschap' of 'collectief' wordt waarover je geen invloed hebt terwijl het wel invloed op jou heeft, dan is het per definitie onderdrukkend. Tegelijkertijd vinden de meeste mensen het ook wel fijn om enige vastigheid te hebben in hun relaties. En daaruit ontstaat vrijwel automatisch iets wat gemeenschap of collectiet genoemd kan worden. En de truc is dan om dat zo goed mogelijk te organiseren, zodat het collectief een uiting is van individuele doelen, verlangens, etc. In plaats van het individu/het persoon te overheersen, te verdrukken of zelfs het bestaan er van te ontkennen. 'Vrije bedrijven', in hun diversiteit aan vormen, zijn een manier om dat te doen in de economische sfeer.

leuk geprobeerd

maar waar je "bezitter" zegt bedoel je echt *eigendom*

Ik bezit een woning (zolang ik de huur betaal) maar ik ben niet de eigenaar. Ik kan de woning dus niet verkopen, de eigenaar kan dat wel.

ik dacht altijd dat bezit en

ik dacht altijd dat bezit en eigendom synoniem was. In ieder geval in dagelijks taalgebruik - de taal waarin dit stuk bewust zoveel mogelijk is geschreven zodat zoveel mogelijk mensenn het zullen begrijpen - bezit een huurder ook helemaal niet het huis waar die in woont. Het huis is het bezit van de eigenaar. Net zoals de meeste koophuizen eigenlijk in het bezit/eigendom van de bank zijn. Zo zullen de meeste mensen het in ieder geval begrijpen, en ook jij begrijpt dan ook dat dit wordt bedoeld.

Het maakt in ieder geval niks uit voor de rest van het argument - verander het woordje bezitter maar voor het woordje eigenaar als je wil! :-D

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

armoede is goed je leeft niet op Grote Voet

Veel, heeeeeeeeeeeeeeeel veel mensen kan dit niks schelen joh. Zolang er maar een grootbeeld in de huiskamer staat en een auto buiten voor de deur.
Maakt het iets uit of de productiemiddelen in handen zijn van enkelen of van een kollektief als de wereld toch wel naar de klote gaat?
Wie arm is kan beter arm blijven. En anderen kunnen beter armer worden. Dan heb je iets van een kompas.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech