[Am*dam] demonstratie voor anarchie 12 juni

Hier kun je discussieren over [Am*dam] demonstratie voor anarchie 12 juni.
De Vrije Bond groeit met steeds meer leden, breidt haar functies steeds meer uit en er sluiten ook meer en meer lokale en thema groepen aan! We willen met z’n allen de straat op gaan om te laten zien waar we voor staan. Om duidelijk te laten zien dat de anarchistische beweging levend is, dat wij overal strijden tegen alle vormen van onderdrukking en dat wij nu al alternatieven aan het opbouwen zijn.
De oproep is hier te vinden: https://www.vrijebond.org/demonstratie-voor-anarchie/

Demonstratie verdeeld in 5 blokken

De demonstratie zelf zal in 5 verschillende blokken onderverdeeld worden. Eentje voor elk van de 5 verschillende anarcho-vlaggen: zwart-roze voor queer anarchisme, zwart-rood voor anarcho-communisme en anarcho-syndicalisme, zwart-paars voor anarcha-feminisme zwart-groen voor ecologisch anarchisme, zwart-zwart want klassiekers blijven klassiekers. We willen dan ook alle groepen en individuen uitnodigen om te kijken of ze zich bij een van de blokken willen aansluiten en die helpen vorm te geven. Dan kan op alle manieren die jij kan bedenken: borden en banners meenemen, sprekers leveren, zelf slogans verzinnen en verspreiden, een eigen soundsystem meenemen, etc. Bij welk blok zou jij je willen aasluiten? Heb je een idee om iets toe te voegen aan een van de blokken, maar wil je ons daar iets over vragen of heb je hulp nodig? Mail dan naar vrijebondamsterdam@riseup.net

We hebben jouw hulp nodig

We kunnen ook nog alle hulp gebruiken om deze demonstratie tot een echt succes te maken. We zoeken nog mensen die willen helpen met flyers en posters verspreiden, die taken op de demonstratie op zich willen nemen, die de aankondiging online kunnen verspreiden, mensen die op de demonstratie zelf willen flyeren en nog veel meer!
Wil jij ons helpen?
Mail dan naar vrijebondamsterdam@riseup.net

Kom allemaal naar de demonstratie!
Laat de wereld zien waar de anarchistische beweging van gemaakt is!
Geen bazen of politici, maar zelfbestuur en anarchie!
Stay safe, stay dangerous,

Vrije Bond Amsterdam
https://www.vrijebond.org/

--------------------English------------

Hey Vrije Bond members,

On Saturday June 12 the Vrije Bond Amsterdam is organising a demonstration for anarchy at the Mercatorplein in Amsterdam. We’ve seen the anarchist movement growing for quite a while now and we want to show our strength on the streets. The Vrije Bond is growing with more members, expanding is functions and more and more local and thematic groups are joining up! We want to take to the streets with all of us together to show what we are fighting for. To show that the anarchist movement is alive and kicking. To show that we will fight against any forms of oppression anywhere we see them. And to show that we are building alternatives to create a better world. You can find the call out here:

https://www.vrijebond.org/demonstratie-voor-anarchie/

Demonstration divided in 5 blocks

De demonstration itself will be divided in 5 different blocks. One for each of the different anarcho flags: black-pink for queer anarchism, black-red for anarcho-communism and anarcho-syndicalism, black-purple for anarcha-feminism, black-green for ecological anarchism and black-black for the classics. We want to invite all groups and individuals to join up with one of the blocks and help give it shape. You can do this in any number of ways: bring signs and banners, someone to give a speech, come up with your own slogans and disseminate those, bring your own soundsystem, etc. Which block would you like to join? Do you have an idea to add to one of the blocks, but you want to ask us something about it or want our help?
Mail us at: vrijebondamsterdam@riseup.net

We need your help

We can still use all the help we can find to make this demonstration a true success. We are looking for people to help distribute flyers and posters for the demo, who want to take up tasks at the demonstration, who can disseminate the anouncement of the demo online, people who want to flyer on the demo itself and much more!

Do you want to help? Mail us at vrijebondamsterdam@riseup.net

Everybody come to the demonstration!

Show the world what the anarchist movement is made out of!
No bosses or politicians, but selforganisation and anarchy!
Stay safe, stay dangerous,

Vrije Bond Amsterdam
https://www.vrijebond.org/


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

Re: [Am*dam] demonstratie voor anarchie 12 juni

als er nou ergens tegen gedemonstreerd moet worden dan is het anarchie. Oh, ik snap het verschil niet tussen anarchisme en anarchie.

Is it really just limited to

Is it really just limited to these blocks? Leaving out crucial ideological fragments of anarchism as well as no space for the internationalist/ migrant movements to join. Instead of dividing it by blocks anarchism wouldve been sufficient.

Second, which anarchist school would advocate for a demo "voor anarchie" instead of doing a responsive demonstration to current social happening and thereby formulating a critique.

I foresee the forming of....

...a 6th Block, consisting of Abtin!

@your service!

Maybe its just to sell the

Maybe its just to sell the flags that the vrije bond offers, because there are ofcourse more then 5 anarcho flags. What about anarcho pacifism, or mutualism

Yes because people in the

Yes because people in the Vrije Bond are making money on Vrije Bond activities, lol.

We are not, in any way.

I have never seen any other anarchist flag than the 5 mentioned, in real life.

come on organize your own

come on organize your own bloc ! instead of complainig, i think they would be happy ife some folks orgainze a no boder bloc so go for it, you just make a banner and a call to join the bloc. its not that dificult. its called self organization !

black bloc

cis man block with black flags.

Zo wordt een oude slogan weer relevant:

Laat Honderd Blokken Bloeien!

:-)

Firstly, of course not. These

Firstly, of course not. These are just the blocks that are being organized by the people who are calling for the demo, of course you can organize your own.

Secondly, of course its also a good idea to put forward our full societal critique and alternatives, apart from just doing demos in response to fucked up stuff that is happening. Because if we only do stuff in reaction to what our enemies our doing, we will be in effect just following our enemies' agenda. How can we ever break free from this system, if we only respond? We shouldnt (just) respond, we should act and create our own momentum. One could even argue that doing stuff in response to someone/something else makes that other more powerful. This is definitely an idea that has been common in both anarchist philosophy and anarchist circles.

*

Nog wat Stalin, Mao, Lenin vlaggen voor de kameraden van de Rode Morgen en Revolutionaire eenheid.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Off-topic (als in: ga jij lekker op je eigen rechtse fora klieren).

anarchie-isme ?

Voorbij de vlaggetjes, is het wat dunnetjes wat de politieke inhoud betreft. Anarchie ? Als ik mij daar zou voegen, waarvoor precies gaa ik dan de straat op ?
Zelfbestuur ? Wat wordt dan door anderen bestuurd teneinde me wat op te dwingen ? Er wordt (op de VB website) slechts de corona crisis aangehaald, en gezegd dat de 'lockdowns niet het antwoord zijn op de coronacrisis' zijn. Wat dan wel ?

Het was altijd kenmerkend voor anarchisten, niet (de naam van) hun organisatie (en zelf niet van hun overkoepelende ideologie s als zoiets bestaat) voor op te stellen, maar concrete sociale en economische doelen. Welke zijn dat dan precies deze keer ?

Let op: ik kan natuurlijk van alles zelf bedenken en invullen hier, maar niet iedereen die deze oproep leest kan dat, en sommigen zullen vast rare ideeen meebrengen als niet van tevoren een beetje uitgezet wordt waar men voor en tegen is.

-

Wajongers, bijstandtrekkers, wooncrises.....

"Het was altijd kenmerkend

"Het was altijd kenmerkend voor anarchisten, niet (de naam van) hun organisatie (en zelf niet van hun overkoepelende ideologie s als zoiets bestaat) voor op te stellen, maar concrete sociale en economische doelen."
Helemaal mee eens

+1

+1

Mwah, in het

Mwah, in het anarchosyndicalisme heeft bijvoorbeeld ook altijd heel sterk het idee gezeten van de (bestaande) anarchistische organisatie als structuur waarmee de nieuwe samenleving in de huls van de oude wordt geboiwd.

Kijk, natuurlijk moeten we er voor uit kijken dat een middel (een organisatie) geen doel wordt, maar een sterke organisatie/een sterk middel hebben is toch echt wel van belang. Dat hele idee van onze ideologie en onze organisaties continu maar op de achtergrond plaatsen, heeft ook als effect gehad dat we weinig bekend zijn bij mensen en dat andere organisaties de eer opstrijken voor ons harde werk. Terwijl wij de actiekeukens bemensen, geld binnenhalen met benefieten, en allerlei andere hand en span diensten vervullen voor bewegingen, domineren de leninisten en aspirant politici de vergaderingen en de politieke uitingen. We mogen onszelf best wat duidelijker naar voren schuiven. Dat op de achtergrond blijven lijkt vaak ook gewoon een soort onzekerheid gerechtvaardigd als politieke keuze, ipv echt een politieke keuze.

kledinglijn ...

Anarchisme is slechts anarchisme als die niet probeert aan de macht te komen of zelf narratief centraal te komen te staan. Het streeft als het ware de sociale ipv de politieke revolutie na, dwz dat anarchisten juist niet proberen om in eerste instantie de nu bestaande sociale structuren door hun eigen te vervangen, maar om de nodige veranderingen in de maatschappelijke verhoudingen op praktijkniveau door te zetten, onafhankelijk van wat voor vlaggetjes dan aan de gevel hangen,

Het is juist aan de 'leninisten' om overal hun stempel op te willen drukken en de 'massas' achter zich te scharen.

Wat de vlaggetjes hier betreft: ik krijg de indruk dat deze dan juist de inhoudelijke uiteenzetting met concrete onderwerpen vervangt,

Het aanhalen van de coronamaatregelen in deze spreekt iig boekdelen ,,,,

Onzin

Het eerste wat je zegt klopt, maar op welke manier probeert de vrije bond hier dan aan de macht te komen???

De rest is jouw interpretatie van het anarchisme. Ik weet niet precies wat je bedoelt met "narratief centraal te komen staan", dat is aowieso een nogal academische formulering ik vooral zou associeren met poststructuralisme / postmodernisme. Anarchisme bestaat al veel langer dan die academosche stromingen, en veel anarchisten hebben er ook een hekel aan, en veel anarchisten hebben ook een hekel aan academische stromingen in het algemeen. Maar goed, deze specifieke stromingen hebben wel hun invloed gehad op (delen van) het anarchisme en anarchisten natuurlijk. Maar kom maar met een anarchistische bron die (1) dat punt maakt en (2) voor het hele anarchisme spreekt. Ik denk ook dat het anarchisme juist "als narratief centraal" moet komen te staan (zonder andere narratieven te onderdrukken), omdat in het anarchisme erg veel goede ideeën en een algemene houding zit waarmee we veel van de problemem in de wereld kunnen oplossen.

"dwz dat anarchisten juist niet proberen om in eerste instantie de nu bestaande sociale structuren door hun eigen te vervangen,"

Dit is aantoonbaar onjuist. De grootste anarchistische organisatienin de geschiedenis had juist dat als strategie: de CNT-FAI, ten tijde van de spaande burgeroorlog/revolutie. Dat is waar die roodzwarte vlag vandaan komt! Natuurlijk heb je hier waardevolle kritieken op, bijvoorbeeld vanuit de hoek van mensen die met de volledig zwarte vlag rond lopen.

Grappig, jij probeert hier juist jouw versie van anarchisme "narratief centraal" te stellen en andere versies te verdrukken..

Verder moeten we inderdaad 'de massa' s' met ons mee krijgen. Met een handjevol radicalo's verander je namelijk vrijwel niks. Met andere woorden: dat is wat je nodif hebt om de nodigr veranderingen op praktijkniveau door te voeren. En natuurlijk moeten wij ner zo goed van de massa leren als zij van ons, en wij ons minstens zoveel door hen laten leiden lals wij de massa, en daarbij een anarchistisch, dynamisch, niet structureel en niet op dwang maar op overtuiging en argumenten gebaseerd leiderschap implementeren, geen voorhoedepartij zijn, etc etc.

En op welke manier probeert de Vrije Bond hiermee overal zn stempel op te drukken? Ze organiseren gewoon een anarchistusche demonstratie!
En super raar inderdaad dat een massale uitbreiding van staatsmacht door een anarchistusche organisatie wordt benoend als slechts. Eh nee, dat is niet raar. Het zou raar zijn als ze dat niet deden.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. kansloze troll poging.

welke massas ?

Het afwijzen van de wetenschap (en het onderwijs dan) strookt niet echt met het anarchisme. Zeker niet die van CNT en vooral niet van de FAI. Die stelde de verheffing van de arbeidersklasse door onderwijs namelijk altijd centraal. Jouw anti-intellectualisme was toen (en is nu) meer een kenmerk van de rechte rand , die de onderdrukten liever dom (en dronken!) wil houden. Het verheffen van de geerfte kultuur der onderklasse tot norm is een klassetrijd methode van de bezittende klasse. Traditioneel was dat altijd kroeg , kerk, koning en kaserne (millitarisme en patriotisme) namelijk.

Verder denk ik niet dat je veel mensen mee gaat krijgen als je de demonstratie zich beperkt tot vlaggen in verschillende kleuren en zeer algemeen gehousen leuzen zoals 'geen bazen of politici'. Dit doet ook het werk van de BV zelf tekort, die immers mensen (voorbij alle ideologie, slogans en hymnes) daadwerkelijk voor zeer concrete verbeteringen van hun arbeidsomstandigheden organiseert.

Als je toch met name bij de FAI wilt kijken, kan je hun drift naar de 'moreele verbetering' van de arbeidersklasse niet ignoreren. Die hadden een zeer uitgebreid programma van boeken lezen, deze debatteren en het uitwerken van theorie, ipv zuipen en feesten. Ik kan mij niet herinneren dat in de laatse 30 jaar NL anarchisme kollektief meer gelezen werd dan de eigen propaganda, laat staan ipv de kroeg in te duiken. Ik durf te zeggen dat een zwaart rooie vlag op de gevel van zo een kroeg hangen de FAI niet echt gelukkig had gemaakt ;)

Affijn: ik kan 1001 sociaalrevolutionaire punten bedenken (huisvesting, zorg, onderwijs enz) en ik kan me best voorstllen dat de VB met de overgrote meederheid eens zou zijn. Maar waarom gaan we niet daarvoor op straat (ipv van 'anarchie')?

Ik word hier een beetje moe

Ik word hier een beetje moe van. Je leest niet wat er staat, maar hangt er je eigen interpretatie aan op, om vooral de hele tijd over iets anders te beginnen dan waar we t eerder over hadden. Ik ben helemaal niet anti-onderwijs of anti-wetenschap, integendeel. En ik heb zelf ook jarenlang in de academie rond gelopen als student, al heb ik juist daar inderdaad wel een anti-academische inslag aan over gehouden omdat het voor een groot deel gewoon slap gelul is. Een zeer uitgebreide lagere opleiding. Met name de stroming die t de hele tijd over narratieven heeft, ook al zit er ook daar wel eens een goed punt in dat erken ik ook. Anti-intellectualisme onder anarchisten heeft in ieder geval niks te maken met mensen dom willen houden, maar met tegen autoriteitsclaims zijn op basis van 'ik ben slim en jij bent dom.' Wat trouwens een centraal onderdeel is van de legitimering van de huidige orde, maar goed, ik dwaal af. Daarnaast worden er de laatste tijd ook flink wat leesgroepen georganiseerd door de Vrije Bond. Die vind jij misschien niet interessant, maar anderen wel. En je kan natuurlijk ook zelf wat organiseren hierin, dat zou je op veel thema's zelfs in/met de vrije bond kunnen doen. Dat vind ik zo mooi aan die club, de vrijwel totale ruimte en ondersteuning voor individueel initiatief.

In ieder geval ben ik helemaal voor een demonstratie op 1 van die 1001 punten. Organiseer er een, en dan kom ik. Net zoals ik voor een demonstratie ben op al van die 1001 punten, wat een demonstratie voor anarchie is. En daarom kom ik ook naar de 12e. Ik denk dat beide invalshoeken noodzakelijk zijn, zowel de deelstrijd en - kritiek als de totaalstrijd en -kritiek. Het een wordt te zweverig en abstract zonder het andere, het andere loopt vast in allerlei coöptatie en recuperatie-mechanismen van staat en kapitaal.

Voor een kritiek op een nogal

Voor een kritiek op een nogal academische formulering vind ik dit 'nogal academisch'

anal-fabeet ?

Das omdat dat geen legitieme kritiek is. Maar als je het blut wilt: als je te lui bent om te lezen en na te denken gaa je geen revolutie winnen. Je kan dan wel scoren bij jouw makkers in de kroeg of bij het voetbal. Vergeet je vlag niet ;)

Wow, ableist, seksistisch én

Wow, ableist, seksistisch én klassistisch in één comment. Impressive.
Snap ook eigenlijk niet eens wat je probeert te zeggen. Dit terwijl ik de opmerking van degene op wie je reageert best wel legitiem vind.

leg uit dan maar

Raar genoeg komt er in mijn antwoord geen referentie aan een mogelijk handicap, nog aan het geslacht van iemand en ook niet aan iemands klasse voor. Maar ik ben zeker dat jij kan uitleggen hoe jij tot deze conclusie komt.

Anders kan jij natuurlijk ook op de inhoud ingaan. Maar als jij geen argumenten heeft om het gezegde te weerleggen of aan te vullen ....

anal-lyse?

Welk handycap, gender of klasse wordt in mijn post aangehaald volgens jouw ? Dit gaat allemaal om gedraag, niet onveranderlijke eigenschappen.

Hoe veel makkelijker moet ik het nog maken dan eigenlijk? Wie te lui is om te lezen en te leren gaat makkeljk ten prooi vallen tot rechtse propaganda.

Maar mss is dat wel juist het probleem, 'makkelijk'. Klassestrijd is moeilijk en hard werk

handicap: analfabeet makkers

handicap: analfabeet
makkers in de kroeg of bij het voetbal: sexistisch (want impliceert mannelijke drinkebroeders) en klassistisch
lui om te lezen en nadenken: klassistisch

Kun je zelf wel lezen of nadenken? Of staat dit niet in je academische boekjes?

anne liese!

Analfabetisme is geen handicap, maar het ontbreken van een opleiding, of door een verdelingskwestie, of door weigering. Het is als dakloosheid, niet als blindheid.

Zuipen en voetbalkijken doen ook de rijken. Das echt een vraag van een gekozen leefstijl. En deze keuzes zijn politiek. Wat 'makkers' betreft: zou je dan de 'Internationale' ook sexistisch willen noemen, 'ten laatste male' en al ?

En te lui om te lezen en na te denken is alweer een gedragspatron. Dat komt in alle lagen van de maatschappij voor.

Maar: de geerfte kultuur van de onderdrukten is meestal direkt ook een middel om de onderdukking in stand te houden. De arbeiderklasse kan zich verheffen tot revolutionair proletariaat (ondermeer door idee buiten het geerfte). Het voetvolk van monarchie en fascisme zijn dan vaak diegene lieden uit de arbeidersklasse die dit weigeren. Zonder hen zou nog monarchie , nog fascisme kunnen bestaan

*geërfde

*geërfde

Dus ik kan alleen maar

Dus ik kan alleen maar nadenken door academische boeken te lezen? Goed om te weten. Blijkbaar moet ik op de universiteit zitten om de revolutie plannen, hoewel ik eerlijk gezegd altijd meer heb geleerd van organiseren in sociale strijd dan tijdens mijn studie. Overigens heel triest dat je denkt dat analfabeet een scheldwoord is. Maargoed, ik ga blijkbaar maar bier drinken.

Is dit nu een demonstratie

Is dit nu een demonstratie (en waarvoor/-tegen dan) of is dit een feestje omdat de vb steeds meer leden binnenharkt? want als het een soort zelf-felicitatie is dan kom ik niet.

+1

+1

AlS jE eEn VlAg DrAaGt DaN

AlS jE eEn VlAg DrAaGt DaN bEn Je eEn EcHtE AnArChiSt hOor

Ik zie dit vet veel

Ik zie dit vet veel langskomen en iedereen heeft het erover! Ik kijk ernaar uit, en hoop veel nieuwe medestanders te ontmoeten.
Snap niet waarom zoveel mensen negatief zijn over wat overduidelijk de grootste Anarchistische demo in een lange tijd gaat worden....

Demo waarover precies? Het

Demo waarover precies? Het klinkt voor mij als politieke rally in plek van een constructief ding

Leuk dat je het vraagt! Wat

Leuk dat je het vraagt! Wat zou jij een constructief ding noemen? Hoeveel demo's hebben de laatste tijd iets bereikt?

Deze demonstratie wordt een moment van gezamenlijke kracht waarbij we als beweging voor onze idealen staan. Niet om iets te vragen, maar voor onszelf, onze waarden, onze plannen. Het wordt een moment waar nieuwe anarchisten van allerlei groepen, uit allerlei hoeken samenkomen, elkaar leren kennen, zien met hoeveel ze zijn, enthousiasme opbouwen en expliciet voor hun anarchistische idealen gaan staan. Veel mensen zullen voor het eerst de straat opgaan, veel groepen zullen voor het eerst proactief samenwerken aan een demonstratie. Dat betekent dat het geheel een nieuwe impuls geeft aan de beweging. Dat is wat dit allemaal zo constructief maakt. Een deel van de kracht ervan zit ook in de termijn waarop het georganiseerd is. Zo kunnen juist nieuwe of beginnende dingen aansluiten, omdat ze zich kunnen voorbereiden.
Sommige van de groepen die hieraan meedoen zijn nu al meer aan het doen dan voorheen, gewoon door het enthousiasme, andere groepen die al een tijdje half in oprichting zijn lijken nu echt een ding te worden doordat ze een rol in deze demo hebben.

Daarom is het grappig dat de critici op deze pagina het engelstalige statement van kritiek op de Nederlandse beweging als een kritiek op deze demo lezen. Deze demo komt uit een nieuwe tak van de beweging waar de schrijver van dat statement vrijwel niets mee te maken heeft, die kritiek is veel meer geschreven vanuit de ervaring met de mensen die hier azijn lopen te pissen en niet snappen hoe organiseren werkt.

Anyway, tot ziens op de twaalfde allemaal!

Veel groepen gaan voor de

Veel groepen gaan voor de eerste keer met elkaar samen werken maa zijn wel allemaal toevallig vrije bond. is gewoon 1 organisatie. Hbe ook het idee dat juist de mensen die dit demo organiseren niet snappen hoe organiseren werkt

Dat is feitelijk niet onwaar.

Dat is feitelijk niet onwaar. Ten eerste is de Vrije Bond een federatie van onafhankelijke groepen, dus "gewoon 1 organisatie" is niet zomaar van toepassing, ten tweede doen er meerdere groepen mee die niet bij de Vrije Bond zijn aangesloten.

Maar goed, fijn dat je zo met het organiseren bezig bent. Ik ben super benieuwd naar de goed lopende en groeiende projecten waar jij mee bezig bent, en de nieuwe ideeen over organiseren die daaruit komen waar ik van kan leren. Hoe meer er in de beweging gebeurt hoe beter, en meestal kunnen dingen elkaar alleen maar aanvullen, dus dat komt goed uit :D

Niet waar, of onwaar. Kies

Niet waar, of onwaar. Kies een van de twee, niet allebei samen, dat is dubbelop :P

"Hoeveel demo's hebben de

"Hoeveel demo's hebben de laatste tijd iets bereikt?" is egt een arrogante vraag.

https://asranarshism.com/1400

https://asranarshism.com/1400/03/13/political-statement-on-the-anarchist...

"We should not try to organize anarchists or the leftists, but the goal should be social organization and mobilisation, which pays attention to the political and social position of people instead of a purely ideological view towards organising people"
"
The Netherlands is the best example of a political space in which a political struggle is destroyed, because not only there is no proper understanding of the means and purpose of the struggle here, but any attempt to change the situation get suppressed by the so-called movement itself; The reason is obvious, because there is safety for them, because most of the anarchists and leftists here are the bourgeoisie itself"

Best analysis & answer to

Best analysis & answer to such a anarchist lifestyle demonstration!

Thanks, a great supporting

Thanks, a great supporting statement that shows the problems these new initiatives in Dutch anarchism are trying to solve, and this demonstration will be a good step in the right direction.

Just look at this comment section and how these supposed anarchists here are only trying to sabotage their own movement. But don't worry, those of us who actually do stuff will get through it and these armchair indymediators will just moan in obscurity forever.

Can you not read? "We should

Can you not read? "We should not try to organize anarchists or the leftists, but the goal should be social organization and mobilisation"

I saw the part about the

I saw the part about the ineffectual self-sabotage and thought you meant it as a critique, instead of something you aspire to :P

More seriously: surely you agree that our capacity to organise a movement depends on our ability to increase our influence and have an "us" to speak of that achieve anything? Radical movements in the Netherlands are lying on their ass and we need to regroup and build up our strength.

Political statement on the

Political statement on the anarchist space of the Netherlands

Read the whole article on our website
تمام نوشته را در سایت ما بخوانید

#Political_statement

https://asranarshism.com/1400/03/13/political-statement-on-the-anarchist...

De waarde van demonstraties

Hey lui,

Veel mensen hier hebben verschillende ideeen over de waarde van demonstraties, wat ze bijdragen etc. Misschien kan de laatste aflevering van Onderstroom iets bijdragen aan de discussie. Hier is een link voor die afleveringen, het stuk dat gaat over de verschillende manieren waarop demonstraties van waarde kunnen zijn zit op 51:33

https://onderstroom.red/wp-content/uploads/podcasts/Intentionaliteit.mp3

Fijne dag allemaal!
- Alex

Alex, het klinkt alsof je

Alex, het klinkt alsof je zelf niet heel veel ervaring hebt met demonstraties. Ik snap je punt een beetje, een demo is niet iets waarmee je inderdaad je uiteindelijke doel bereikt, maar het is natuurlijk wel veel meer dan alleen het samenbrengen van mensen. Ik heb wel het idee dat jouw standpunten gelijk lijken te zijn aan die van de organisatie van deze demonstratie.

Sukkel

Alex heeft minstens 10 jaar ervaring met buitenparlementaire politiek, incl heel veel demo's

Hoi Alex, Het is jammer dat

Hoi Alex,

Het is jammer dat je iemand meteen voor sukkel uitmaakt, terwijl die daadwerkelijk naar die podcast van je luistert, en daarna moet opscheppen over hoe ervaren je wel niet bent. Super tof kerel, klinkt geloofwaardig. Wanneer doe je een podcast over de do's en don'ts van buitenparlementaire acties?

Ik ben Alex niet, sukkel.

Ik ben Alex niet, sukkel.

sukkel

Hahahahaha

mag je ook komen als je niet

mag je ook komen als je niet bij de vrije bond zit?

ja, dat mag

zou zelfs enorm gewaardeerd worden!

Het was maar een grapje, ik

Het was maar een grapje, ik kom niet.

hahahaha, good one!

ik kan zelf ook niet die dag
hahahaha

maar effe serieus, eenieder die kan, zou hier heen "moeten" gaan, al was het enkel maar om de oude, en alle nieuwe, kameraden te zien IRL

Corona of niet

En, hoe ging het? ik zie

En, hoe ging het? ik zie niets in de burgerlijke pers en ook geen verslagje in de linkse web-bubble. Kwam er nog iemand?

*

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech