In Amsterdam en in Den Haag: ook GroenLinks is de vijand

Hier kun je discussieren over In Amsterdam en in Den Haag: ook GroenLinks is de vijand.
Opmerking vooraf: Dit stuk zou in andere gevallen eerst op mijn blog,https://ravotr.noblogs.org zijn verschenen. daar kan ik echter wegens computer failure even niet bij. Dus blog ik een beetje hier. Tzt zal dit stuk ook op het blog alsnog verschijnen, denk ik zo.

In Amsterdam en in Den Haag: ook GroenLinks is de vijand

door Peter Storm

Strijdbewegingen voor sociale rechtvaardigheid, tegen onderdrukking, uitbuiting, witte overheersing en patriarchaat, voor natuurbehoud en een schoner milieu en een iets minder desastreus ontregeld klimaat... zulke bewegingen hebben vele vijanden. Eén van die vijanden heet GroenLinks. Twee actuele ontwikkelingen laten dat zien.

Lutkemeer

Er is om te beginnen de strijd tot behoud van de Lutkemeerpolder aan de rand van Amsterdam. Daar bevindt zich een biologisch boerenbedrijf. Echte boeren, niet de randcriminelen met hun tractors die door racistische politici toegejuicht en wapperend met de Confederate vlag van de Zuidelijke Amerikaanse slavenhoudersstaten uit de Amerikaanse burgeroorlog, Den Haag nog wat onveiliger hielpen maken dan het van regeringswege en dankzij de plaatselijke politie sowieso al is. Nee echte boeren. Hun biologische boerenbedrijf, De Boterbloem, moet echter weg van de gemeente Amsterdam. Op die plek komt namelijk een bedrijventerrein. Dat is zo geregeld, via een deal waar minstens een zweem van corruptie aan zit waar VVD-politicus Ton Hooijmakers meer van weet.

GroenLinks zit inmiddels in het gemeentebestuur en heeft deze beslissing geërfd. Maar de betreffende GroenLinkse wethouder stáát ook voor het besluit, en voert het uit, in strijd met onder andere de afspraak dat dit nieuwe bedrijventerrein niet aangelegd zou worden zolang een ouder bedrijventerrein nog niet volgebouwd is. En dat is het nog niet, zoals ook een NRC-verslaggever vaststelde.(1) Natuurlijk is de sloop van Lutkemeerpolder en bioboerenbedrijf evengoed onaanvaardbaar als dat andere terrein wel vol is. Maar de schending van de eerdere afspraak is wel symptomatisch.

Een GroenLinks-wethouder maakt zich dus verantwoordelijk voor het kapotmaken van een biologisch boerenbedrijf, voor het vervangen van hoognodig groen door nog meer gebouwen om m nog meer ondernemers alle ruimte te bieden om winst bij elkaar te harken over de ruggen van personeel, klanten en vooral milieu. Deze wethouder heet Marieke van Doornick. Haar reactie op de kritiek: 'Akkerbouw in de stad is misschien een romantisch ideaal, maar het past niet bij de verdichting van de stad waarvoor dit college gekozen heeft.' (2)Tsja. Op verantwoorde manier eten produceren en tegelijk open en groene ruimte in stand houdne is minder belangrijk dat de stad volproppen met steen en beton, want dat laatste is nu eenmaal ooit afgesproken. Dat is GroenLinks op gemeentelijk niveau.

Tegen de sloop van de Lutkemeer is al maanden een campagne gaande, met ook demonstraties en dergelijke. Een bezettingsactie in begin september om de polder te helpen redden werd beëindigd door de politie. 'Onder orders van onze “groene” gemeente werd er politiemacht opgetrommeld om hardhandig te ontruimen en werden binnen vier uur tijd de pompoenen, zonnebloemen en het harde werk van tientallen tuinders vernietigd'.(3) Wie is verantwoordelijk voor de politie waar het de 'openbare orde' en dus politie-inzet bij acties, betreft? Juist: Femke Halsema, burgemeester van de stad en ook GroenLinks.

Zo sloopt een partij die zich voor laat staan als milieuvriendelijk en vrijheidslievend progressief, zowel het milieu als de vrijheid om voor sociale en ecologische rechtvaardigheid op te komen. Die strijd gaat evengoed door, voor het behoud van de Lutkemeer en tegen de prioriteiten die ook GroenLinks tot haar prioriteiten heeft gemaakt. Op 12 oktober voeren mensen actie voor de Lutkermeer, wat organisatoren betreft met laarzen aan een knoflook bij zich.(4) Het is het overwegen meer dan waard om daar aan mee te doen. En als we daar de ME tegenover ons krijgen, vergeet dan niet om Femke Halsema daar persoonlijk voor verantwoordelijk te houden.

Politiek Den Haag

GroenLinks blijkt de vijand van sociale rechtvaardigheid en milieubehoud. Dat blijkt niet alleen in Amsterdam, maar ook in Den Haag, waar GroenLinks zich opstelt als vijfde regeringspartij, als coalitiepartner van het aso-kabinet van Rutte. De partij presteert het namelijk om aan te kondigen dat ze voor alle begrotingen van de ministeries wil gaan stemmen die de regering heeft aangekondigd.(5) Daarmee wordt groenLinks verantwoordelijk voor het regeringsbeleid, en dat rekenen tegenstanders van die regering GroenLinks terecht aan.

Wat is de redenering van GroenLinks hierbij? Partijchef Jesse Klaver wil af van wat hij 'scorebordpolitiek' noemt: partijpolitiek puntjes vergaren dor demonstratief nee te stemmen uit profileringsdrang, of zoiets. GroenLinks redeneert verder dat in de diverse begrotingen niet louter bezuinigingen zitten – waar GroenLinks makkelijker voluit tegen kan stemmen – maar ook bescheiden verbeteringen, iets meer budget zus, een iets hogere toeslag zo. Door frontaal tegen begrotingen te stemmen, stem je ook tegen die verbeteringen. Als zo'n begroting wordt weggestemd gaan die verbeteringen ook niet door en blijft de bestaande, hoogst onbevredigende toestand voortduren. Om dus die kleine beetjes vooruitgang binnen te halen, moet GroenLinks wel voor die begrotingen stemmen. Dat is zo'n beetje het idee.

Het is een vunzige, opportunistische redenering die zelfs in eigen termen niet spoort. Allereerst maakt GroenLinks zich op deze manier niet alleen verantwoordelijk voor de verbeteringen die met een vergrootglas inderdaad wel te vinden zijn. Ze maakt zich tegelijk verantwoordelijk voor precies de karigheid van de verbeteringen, en ook voor die delen van beleid waar juist helemaal geen verbeteringen te vinden zijn. Door bij voorbaat te zeggen dat ze vóór stemt, ziet GroenLinks ook bij voorbaat af van haar machtsmiddel. Immers, juist door dreigen tegen te stemmen, kan een partij soms bedingen dat de regering haar begroting verder wijzigt in de richting van wat die partij wil. GroenLinks had kunnen zeggen: we stemmen alleen voor de onderwijsbegroting als daar tegen de werkdruk geen fooi, maar echt substantieel geld wordt ingezet. Zorg idem, en ga zo maar door.

Natuurlijk: GroenLinks kan verzoeken in die richting nu ook indienen. Maar waarom zou de regering eraan tegemoet komen, als GroenLinks bij voorbaat garandeert dat ze de regeringsplannen ook ongewijzigd laat passeren?Als je dan al gelooft in parlementaire politiek, gebruik dan minstens je parlementaire invloed om echt iets binnen te halen, in plaats van blij te zijn met de fooien die de regering aanbiedt uit angst dat je zelfs die kwijt raakt als je met de vuist op tafel slaat. Wat GroenLinks nu doet, is zich opstellen als regeringspartij, mét de verantwoordelijkheid voor het beleid maar zónder de invloed om dat beleid zelfs maar bij te sturen. Want van het uitoefenen van die invloed ziet GroenLinks bij voorbaat dus af.

Het heeft er veel van weg dat GroenLinks meer bezig is met zich profileren als echte coalitiepartner voor een volgende kabinetsperiode dan als partij die haar idealen om probeert te zetten in beleid. Klaver wordt – zo ziet het er uit – liever gewaardeerd door Rutte dan door bio-boeren in de Lutkemeer en door zorgmedewerkers in welk ziekenhuis dan ook. Ik geloofde al niet in de parlementaire methode om sociale verandering te bereiken: geef mij maar buitenparlementair protest en verzet, desnoods harde actie – het punt waar die verder zo reactionaire boeren van afgelopen dinsdag wèl iets leerzaams lieten zien. GroenLinks etaleert intussen hoe ze de parlementaire methode verder verfijnd heeft door van verandering die verder gaat dan wat Rutte toestaat, bij voorbaat maar helemaal af te zien.

Hoe GroenLinks Baudet en Wilders helpt

De gevolgen zijn desastreus, voor GroenLinks maar ook voor de strijd voor rechtvaardigheid en milieu. Het lot van GroenLinks kan me op zichzelf weinig schelen, die strijd voor rechtvaardigheid en milieu dus wel. GroenLinks speelt met haar opstelling de rechtse vijanden van die strijd in de kaart. Hoe?

GroenLinks profileert zich als partner van een alom verachte en verafschuwde asociale regering. Die afschuw en verachting zal nu ook neerkomen op het hoofd van Klaver en zijn fractiegenoten. Wie bij volgende verkiezingen tegen dit kabinet en haar akelige neoliberale prioriteiten wil stemmen, kan bij GroenLinks niet terecht. Ik voorspel een forse daling van het aantal groenLinks-zetels bij komende parlementsverkiezingen, gevolgd door het aftreden van Klaver als partijchef. Ik zal geen traan laten om diens vertrek en om de GroenLinkse nederlaag. Wie eerst de ruggengraat kwijtraakt door die te verwaarlozen, verliest vervolgens ook de kiezers. Zo gaat dat.

Maar de afgang van GroenLinks heeft ook buiten die partij consequenties. De regeringsvriendelijke opstelling van Klaver is koren op de molen van fascistisch rechts. Want als een zich links noemende partij zich neoliberaal en als regeringspartner gedraagt terwijl hard en racistisch rechts zich oppositioneel opstelt, dan zal de woede die het regeringsbeleid oproept des te makkelijker door dat harde racistische rechts bespeeld en in macht omgezet kan worden. Kijk hoe Wilders al juicht! 'GroenLinks heeft zich bij voorbaat, zonder te regeren, tot regeringspartij gebombardeerd. De partij laat zijn kiezers in de kou staan.'(7) Net zoals Wilders dat zelf natuurlijk deed met zijn gedoogsteun voor Rutte I, 2010-2012, maar dat vertelt Wilders er natuurlijk niet bij. En die opstelling kostte Wilders kiezers, de huidige opstelling van Klaver zou GroenLinks ook wel eens flink kunnen opbreken. Want waar GroenLinks zo ongeveer meeregeert terwijl Baudets FvD en Wilders' PVV spelen voor oppositiepartij, daar zullen die PVV en dat FvD kiezers winnen terwijl GroenLinks verliest. Voor die verkiezingswinst van de fascistische rechterzijde is GroenLinks dan mee verantwoordelijk.

Iets van dezelfde griezelige dynamiek zien we rond de Lutkemeerpolder. Het Amsterdamse stadsbestuur, met GroenLinks als deelnemer, maakt zich verantwoordelijk voor het slopen ervan ten bate van een bedrijventerrein. Welke partij stelt zich op als tegenstander van de sloop en als bondgenoot van de strijd ertegen? Juist: het Forum voor Democratie.(6) Natuurlijk is ieder bondgenootschap tussen actievoerders en Forum-fascisten vergif. Maar het is de opstelling van GroenLinks als bestuurderspartij die dit vergif de ruimte geeft

Wat we nodig hebben, is radicale oppositie tegen de regering én tegen hard rechts. Wat GroenLijnks biedt is echter medewerking aan die regering en het in de kaart spelen van hard rechts. Jesse Klaver, je maakt een onvergeeflijke fout. Beste mensen die nog verwachtingen hebben van GroenLinks: kijk goed, en trek je conclusies. Jesse Klaver en zijn partij zijn ook jullie vijand.

Noten:

1 Thijs Niemantsverdriet, 'Polder weg voor bedrijven: “gemeente is nietsontziend” ', NRC, 3 oktober 2019, https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/03/de-boerderij-moet-weg-en-de-polder-...

2 als noot 1.

3 'Demonstratie Lutkemeerpolder', op Krapuul, 5 september 2019, https://www.krapuul.nl/nieuws/2740735/demonstratie-lutkemeerpolder/

4 '12 oktober 14 uur actie!', Behoud Lutkemeer, http://behoudlutkemeer.nl/uncategorized/12-oktober-14-uur-actie/ ; ook: Behoud Lutkemeer, 'Naar de Lutkemeer, als het je een biet kan schelen!', Indymedia, 28 september 2019, https://www.indymedia.nl/node/46772

5 'Kritiek op anti-scorebordpolitiek Klaver: 'Meestemmen, mag daar wat tegenover staan?' NOS, 3 oktober 2019, https://nos.nl/artikel/2304549-kritiek-op-anti-scorebordpolitiek-klaver-...

6 zie noot 1.

7 zie noot 2.


jullie anarchisten zijn net

jullie anarchisten zijn net zulke farizeeërs en dus evengoed vijand als GL en D66. ik hoor je alleen over zwarte piet en racisme nooit over wajongers. Wajongers zijn niet hip en cool.

im so real, you can call me reality

beste meneer nn, of mevrouw nn, of non-binair persoon/entiteit nn

Nee,nee..

Ik ben anarchist ( sociaal economisch gezien ! ) . Om duidelijker te zijn, anarcho mutualist/individualist/collectivist ( lekker belangrijk, al die termen )

En ik heb van begin af aan gezeken over pronounce rondjes, mannen met baarden, die een 'vrouwelijke ziel' hebben en dus van de een
op de andere dag 'lesbisch' zijn, omdat ze nog steeds met de vrouwen neuken. Ga me stukjes van vroeger lezen en je ziet dat ik van begin af aan al 'een slechterik' was en 'problematisch' was. Ik ben anarchist, geen Bij1 lid....Zelfs al woon ik in Amsterdam...Ik ben anarchist, geen Denk lid.. Ik spreek over sociaal economische problematiek, niet over een zwarte piet, waar veel zwárte mensen, zélf niet eens tegen zijn. Ja, ik heb ze gesproken. Arme zwarte mensen,die zeggen dat ze wéten wat racisme is, maar zwarte piet niet racistisch vinden, maar iets onnozels, iets kleins, een kinder ding.

Op het moment dat ik Joke Kaviaar hoorde drammen over een of andere televisie show, waar die malle Gerard Joling een native american tooi droeg ( for the fuck of it ). toen ik hoorde dat men geen dreadlocks mocht, toen ik hoorde over zoveel meer waanzin, had ik het helemaal gehad met 'het anarchisme'. Er zitten nog wel mensen tussen, die ik mag, mensen met goede intenties, échte mensen. Geen posers, geen conformistische nobody's.

Voor nu ben ik politiek een beetje homeless. Wat ook wel weer edgy is. Ook wel weer edgelord. Ik ben te anarchistisch, voor 'het anarchisme'. Al is daar niet zoveel voor nodig. De EO jongerendag is anarchistischer, dan 'het anarchisme' , in Nederland

Ik ben de klassenstrijd niet aangegaan, om ieder jaar voor zwarte piet te strijden. Nee, de klassenstrijd voer ik voor mijzelf. Ja, voor mijzelf ja, dat zal ook wel weer een taboe zijn, dat je eens iets voor jezelf doet. Want je moet altijd op die ander gericht zijn, in het moderne 'anarchisme'. Een anarchisme, dat meer lijkt op een soort identitair, sektarisch maoïsme.

Ja, ik ben zelfs exposed, door een of andere 'anarchistische' moraalridder, omdat ik een afwijkende mening heb. Zo vrij is dat 'anarchisme'. Ben je het ergens niet mee eens, dan wordt exposed, vertelt men wie je bent en waar je woont. Totale vrijheid, tenzij je een keer nét even anders denkt, dan de griezelige, controversiële sekte

nu jullie weer, fuckers

correctie

Correctie

één van mijn andere pseudoniemen is exposed, door iemand, niet waar ik woon

Ik zou jullie namen persoonlijk NOOIT, maar dan ook NOOIT noemen, als ik ze kende.....Al
zou ik nog zo'n hekel aan je hebben, al zou ik het met bijna ieder woord wat je zegt oneens zijn.

Dat is iets nieuws, men noemt dat solidariteit, professionaliteit. Weleens van gehoord ?

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

ik voed een trolletje

Beste NN

Peter Storm is een mattie van me.

IK ben het vaak niet met hem eens, ondanks dat hij ook anarchist is. Maar
een beetje een andere richting, weetje wel, een andere smaak anarchisme.

Máár, hij loopt natuurlijk niet achter maoïsme, IS en stalinisme aan. Zeg wat je wilt, maar
dit is gewoon niet waar. Een kleine leugen

Je snapt het weer niet. Anarchisme, is totaal, compleet anders dan stalinisme, maoisme en het is ongeveer
het omgekeerde van ISIS

ook in Utrecht en Groningen

ook in Utrecht en Groningen waar Groenlinks de grootste is in de gemeenteraad lijkt ze helemaal niets op te hebben met krakers of mensen ter linker zijde van Groenlinks.
Groenlinks heeft al lang geleden hun principes overboord gesmeten en is nu hongerig op zoek naar de macht en het maakt hun geen drol uit of ze dan XR direct moeten laten arresteren als ze protesteren of ze kraakpanden onwettig moeten laten ontruimen of aan rutte beloven mee te zullen stemmen met al zijn neo liberale plannen.
Ze zullen alles doen voor de macht

Ja, maar dit is niet zo

Ja, maar dit is niet zo vreemd.

Dit geld ook voor SP, PVDA , ik denk ook wel PVDD

Omdat, ja, dit zijn sociaal democratische bewegingen,die ( zogenaamd ) via het parlement van alles gaan bewerkstelligen

Als er geen huizen zijn, dan zeggen zij : vrees niet, wij gaan dat via het parlement oplossen.

Als je actief wilt zijn, mag dat binnen de lijntjes van de wet. Al dat andere, dat 'mag' niet. Deze drie partijen, hebben gewoon die stellingname. Zij vinden 'ons' ( want ik spreek niet graag van een ons ) slecht voor hun imago. Ik had het met een SPer een keer over anarchisme. Daar moeten ze niets van hebben, dat geeft hen een slechte naam, bij D66 en VVD etc. Maargoed, voor de VVD is het allemaal één pot nat. Krakers, PVDD, SP, allemaal 'links tuig', in hun ogen. Dus zoveel valt er niet te winnen in 'het parlement'. Je mag een 'schreeuwer' zijn, aan 'de zijlijn'

Ik bedoel, ja, je verwijt hen van iets, dat ze gewoon zijn. Als Groenlinks buiten de wet zou gaan, zou het niet Groenlinks zijn....Maar XR, ofzo...

Dus ja.

politiek

"groenlinks is de vijand" is voor mij te kort door de bocht. Enerzijds werken politici in nederland "zonder last of ruggespraak" (ik weet niet waarom), wat betekent dat ze dingen beslissen zonder hun achterban te raadplegen. Anderzijds heb je "het politieke spel", wat inhoudt dat je dingen uitruilt. M.a.w. dat je wensen van andere partijen inwilligt zodat die andere partij wensen van jouw partij inwilligt. Ik ben blij dat ik niet gedwongen wordt dat spel te spelen... Wat ik jammer vindt is dat we geen referendum hebben om (als gekwalificeerde meerderheid van stemgerechtigden) dat spel te omzeilen.
Al sinds het manifest "vrijheid eerlijk delen" is duidelijk dat groenlinks bestaat uit een liberale vleugel en een linkse. Femke Halsema is het boegbeeld van de liberale vleugel, en zelfverklaard workaholic. Als (aldanniet Groenlinkse) volksvertegenwoordigers hun achterban "verraden" jagen ze stemmers naar andere partijen ( PvdD, Bij1 of Volt of zo). Of die het beter doen is afwachten...

,

De 'vijand' is niet het juiste woord.

Zij doen zaken gewoon heel anders. Uiteraard zitten er ook gewoon goede mensen tussen. Je kan ze niet over één kam scheren. Ze hebben vele leden, maar ik denk dat de partijtop, gewoon langzaam naar de neoliberale kant zal buigen, via zo'n Halsema. Zo'n Halsema zit nu al een beetje in dat wereldje. Het wereldje van Burgemeesters, topambtenaren en 'beleid'

Ik geloof, in de kern, meer in directe strijd. Syndicalisme etc, dan in sociaal democratie. Daar worden zaken in beslist. Die picketlines, die de vrijebond bij dat Otto Slaveforce gedaan heeft. Dat was bijvoorbeeld ijzersterk. Dan win je. Winnen is moeilijk en pijnlijk en riskant. Op een stoel zitten, in de tweede kamer, is dat niet...Wie mooi wilt zijn, moet pijn leiden. Wie mooie resultaten wilt, moet pijn leiden ( beetje rare vergelijking, maar je snapt deze boy )

Ik denk dat Groen links, op de lange termijn, wel hier en daar microscopisch kleine verbeteringen kan afdwingen. Zie het, als een groen glazuurlaagje, over een neoliberale taart.

Maar voor mensen die midden in de maatschappij staan, wiens huur in de nek hijgt. Die worden uitgebuit, is dat niet genoeg.

Groen ondernemen, meer bomen, elektrisch rijden. Allemaal mooi, Groen links, maar de mensen staan midden in de klassenstrijd en worden in het hier en nu, bunker hard uitgezogen. Daar kan GL niets aan doen en zelfs de SP wilt zich daar niet echt aan branden. Dus dan moeten mensen het dan maar zelf doen.

parlementair en zo

"pijn leiden"?? Nee dat snap ik niet. Welke pijn moet geleid worden, en waarheen?

Uiteraard is het goed als mensen zelf dingen regelen, en aktievoeren, en niet teveel van het parlement of de gemeenteraad verwachten. Aan de andere kant denk ik dat het in Nederland een stuk minder aangenaam toeven zou zijn als we *geen* linkse partijen in die instituties zouden hebben.

Even terug naar het begin: Ik weet helaas ook geen perfecte methode om te voorkomen dat mensen die meer aan hun eigen carrière denken dan aan hun stemmers en de principes waarop de partij gebaseerd is op een welbetaalde zetel terechtkomen (en ik sta ook niet te springen om er zelf te gaan zitten)

ja

pijn leiden

Laat ik het zo zeggen, deze metafoor bedoel ik ongeveer zo.

De klassenstrijd, is gewoon een realiteit hé. Omdat enkelingen, de wereld in handen hebben, de productiemiddelen, zoals men dat dan noemt. Deze productiemiddelen zijn: de zaken die je nodig hebt, voor je voortbestaan. Dus : huizen, panden, fabriekshallen, machines etc.

De klassenstrijd, is een realiteit. En hoe het met strijd werkt, hoe meer druk je zet, hoe harder je ageert, hoe meer je bewerkstelligt. Als je aan het touwtrekken bent, heel hard, dan doet dat pijn, maar krijg je wel het tauw naar jouw kant toe. Zo werkt dat ook met de klassenstrijd. Dat jij in de PVDA zit, is geen aanval op de financiële elite. Nee hoor, prima. Maar, als jij hun kantoor in gaat, dingen sloopt, je loon opeist, wat je niet gekregen hebt. Ja, dan vinden ze dit al véél minder leuk, veel minder fluffy. Máár,deze manier van doen, is meteen ook gevaarlijker voor jou en dus pijnlijker.

Kraken, effectief én pijnlijk, zodra je eruit geflikkerd wordt. Je hebt geen huis, toen kraakte je een huis. Het was effectief én het was pijnlijk, toen de knokploeg je eruit probeerde te gooien. Snap je nu wat ik bedoel ?

radicaal activisme, is effectief én het gaat je in de problemen brengen. Lid zijn van de PVDA is veilig en

mvgr, je boy

correctie.

Lid van de pvda is veilig én het levert niets op, voor niemand. Laten we eerlijk zijn.

Zoiets als Groenlinks, staat symbool voor klassenstrijd, maar is het niet echt. Het is
een verwijzing naar de klassenstrijd, die je dagelijks meemaakt, in de maatschappij.

Die partijen mogen daar zitten, aanschuiven bij de loopjongens van aandeelhouders ( de coalitie )

Ze mogen zeggen dat ze iets een schande vinden en daar houdt het dan op. Ze hebben geen daadwerkelijke macht. Groenlinks mág zeggen : hey, vervuil de amazone eens niet. Radicale milieu figuren, bezetten zo'n amazone. Ik geloof meer in die laatste strategie. Niet dat ik zelf een radicale activist ben, want ja, daar ben ik te lethargisch en lui voor hehehehe.

Sociaal democraten, proberen altijd een beroep te doen op de gewetens, van zij die geen geweten hebben. syndicalisme en anarchisme, had altijd al een meer cynische kijk op de wereld en daarmee ook een meer realistische kijk.

lezen we mee, AIVD ? Misschien leren we er iets van?

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech