Moet Thierry Dood?

Hier kun je discussieren over Moet Thierry Dood? .
Vervolgens buitelt ‘beschaafd’ Nederland over elkaar heen in selectieve verontwaardiging, linkse organisaties en ‘bezorgde burgers’ gelijk. Zelfs onze Politicus-in-Chief heeft plots een hart gevonden en roept op tot verdraagzaamheid, omdat het wél wat uitmaakt als politici zich bedreigd zouden kunnen voelen. Maar goed, laten we meer doen dan alleen hopen dat deze PR-blunder z.s.m. over waait, beredeneren dat het helemaal geen doodsbedreiging was [3] en/of roepen ‘ja maar zij zijn veel gemener.’ Want het is wel door m’n hoofd geschoten de afgelopen week, dat een kogel in de kop van Thierry misschien wel op z’n plek is (pun intended). Laten we dus de vraag eens serieus stellen: moet Thierry dood?

Laten we duidelijk zijn waarom we deze vraag stellen. Thierry is de leider, of althans de meest succesvolle promotor, van het fascisme in Nederland. Het is de laatste tijd al uitvoerig uitgelegd dat het hier inderdaad om fascixme gaat, of in ieder geval iets dat daar heel dicht bij in de buurt komt. De FvD stuurt actief aan op een conflict tussen bevolkingsgroepen op basis van etniciteit. Dit om witte dominantie te verdedigen, te versterken en te herstellen voor zover die is ondermijnd. Daarnaast is er sprake van een soort macho-revanchisme, waarvoor de emotionele basis vooral lijkt te zijn dat je ooit bent gedisst door een meid op school. Of gewoon niet weet hoe je op een zelfverzekerde én sympathieke manier met een vrouw moet omgaan, waar je al dan niet romantische of seksuele interesses voor hebt.

Dan kan Thierry nog zo mooi zeggen dat ze mensen beoordelen op hun individuele gedragingen, het punt is natuurlijk dat ze aannames maken over je gedrag op basis van je huidskleur, geloof of geslacht. Dat je, als je in de verkeerde categorie valt, al met ’10-0′ achter staat en je vervolgens moet gaan bewijzen dat je toch oké bent of wél competent/ambitieus/slim/etc kan zijn. Ook de nazis hadden oog voor individuele gedragingen toen zij (aanvankelijk) uitzonderingen maakte voor Duits-joodse veteranen uit de eerste wereldoorlog. En Hitler kwam zelfs persoonlijk tot de redding van een joodse man die in de loopgraven zijn meerdere was geweest! [4]

Dat is sowieso het vermoeiende aan de meeste tegenwerpingen die je krijgt als je fascisme aanwijst waar dat er is. Ja, natuurlijk roepen ze nog niet expliciet op tot genocide! Ik geloof ook best dat het helemaal (nog) niet op hun agenda staat (al staat ook vast dat aanhangers niet kunnen wachten totdat ze ‘muzzies’ kunnen afmaken). Aanvankelijk wilden de nazi’s de joden ‘gewoon’ neerzetten op Madagaskar! [5] Zeg maar het ‘ga terug naar je eigen land’ van die tijd, voor een volk dat geen land had. En Mussolini was niet eens zo racistisch – zeker niet gelet op de tijd waarin die leefde. Ik weet dan ook wel zeker dat als Mussolini en Hitler nu in opkomst waren, dat men toch wel vraagtekens had gezet bij hun fascistische karakter..

De historische context wordt ook vergten bij het meest sporende argument dat er hiet geen sprake is van fascime: de FvD heeft geen knokploegen op straat. Nou is dat argument wat verouderd sinds vorige week de eerste direct terug naar de FvD herleidbare klappen zijn gevallen [6], maar oké: een SA is er niet. Maar naast het feit dat bruin niet zo hip is tegenwoordig, ontstonden de fascistische bewegingen van vroeger ook in een context waarin (1) de staat zelf veel geweldadiger optrad en (2) ander politiek straatgeweld veel meer voorkwam dan tegenwooridg in Nederland. De NSDAP kwam nota bene voort uit paramilitaire eenheden die door een sociaal-democratische (!) regering werden ingezet om een (deels raden-)communistische revolutie in bloed te smoren! Ja, nogal logisch dat het hebben van een knokplgoeg dan een belangrijke kern is van je organisatie.

Met andere woorden, mensen moeten zich realiseren dat de ene fascist de andere niet is, en dezelfde fascist ook niet altijd even fascistisch is. En ook trouwens dat een fascist niet persé een monster is, laat staan in alle opzichten. Iets waar Anne-Fleur Dekker plotseling achter kwam, en nog verliefd werd ook… Maar dat betekent nog niet dat die persoon daarom geen fascist is. Hitler hield echt zielsveel van die hond, ja! En de SA was godverdomme ook geen SS! Je moet niet appels met peren vergelijken.. Maar toch, een fascist is een fascist, en onze Thierry is er zeker één.

KOSTEN/BATEN

Maar moet hij alleen al daarom dood? Omdat hij een fascist is? Dat zou betekenen dat elke fascist dood moet. Dat lijkt me absurd, bijvoorbeeld omdat ze niet allemaal een bedreiging vormen en het voor sommigen ook ‘gewoon’ een puberale fase is (goed, was dan anarchist geworden denk ik dan..). Maar Thierry is een charismatisch leider. En zonder hem valt het succes van de FvD en daarmee ook de huidige groei van het Nederlands fascisme moeilijk voor te stellen. Een goed geplaatst schot brengt de FvD ernstig schade toe. Misschien dat het zelfs uiteen valt zonder de bezielde leiding van die Leidse bal.

Aan de andere kant lijkt de FvD toch wel wat sterker dan de LPF. En al lijkt Hiddema toch wat teveel op een ouderwetse fascist om echt veel mensen aan te spreken, het is toch waarschijnlijk dat er iets over blijft van de FvD. En met Baudet als martelaar zal een flink deel van de achterban meer toegewijs raken aan de Partij. En zal een substantieel deel daar weer van zich aansluiten bij de schuimbekkende rassenoolorg-brigade. Bovendien is er zeker geen gebrek aan rechtse ballen in Nederland, die – wellicht afgewezen door de VVD – zich voor de juiste ‘incentives’ wel willen lenen voor een politieke escapade als Redder-des-Vaderlands.

Tegelijkertijd gaat er natuurlijk wel een afschrikkend effect uit van zo’n aanslag. Dood is het moeielijk brallen, zullen we maar zeggen. Je verheven voelen boven het plebs gaat moeilijk als je onder de zoden ligt. En zelfs aan die rassenoorlog is weinig lol aan te belven als het game-over is, zonder mogelijkheid om te re-spawnen en door te gaan met het geven van headshots aan ‘mudslimes.’ Een deel zal dan ook ondergronds worden gejaagd (waar weer voor- en nadelen voor zijn). En een deel zal er mee kappen en zich richten op dingen waarbij ze zelf minder gevaar lopen.

WAT WILLEN WE?

Maar laten we het wat breder trekken. Hoe verhoudt zo’n politieke moord zich tot onze doelen? Nederland is een behoorlijk vreedzaam land, en we hebben een behoorlijke vrijheid van discussie en organisatie. In ieder geval vallen er veel landen aan te wijzen waar het nog (en niet onregelmatig véél, véél) slechter is. Politiek gemotiveerd geweld is een zeer hoge uitzondering, en beperkt zich zelfs dan ook bijna altijd tot een klap (meestal van een ME of stille), misschien wat vuurwerk of heel soms een steen (die meestal mist en anders bijna altijd afketst op bepantsering). Willen wij dan diegenen zijn die het geweld zo heftig escaleren? De doos van pandora open wrikken?

Er is weinig reden om aan te nemen dat er geen soortgelijke reactie zou komen. En nog minder dat we een conflict zouden winnen. Zo’n conflict zou zich bovendien met angstaanjagende snelheid kunnen ontwikkelen tot een burgeroorlog. Waar onder de huidige omstandigheden op zijn minst elementen van rassenoorlog zouden zitten, en we dus juist veroorzaken wat de schuimbekken willen. En áls we dan winnen, dan zijn de bases voor de nieuwe samenleving puinhopen, schaarste en een massaal getraumatiseerde bevolking. Zelfs áls je daar dan binnen afzienbare tijd (zeg maar een jaar of 50) iets mooiers/minder lelijks van kan maken dat wat we nu hebben, kan je je afvragen: is het dat dan waard?

Natuurlijk, ik schets een doemscenario. Misschien valt het mee. Misschien bijft het zelfs bij die éne knal. Een gerichte, efficiënte toepassing van geweld kan juist een geweldsspiraal stoppen of zelfs voorkomen. De staat probeert dat regelmatig, en met verbazingwekkend veel succes. Het idee dat geweld altijd alleen maar meer geweld oproept, is in ieder geval idealistische onzin. Misschien kunnen we in dit geval alleen maar zeggen dat beide opties risico’s met zich meebrengen. En tja, zeggen we niet zo vaak ‘niets doen ís geen optie’?

DE MORAAL VAN HET VERHAAL

Oké, maar wat dan wat betreft de ethiek, de moraliteit er van? Hoe kan je het nemen van een leven rechtvaardigen? Het leven heeft tot iets ‘heiligs’ (for lack of a better word). Je kan over veel discussieren, maar dat moord in principe fout is, daar kan je gelukkig niet omheen. Al was het alleen maar omdat – ja, hier komt it – je zelf natuurlijk ook wilt blijven leven. ‘Doet gij een ander niet, wat u niet wil dat u geschied.’ Bovendien is de dood geen wond waarvan je kan genezen, een trauma dat je kan verwerken of zelfs een verminking waarmee je kan leren leven. Het is het onherstelbare, het einde, het Grote Tegenovergestelde van alles dat ís.

Maar goed, die Thierry die doet ook wel wat dingen waarvan ik (en waarschijnlijk ook hij) niet wil dat die mij, ons, of een ander geschieden. Hij schendt zelf die regel, die hem zou bescerhemen. Hij organiseert namelijk in de richting van rassenoorlog, zet mensen tegen erlkaar op, rechtvaardigt en verdedigt een onderdrukking/uitsluiting/uitbuiting die hij probeert te versterken of te herstellen. Wie weet hoeveel doden er door hem gaan vallen, als hij niet gestopt wordt! Dan kan je toch beter één leven nemen, dan het risico te lopen dat er miljoenen sterven? Als iemand nou gewoon Hitler had afgeknald, desnoods al toen hij met z’n pruts-schilderijtje aankwam op de kunstacademie in Wenen!..

Nee. Niemand heeft een glazen bol. De moord op Thierry kan net zo goed de moord op miljoenen dichterbij brengen. Dat weet je gewoon niet. Wat we wel zeker weten, is dat moord principieel fout is. Je kan alles wel rechtvaardigen door wat er zou kunnen gebeuren. Op dezelfde manier viel Bush de Tweede met zijn handlangers Irak binnen. Een daad van agressie werd gesponnen tot preventieve aanval, en daarmee was het opeens zelfverdediging geworden. Maar dat was het gewoon niet, punt. Wat voor samenleving bouw je en wat voor mens wordt je, als we dit soort trucs gaan toepassen?

Laat Thierry dus leven! De gevolgen van zijn moord zullen zeker ook negatief zijn, en mogelijk zelfs volstrekt rampzalig. Bovendien is ook Thierry een mens net als elk ander, en heeft hij daarmee het geboorterecht om te leven. Dan kan je moralistisch vinden, maar doe maar eens een gedachte-experiment bij wat er gebeurt als je dat principe laat varen (wat gerechtvaardigd kan worden, wat opeens allemaal zou moeten mogen). Het is niet iets wat je zomaar overboord kan zetten, ook niet als iemand ‘fout’ is. Waar het op neer komt, is dat hij niets doet wat ons noodzaakt hem uit zelfverdediging van te vermoorden. Dat zou bijvoorbeeld zo zijn, als hij ons aan het vermoorden is. En dan niet symbolisch of ‘hij is het aan het voorbereiden’ enzovoort, maar lettterlijk. Concreet aanwijsbaar. Dan kunnen we zeggen: oog om oog, tand om tand. Ofwel: de straf moet passend zijn bij de misdaad.

Wat is de misdaad van Thierry, en wat is de passende straf? Hij bouwt aan een fascistische beweging, laten wij dan bouwen aan een anti-fascistische. Hij verdedigt de onderdrukking, laten wij vechten voor de vrijheid. Hij zet aan tot haat tussen bevolkingsgroepen, laten wij ons verbroederen (m/v/o) tegen de uitsluiting. Hij faciliteert de uitbuiting, laten wij rechtvaardige economische relaties opbouwen en uitbuiting bestrijden. Laten wij onze levens steken in het opbouwen en verdedigen van de samenleving die wij willen, niet in moord. Niet in eindigen, maar in beginnen. En al is destructie soms creatie en een einde soms een begin, vernietiging blijft vernietiging en de dood is gewoon het einde.

Lééf!

[1] https://www.indymedia.nl/node/45761

[2] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-alsjeblieft-tien-doden-we-...

[3] https://www.ravotr.nl/2019/03/25/niks-doodsbedreiging-hou-die-rug-eens-r...

[4] https://duckduckgo.com/?q=world+war+1+veterans+jewish+Hitler&t=hw&ia=web

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Madagascar_Plan

[6] http://socialisme.nu/blog/nieuws/56660/fvd-ers-vallen-antiracisten-aan-i...


Vergeten

dit stuk is ook gepubliceerd op https://weerstand.noblogs.org/

Uitstekend stuk. Werkelijk,

Uitstekend stuk. Werkelijk, uitstekend.

Ik denk dat de schrijver van

Ik denk dat de schrijver van het stuk iets heel belangrijks over het hoofd ziet en dat is dat ze P.Fortuyn premier hadden gemaakt als die niet was dood geschoten heeft Dijkstal(VVD) later toegegeven.
Met andere woorden de sociaal democratische rechtstaat had dan al een tijd niet meer bestaan!!
Je weet dat ze nu de volgende idioot voorzien die aan de sociaal democratische rechtstaat een einde gaat maken.
Dat betekend dat Therry in zijn 2de termijn de grondwet zodanig kan veranderen dat wij hier in Nederland een andere staatsvorm krijgen waarin discrimineren door de overheid formeel wordt toegestaan en misschien wel opgelegd en dan heb ik het nog niet eens over de andere voor mensen noodzakelijke sociale voorzieningen waar hij een eind aan gaat maken.
Hij moet dus zeker geen premier worden.
Het verschil met Wilders ligt in het feit dat Therry alle papieren om premier te worden heeft.
Niets kan hem in theorie meer tegen houden en over 7 jaar is het gedaan met de sociaal democratische rechtstaat als niemand nu wat doet!!

De groeten.

Je spreekt in hypothetische,

Je spreekt in hypothetische, mogelijke toekomstige misdaden van thierry om een concrete, huidige misdaad te rechtvaardigen. Dat is precies waar de schrijver van dit stuk aan het eind tegen ageeert. Daarbij wéét je ook helemaal niet of pim fortuyn echt premier was geworden, en zo ja, wat voor effecten dit had gehad. Nederlandse regeringen zijn altijd coalitieregeringen, en dat is alleen maar meer zo geworden sinds pim vanwege het versplinterde politieke landschap. Het is echt koffiedik kijken wat het precieze resultaat van een verkiezingsoverwinning van wie dan ook is. Doen alsof je in de toekomst kan kijken, om dan vervolgens een schrikbeeld te schetsen waarmee je moord rechtvaardigt, is zum kotzen.

Daarnaast nog heel veel punten, maar die zijn best goed al gemaakt in bovenstaande stuk dus dat ga ik niet nog eens lopen herhalen.

Het is zelfs te laat om te

Het is zelfs te laat om te twijfelen.
U denkt nog dat er sprake is van koffie dik kijken terwijl we allemaal kunnen zien dat extreem rechts Nederland aan het over nemen is.
Ze hebben allang afgesproken dat ze in geval van een verkiezing overwinning van extreem rechts met ze in de regering gaan zitten zoals gewoon rechts dat ook deed tussen 2002 en 2012.
Het verschil is dat als extreem rechts ook de premier levert de kans zeer groot is dat de sociaal democratische rechtstaat in de tweede termijn van de extreem rechtse premier wordt veranderd in een fascistische staatsvorm.
U vindt dat risico aanvaardbaar?

Je spreekt over kansen en

Je spreekt over kansen en risico's en wilt daarmee een moord rechtvaardigen, die bovendien juist zelf een katalysator kan zijn voor de fascistische overname. En dat risico wil je dan blijkbaar wel lopen.

"We all seek meaning in our lives, bur when every shadow of doubt is denied, the sanctification of hatred thrives"

Hallo intelligentje, er is

Hallo intelligentje, er is geen sociaal democratische rechtsstaat. Er bestaat in Nederland een sociaaldemocratie, dwz: de PvdA en Umfeld. Heeft zichzelf hopeloos om zeep geholpen door miezerige compromis-politiek en een overdosis aan bureaucratische baantjesjagers. En je hebt de democratische rechtsstaat. Radikaal-linkse activisten hebben altijd met veel succes de randjes daarvan opgezocht en overschreden. Inmiddels mogen we hopen dat deze blijft voortbestaan, ondanks extreemlinks en extreemrechts gestook.

Hoezo te laat?

Ik zie niet dat extreemrechts (1 woord) de boel aan het overnemen (ook 1 woord) is. Wat ik zie is dat de gevestigde partijen mordicus tegen referenda en andere manieren om de burger inspraak te geven zijn (zelfs D66 leverde graag de kroonjuwelen in om maar mee te kunnen regeren). Ik zie de PvdA die haar "ideologische veren" afgeschud heeft. Ik zie dat onze nederlandse taal verkwanseld wordt - en dat rechtse populisten daar dankbaar gebruik van maken (en doen alsof het de schuld is van links en islam ipv amerikanisering en kapitalistische globalisering). Links lijkt er niks van te zeggen uit angst chauvinistisch over te komen. Met als gevolg dat nederlandse studenten die zich voor een nederlandstalige studie inschrijven zomaar les in het Engels kunnen krijgen.

wbt aanvaardbaar risico.... natuurlijk is een semi-fascistische staatsvorm niet aanlokkelijk. Daarom ga ik stemmen. Ik denk dat het risico als Baudet of Wilders vermoord zou worden alleen maar GROTER zou worden.

serieus??

denkbeelden bestrijdt je niet door een kopstuk ervan de martelarenstatus te verlenen.

Als iemand beweert dat de wetenschap iets vindt over rassen, dan wijs je erop dat de echte wetenschap heeft uitgevogeld dat mensen helemaal niet in "rassen" zijn in te delen.

In een kramp schieten van "dat is fascisme en daartegen is alles geoorloofd" is je verlagen tot het niveau van je tegenstander, en "bewijst" dat "extreem links" net zo erg is als extreem rechts

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Pffft, doorzichtige provocatie.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech