1.1 Neem afstand van het spektakel

Hier kun je discussieren over 1.1 Neem afstand van het spektakel.
Dit zijn gemediëerde ervaringen: ervaringen die via iets anders plaatsvinden dan jouw eigen onderdompeling in een ervaring, en jou bovendien wegrukken van de directe ervaring die op dat moment mogelijk is. Gemediëerde ervaringen vinden plaats via een medium. Daarmee worden ze vóór al het andere de ervaring van het medium, al wordt er een illusie omheen gebouwd dat dit niet zo is. Het medium is vaak beeld, tekst of allebei. Maar altijd is het slechts een gedeeltelijke representatie van een ervaring. De rest stel je je voor, ‘alsof’ het er wel was. Alsof je de ervaring in kwestie daadwerkelijk ervaarde, in plaats van dat je het medium ervaarde. Bij een film is het bijvoorbeeld alsof je echt in die achtervolgingsscene zit; bij een computerspel bijvoorbeeld alsof je echt dat leger aanvoert die stad bouwt of dat leven leidt; bij de telefoon alsof je face to face met die vriend praat, enzovoort.

Hervind je ongeloof

In de theorie van fictie (zowel film als literatuur) heet dit de ‘suspension of disbelief,’ het opheffen van je ongeloof. Het is noodzakelijk voor een goede film-ervaring, en hoe moeilijker we het vinden om dit te doen hoe slechter we de film vinden. Bijvoorbeeld omdat het verhaal onrealistisch is, of doordat de camera-hoek op een ‘onnatuurlijk’ aanvoelende wijze verspringt. Plots weet je weer dat het niet echt is wat je aan het kijken bent, en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Al moet de schade door computerverslaving in het bijzonder en een in rap tempo de-realiserende samenleving niet worden onderschat, kan de ‘suspension of disbelief’ in de genoemde voorbeelden nog enigszins onschuldig genoemd worden. Hetzelfde proces zien we echter ook met betrekking tot ‘het nieuws’ en alle andere informatie die het wereldbeeld van mensen over het algemeen vormt – zeker die mensen die zich slim vinden (pardon, ‘intellectueel’). Gefocust op die informatiebronnen, stelt men zich dan voor dat ze niet slechts een representatie zien van de wereld maar de wereld zélf. Dat de beelden en teksten die zij consumeren niet slechts óver de realiteit gaan, maar de realiteit zíjn. Dit gaat zover dat wanneer zij spreken over ‘de wereld’, zij het dan eigenlijk over het spektakel hebben. Voor zover het daadwerkelijk ervaarde leven ter sprake komt, wordt deze bovendien geïnterpreteerd in het kader van het spektakel dan andersom. En dat kan weer zover gaan dat aan wat zij daadwerkelijk ervaren wordt getwijfeld als het niet in het spektakel tot uiting komt, of in ieder geval geneigd zijn te denken dat een zo’n ervaring gebonden is aan hunzelf als eenzaam, vreemd individu.

Kijk om je heen

Daarbij representeert dit spektakel, zo zal elke activist (links of rechts) je terecht vertellen, op zijn best slechts een gedeelte van de waarheid. En is het vaak ronduit een leugen. De activist probeert vervolgens in te breken in het spektakel met acties en publicaties, of zelf een spektakeltje creëeren zoals dit blog (nogal slecht) doet. Maar daarmee gaat ze voorbij aan het feit dat ook daarmee in de illusie wordt getrapt. We zijn vergeten dat we ons ongeloof ooit hebben opgeheven, wanneer we ons op deze manier voorstellen te handelen in de wereld. Hoogstens spelen we een rol in de voorstelling waarvan men gelooft dat het de wereld is – meer niet. Daarbij kán deze voorstelling ook niet de gehele wereld representeren, net zo min een landkaart bruikbaar is als de schaal 1:1 is. De wereld zou verstikken onder haar oppervlakte zoals in de ergste voorstelling het daadwerkelijke leven in een ‘realistische’ virtual reality.

Misschien realiseer je je dit en andere dingen, wanneer je uit het raam kijkt in plaats van naar dit beeldscherm. Misschien wordt het een en ander echt voor je, wanneer je al die andere ramen ziet. Waar andere mensen achter zitten, overigens vaak ook achter beeldschermen (in ieder geval is onze scheiding van elkaar iets wat wij delen). Afhankelijk van waar je woont en wat je als jouw directe omgeving ziet, zijn het al snel tientallen. Ga wandelen en het zijn honderden. Fietsen? Duizenden, tienduizenden. Je zal de meeste niet kennen, hoogstens een enkeling van TV en echt kennen zal je die natuurlijk ook niet. Misschien is het wat overweldigend voor je. Maar het is ook een eerste stap om realistisch te kunnen handelen in de wereld.

[wordt vervolgd]

https://weerstand.noblogs.org/


Spektakelmaatschappij

"In a world that is really upside down, the true is a moment of the false." - Guy Débord (Society of the Spectacle)

https://theanarchistlibrary.org/library/guy-debord-the-society-of-the-sp...

https://vimeo.com/60328678

Ik vraag me daar bij af in

Ik vraag me daar bij af in hoeverre de " ontzuiling " een rol speelt. Voorheen heb ik de indruk bepaalde de Zuil waar je toe behoorde je beeld van de realiteit min of meer de RK Zuil de soc. democr. Zuil de communistische Zuil of de Protestants christelijke zuil . Een typisch Nederlands verschijnsel denk ik. Die hun eigen krant hadden elk en of hun eigen radio omroep. Hun eigen film en boeken censuur zelfs. Nu is daar de Islamitische Zuil . Het zal je zijn opgevallen al vele jaren staan de satelliet schotels in " Schotel city " niet op de NOS gericht maar op het nieuws in Iran of Turkije enzv. Idem amusement. En de al oude andere Zuilen bestaan die nog ? Nauwelijks denk ik . Die infrastructuur van eigen clubs eigen bibliotheken enz. bestaat niet meer of nauwelijks. Wel zijn er nog scholen met de bijbel maar hoe veel procent van de basis scholen ? Als je dat vergelijkt met de " gelovigen " die nog iedere zondag ter kerke gaan ? Veel al een klein clubje grijsaards. Betekend dat dat de mensen tegenwoordig allemaal zich alleen maar laten leiden door het " spektakel " ? Nou je weet je maand inkomen en wat je er mee kan doen geen " spektakel " die dat veranderd. Je ziet ook je woonomgeving. Geen Big Brother die je kan doen geloven dat het er heel mooi is als dat niet zo is. Desondanks is een herzuiling een goed idee ? Ik vind van niet maar er moet wel kleur worden bekend. Ik ben er niet want ik ben aan het feesten dat kan niet meer. Daar bij vind ik dat ook een opdracht voor migranten. er zijn er heel wat in die groep die enorm klagen over etnisch profileren negatieve discriminatie op de arbeidsmarkt enz. Deugd er ook nog iets ? Als het zo verschrikkelijk is hier waarom blijf je dan in NL ? Keer op keer word de vergelijking met de VS gemaakt hoe migranten zich daar zeer identificeren met dat land de vlag in tegenstelling tot migranten in NL. Een linkje ter lering ende vermaeck :
https://www.youtube.com/watch?v=Qy6wo2wpT2k

Dus jij mag wel roepen dat er

Dus jij mag wel roepen dat er van alles niet deugt en gewoon blijven, maar een ander, hier geboren en getogen, mag dat niet. Want jij bent toevallig aan de dominante kant van de kleurwaaier geboren en de ander niet.

De rest van je verhaal snijdt ook geen hout. Verzuiling weg? Kom eens hier op de Veluwe kijken, waar de kerk nog steeds almachtig is, de reformatorische scholen uit hun voegen barsten en waar de censuur dagelijks voelbaar is. Gokje, je bent aan de dominante kant van de geografische kaart geboren? Randstad?

Wat betreft je laatste opmerking: nationalisme is ziek. Hoe dan ook. Punt.

Wilders en Tunahan Kuzu die

Wilders en Tunahan Kuzu die in het parlement elkaar staan toe te roepen dat de ander moet oprotten weg uit Nederland. Hun aanhang zal ook niet weg gaan uit NL. Veel te fijn hier in NL. Ja een aantal zullen naar Noorwegen gaan of Canada als ze er in komen. Maar de meerderheid wil graag blijven. Spektakel of geen spektakel.

De Spektakelmaatschappij door

De Spektakelmaatschappij door Guy Debord
http://anarchisme.nl/namespace/de_spektakelmaatschappij

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech