Verdachte steekpartij Amsterdam CS had terroristisch motief/Terrorisme?/Enkele impressies

Hier kun je discussieren over Verdachte steekpartij Amsterdam CS had terroristisch motief/Terrorisme?/Enkele impressies.
VERDACHTE STEEKPARTIJ AMSTERDAM HAD TERRORISTISCH
MOTIEF/TERRORISME?/ENKELE IMPRESSIES

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/verdachte-steekpartij-amsterdam-had-terrorist...

Er is een oud, zeventiende eeuws Verhaal-misschien
gaat het wel terug tot de Middeleeuwen-van een bakker,
die herrie krijgt met de slager, die zo hoog oploopt,
dat hij hem wil vermoorden.
Dus wat doet die bakker?
Hij gaat naar de Paardenmarkt en gaat daar twee Paarden
verkopers met een stok te lijf, die gewond raken.
De bakker wordt overmeesterd door de dienaren van
de Schout [wetshandhaver] [1] en als de Schout
na arrestatie
de bakker vraagt waarom hij die Paardenverkopers'
heeft aangevallen, zegt hij:
''Omdat ik de slager wilde vermoorden''

Kunnen jullie daaraan een touw vastknopen, lezers.
Nou, ikke niet.
En die Schout ook niet, wat niet betekende, dat onze
Bakker niet werd bestraft.
Dan krijgt het Verhaal een loop, die voor
dit stuk niet interessant is en dus laat ik het
hierbij.

Maar dit aloude Verhaal IS van belang, omdat
het de Tijd overstijgt.

Want ook in deze 21 ste Dagen gebeuren er merkwaardige
Zaken.
Zaken, die dit aloude Verhaal weer in herinnering roepen.

LEES VERDER:

Op 31 augustus bereikte mij -en vele anderen-
het bericht, dat er een man, naar later bleek een Afghaan
, genaamd Jawed S, bij het Centraal Station Amsterdam was
neergeschoten door de politie, omdat hij om
zich heen had lopen steken, waarbij hij twee
personen, Amerikaanse toeristen, zou hebben
[ik formuleer het maar even juridisch, omdat er in
deze zaak wel erg veel aannames zijn, maar dit is
WEL zo gebeurd] neergeschoten. [2]
Wat denk je dan, tenminste ik?
''Dat is een verwarde man met duidelijk
psychische problemen.''
Ik denk dat meer mensen dat in eerste instantie
hebben gedacht.

Maar vrijwel direct bereikt ons het nieuwsbericht,
dat het hier om een terroristische aanslag zou gaan.
[3]
Veel ophef is er echter niet bij het publiek [4],
wat een aantal kranten, zoals de NRC en
het stompzinnige TV programma ''Goedemorgen
Nedderland'' [5] , maar ook fascistische
volksophitser Thierry Baudet [6], duidelijk lijkt
te bedroeven.

Kennelijk hebben de mensen dit keer [het is
niet altijd het geval], een behoorlijke common sense.

Want er zitten een aantal kanten aan deze door vrijwel
de hele pers nagebouwde [ze zijn net lemmingen [7],
de meeste journalisten....] ''terrorisme'' veronderstelling, die op zijn zachtst gezegd, nogal te denken geven:

TE DENKEN GEEFT
PUNT 1

SNELLE CONCLUSIE VAN DE POLITIE

Ten eerste dus het moment van deze conclusie:

Mij viel op, dat de conclusie ''terrorisme''/''terroristisch
motief'' wel heel snel werd getrokken en met vrijwel
niets in handen:
Een man heeft lopen insteken op twee mensen en
zonder hem nog zelfs gehoord te hebben, deelt
de politie al mee
''Ik begrijp, dat de vraag, of er sprake is
van een terroristisch motief steeds opnieuw
gevraagd wordt.
Wij hebben zeker de indicatie, dat het mogelijk
die kant uitgaat'' [8]
Dat is knap, als verdachte nog niet gehoord is,
wat de politie ook in eerste instantie toegeeft. [9]
In tweede instantie verklaart de politie, de man
nu wel gehoord te hebben en is er veel beslister in,
dat er nu sprake is van terrorisme/terroristisch motief.
De politie deelt hierover onder andere mee:
''Hij heeft openheid van zaken gegeven tijdens het
verhoor.
Dat is natuurlijk voor ons en het OM
prettig.
Inhoudelijk kunnen we dat niet vertellen,
wat er gezegd is, maar wij houden er zeker
rekening mee, dat hij een terroristisch motief had'' [10]

Toch zijn er een aantal zaken vreemd aan dit geval

Ten eerste de aanvankelijke redelijk snelle ''indicatie''
van de politie, dat het ''mogelijk de kant van een
terroristisch motief uitgaat'' [11]
Dit werd verklaard, nog voordat de verdachte,
Jawed S. dus, gehoord was, zoals de politie
zelf toegaf. [12]

Nadat verdachte Jawed gehoord was, leek de politie
er nog zekerder van te zijn, dat er sprake was van
een ''terroristisch oogmerk''
Politie merkte hierover in een vervolg verklaring op:
''Hij heeft openheid van zaken gegeven tijdens
het verhoor,
Dat is natuurlijk voor ons en het OM prettig.
Inhoudelijk kunnen we dat niet vertellen, wat daar
gezegd is door hem, maar we houden er zeker
rekening mee, dat hij een terroristisch motief had'' [13]
Dat zal hij dan verklaard hebben [leid ik
af uit de politieverklaring], maar strict genomen is
dat nog geen bewijs.
Als de man psychische problemen heeft [waar dat
om zich heen gesteek volgens mij op zou kunnen wijzen],
zou hij dat ''terroristisch motief'' nou juist kunnen
verklaren om zichzelf een ''belangrijke'' status te geven.
Trouwens, sowieso is alleen de VERKLARING van iemand,
die om allerlei redenen kan worden afgelegd, niet afdoend
zonder ondersteunend bewijs/onderzoek.
En dat weet de politie ook.

Bovendien blijkt uit de berichtgeving van RTL Nieuws [waarvan ik de betrouwbaarheid aanneem,
aangezien ook de video
met het tweede gesprek met de politie, in het bericht
is verwerkt], dat de Duitse politie op verzoek
van de Nederlandse politie huiszoeking bij de man
gedaan heeft en onder andere computers, telefoons
en harde schijven in beslag genomen heeft, die nader zullen worden onderzocht. [14]
U leest het goed lezers:
''onderzocht''
Dat betekent, dat er op dat moment tenminste, nog niets
over de inhoud van computers/telefoongesprekken
bekend was, wat eventueel zou kunnen wijzen
op een ''terroristisch motief''
Voorbarige conclusie dus, op dat moment.
Overigens stoort het mij, dat RTL nieuws Jawed S
beschrijft als ''dader'' [15]
Onschuldig tot schuld bewezen [16] is niet
alleen een formeel juridisch begrip, maar de
hoeksteen van de rechten van een verdachte
om willekeur uit te sluiten.
Veel te gemakkelijk qualificeren de media tegenwoordig
''verdachten'' als ''daders'' voor een gerechtelijke
veroordeling.

TE DENKEN GEEFT
PUNT 2

STEEKPARTIJ AANSLAG?

Dan de manier waarop het misdrijf gepleegd is.
Naar mijn mening past dat op willekeurige
mensen insteken goed in het beeld ''verwarde man''
waar Thierry Baudet zo'n bezwaar tegen heeft [17], omdat
het niet strookt met zijn zondebokmodel [18]
Want hoewel het weleens voorkomt, worden
de meeste aanslagen niet met een in de
ronde stekend mes gepleegd.
Daarom is het onderzoek van het OM, of
Jawed D ''wel bij zinnen was'' [19], volgens
mij erg nuttig.......

Als Jawed werkelijk een aanslag had willen plegen,
zou hij waarschijnlijk niet op de eerste de beste
hebben ingestoken-ook volgens de politie-lezing zijn zijn slachtoffers hoogstwaarschijnlijk willekeurig gekozen [20]- maar effectiever
te werk zijn gedaan met als doel, zoveel mogelijk
slachtoffers te maken, wat meestal de insteek
van plegers van terreuraanslagplegers is.
Dan zou hij-waarschijnlijk- een bom geplaatst
hebben, met molotov cocktails zijn gaan stunten
of misschien met een mitrailleur [21] zijn gaan
schieten, wat veel slachtoffers ineens kan
maken.

Angst aanjagen [22] is een van de oogmerken van
aanslagplegers en wat jaagt eerder angst aan lezers:
Op willekeurige voorbijgangers insteken
of het afgaan van een bom?

TE DENKEN GEEFT
PUNT 3

DEFINITIE TERRORISTISCH OOGMERK
DE REVU GPASSEERD:

Okay, laten we eens kijken naar de definitie
van ''terroristisch oogmerk'', waarvan Jawed S.
beschuldigd wordt:

Artikel 83 a, Wetboek van Strafrecht:

''Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.'' [23]

Een mond vol lezers, maar noodzakelijk om te beschouwen, waarvan Jawed S nou precies wordt
beschuldigd.

Punt voor punt:

1

''het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen''

Nou lezers, niet alleen uit de reacties van de Centraal Station reizigers [24], maar ook uit de klaagzang van
zowel NRC, Goedemorgen Nederland en andere media,
als uit de [veelvuldige] gesprekken met mensen uit
mijn netwerk, heb ik kunnen concluderen, dat de steek-actie van Jawed S noch voor ophef [klacht NRC ''weinig
ophef onder het publiek], noch enige angst heeft
veroorzaakt.
Dus daarop kunnen ze Jawed S alvast niet of nauwelijks
''pakken''

2

''dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden''

Ja, ook daarvan lijkt vooralsnog geen sprake.
Want ook al zou er sprake van zijn, dat Jawed S. ''Wilders
zou hebben bedreigd/hebben willen ''vermoorden'' [volgens
RTL nieuws [25] -waarover straks meer-, dan nog is Wilders
geen ''Overheid'' of ''Internationale Organisatie;;
Integendeel:
Een deel van die ''Overheid'' [even vertaald in de Nederlandse politiek], is lang niet blij met
alle acties van dit blonde zeventiende eeuws denkende
heerschap en vindt, dat het vaak wel ''wat minder''
kan.[26]

3

''dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen''

HAHAHAHAHA!
En dat zou gedaan worden/zijn door Jawed S. met
zijn zielige insteekpartij op twee Amerikaanse
toeristen-hoe tragisch ook voor de slachtoffers-
Laat me niet lachen

TERRORISTISCH OOGMERK
PUNT 1, 2, 3

Drie hoofdpunten, genoemd in artikel 83, a, Wetboek
van Strafrecht, zijn hier dus tegen het Licht gehouden.
Mijns inziens ''voldoet'' Jawed S daaraan niet.
Daardoor vind ik dat ''terroristisch oogmerk''
al heel discutabel.

Om wat hij zelf verklaard heeft, zeggen politie en
OM [27]
Nooit gehoord van verwarde mensen, die van alles
verklaren to make their mark in history?
To shine in a blaze of glory?

TUSSENDOOR
AANSLAGEN IN NEDERLAND

Overigens is het frapperend, wat er in Nederland
als ''aanslag'' wordt getypeerd en wat niet:
Met bijna hoorbaar genoegen ratelde de verslaggever
er tegenover FvD voorman Thierry Baudet over, dat
de Jawed S. attack ''de tweede aanslag in Nederland''
zou zijn
Letterlijk
''''Meneer Baudet, een aanslag om de hoek bij u in Amsterdam.
Het is dan toch gebeurd in 2018, de tweede na 2004'' [28]
En u raadt het al, lezers:
De eerste ''aanslag''zou de moord op van Gogh
geweest zijn!
Destijds heb ik al in mijn commentaar op het
requisitoir in de zaak Mohamed B aangetoond,
dat dat onzin was.
Lees maar in noot 29

De werkelijke aanslagen, die er wel degelijk zijn,
worden niet genoemd:
Zoals de aanslag op de Moskee in Deventer, die
ook door de rechter als ''terroristisch'' is aangemerkt
[30]
En al die andere aanvallen op Moskeen[31], waarvan een
aantal zeker ''met een terroristisch oogmerk'', want
''angst onder een deel van de bevolking'' [32] werd
zeker gezaaid!

Het liep zelfs zo uit de hand, dat het kabinet in
februari 2017 de ''Handreiking Veilige Moskee''
presenteerde. [33]

Maar daarover hoor je de dames en heren uit
de media en de meeste politici niet.
WEL over de heiligverklaring - al valt zijn moord
op geen enkele manier te rechtvaardigen- van een
Islmofoob en antisemiet, T van Gogh! [34]

En als we het TOCH over terroristische aanslagen gaan
hebben, past de moord op de haatzaaiende LPF
politicus P Fortuyn beter in het profiel
''terroristisch oogmerk'', dan de moord op van Gogh! [35]
En het feit, dat Mohammed B, voor een vergelijkbare
moordaanslag, een veel zwaardere straf kreeg dan
Volkert van der G [al gun ik hem, dat hij na uitzitting
van zijn straf nu vrij is], is moeilijk verteerbaar.
Meten met twee maten. [36]

TERUG NAAR JAWED S
JAWED S. EN WILDERS:

Jawed S zou Wilders hebben ''bedreigd'' [37], volgens
berichtgeving van RTL nieuws zelfs hebben willen
''vermoorden'' [38], voor mij is nog
schimmig, hoe dat precies zat.
Volgens sommige bronnen was de grief van Jawed S
de door Wilders de Islamofobe rasprovocaterur
georganiseerde ''cartoonwedstrijd'' [39], wat weer wordt
tegengesproken door het OM [40]

Dat vermeende plan, Wilders te willen
''vermoorden'' zou blijken uit een bedreigend
Facebook filmpje [41] maar wordt tegengesproken
door zijn advocaat [42], terwijl het OM zich daarover niet
uitlaat, al zegt zij wel, dat Jawed de naam Wilders
genoemd heeft en aangeeft ''dat in
Nederland Allah, de Profeet Mohammed, de Islam en de Koran
beledigd worden'' [43]

Onwaarschijnlijk, volgens mij.

Als Jawed S Wilders had willen doden, zou hij dat toch niet
op Facebook aankondigen.
Heeft Volkert van der G [44] ruchtbaarheid gegeven
aan zijn moordplannen met Fortuyn?
Neen
Of Mohammed B [45] tav T van Gogh?
Natuurlijk niet.

Want wil je dat een moordplan slaagt, kondig
je dat toch niet aan?

Trouwens, als Jawed S Wilders had willen doden,
waarom heeft hij dan ingstoken op anonieme Amerikaanse
toeristen, die noch met Wilders, noch met zijn idiote
cartoonwedstrijd iets te maken hadden?

Is het dan niet waarschijnlijker, dat hij achter
Wilders was aangegaan, wilde hij hem werkelijk
doden?

Een schimmig Verhaal, dat van tegenstrijdigheden
aan elkaar hangt en wordt gevoed door
sensationele krantekoppen als
''DIT IS JAWED S. DE MAN, DIE NAAR NEDERLAND KWAM
''OM WILDERS TE VERMOORDEN'' [46]...........

EPILOOG

Het is als het Aloude zeventiende Eeuwse Verhaal van de
Bakker, die de slager wil vermoorden en daarom naar de Jaarmarkt
gaat, alwaar hij Paardenkopers te lijf gaat.
IT MAKES NO SENSE!

Doorgetrokken naar de 21 ste eeuw, is het dus onzinnig
te veronderstellen, dat Jawed S Wilders te grazen
wilde nemen en daarom op Amerikaanse toeristen is
gaan insteken.

Of dat iemand met meer dan een hersencel een terroristische aanslag
gaat plegen door als een dolle in te steken op willekeurige
individuen, met een snelle pakkans van meer dan 70 procent.

Dat verwijs IK naar het Rijk der Fabelen en denk vooralsnog,
dat Jawed S eerder een verwarde geest is.

Natuurlijk weet ik niet alles en staat het onderzoek in de beginfase.
Maar hoe eerlijk dit alles toegaat, met de huidige terreurwetgeving,
die de rechten van de verdachte aanzienlijk beperkt [47] en een hysterische
veroordeling door de Pers en mogelijk publieke opinie al
op voorhand, vraag ik mij af.

Ik hoop maar, dat Jawed S een goede advocaat heeft, die zich
niet laat intimideren.

Lezers, wees er zeker van, dat ik deze zaak op de voet blijf volgen
Iemand moet dat doen

Astrid Essed

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/verdachte-steekpartij-amsterdam-had-terrorist...

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2018/09/17/verdachte...


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. verwarde troll.

pakkans

'Sla hun hoofd in met een steen, slacht hen af met een mes, of rijd over hen heen met je auto.' Oproep van IS-woordvoerder al-Adnani in 2014 om aanslagen te plegen op ongelovigen. Ongetijfeld was het niet zijn bedoeling om opgepakt te wordem maar om als martelaar te sterven. Enkele reis naar de 70 maagden en de rivieren vol met wijn.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech