These 9: De omgang met revolutionaire theorieën en tradities

Hier kun je discussieren over These 9: De omgang met revolutionaire theorieën en tradities.
These 9: De omgang met revolutionaire theorieën en tradities

In de omgang met theorie zijn er onder linksradicalen grote verschillen. Er is een deel dat eerder praktijk-georiënteerd is: actiegerichte groepen en individuen die soms zelfs een zekere mate van vijandigheid hebben tegenover theorie – zij het als reactie op een theoretisch dogmatisme (vooral binnen voorgaande socialistische tendensen), als symptoom van een algemene depolitisering of als gevolg van verbreidende postmoderne “theorieën”. Totaal tegenovergesteld zijn er de theoriegroepen en linkse academici die een theorie-fetisj hebben en tijdens hun discussies of in publicaties vooral zichzelf als referentie nemen, in plaats van onderdeel te zijn van een politieke praktijk. Theorie-werk wordt op deze manier een comfortabel toevluchtsoord in tijden met gebrek aan beweging en laat een goedkope radicaliteit toe in het abstracte.

Ten derde zien we momenteel (weer) een dogmatische tot nostalgische oriëntatie waarbij men zich uitsluitend op individuele theorietradities lijkt te richten. Deze worden volledig overgenomen en verdedigd alsof de tijd heeft stilgestaan in de hoop dat geschiedenis – als na het plakken van een gescheurde filmtape – eenvoudigweg verder zou lopen(*). Daarbij komt het ook weer vaker tot de eerdergenoemde loopgravenoorlogen (tot moddergooien aan toe) tussen de vertegenwoordigers van verschillende groepen en politieke richtingen – een herhaling van de geschiedenis zonder historisch-materiele noodzaak. Omdat het eigen blikveld beperkt is tot één “school”, mist men de kans om uit de rijkdom aan ervaringen, lessen en analyses van andere bewegingen te putten en zo de eigen theorie te vernieuwen en verrijken.

Wat willen wij?

De discussie over machtskritische theorieën is voor ons fundamenteel noodzakelijk voor de reflectie op onze praktijk, de analyse van de dominante verhoudingen en de gevolgtrekkingen hieruit voor strategieën voor maatschappijverandering. Revolutionaire theorie ontwikkelt zich binnen revolutionaire strijd, de omstandigheden en de synthese uit eerdere theorieën constant, en helpt om de strijd verder te ontwikkelen.

In die zin is de verhouding tussen theorie en praktijk dialectisch, [wat wil zeggen dat theorie zich ontwikkeld naar aanleiding van de praktische revolutionaire strijd en vice versa]. Dat betekent ook dat we niet zomaar gesloten revolutionaire theorie en praktijk “over kunnen nemen”. Het is juist belangrijk deze door te ontwikkelen, zoals het Zapatista-motto “Al vragend gaan wij voort” (“Caminando Preguntamos”) stelt.

Dit betekent volgens ons dat we moeten breken met elke monopoliserende claim op het revolutionaire initiatief en de theoretische en praktische leiding, en dat we de loopgravenoorlogen uit het verleden niet nog eens één op één over doen. Integendeel, we moeten de theorieën tegen het licht van de hedendaagse noden en doelen houden en aanvullen met de mogelijkheden en kennis van vandaag. Vroegere conflicten worden vaak ook overschaduwd door interne machtsstrijd binnen bewegingen. Daarom is het vandaag nodig methodologische denkwijzen, empirische bevindingen, sluitende conclusies en materiële analyses te onderscheiden van retorische, propagandistische en metafysische uitspraken.

Als we stellen dat geen enkele revolutionaire theorietraditie een monopolie op het bepalen van theorie en praktijk mag verwerven, dan bedoelen we daarmee niet dat er willekeurig ten dele tegenstrijdige theoriefragmenten naast elkaar moeten worden geplaatst. Het doel is een nieuw, passend theoriekader te ontwikkelen met behulp van de ervaringen en theorieën van voorheen.

Hierbij komt de vraag op aan de hand van welke criteria we bepalen welke theorieën voor ons nuttig zijn? In principe kun je stellen dat alle theorieën die meer licht werpen op de bestaansoorsprong, reproductie en opbouw van onderdrukkingsmechanismen, voor een revolutionaire strijd van belang zijn.

Theorieën moeten helpen in de analyse van de maatschappelijke tegenstellingen en het hedendaagse potentieel om zo de opbouw van een radicale strijd tegen het kapitalisme te ondersteunen. Theorieën moeten ons dus richting geven voor onze praktijk en onze strijd uiteindelijk sterken.

Dit brengt natuurlijke verdere vragen met zich mee: zijn de respectievelijke theorieën, modellen en ervaringen van betekenis voor ons doel van een zelfgeorganiseerd maatschappij en een vrije samenleving van onderop? In hoeverre ondersteunt een specifieke theorie de zelfbeschikking van mensen en benaderd de maatschappelijke structuur vanuit zo’n perspectief? En wat hebben we aan theorie nodig voor onze strijd?

Revolutionaire theorie zal zich voor ons continu verder ontwikkelen en komt voort uit de historische noodzaak van de radicale strijd tegen de talrijke onderdrukkingsvormen.

-------------
*) Waarbij ook de fouten, tekortkomingen en narigheden van deze geschiedenis eenvoudigweg aan de kant lijken te worden geschoven. (N.v.d.v.)


Ik heb de indruk dat er voor

Ik heb de indruk dat er voor steeds meer mensen niks anders over blijft dan drugs. Verdoving en vlucht. Gebrek aan zingeving verveling. Opium is opium voor het volk. De basis voor die indruk zijn talrijke berichten docu s nieuw items over verlopen industrie gebieden in Europa en met name in de VS. Er zou al lang een verschuiving zijn naar beroepen in " de diensten sector " waar bij belangrijkst hoe aangepast is iemand hoe inpasbaar. Die diensten sector is er vaak nauwelijks in voormalige industrie gebieden. Blijven over rondhangen
zonder betaald werk op een minimale uitkering of op basis voedsel en kleding bonnen en liefdadigheid of op kosten van pa en ma oma of opa. Opa heeft dan nog wel soms een minimale kleine uitkering oude dag pensioen of invalide pensioen waar dan de hele familie op overleeft. Vraag en aanbod simpel gezegd . Is het de drugsdealer die de vraag maakt of is er vraag vanwege behoefte aan vlucht en verdoving of beiden ? Los van samenzweringstheorie die het belang van De Staat bij een dociele verslaafde verdoofde bevolking heeft. Gisteren 11 09 prominent in tv programma Opsporing verzocht : NL grootste producent van illegale synthetische drugs ter wereld. Dat zou dan ook in woonbuurten gebeuren die productie. De oproep van de politie ruikt u iets vreemds meld het. Dan zeg ik dat gaat niet gebeuren want die drugs industrie is er niet in korte tijd gekomen iedereen kijkt dus de andere kant op.
Zingeving en vlucht uit de werkelijkheid. Een activist stroopt de mouwen op onder het motto ik ga de werkelijkheid veranderen aanpassen. Die werkelijkheid blijkt weerbarstig. Maar ja als je jong bent of dogmatisch en een bord voor je kop dan denk je dat doe ik wel. Niet in staat dan invulling aan een leven te geven dan door drug gebruik. Armoedig vind ik. Wijs maar eens een schuldige aan. Bij wie klop je aan voor hulp met je zingeving vraag. Doe dat vooral bij iemand die respect voor je heeft. De overheid in NL stelt al jaren " geen geluksmachine "
te zijn. Dan de politiek de partijtjes : totaal in hun eigen wereldje levend. Zinloos om daar aan te kloppen met feedback. O.k. dan een schok effect en via schok effect wat veranderen ? Al die mensen die ondanks alles hun leventje leiden zijn daar erg op tegen op schokeffecten. Dat is een essentieel iets zeker mensen aan de onderkant
in NL hoeven niks anders te verwachten dan voorzien in wat basis behoeften . Verder kunnen we nergens aankloppen voor steun. We hebben wel degelijk ideeen die verder gaan dan basis behoeften als voedsel.
Dat erkent krijgen zou al een enorme stap voorwaarts zijn. Er kent door wie ? Door initiatieven die de pretenties hebben de onderkant van de maatschappij als achterban te hebben. Respect hebben voor ons houd ook in dat je je " thesen " en dogmas even opzij kan zetten. Bijv. een armoezaaier heeft interessant idee voor een initiatief en tegelijk moeite met de instroom van vluchtelingen en migranten. Stuur je die dan weg sluit je die uit of wil je dan toch verder kijken en praten. Als je verder wil kijken dan wel met het bieden van perspectief anders lijkt het idd of er niks anders is dan drugs. Op een gegeven moment geven mensen de moed op de een later dan de ander.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech