De 'zaak' Joke Kaviaar: onderzoek zonder einde?

Hier kun je discussieren over De 'zaak' Joke Kaviaar: onderzoek zonder einde?.
Het beklag tegen de inbeslagnames is de afgelopen maanden twee keer uitgesteld. De eerste keer omdat het OM totaal niet had gereageerd op het verzoek om het dossier. De tweede keer omdat de raadkamer van de Rotterdamse rechtbank te weinig tijd voor de behandeling ervan had ingeruimd.

Intussen was een eerste stapeltje dossierstukken binnengekomen, dat overigens onvolledig is. Dit bevatte onderzoek dat het OM gedaan heeft van november 2010 tot augustus 2011, dus het voorbereidende onderzoek dat uiteindelijk leidde tot mijn arrestatie en de huiszoeking op 13 september. Daaruit blijkt dat ze erg hun best hebben gedaan om bewijs te vinden voor het uploaden van bestanden door mij naar de website. Zonder resultaat.

Ander onderzoek betrof het zoeken naar het antwoord op de vraag: wie is Joke Kaviaar? Ik heb daarvan nooit een geheim gemaakt, maar ze hebben gedaan alsof ze een mysterie moesten oplossen en kwamen uit bij... mij, en ontdekten aldus iets wat heel veel mensen al lang wisten. Tot slot zitten er nog zes pagina's mutaties uit het HKS van de Dienst IPOL bij. Daar staan dan dingen in over arrestaties, maar bijvoorbeeld ook dingen zoals dit:

01-11-2009: Controle 'activistenbus' bij grenspost Hazeldonk.

Volgens de opsteller van het 13 bladzijden tellende 'proces verbaal van verdenking' dat dit deel van het dossier inleidt, leest hij in die zes bladzijden 'de betrokkenheid van verdachte als extremist tegen het asielbeleid', en concludeert: “Haar kennelijke afkeer van het Nederlandse asiel- of vreemdelingenbeleid doet vermoeden dat de opruiingen zoals beschreven, als welgemeende oproep op het internet zijn geplaatst”. Met andere woorden: mijn mening geeft de doorslag als bewijslast.

Als laatste valt op dat, hoewel het OM in haar persberichten steeds vier teksten aanhaalde, er een vijfde tekst in dit deel van het dossier zit: Hard Leers. Op zich verbaast me dat niet, want tijdens het verhoor werd het al gezegd: “We hebben meer.” Tot slot blijkt dat de website in december 2010 is 'veilig gesteld' door gebruikmaking van het programma HTTrack.

Anderhalve week geleden kwamen nog een paar stukken binnen. Dit waren de processen verbaal van verhoor en wat stukken die gaan over de huiszoeking en inbeslagname. Opnieuw ontbreken er stukken, maar – aldus het 'beslagdossier' - “Uit onderzoek naar de informatie welke is aangetroffen op de computer, kan worden opgemaakt dat de website www.jokekaviaar.nl wordt beheerd vanaf deze computer”. Well done en gefeliciteerd, wat een knap staaltje speurwerk! Onderzoek klaar. Dagvaarden maar!

Of toch niet? Het OM laat weten: “Op korte termijn zal het einddossier gereed zijn en aan u verstrekt kunnen worden”, maar …

Op dinsdag 1 mei was de behandeling van het beklag tegen de inbeslagnames. Het OM wil in de rechtszaak de computer verbeurd laten verklaren en daarom het beslag op de computer handhaven, want 'daar is het mee gedaan'. De computer is dus net zoiets als inbraakgereedschap of een moordwapen wat de OvJ betreft.
Dan de USB sticks. Nog altijd wil het OM de encryptie kraken, en nee, een sleutel of wachtwoord kunnen ze wel op hun buik schrijven, en dus moeten die in beslag blijven en de vraag is nu: waarvoor willen ze die encryptie nog kraken? Vinden ze soms dat ze geen bewijs genoeg hebben, ook al zeggen ze zelf dat het einddossier op korte termijn gereed zal zijn? Van zowel de computer als de USB sticks zijn overigens zgn. 'images' gemaakt. De OvJ stelde ter zitting dat het niet mogelijk was het onderzoek op de images te doen, en daarvoor de originelen nodig te hebben en dus.. moeten die wat het OM betreft in beslag blijven tot de encryptie gekraakt is...

Waar is de Nationale Recherche, waar is OvJ Schram van het landelijk parket eigenlijk mee bezig? Wat voor onderzoek wordt er eigenlijk nog meer gedaan? Wat is eigenlijk dat onderzoek GULKANA? Gaat het werkelijk alleen maar over een stapeltje als opruiend aangemerkte teksten? Ik geloof er niks van en dit begint op een never ending to be continued story te lijken. Een onderzoek zonder einde, of telkens weer een ander onderzoek onder de vlag van het onderzoek waarmee het allemaal begonnen is.

Al met al een schimmige operatie van de Unit Contra Terrorisme en Activisme van de DNR, en tegelijk is deze hele politieke vervolging en de mislukte take-down van de website eigenlijk maar een genante vertoning voor het landelijke parket, want, zo schrijft de AIVD in het jaarverslag van 2011:

“(...) Haar geschriften hebben geleid tot haar arrestatie vanwege opruiing. Daarna verschenen echter op internet mirrors, waardoor haar boodschap juist verder werd verspreid."

Het moge duidelijk zijn: voorlopig suddert deze hele toestand nog even door. Het wachten is op het volledige dossier, en de uitspraak over de inbeslagnames. Die laatste is pas op 5 juni. Onduidelijkheid alom op dit moment: over het aantal teksten, en welke, dat het OM mogelijk nog in het verdere onderzoek heeft betrokken, en over de vraag wat er verder gaat gebeuren. Sinds de OvJ in september een tweede arrestatie aankondigde voor een tweede pleegperiode en daarna in oktober liet weten 'te zijner tijd de beslissing toe te lichten' is van deze beslissing niets meer vernomen.

Maar wat er ook gebeurt: ik laat me niet vertellen welke mening ik mag hebben en verkondigen, en dat het uiten van mijn mening strafbaar zou moeten zijn omdat ze de staat niet bevalt, omdat de staat de terechte en noodzakelijke oproep tot verzet met het wetboek in de hand 'opruiing' noemt, en omdat “het strafbare feit waartoe wordt opgeruid een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf” (art. 131Lid2 van dat wetboek van strafrecht) zou inhouden.

Terrorisme? Terrorisme wordt vooral bedreven door staten, en bedrijven die er geld aan verdienen! Zij jagen dagelijks mensen over de kling en bedreigen levens en natuur in hun bestaan en dat alles in naam der wet. En tegen die terreur is en blijft verzet geboden!

Joke Kaviaar, 7 mei 2012

Steungroep 13 september: http://13-september.nl/

Verklaring van een paar begrippen:

HKS: Herkenningsdienstsysteem

Dienst IPOL: samenvoeging van de voormalige diensten Nationale Recherche Informatie en Internationale Politiesamenwerking van het Korps landelijke politiediensten.

HTTrack: programma om websites in zijn geheel mee te kopiëren (mirroren).


Comment was hidden

Op hide gezet want reactie op comment die verwijderd is (beledigend/offtopic).

Comment was hidden

Op Hide gezet want reactie op comment die verwijderd is (beledigend/offtopic).

waarom het 1e bericht

waarom het 1e bericht verwijdert is kan ik me goed voorstellen, maar waarom mijn reactie erop? Ik geloof toch echt dat ik wat goede punten aanstipte die hard nodig bediscussieerd moeten worden. Dus wat doen we als beweging met dit soort repressie? En hoe zorgen we ervoor dat de repressie in de juiste context wordt gelezen. Het gaat immers niet alleen maar om de persoon Joke, maar om de respressie van de staat die altijd bevochten moet worden. En in dit geval zeker nog verdere gevolgen zal hebben voor de beweging in Nederland als we niet met zijn allen opkomen voor onze "vrijheden".

Omdat ik kritiek wil kunnen geven op de staat of op het overheidsbeleid zonder opgepakt te worden als terrorist!
Omdat de anti-terrorisme wetgeving zelf gewoon een daad van terreur is!
Omdat we hier met zijn allen sterker uit kunnen komen, als we dit moment gebruiken als bewegingsopbouw.

Hypocrieten

Kaviaar zet mensen weg met de meest sterke bewoordingen, nazi is uit haar mond nog redelijk soft. Daarnaast is het geen enkel probleem als ze oproept tot brandstichting en vernieling. Maar als ik dan roep dat ze een aandachtshoer is (zie titel, het gaat weer over haar en niet over de mensen waar het over zou moeten gaan) en aangeef dat haar naam in het engels grap betekent, dan is dat beledigend.

Get over it. Ze is een grap en als dat beledigend is, dan is dat vooral beledigend voor de mensen over wiens rug ze aandacht voor zichzelf zoekt.

Ik kan de ironie overigens wel waarderen, je wilt opkomen voor onze "vrijheden" maar alleen voor mensen dezelfde mening als jij zelf. De rest moet zijn bek houden.

het gaat er mij niet om dat

het gaat er mij niet om dat je geen kritiek mag hebben op joke. Ik vindt ook dat er een gevaar bestaat, dat met deze repressie we niet moeten vergeten waar het echt om gaat: de strijd tegen grenzen. Maar joke zelf heeft hier als comment een goed punt. Was jij op de demo afgelopen zondag? zij zelf probeert toch echt door te gaan met de strijd, evenzo zoveel anderen. Voor joke echter hangt er wel een fucking Terrorisme aanklacht boven haar hoofd.
En dit moeten we tegelijkertijd ook niet vergeten. Hier moeten we ook tegen strijden, solidair zijn met elkaar. En dan is een woord als "aadachtshoer" toch echt misplaatst.

Als joke niks doet, doet ze niks. dan wordt ze misschien veroordeeld als terrorist, voert ze ook geen strijd. en is ze een suffe passieve trut. Iemand die alleen maar zanikt en niks zelf probeert te veranderen.
als ze wel wat doet dan voert ze strijd en dan verteld ze ook wat er gebeurt met haar zaak, welke aanklachten er tegen haar staan, hoe het gaat met de rechtzaak, klachtenbehandeling, etc. maar dan is ze een aandachtshoer??

Beste nn ik weet niet wat jij allemaal in het dagelijkse leven doet, maar als je wel wilt vechten tegen onrecht en tegelijkertijd kritiek hebt over hoe de steun voor joke afleid van de zaak, kom gewoon bij een van de vele acties naar haar toe en ga de discussie aan. of stuur een mail of wat dan ook.

Mij gaat het er over dat je makkelijk kan zeiken over van alles, maar ook echt constructief iets DOEN, ja dat is een stuk moeilijker.
De no border beweging in Nederland is aan het groeien, en dit moeten we zien vol te houden. blijven bouwen! Maar ook ons wapenen tegen de repressie. als een activist kan worden weggezet als terrorist voor wat ze schrijft dan volgen jij en ik ook. Dat is als we tenminste zelf actie voeren, onze mond open zetten.

ik ken Joke al jaren en zal nooit met haar te close samenwerken, maar mijn steun en solidariteit heeft ze!
Ik wens haar alle steun en liefde toe, en wens de steungroep die voor haar - maar niet alleen voor haar, maar juist tegen de repressie zelfs, want het had net zo goed niet joke, maar een andere bekende activist kunnen zijn- is opgezet.

ik herlees mijn bericht en om

ik herlees mijn bericht en om geen misverstand te laten ontstaan:
ik heb niets tegen joke als persoon, maar ben het alleen niet helemaal eens met haar strategiekeuze en zou daarom eerder een nieuwe no border groep opzetten, die bijvoorbeeld opener is naar de pers en zelfs naar dialoog (geen samenwerking!) met politieke partijen.

Ik heb erg veel respect voor joke en de groep mensen om haar heen, voor de moed en volhoudendheid dat zij tegen zoveel mainstream racisme en negatieve berichtgeving over hun acties, AIVD, Recherche, intimidaties, etc, toch doorgaan met hun verzet.

NN: als het gaat om niet eens zijn met mijn strategiekeuze:

1. waarom dan zulke taal tegen mij gebruiken als 'aandachtshoer'? (althans ik begrijp dat jij dat was?) Dat is geen discussiëren. Ik wil met een ieder graag in discussie, maar op die manier, daar heb ik geen zin in en dan bereik je dus dat we van elkaar verwijderd raken in plaats van nader tot elkaar komen. Met schelden begin je geen discussie. Ik wil graag opbouwend bezig zijn, dat is wat de strijd tegen migratiebeheersing nodig heeft.
2. Denk je dat ik alleen met mezelf bezig ben? Nou nee, en liever niet! IK ben tig keer liever met het opzetten van het no border netwerk bezig, met campagne voeren, met actie. Maar ik word er wel toe gedwongen om aandacht op de zaak tegen mij te vestigen omdat justitie anders met alle gemak over mij heen loopt zonder dat iemand het in de gaten heeft, en zonder dat mensen zien hoe dat in zijn werk gaat. Het delen van deze informatie is voor iedereen van belang. Ook tegen die repressie moeten wij in het geweer komen. Hebben mensen in deze adviezen en ideeën, dan lees ik ze hier graag.
3. ik ben al jaren actief en blijf dat ook, en ga hier geen opsomming geven wat ik nog meer en nog steeds doe (behalve het schrijven van opiniestukken) om iets te bewijzen.

De nn boven je reageerde

De nn boven je reageerde waarschijnlijk op zijn eigen aanvulling.

Ik gebruik de term aandachtshoer voor jou vooral omdat ik steeds met je bijnaam geconfronteerd wordt. Kaviaar dit, kaviaar dat. die arme joke die zich het lot van zielige negertjes heeft aangetrokken. Dat je daar geen zin in hebt geeft alleen maar aan dat je wel kan uitdelen maar niet ontvangen want qua stijl is het een stuk netter dan de termen die jij bezigt voor mensen aan de andere kant van het spectrum.

Het stoort me vooral dat je zo met jezelf bezig bent hier. En dat je doet alsof je een groot onrecht wordt aangedaan als je een veroordeling zou krijgen en misschien een tijdje moet zitten. Alsof jij een soort grondrecht zou hebben om je te misdragen en te polariseren.

Get over it, gevangenissen en straffen stellen in Nederland in de regel niet veel voor. Zeker als je deze vergelijkt met gevangenissen en straffen in vele andere landen. Je komt een beetje over als een houthakker die huilt om een splinter in haar vinger.

Daarnaast vind ik jouw manier van strijden tegen migratiebeheersing kortzichtig, polariserend en niet gericht op oplossingen. De enige oplossing is volgens jou blijkbaar dat iedereen maar hierheen komt zodat ze lekker onder onze vleugels kunnen leven. Alsof elke neger een blanke voogd nodig heeft voor een gelukkig leven. Als je werkelijk in de problematiek geinteresseerd bent, kom dan eens met oplossingen. En inderdaad, iedereen die kan vluchten hier opnemen en niets doen aan de omstandigheden waardoor mensen daar vluchten vind ik niet oplossingsgericht.

aap uit de mouw

Ah, daar komt de aap uit de mouw. Achter de term 'aandachtshoer' gaat uiteindelijk helemaal geen ergernis schuil over de vermeende 'aandachttrekkerij' van Joke, maar een rechtse politieke agenda. Want Joke heeft verkeerde politieke ideeën, Joke polariseert, Joke is niet aardig voor mensen aan de andere kant van het politieke spectrum en repressie in Nederland stelt niets voor. Dus mag ze best een tijdje in de gevangenis verdwijnen.

Ik heb Joke nergens horen beweren dat de repressie die zich tegen haar keert, als topje van de ijsberg en voorbode van de repressie die tegen migratieactivisme en radicaal-links activisme in het algemeen steeds verder opgevoerd wordt, vergelijkbaar is met nog veel ergere repressie in andere landen, of met de repressie waarmee geillegaliseerde migranten in Nederland te kampen hebben. Sterker nog, consequent zegt zij, en zeggen velen met haar, dat de aandacht vooral gefocust moet blijven op de strijd tegen migratiebeheersing, en de strijd voor een vrijere, eerlijkere en humanere wereld in het algemeen.

Als echter getracht wordt die strijd onmogelijk te maken, dan moeten we daar, helaas, wel iets mee doen. Jouw houding dat Joke deze repressie aan zichzelf te wijten heeft, en misschien inderdaad wel een tijdje de gevangenis in zou moeten, geeft blijk van een mix van een weinig doordachte stellingname en gebrek aan een serieuze analyse van de problematiek.

Joke's probleem is ons probleem, of we dat nou leuk vinden of niet, of we Joke persoonlijk mogen of niet. De groeiende repressie tegen activisme is bij haar het meest zichtbaar, maar is op vele vlakken merkbaar, van het gewelddadige politieoptreden tegen radicale demonstraties tot het eisen en opleggen van steeds hogere straffen, van meerdere pogingen tot internetcensuur tot het in vreemdelingenbewaring gooien van nn'ers. En op zijn beurt is die repressie weer onderdeel van groeiende repressie in het algemeen, die velen treft, en inderdaad vaak harder treft, niemand die dat zal ontkennen.
Als je niet vindt dat Joke sowieso onze solidariteit verdient, omdat ze onderdeel is van onze beweging, omdat ze, zelfs als je het niet altijd eens bent met de middelen die ze bepleit, aan de goede kant staat, dan nog zou je solidair met Joke moeten zijn vanuit dit grotere plaatje. Joke laten barsten is een nagel aan de doodskist van de hele beweging, omdat het het politie en justitie een vrijbrief geeft om de volgende te pakken, die zich even radicaal uit, en daarna de volgende, die zich net iets minder radicaal uit, en dan de volgende enzovoort. "If they take you in the morning, they'll be coming for us that night"...

Je vindt dat Joke polariserend werkt en dat dat verkeerd is. Het eerste zal ik niet ontkennen, het tweede is onzin. Juist door te polariseren worden tegenstelling bloot gelegd, worden mensen gestimuleerd hun positie te bepalen. Alle verschillen met de mantel der liefde van 'samen komen we er wel uit' bedekken, dat is precies de basis van het poldermodel dat zolang een verstikkende deken over Nederland gelegd heeft en grote delen van (pseudo-)links in de val heeft laten lopen.
Wie z'n mond niet radicaal opentrekt tegen het onrecht in de wereld, heeft meer reden om ter verantwoording geroepen te worden dan de enkeling die dat gelukkig wel doet. Die wel doorheeft dat we er niet samen uit gaan komen, maar dat het onrecht bestreden moet worden. Die politiek niet als een vriendschappelijk spelletje ziet, waarin ieders mening evenveel waard is. Dus ja, wat mij betreft moet rechts z'n smoel houden, want het kraamt toch alleen maar onzin uit, en rechts beleid moet bestreden worden, want het brengt alleen maar meer onrecht in de wereld.
En dus, nee, we hoeven niet aardig te zijn voor mensen aan de andere kant van het politieke spectrum. En we mogen, moeten zou ik bijna zeggen, binnen radicaal-links opbouwende kritiek op elkaar leveren om tot een sterkere beweging en een effectievere strijd te komen. Die kritiek mag best scherp zijn, maar wel fair en respectvol. Woorden als 'aandachtshoer' leveren geen enkele bijdrage in die zin. Als dat soort gescheld van rechts komt, zal Joke daar heus haar schouders wel over op halen, maar ik kan me goed voorstellen dat als het uit eigen kring komt, ze dat als een dolksteek in de rug ziet.

Je totale onkunde blijkt tesnlotte uit ook uit je laatste alinea. Als je de strijd tegen migratiebeheersing een beetje had gevolgd, had je kunnen weten dat er consequent ingezet wordt op het koppelen van deze strijd aan het wijzen op redenen waarom mensen vluchten, en het feit dat deze redenen grotendeels voortvloeien uit de westerse kapitalistische politiek. Het creeren van omstandigheden die mensen dwingen te vluchten, en het ze vervolgens tegen elke prijs buiten de deur proberen te houden zijn twee kanten van dezelfde medaille, van hetzelfde misdadige (oh, sorry, dat is natuurlijk polariserend) systeem.
De uiteindelijke oplossing voor het probleem ligt in de eerste plaats in het een einde maken aan het kapitalistische systeem. Daar ben jij het vast niet mee eens, want, oei, polariserend tegenover al die mensen die wel staan te juichen bij het kapitalisme.
En open grenzen wil je ook niet, want dan komt iedereen maar hierheen en daar zit je blijkbaar niet op te wachten. Nee, zolang er geen oplossing is voor omstandigheden waardoor mensen vluchten, moeten ze maar in hun ellende wachten op betere tijden. Maar die komen er niet, want de verantwoordelijken voor die ellende mogen we niet radicaal ter verantwoording roepen. Dat zou alleen maar polariserend werken, en dan worden ze boos en gaan ze terecht repressie uitoefenen, want je moet natuurlijk wel aardig zijn voor ze. Nee, we moeten rondjes blijven draaien in de status quo van het huidige systeem. En als we het ergens niet mee eens zijn, dan moeten we daar maar eens, vriendelijk natuurlijk, met elkaar over praten.

Ja, doei, mensen die dit misdadige systeem in stand houden weten prima waar ze mee bezig zijn en uit welk eigenbelang ze dat doen. Daar verandert geen gezellig gesprekje wat aan, daar is radicaal verzet voor nodig. Een steen door hun ruit kunnen ze krijgen, en dan blijf ik nog vriendelijk.

gevoelige snaar

Ik heb blijkbaar wel een gevoelige snaar bij je geraakt. En als je me alleen maar een rechtse agenda verwijt dan valt het nog wel mee. Heb zelf niet zoveel met de indeling in links en rechts maar ieder zijn meug.

Een steen door de ruit, eindeloos polariseren en radicaal verzet leiden er niet toe dat mensen beter naar je luisteren of dat ze meer open staan voor je argumenten. Het levert alleen maar weerstand op bij degenen die je denkt te bereiken en daarom is het niet de juiste weg.

Ik zie heus wel dat de strijd gekoppeld wordt aan het ageren tegen het kapitalistische systeem maar dat is puur een politiek gemotiveerde gedachte en niet gebaseerd op de realiteit. Mensen komen deze kant op omdat ze denken meer kansen te hebben vanwege het kapitalistische systeem. Plat gezegd denken "ze" dat het geld hier op straat ligt en je het alleen maar hoeft op te rapen.

Daarnaast is het kapitalistische systeem is tot stand gekomen door een evolutie die duizenden jaren heeft geduurd en is niet zo even overboord te zetten, alleen al omdat er geen redelijk alternatief is.

wat dan wel?

Als ik eerlijk ben, denk ik dat ik m'n tijd aan het verspillen ben, maar vooruit, toch maar een vraag: wat moeten we volgens jou wel doen dan? Zie je een mogelijkheid voor serieuze veranderingen binnen het kapitalistische systeem, dat volgens jou blijkbaar gehandhaafd moet blijven, of zijn die veranderingen volgens jou helemaal niet nodig?

Qua kapitalisme denk ik dat

Qua kapitalisme denk ik dat we onze markten volledig moeten openstellen zodat "ze" kunnen produceren wat ze willen (liever geen olie) en dat op onze markt kwijt kunnen waardoor hun welvaart kan toenemen. Ongeveer zoals china de afgelopen jaren heeft gedaan. Dit is de basis voor een verdere emancipatie.

Verder vind ik niet dat we voor anderen moeten bepalen hoe ze hun staten moeten ontwikkelen. Behandel ze als gelijkwaardig en laat ze hun eigen toekomst schrijven.

Ik kan er nog een heel eind over uitweiden maar dit is toch wel de basis.

tja

Je hebt vast goede bedoelingen, maar ik denk toch dat je mening een betere plaats vindt op bijvoorbeeld http://libertarismeforum.nl/ of misschien bij D66 (het 'redelijk alternatief')

eh.. nogmaals

doordat iedereen tekent met nn weet ik achteraf niet zeker op wie ik zojuist reageerde. mogelijk is verwarring ontstaan, maar het idee is duidelijk hoop ik.

ja duidelijk is in ieder

ja duidelijk is in ieder geval geworden dat de nn waar je op dacht te reageren voor het gesloten houden van de grenzen is. Met andere woorden, gene medestander binnen de beweging. ik zou alleen maar willen zeggen tegen die nn, wat geeft jou het recht te beslissen over wie wel of niet ergens mag wonen?

Jullie kennen denk ik

Jullie kennen denk ik http://nl.wikipedia.org/wiki/Fred_Spijkers Slechte een heel bekend voorbeeld. Die man heeft zijn hele leven gewijd aan een strijd tot rehabilitatie in feite eens trijd tegen de Staat.
Er zijn er heel wat die vinden dat de Staat altijd " de langste adem " heeft de meeste middelen enz.
Bij die strijd vallen slachtoffers naasten geliefden kinderen van die mee worden getrokken in die strijd.
Een ander heel bekend voorbeeld is Roel van Duyn en z'n BvD dossier. Verstrikt raken in een Kafkaiaans oerwoud van dossier mappen zittingen enz. En de uitkomst ? Dertig jaar verder ?
Moeilijke keuzes voor zo'n gedreven iemand als Joke lijkt me. Ik hoop dat ze de prioriteiten zal zien.
Enne advocaten ach.... ook maar onderdeel van het systeem en " de schoorsteen moet roken " van die advocaten dus. Zelf heb ik nul vertrouwen in advocaten.

http://www.youtube.com/watch?

http://www.youtube.com/watch?v=-jpvLGyN0vE Er zijn veel meer verfilmingen van het boek van Kafka. Deze dan ter lering ende vermaek in het kader van " onderzoek zonder einde ".

De advocaat van Joke is

De advocaat van Joke is Willem Jebbink. Hij verdiend alle lof en credits die hij van ons krijgen. Ik vind deze aannames en beschuldigen van het walgelijkste soort.

De 'zaak' Joke Kaviaar: onderzoek zonder einde?.

Ze hebben Joke beet en laten niet zomaar los.

Joke is fel gericht tegen onrecht maar schiet het doel verandering voorbij denk ik.
Teveel alleen maar anti. Door gebruik van geweld niet uit te sluiten.
Terwijl dat niet meer kan in deze tijd. De overmacht is te groot, de technologie te sterk.
Het is wat mij betreft een INFORMATIE-OORLOG, zie ook: http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/informatie-oorlog

Onderzoek zonder einde. Dat geldt in ieder geval voor mij. In de definitie van doorgaan met voortschrijdend inzicht.

beste julius

We kennen elkaar wel langer. Ik heb wel eens vaker gezegd: lees eerst eens wat meer voor je je conclusies trekt.

"Teveel alleen maar anti. Door gebruik van geweld niet uit te sluiten."

Was jij bij de lawaaidemo tour van afgelopen zondag? alleen anti? gebruik van geweld? Was jij bij de 1 mei demonstratie in Amsterdam? Weet je waarvandaan het geweld komt? Van de staat, van de knokploegen van de staat die politie heten of bewaking. Je gaat te kort door de bocht jongen. Je hoeft het met mijn taalgebruik niet eens te zijn, of met wat ik schrijf, maar check je facts. Vóór vrijheid van beweging!! Vóór solidariteit.

Ja de overmacht is groot en ja de technologie is sterk, maar die laatste staat ons ook ter beschikking, en internet staat ons ter beschikking, en techniek, anders was mijn website allang weg geweest. En dan zijn wij de overmacht, want justitie kan mij opsluiten, maar mijn / onze ideeën niet. De teksten zijn al verspreid, krijgen ze nooit meer weg. Daar kunnen ze niet tegenop.

Geen reden om ons gewonnen te geven dus, nooit! Ik in elk geval niet. Kom weer eens mee demonstreren! Het is zaak om niet alleen op internet je bek open te trekken maar ook op straat.

"Was jij bij de 1 mei

"Was jij bij de 1 mei demonstratie in Amsterdam?"
Ja daar was ik, tenminste bij het plein-gedeelte.

Mijn vorige opmerking was een oneliner en daarmee wel wat kort door de bocht.
Heb in aanvulling op spirit of squatters wat verslag geschreven @ http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/informatie-oorlog

Wat mij betreft is het een informatie-oorlog. Dus probeer je mensen te bereiken.
Als je met vuurwerk/rookbommen gaat gooien schiet je je doel voorbij want omstanders schrikt dit ook af.
Bovendien activeert het de inzet van ME. Die stond paraat. Niet gek als in de aankondiging ook gesproken wordt in termen als:
"We zullen hun controle en winst kapot maken". Daarmee voed je de bestaande vooroordelen.
(Wel jammer dat er op die site geen comments geplaatst worden: http://1mei.noblogs.org/ )

Ik ben het natuurlijk niet eens met het ME-geweld maar de realiteit is dat dit soort uitingen de programma's activeert die vervolgens min of meer op de automatisch piloot worden uitgevoerd. Mijn vraag = wat heb je daaraan? Is het een zinvolle bijdrage aan het informeren van ontwakende massamensen??

Betreffende acties op straat. Ik denk dat het zinvol is om aan bestaande massa-evenementen mee te doen en daar info te verspreiden.
Zoveel mogeluk on-topic en dat is ook weer niet zo moeilijk aangezien tegenwoordig bijna niks meer klopt.
Maar dit vereist wel meer vaardigheid dan alleen maar roepen dat je tegen bent.
Klinkt scherp. Maar hulde voor het actievoeren. De meesten zitten thuis in de TV of inderdaad opgeslokt op internet!
Dus oppietoppie dat je actievoert. Enige dat ik wil toevoegen zijn mijn waarnemingen over bepaalde effecten.

Aan de reaguurders:

Geweld is wat de staat dagelijks tegen ons gebruikt, geweld is als er een messteek in de rug van Joke wordt gezet door laffe NN reaguurders die niet verder kijken dan hun toetsenbord en reageren met hun onderbuik gevoel. Geweld is, als wij geen solidariteit betuigen aan onze kameraden die het meest te lijden hebben onder de huidige repressie. Vandaag is het Joke, morgen ben jij het, hoewel ik dat betwijfel, gezien het feit dat je lekker laf achter je computer blijft hangen.

Ik sluit mij volledig aan bij Joke. Waar was jij al die tijd, waar was jij toen wij alle blokkades uitvoerde en toch echt een verschil probeerde te maken? Fair enough, we hadden niet de numerieke getallen en/of middelen om permanent de uitzettingen tegen te gaan. Wel kunnen ik en Joke (en met ons vele kameraden) elke ochtend weer in de spiegel kijken en zeggen: Ja, ik heb gedaan wat ik kon en meer dan dat kon ik niet doen.

Kortom, hou op met zeiken, toon wat solidariteit en/of doe wat meer dan zijlijnpissen.

De strijd gaat door voor ons, voor jou ook?

Solidariteit is de hoeksteen van onze beweging.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech